Header image  
Generatie 1 t/m 13


 
 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                               STAMBOOMBEGINPAGINA

                                         Generatie 1 t/m 13

                                                                       II –a             ULBE ……., zoon van niet bekend.

                   Uit een relatie:

                   1   LAMMERT ULBES, geboren rond 1610. Volgt onder II -a                             IIII –a            LAMMERT ULBES,  Zoon van ULBE ……. En  niet bekend.
                  geboren rond 1610.
                  Op 6 mei 1632 te Vrouwenparochie gehuwd met AAF JANS.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   JAN LAMMERTS, gedoopt 19 oktober 1634 te Vrouwenparochie.
                       Volgt onder III –a.


 

                             III
III –a           JAN LAMMERTS, zoon van LAMMERT ULBES en AAF JANS,
                  gedoopt 19 oktober 1634 te Vrouwenparochie
                  Op 3 mei 1657 te Vrouwenparochie gehuwd met SUS ARIENS, gedoopt te Oude Lije.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   LAMMERT JANS, gedoopt 19 september 1658 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –a.


                  2   GRIET JANS, gedoopt 23 september 1660 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –b.


                  3   ARJEN JANS, gedoopt 23 mei 1663 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –c.


                  4   NEELTJE JANS, gedoopt 11 juni 1665 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –d.


                  5   ALBERT JANS, gedoopt 12 april 1669 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –e.


                  6   AFKE JANS, gedoopt 25 november 1671 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –f.


                  7   LAMMERT JANS, gedoopt 25 november 1674 te Vrouwenparochie. Volgt onder IV –g.


                             IV
IV –a          LAMMERT JANS, Zoon van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS,
                  gedoopt 19 september 1658 te Vrouwenparochie.IV –b          GRIET JANS, dochter van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS,
                  gedoopt 23 september 1660 te Vrouwenparochie.IV –c          ARJEN JANS, Zoon van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS,
                  gedoopt 23 mei 1663 te Vrouwenparochie.
                  Op 3 november 1695 te Vrouwenparochie gehuwd met BERBER JOOSTES.

                  Uit dit huwelijk:


                  
1   JOOST ARJENS de Vries, geboren te oude Bildtzijl, gedoopt 15 mei  1701 te Vrouwenparochie
                       Volgt onder V –a.


                  2   NEELTIE ARJENS, gedoopt op 10 augustus 1704 te Vrouwenparochie.
                       Volgt onder V –b.IV –d          NEELTJE JANS, dochter van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS
                  gedoopt 11 juni 1665 te Vrouwenparochie.IV –e          ALBERT JANS, Zoon van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS,
                  gedoopt 12 april 1669 te Vrouwenparochie.IV –f           AFKE JANS, dochter van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS,
                  gedoopt 25 november 1671 te Vrouwenparochie.IV –g          LAMMERT JANS, Zoon van JAN LAMMERTS en SUS ARIENS,
                  gedoopt 25 november 1674 te Vrouwenparochie.

 

 

 

                             V
V–a            JOOST ARJENS de Vries, zoon van ARJEN JANS en BERBER JOOSTES,
                  Geboren rond 1701, waarschijnlijk in Oude Bildtzijl.
                  Gedoopt Vrouwenparochie op 15 mei 1701.
                  Op 12 juni 1723 te Leeuwarden gehuwd met ANTJE JOUKES, geboren rond 1700 te Leeuwarden.
                  Hij komt van Oudebildzijl. Zij van Leeuwarden.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ARJEN JOOSTES de Vries, gedoopt 8 januari 1727 te Leeuwarden.
                       Volgt onder VI –a.


                  2   JOUKE JOOSTES de Vries, geboren rond 1730. afkomstig uit Nijeschoot
                       Volgt onder VI –b.


                  3   GRIETJE JOOSTES de Vries, geboren


                  
4   GELIDA JOOSTES de Vries, geborenV –b           NEELTIE ARJENS, dochter van ARJEN JANS en BERBER JOOSTES
                   gedoopt op 10 augustus 1704 te Vrouwenparochie.

                             VI
VI –a          ARJEN JOOSTES de Vries, Zoon van JOOST ARJENS de Vries en ANTJE JOUKES,
                  geboren  8 januari 1727 te Leeuwarden.VI –b          JOUKE JOOSTES de Vries, Zoon van JOOST ARJENS de Vries en ANTJE JOUKES,
                  geboren rond 1730. te Nijeschoot.
                  Op 15 mei 1768 te Oudeschoot gehuwd met BLIJKE PIETERS, geboren rond augustus 1739.
                  Hij komt van Nieuweschoot, zij van Mildam.
                  Overleden op 27 januari 1808 te Donkerbroek.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   ANTJE JOUKES de Vries, geboren rond januari 1769. Volgt onder VII –a.


                   2   WOBBELTJE JOUKES de Vries, geboren rond augustus 1771. Volgt onder VII –b.


                   3   JOOST JOUKES de Vries, geboren 21 maart 1774. Volgt onder VII –c.


                   4   ARJEN JOUKES de Vries, geboren 18 november 1776. Volgt onder VII –d.


                   5   PIETERTJE JOUKES de Vries, geboren 25 oktober 1779. Volgt onder VII –e.

 
                             VII
VII –a          ANTJE JOUKES de Vries, dochter van JOUKE JOOSTES de Vries en BLIJKE PIETERS,
                   geboren rond januari 1769, gedoopt op 5 februari 1769 te Mildam.
                   Op 2 december 1798  in de Knipe gehuwd met  UILKE THIJSSES Haanstra.
                   Ze komen allebei van Benedenknipe.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   RINZE UILKES Haanstra, geboren rond 1805 te Knipe.
                        Op 10 mei 1829 te Schoterland gehuwd met JOUKJEN KLASES Veenstra, geboren
                        Rond 1801 te Makkinga, gemeente Oostellingwerf.
                        Dochter van Klaas Folkerts Veenstra en Wytske Eises Nijhout.


                   2   BLIJKE UILKES Haanstra, geboren rond 1808 te Knipe.
                        Op 15 mei 1836 te Schoterland gehuwd met MARTEN HANZES de Jong, geboren
                        rond 1802 te Knipe. Zoon van Hans Hendriks de Jong en Elisabeth MartensVII –b          WOBBELTJE JOUKES de Vries, dochter van JOUKE JOOSTES de Vries en BLIJKE PIETERS,
                  geboren rond augustus 1771, gedoopt op 25 augustus 1771 te Mildam.VII –c          JOOST JOUKES de Vries, zoon van JOUKE JOOSTES de Vries en BLIJKE PIETERS,
                  geboren 21 maart 1774 te Mildam, gedoopt op 3 april 1774 te Oudeschoot.VII –d         ARJEN JOUKES de Vries, zoon van JOUKE JOOSTES de Vries en BLIJKE PIETERS,
                  geboren 18 november 1776 te Mildam, gedoopt op 8 december 1776 te Mildam.
                  Overleden 14 augustus 1850 te Achlum, 73 jaar oud.
                  Op 20 mei 1804 te Achlum gehuwd met AKKE FOPPES Dongjema, geboren
                  10 november 1781 te Almenum (Harlingen). Gedoopt op 18 december 1781
                  Dochter van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes.
                  Overleden 14 januari 1851 Achlum, gemeente  Franekeradeel, 69 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FOPPE ARJENS de Vries, geboren 21 maart 1805 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder VIII –a.


                  2   JOUKJE ARJENS de Vries, geboren 25 november 1807. Volgt onder VIII –b.


                  3   KLAASKE ARJENS de Vries, geboren 12 april 1810. Volgt onder VIII –c.


                  4   JOOST ARJENS de Vries, geboren 31 maart 1813 te Almenum, gemeente Barradeel.
                       Volgt onder VIII –d.


                  5   KLAASKE ARJENS de Vries, geboren 7 mei 1816 te Almenum, gemeente Barradeel.
                       Volgt onder VIII –e.


                  6   BLIJKE ARJENS de Vries, geboren 4 juli 1819 te Franekeradeel.
                       Volgt onder VIII–f.


                  7   GERRITJE ARJENS de Vries, geboren 22 juli 1822 te Franekeradeel.
                       Volgt onder VIII –g.VII –e         PIETERTJE JOUKES de Vries, dochter van JOUKE JOOSTES de Vries en BLIJKE PIETERS,
                  geboren 25 oktober 1779 te Mildam, gedoopt op 31 oktober 1779 te Mildam.
                  Overleden 19 februari 1838 te Franekeradeel.  
                  Op 30 mei 1813 te Tzum gehuwd met HARKE KLAASES de Boer, 49 jaar, geboren rond 1764 te Tzum.
                  Zoon van Klaas Harkes en Aaltje Cornelis.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLAAS HARKES de Boer, geboren 14 april1814 te Tzum.
                       Op 23 mei 1835 te Franekeradeel gehuwd met AKKE SIKKES Brouwer, 21 jaar,
                       Geboren rond 1814 te Tzum. Dochter van Sikke Sikkes Brouwer en
                       Grietje Feikes Bijlsma. Overleden 19 januari 1844 te Franekeradeel.


                  2   JOUKE HARKES de Boer, geboren 13 november 1815 te Tzum.
                       Overleden 18 februari 1816, drie maanden oud.


                  3   JOUKJEN HARKES de Boer, geboren 26 februari 1817 te Tzum.
                       Overleden 1 november 1856, na de geboorte van haar 7de kind.
                       Op 7 september 1833 te Franekeradeel gehuwd met DIRK DIRKS Hiemstra,
                       23 jaar, geboren rond 1810 te Kubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Overleden 17 augustus 1870 te Franeker.
                       Uit dit huwelijk: Dirk Dirks Hiemstra, geboren 8 augustus 1834 te Tzum.
                                               Harke Dirks Hiemstra, geboren 7 september 1836 te Tzum.
                                               Pieter Dirks Hiemstra, geboren 24 december 1838 te Tzum.
                                               Jelle Dirks Hiemstra, geboren 14 juli 1840 te Tzum.
                                               Klaas Dirks Hiemstra, geboren 27 januari 1844 te Tzum.
                                               Tjibbe Dirks Hiemstra, geboren 14 juni 1846 te Tzum.
                                               Trijntje Dirks Hiemstra, geboren 4 september 1856 te Tzum.


                  4   AALTJE HARKES de Boer, geboren 27 september 1819 te Tzum.


                  5   BLIJKE HARKES de Boer, geboren 25 mei 1822 te Tzum.
                       Op 4 mei 1839 te Franekeradeel gehuwd met SIEDS PIERS van der Schaaf, 27
                       Jaar, geboren rond 1812 te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. Zoon van
                       Pier Siedses van der Schaaf en Sjoerdtje Halbes.
                       Uit dit huwelijk: Klaas van der Schaaf, geboren 28 november 1845.

 


                           VIII

VIII –a         FOPPE ARJENS (Draisma) de Vries, zoon van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                  geboren 21 maart 1805 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Gedoopt 31 maart 1805 te Achlum. Overleden 5 mei 1887 te Achlum, 82 jaar oud.
                  Woonde aan het Jonkerschap.
                  Kwam in dienst bij Ulbe Piers Draisma (*22-02-1785 - …18-07-1830) om bij de administratie
                  te helpen van de Assurantie Maatschappij:  Brandverzekering Achlum 1811.
                  (voorloper van AVERO, onderdeel van ACHMEA). Volgde zijn schoonvader op als
                  Boekhouder/directeur toen die overleed.
                  Deze Ulbe huwde op de zelfde dag als Foppe met Baukje Jans Hoitinga, (Overl: 26-07-1869) zijn schoonmoeder.
                  Richtte in 1829 samen met zijn schoonvader een dakpannen fabriek op in Achlum.
                  (Op ons huis uit 1914 liggen deze pannen!!) Deze fabriek heeft vermoedelijk tot 1930 bestaan
                  Was verantwoordelijk voor het beheer van de eigendommen van zijn schoonfamilie,
                  Boersma, bestaand uit landerijen in Firdgum, Tzummarrum en Oosterbierum.
                  Uit respect voor zijn baas liet hij bij Koninklijk besluit van 17 januari 1827
                  zijn naam veranderen in Draisma - de Vries.
                  In maart 1856 was hij lid van de gemeente raad Franekeradeel.
                  Was enige jaren lid/voorzitter “Dijksbestuur der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks”.
                  Op 19 november 1826 te Franekeradeel gehuwd met ANTJE AGES Boersma, 20 jaar,
                  Geboren rond 1806 te Midlum. Dochter van Age Andries Boersma en Baukje Jans Hoitinga.
                  Overleden 8 januari 1828 te Achlum.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   BAUKJE FOPPES Draisma –de Vries, geboren op 29 december 1827 te Achlum.
                        Volgt onder IX -a.


                  Op 13 mei 1841 gehuwd met  ALEIDA WILLEMS Beekhuis, 39 jaar, geboren rond 1802.
                  Dochter van Willem Beekhuis en Janke Diederica Cloeck.
                  weduwe van Gerrit Veldkamp, Chirurgijn te Wirdum.
                  Had 6 kinderen uit haar eerste huwelijk. Overleden 18 januari 1867.

                  Uit dit huwelijk:


                  2   BAUKJE ULBEDINA FOPPES Draisma – de Vries, geboren 27 januari 1842 te Achlum.
                       Volgt onder IX –b.


                  3   ARJEN FOPPES Draisma – de Vries, geboren 16 juli  1843 te Achlum.
                       Volgt onder IX –c.VIII –b         JOUKJE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                   
geboren 25 november 1807.VIII –c         KLAASKE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                  
geboren 12 april 1810.VIII –d         JOOST ARJENS de Vries, zoon van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                  geboren 31 maart 1813 te Almenum, gemeente Barradeel.
                  Overleden 5 november 1887 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Op 13 mei 1837 te Achlum gehuwd met GERLANTJE CORNELIS Tanja, geboren
                  7 december 1812 te Marsum, dochter van Cornelis Piers Tanja en Tjitske Nannes Cuperus.
                  Overleden op 5 februari 1904 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       
                  Uit dit Huwelijk:


                  1   AKKE JOOSTES de Vries, geboren 25 juni 1839. Volgt onder IX –d.


                  2   TJITSKE JOOSTES de Vries, geboren 27 december 1841. Volgt onder IX –e.


                  3   TRIJNTJE JOOSTES de Vries, geboren 30 december 1843. Volgt onder IX –f.


                  4   KLAASKE JOOSTES de Vries, geboren 18 mei 1846. Volgt onder IX –g.


                  5   ARJEN JOOSTES de Vries, geboren 18 mei 1846. Volgt onder IX –h.


                  6   TIETJE JOOSTES de Vries, geboren 8 oktober 1848. Volgt onder IX –i.


                  7   JOUKE JOOSTES de Vries, geboren 14 mei 1851. Volgt onder IX –j.VIII –e         KLAASKE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                  
geboren 7 mei 1816 te Almenum, gemeente Barradeel.
                  Overleden 31 december 1894 te Franekeradeel.
                  Op 12 mei 1838 te Franekeradeel gehuwd met HENDRIK CORNELIS Tanja,
                  Geboren rond 1810 te Marsum. Overleden 19 december 1887 te Franekeradeel.
                  Zoon van Cornelis Piers Tanja en Tjietske Nannes Kuperus.VIII –f          BLIJKE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                  geboren 4 juli 1819 te Franekeradeel.
                  Overleden 24 juni 1891 te Franekeradeel, 71 jaar oud.
                  Op 4 mei 1844 te Franekeradeel gehuwd met ANE JANS Postma, geboren 9 augustus 1819 te Wonseradeel.
                  Overleden 7 april 1846 te Wonseradeel, 26 jaar oud.
                  Zoon van Jan Jans Postma en Antje Anes Anema.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   AKKE ANES Postma, geboren 22 februari 1845.                  Op 7 juli 1849 te Franekeradeel gehuwd met EEKE TJEERDS Van der Velde,
                  Geboren 12 oktober 1820 te Franekeradeel. Overleden 18 juli 1893 te Franekeradeel.
                  Zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Eekes Langius.

                  Uit dit huwelijk:


                  2   ENGELTJE EEKES van der Velde, geboren 21 april 1850.


                  3   TJEERD EEKES van de Velde, geboren 30 mei 1851.


                  4   KLAASKE EEKES van der Velde, geboren 26 april 1853.


                  5   ARJEN EEKES van der Velde, geboren 13 augustus 1855.
                       Op 19 september 1891 te Franekeradeel gehuwd met ANTJE WYBES Wiersma,
                       28 jaar, geboren rond 1863 te Oosterbierum, gemeente Barradeel.
                       Dochter van Wybe Klases Wiersma en Beitske Pieters Faber.


                  6   FROUKJE EEKES van der Velde, 30 december 1857.


                  7   FROUKJE EEKES van der Velde, 9 juli 1859, Overleden 28 juli 1859.


                  8   JOUKE EEKES van der Velde, 17 november 1861.VIII –g        GERRITJE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOUKES de Vries en AKKE FOPPES Dongjema,
                  geboren 22 juli 1822 te Franekeradeel.
                  Overleden 18 januari 1868 te Franekeradeel, 45 jaar oud.
                  Op 4 mei 1844 te Franekeradeel gehuwd met WYTZE HOMMES de Vries, geboren
                  13 januari 1818 te Wonseradeel. Overleden 6 januari 1849 te Franekeradeel, 30 jaar oud.
                  Zoon van Homme Wytzes de Vries en Reinskjen Doekles.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   AKKE WYTZES de Vries, geboren 3 oktober 1844.


                  2   REINSKJE WYTZES de Vries, geboren 26 juni 1846.


                  3   BLIJKE WYTZES de Vries, geboren 18 oktober 1848.                  Op 19 juni 1852 te Franekeradeel gehuwd met RIENTS FOKKES Bruinsma,
                  Geboren rond 1805 te Achlum. Overleden 9 mei 1855 te Franekeradeel.
                  Zoon van Fokke Rientsz en Joukje Hoites.

                  Uit dit huwelijk:


                  4   ARJEN RIENTZES Bruinsma, geboren 10 april 1854.


                  5   RIENTS RIENTZES Bruinsma, geboren 23 december 1855.                  Op 1 mei 1858 te Franekeradeel gehuwd met PIETER SAPES Palma, geboren
                  10 april 1819 te  Marsum, gemeente Menaldumadeel. Overleden 5 januari 1865 te Franekeradeel.
                  Zoon van Sape Gerbens Palma en Geertje Izaäk Kuperus.

                  Uit dit huwelijk:


                  6   JOUKJE PIETERS Palma, 31 oktober 1859.


                  7   LEVENLOOS, man, overleden 31 oktober 1859.


                  8   GEERTJE PIETERS Palma, geboren 2 november 1861.


                  9   ARJEN PIETERS Palma, geboren 2 november 1861.

                             IX

 

 


IX –a          BAUKJE FOPPES Draisma –de Vries, dochter van FOPPE ARJENS Draisma – de Vries en ANTJE AGES Boersma,
                  geboren op 30 december 1827 te Achlum.
                  Overleden 5 januari 1828 te Achlum.IX –b          BAUKJE ULBEDINA FOPPES Draisma – de Vries, dochter van
                  FOPPE ARJENS Draisma – de Vries en ALEIDA WILLEMS Veldhuis,
                  geboren 27 januari 1842 te Achlum. Overleden 18 februari 1901 te Leeuwarden, 59 jaar oud.
                  Op 15 februari 1865 gehuwd met JACOBUS SMEDE JANS Sinninghe Damsté,
                  geboren 19 december 1840  in Vriescheloo. Overleden 4 maart 1910 te Wirdum (Gr.) 69 jaar oud.
                  Beroep Predikant.
                  Zoon van Jan Sinninghe Damsté (*13-12-1807 - Overl: 18-11-1883,Leeuwarden)
                  en Immina Smedes(* 07-03-1811 - Overl: 25-04-1891, Leeuwarden)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ALEIDA JACOBUS  Sinninghe Damsté, geboren 16 november 1865 te Wirdum.(Gr.)
                       Overleden 26 mei 1924 te Zwolle, 58 jaar oud.
                       Op 8 augustus 1894 te Huizum gehuwd met LAMMERT Sikkema. Geboren rond 1864
                       Te Wirdum. Zoon van Kornelis Sikkema en Joukje  Floris Reitsma.
                       Beroep: Arts.


                  2   JAN JACOBUS  Sinninghe Damsté, geboren 12 oktober 1866 te Wirdum. (Gr.)
                       Overleden 5 november 1947 te Hardegarijp, 81 jaar oud.
                       Beroep: directeur dakpannenfabriek Achlum. Opgericht door de opa van zijn vrouw
                       Op 14 januari 1904 te Franeker gehuwd met ANNA PAULINA Dirks, geboren
                       30 april 1877 te Franeker. Overleden 18 maart 1953 te Dronrijp, 75 jaar oud.
                       Dochter van Jan Dirks en Wytske Heins Zijlstra.
                       Uit dit huwelijk: JACOBUS JAN Sinninghe Damsté, geboren 6 februari 1905, Franeker.
                                               JACOBUS JAN Sinninghe Damsté, geboren 12 september 1906, Franeker


                  3   WILLEM JACOBUS Sinninghe Damsté, geboren rond 1869 te Saaksum (Gr)
                       Op 17 oktober 1901  in Leeuwarderadeel gehuwd met BARBARA PHILIPPUS Bakker,
                       Geboren rond 1872 te Wormerveer.
                       Dochter van Philippus Bakker en Elisabeth Heinis.IX –c           ARJEN FOPPES Draisma – de Vries, zoon van FOPPE ARJENS
                   Draisma – de Vries en ALEIDA WILLEMS Veldhuis, geboren 17 juli 1843 te Achlum.
                   Overleden 6 juli 1936 te Leeuwarden, 92 jaar oud.
                   Richtte samen met zijn halfbroer Willem Veldkamp een Chichoreifabriek op.
                   Volgde zijn vader op als administrateur van de Assurantie Maatschappij.
                   Van 28 augustus 1886 tot 1 juli 1914. Eigenaar van Panfabriek in Achlum.
                   In 1888 mede oprichter van een van de eerste zuivelfabrieken in Friesland in Achlum.
                   Op 13 juli 1880  mede oprichter van de begrafenis vereniging “DE LAATSTE EER” in Achlum.
                   Van 1884 tot 1914 lid van Provinciale Staten van Friesland.
                   Van 14 mei 1893 tot 1 juli 1915 Burgemeester van Franekeradeel.
                   Zat in het Waterschap der  Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, en was daarin:
                   1 januari 1887 in het College van Volmachten
                   7 december 1889 Dijkgedeputeerde.
                   24 mei 1901 tot 1 januari 1914, Dijkgraaf.
                   Heeft een boek geschreven over de inpoldering van de Waddenzee.
                   Ridder in de Order van Oranje Nassau.
                   Op 5 augustus 1890 gehuwd met OEKE SIMONS Wiarda, geboren 29 mei 1853 te Harlingen.
                   Overleden 15 mei 1914 te Renkum, 60 jaar oud.
                   Dochter van Simon Wiarda en Hendrika van der Weide.IX –d           AKKE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                   geboren 25 juni 1839 te Achlum, gemeente Franekeradeel. Overleden 27 juli 1913 te Baarderadeel, 74 jaar oud.
                   Op 16 mei 1861 te Franekeradeel gehuwd met PIETER HESSELS Roorda,  
                   Geboren 24 juni 1834 te Kimswerd, gemeente Wonseradeel.
                   Zoon van Hessel Pieters Roorda en Sytske Sytzes Brandsma.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   HESSEL PIETERS Roorda, geboren 26 juli 1862 te gemeente Wonseradeel.


                  3   JOOST PIETERS Roorda, geboren 11 juli 1864.IX –e          TJITSKE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                  geboren 27 december 1841 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Op 8 december 1864 te Franekeradeel gehuwd met WYBREN ANNES Oosterbaan,
                  Geboren 10 mei 1844 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Zoon van Anne Wybrens Oosterbaan en Dieuwke Gerrits Bosch.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNE WYBRENS Oosterbaan, geboren 26 april 1866 te Achlum,gemeente Franekeradeel.
                       Op 10 mei 1890 te Franekeradeel gehuwd met FROUKJE MINNES Wiersma,
                       Geboren rond 1868 te Hennaard.
                       Dochter van Minne Klazes Wiersma en Sybrigje Jarigs Leenstra.


                  2   JOOST WYBRENS Oosterbaan, geboren 31 maart 1868 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel. Overleden 6 januari 1875.


                  3   JAN WYBRENS Oosterbaan, geboren 5 september 1870 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel. Overleden 10 januari 1875.


                  4   GERLANTJE WYBRENS Oosterbaan, geboren 26 januari te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel. Overleden 15 februari 1875.


                  5   JOOST WYBRENS Oosterbaan, 11 februari 1876 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel.


                  6   JAN WYBRENS Oosterbaan, geboren 5 september 1877 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel.


                  7   GERLANTJE WYBRENS Oosterbaan, 29 augustus 1880 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel. overleden 29 augustus 1880.


                  8   JAN WYBRENS Oosterbaan, geboren 9 mei 1885 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel.
                       Op 11 augustus 1910 te Franekeradeel gehuwd met GERLANTJE LAMMYNA ARJENS de Vries,
                       geboren 18 mei 1846 te Achlum, gemeente Franekeradeel. 
                       Dochter van ARJEN JOOSTES de Vries en LAMMYNA JACOBS van der Oudermeulen.IX –f            TRIJNTJE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                   geboren 30 december 1843 Achlum, gemeente Franekeradeel. Overleden 25 mei 1920 te Franeker,76 jaar oud.
                   Op 1 mei 1874 te Franekeradeel gehuwd met  JAN ANNES Oosterbaan, geboren
                   11 juni 1841 te Achlum, gemeente Franekeradeel. Zoon van Anne Wybrens Oosterbaan en
                   Dieuwke Gerrits Bosch. Eerder gehuwd geweest met NEELTJE OBES Westra (*1840)

                   Uit dit huwelijk:


                   1   JOOST JANS Oosterbaan, geboren 25 mei 1875 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                        Overleden 15 april 1945, 69 jaar oud.
                        In 1899 te Barradeel gehuwd met AKKE PHILIPPUS Bakker, geboren 6 oktober 1873
                        Te Barradeel. Overleden 17 mei 1960 te Franeker.
                        Dochter van Philippus Thijses Bakker en Arendtje Dirks Anema.
                        Uit dit huwelijk: JAN JOOSTES Oosterbaan.
                                                PHILIPPUS JOOSTES Oosterbaan..


                   2   GERLANTJE JANS Oosterbaan, geboren 14 maart 1877 Achlum,
                        gemeente Franekeradeel. Overleden 18 maart 1927 te Franeker, 50 jaar oud.


                   3   DIEUWKE JANS Oosterbaan, geboren 14 maart 1879 te Achlum, gemeente Franekeradeel
                        Op 28 april 1904 te Franekeradeel gehuwd met WIEBE LIEUWES Anema, geboren
                        25 augustus 1879 te Achlum. Zoon van Lieuwe Wiebes Anema en Lijsbeth Douwes de Boer.


                   4   WYBREN JANS Oosterbaan, geboren 27 april 1884 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       
Gehuwd metIX –g          
KLAASKE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                   
geboren 18 mei 1846.IX –h           ARJEN JOOSTES de Vries, zoon van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                  geboren 18 mei 1846 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Overleden 13 september 1919 te Achlum, gemeente Franekeradeel, 73 jaar oud.
                  Op 1 mei 1909 is hij bestuurslid van de Coöp. Stoomzuivelfabriek te Achlum.
                  Op 30 mei 1874 te Bolsward gehuwd met
LAMMYNA JACOBS van der Oudermeulen,
                  Geboren 17 mei 1851 te Arum, gemeente Wonseradeel.
                  Dochter van Jacob Jans van den Oudermeulen en Ymkje Wybrandus Tenckinck.
                  Overleden 15 november 1883, te Achlum, gemeente Franekeradeel, 32 jaar oud,
                  twee dagen na de geboorte van haar 5de kind.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOOST ARJENS de Vries, geboren 2 maart 1875 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –a.


                  2   YMKJE ARJENS de Vries, geboren 3 maart 1876 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –b.


                  3   JACOB ARJENS de Vries, geboren 12 april 1878 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –c.


                  4   GERLANTJE ARJENS de Vries, geboren 22 juni 1880 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –d.


                  5   GERLANTJE LAMMYNA ARJENS de Vries, geboren 13 november 1883 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –e.                  Op 8 mei 1890 te Achlum gehuwd met BEITSKE PIETERS Sikkema,
                  geboren 25 februari 1862 te Midlum.
                  Dochter van Pieter Jans Sikkema en Joukje Piers Blanksma.
                  Overleden 21 februari 1916 te Achlum, gemeente Franekeradeel, 53 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  6   JOUKJE ARJENS de Vries, geboren 22 november 1891 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –f.


                  7   JACOB ARJENS de Vries, geboren 6 februari 1893 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –g.


                  8   KLAASKE ARJENS de Vries, geboren 7 juli 1894 te Achlum gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder X –h.


                  9   PIETER ARJENS de Vries, geboren 28 maart 1897 te Achlum,
                       gemeente Franekeradeel. Volgt onder X –i.


IX –g           TIETJE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                   geboren 8 oktober 1848 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                   Overleden 21 april 1906 te Rock Valley (USA), 57 jaar oud
                   Op 18 mei 1876 te Franeker gehuwd met DOUWE ATZES Mulder, geboren
                   26 september 1855 te Franekeradeel.
                   Zoon van Atse Yges Mulder en Foekje Douwes Postma.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   ATSE DOUWES Mulder, geboren 15 april 1877 te Franeker.


                  2   JOOST DOUWES Mulder, geboren 9 mei 1879 te Franeker.


                  3   YGE DOUWES Mulder, geboren 14 juni 1882 te Franeker.


                  4   JOUKJE DOUWES Mulder, geboren 3 oktober 1884 te Franeker.


                  5   FOEKJE DOUWES Mulder, geboren 16 maart 1886 te Franeker.


                  6   GERLANTJE DOUWES Mulder, geboren 23 mei 1888 te Franeker.


IX –h           JOUKE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en GERLANTJE CORNELIS Tanja,
                  
geboren 14 mei 1851 te Franekeradeel.
                              X 

 
X –a           JOOST ARJENS de Vries, zoon van ARJEN JOOSTES de Vries en
                  LAMMYNA JACOBS van den Oudermeulen, geboren 2 maart 1875 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Overleden 21 maart 1939 te Oosterbierum, gemeente Barradeel. Gehuwd.
                  Op 6 mei 1899 te Achlum gehuwd met FOKJE TEAKES Dokter, 28 jaar,
                  Geboren 7 januari 1871  te Marsum, gemeente Menaldumadeel.
                  Dochter van Teake Gerbens Dokter en Akke Klazes Andringa.
                  Overleden 21 augustus 1956 te Oosterbierum, 85 haar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   AKKE JOOSTES de Vries, geboren 29 juni 1901 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder XI –a.


                  2   LAMMYNA JOOSTES de Vries, geboren in 1904 te Wanswerd.
                       Volgt onder XI –b.


X –b          YMKJE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOOSTES de Vries en
                  LAMMYNA JACOBS van den Oudermeulen, geboren 3 maart 1876.
                  Op 6 mei 1899 te Franekeradeel gehuwd met SYBRANDUS Hiemstra.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   LAMMYNA SYBRANDUS Hiemstra, geboren 4 september 1900.


                  2   ANTJE SYBRANDUS Hiemstra, geboren 11 december 1901.


                  3   ARJEN SYBRANDUS Hiemstra, geboren ±1908, overleden 5 februari 1909X –c            JACOB ARJENS de Vries, zoon van ARJEN JOOSTES de Vries en
                   LAMMYNA JACOBS van den Oudermeulen, geboren 12 april 1878.
                   Overleden 26 juli 1879 te Achlum, 1 jaar oudX –d            GERLANTJE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOOSTES de Vries en
                   LAMMYNA JACOBS van den Oudermeulen, geboren 22 juni 1880 te Franekeradeel.X –e            GERLANTJE LAMMYNA ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOOSTES de Vries en
                   LAMMYNA JACOBS van den Oudermeulen,
                   geboren 13 november 1883 te Franekeradeel. Overleden 20 augustus 1940 te Leeuwarden.
                   Op 11 augustus 1910 te Franekeradeel gehuwd met JAN WYBRENS Oosterbaan,
                   Geboren 9 mei 1885 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                   Overleden 24 juli 1948 te Leeuwarden, 63 jaar oud.
                   zoon Wybren Annes Oosterbaan en Tjitske Joostes de Vries. Ze zijn dus neef en nicht.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   WYBREN JANS Oosterbaan. Gehuwd met J.A. van Straten.


                   2   ARJEN JANS Oosterbaan


                   3   TJITSKE JANS Oosterbaan.


                  
4    LAMMIJNA JANS Oosterbaan, geboren 24 juli 1925 te Leeuwarden.X –f             JACOB ARJENS de Vries, zoon van ARJEN JOOSTES de Vries en
                   BEITSKE PIETERS Sikkema, geboren 6 februari 1893.X –g            JOUKJE ARJENS de Vries, geboren 22 november 1891 “des nachts ten een ure” te Achlum,
                   gemeente Franekeradeel.
                   Aangever was: Arjen Joostes de Vries, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Achlum.
                   Getuigen waren: Theunis Steinfort, 68 jaar, Venter, wonende te Achlum.
                                              Douwe Groenveld, 48 jaar, Secretarie beambte, wonende te Franeker       
                   Op 5 juni 1912 te Winsum gehuwd met. BAUKE JANS Abma,
                   Geboren 25 december 1891 “des voormiddags ten half twaalf” te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                   Aangever was: Jan Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                   Getuigen waren: Dirk Andringa, 33 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                              Douwe Groenveld, 48 jaar, Secretarie beambte, wonende te Franeker.
                   Overleden 16 februari 1952 te Tzum. Begraven te Tzum.
                   Zoon van Jan Murks  Abma en Gatske Baukes Boschma
                   Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Tjerkwerd. Zij is wonende te Achlum.
                   Getuigen bij het huwelijk waren: Jan Alkema, 51 jaar, Veldwachter, wonende te Achlum.
                                                                       Jelle Terluin, 41 jaar, Veldwachter, wonende te Midlum.
                                                                       Reltje Bos, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Peins.
                                                                       Ype Keestra, 21 Jaar, Ambtenaar ter Secretarie, Franeker.
                   Overleden 6 oktober 1967 te Franeker.
                   Kopen op 16 februari  1933 via een openbare verkoping een boerderij op Laakwerd, bij Tzum.
                   Van Siek Willems Postma en Willemke Freerks Abma.  In 1959 wordt er een nieuwe
                   Boerderij geplaatst . Begin 60 er jaren neemt zoon Piet de boerderij over van zijn Moeder.
                   Later neemt die zijn dochter Petra de boerderij weer van hem over.
                       
                   Uit dit huwelijk:


                  1   GATSKE BAUKES Abma,  geboren 11 december 1912 te Tjerkwerd.
                       Overleden 16 november 1997 te Makkum.
                       Op 16 mei 1936 te Franeker gehuwd met 
JACOBUS ANTONS Folkerts. (JAAP)
                       Zoon van Anton Folkerts (*rond 1880 - Overl: 02-02-1968, Franeker) en Ytje Nauta (Overl:16-10-1943)                         
                       Kinderen: JOUKJE JACOBUS Folkerts, geboren 17 mei 1937 te Tzum.
                                     : ANTOON JACOBUS Folkerts, geboren 28 januari 1939 te Tzum.
                                     : GERRIT JACOBUS Folkerts. geboren rond 1942 te Tzum.
                                     : JACOBUS JACOBUS Folkerts, geboren 11 Juli 1944 te Tzum.
                                     : ARIE JACOBUS Folkerts, geboren 26 November 1946 te Tzum.


                  2   ARJEN BAUKES Abma, geboren 28 juli 1914  te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                       Overleden donderdag 22 juli 1972 te Leeuwarden, wonende te Stiens, 57 jaar oud.
                       Rouwdienst in de Hervormde kerk te Tzum. Begraven maandag 26 juli 1972 te Tzum.
                       Was werkzaam bij Oosterhof’s  Aannemersbedrijf  NV te Grijpskerk.
                       was gehuwd met HINKE ARJENS Santhuizen, geboren 20 maart 1914 te Menaldumadeel.
                       Overleden 1 juli 1996 te Leeuwarden.
                       Dochter van Arjen. K. Santhuizen (*rond 1886 - Overl: 01-03-1965,Berlikum) en
                       Tjitske Van der Meer.(*1889 - Overl: 13-02-1977, Berlikum
                       Uit dit huwelijk: TJITSKE ARJENS Abma, , geboren  4 februari 1938 te Harkema-Opeinde.
                                             : JOUKJE ARJENS Abma, geboren 27 april 1939 Harkema-Opeinde.
                                             : RENSKE ARJENS Abma, geboren 6 april 1941 te Berlikum. in 1972
                                             : GATSKE ARJENS Abma, geboren 19 april 1947  te  Berlikum.


                  3   BEITSKE BAUKES Abma, , geboren 29 maart 1916 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                       Overleden 4 oktober 1993 te Leeuwarden. Gecremeerd op 8 oktober 1993 te Goutum
                       Ondertrouw op 11 augustus 1938.
                       Op 25 augustus 1938 gehuwd met JENTJE DOUWES Oppedijk.
                       Geboren 11 januari 1914 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Tzum. Dorpsbelang na de oorlog opgericht.
                       Overleden 14 januari 2005 te Tzum, gemeente Franekeradeel. Crematie 18 januari te Goutum.
                       Zoon van Douwe Oppedijk (*rond1879 - Overl:20-10-1952,Tzum) en
                       Tjitske Meintema (*rond 1884 - …09-12-1967,Sneek)
                       Uit dit huwelijk: DOUWE JENTJES Oppedijk.  Geboren  18 juni  1939 te Tzum.
                                             : BOUKE JENTJES Oppedijk, geboren 24 november 1940 te Tzum.                                                            :                                              :TJITSKE JOUKJE JENTJES  Oppedijk, geboren 11 december 1942 te Tzum.
                                             : JOUKJE TJITSKE JENTJES Oppedijk, geboren 15 oktober  1944 te Tzum.
                                             : PIET JENTJES Oppedijk, geboren 16 mei 1946 te Tzum.


                  4   JAN BAUKES Abma, geboren 22 maart 1918  te Winsum , gemeente Baarderadeel.
                       Overleden 15 juli 1947 te  Allingawier.Begraven te Tzum.
                       Ondertrouw 7 mei 1941. ten tijde van zijn huwelijk wonende te Edens.
                       Op 29 mei 1941 te Oosterbierum  gehuwd met MARIA Visser, geboren 27 december 1915.
                       Kerkelijk inzegening in der Ned.Herv.kerk te Oosterbierum. Overleden 25 april 1987. Begraven te Tzum.
                       Ten tijde van haar huwelijk wonende te Oosterbierum
                       Uit dit huwelijk: JACOBA JANS Abma. Geboren 12 september 1943 te Oosterbierum.
                                             : BAUKE JANS Abma. Geboren  22 maart 1945 te Edens.


                  5   KLASKE BAUKES Abma, geboren 7 maart 1920 te Winsum , gemeente Baarderadeel  
                       Overleden dinsdag 30 november 1976.
                       Rouwdienst  in de Ned.Herv.kerk te Tzum. Begraven zaterdag 4 december 1976 te Tzum.
                       Ondertrouw 17 juni 1942.
                       Op 27 juni 1942 te Tzum gehuwd met MEINTE PIETERS de Groot. Geboren 18 mei 1918.
                       Overleden 1 april 1988. Begraven te Tzum.
                       Zoon van Pieter de Groot (*1888 - Overl: 28-11-1970,Wommels) en J. van der Valk.
                       Werkte bij de Firma Kooistra te Lollum.
                       Uit dit huwelijk: PIETER MEINTES de Groot.
                                             : BAUKE MEINTES de Groot, geboren op 27 juli 1944 te Tzum.
                                             : YME MEINTES de Groot. geboren 11 augustus 1945 te Tzum.
                                             : MURK MEINTES de Groot,  geboren  12 februari 1947 te Tzum.
                                             : ITSKE MEINTES de Groot, geboren 11 oktober 1949 te Tzum.
                                             : ARJEN MEINTES de Groot, geboren 14 november 1952 te Tzum.


                  6   SIEBRIGJE BAUKES Abma, geboren 30 maart 1922 te Winsum, gemeente Baarderadeel
                       Overleden 4 juli 2006 te Sneek, 84 jaar oud.
                       Op 6 juni 1945 te Mantgum gehuwd met ANSKE BOKKES van der Wal,
                       geboren 22 juni 1915 te  Oosterlittens.
                       Overleden 3 juli 1974 te Oosterlittens, 59 jaar oud.
                       Zoon van Bokke Anskes van der Wal en Fetje Anskes van Asperen.
                       Uit dit huwelijk: 2 kinderen.


                  7   YMKJE BAUKES Abma, geboren 6 november 1923 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                       Gehuwd met PIETER Hofstra, geboren 30 januari 1919 te Peins.
                       Overleden 20 maart 2008 te Dronrijp.
                       Zoon van A.D. Hofstra (*rond 1892 - Overl: 03-12-1969,Schingen)
                       en Jeltje Stientje Aukema (*rond 1895 - Overl: 23-08-1959,Schingen)
                       Uit dit huwelijk: 3 kinderen.


                  8   GERLANTJE LAMYNA  BAUKES Abma,  geboren 1 februari 1926 te Winsum,
                       Op 9 oktober 1951 gehuwd met ATZE HENDRIKS van der Pol, geboren 1 januari 1923.
                       Zoon van Hendrik van der Pol (*rond 1894 - Overl: 24-06-1975, Tzum) en Henderika van der Pol.
                       Overleden  6 juni 2007, wonende te Franeker.
                       Uit dit huwelijk: HENDRIK van der Pol, geboren 9 augustus 1952 te Achlum
                                             : JOUKJE van der Pol, geboren 26 april 1956 te Achlum.
                                             : BAUKE van der Pol, geboren 24 april 1962.


                  9   MURK BAUKES Abma, geboren 1 februari 1926 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                       Op 20 april 1950 te Sexbierum gehuwd met JANTJE EDJERS Vermeer.
                       Dochter van Edjer Edjers Vermeer (*25-02-1897-…16-04-1972,Sexbierum) en Janke Dijkstra.
                       Uit dit huwelijk: Levenloos, geboren  7 juni  1950 te Ried, gemeente Franekeradeel
                                             : JANKE MURKS Abma, geboren 28 november 1953 te Tzum, gemeente Franekeradeel
.


                10   JACOBA BAUKES Abma, geboren 14 juli 1928 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                       Overleden 30 maart 1990 te Franeker. Begraven te Franeker.
                       Op 15 december 1949 te Franeker gehuwd met ADAM FREDERIK Hillebrand,
                       geboren 15 oktober 1926 te Kubaard.
                       Zoon van Hendrikus Catrinus Hillebrand en Brechtje Sjerps Wiersma.
                       Uit dit huwelijk: JOUKJE ADAMS Hillebrand, geboren 5 november 1950 te Achlum.
                                             : BRECHTJE ADAMS Hillebrand, geboren 23 oktober 1952 te Achlum.
                                             : HENDRIKUS CATHRINUS ADAMS Hillebrand, geboren 21 juni 1954 te Achlum.
                                             : BAUKE JAN ADAMS Hillebrand, geboren 11 februari 1960 te Franeker.
                                             : ARJEN JOOST ADAMS Hillebrand, geboren 27 november 1961 te Franeker.              
 11   PIETER BAUKES Abma geboren 7 juni 1933 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Op 25 september 1963 te Franeker gehuwd met MARIJKE ATES Siderius,
                       geboren 7 maart 1940 te Dronrijp.
                       Dochter van Ate Siderius (*26-04-1909 – Overl: 05-07-1980,Dronrijp) 
                       en Anna bei de Ley  (*21-11-1910  28-11-1982, Leeuwarden).
                       Boerderij op Laakwerd overgenomen van zijn moeder.
                       Uit dit huwelijk: BAUKE PIETERS Abma, geboren 3 juli 1964 Harlingen
                                             : ANNA  PIETERS Abma, geboren 3 juli 1964. Harlingen
                                             : JOUKJE PIETERS Abma, geboren 26 november 1966. Tzum.
                                             : PETRA PIETERS Abma, geboren 23 oktober 1969. Tzum


                12   JOOSTINA BAUKES Abma, geboren 18 juni 1935 te Tzum , gemeente Franekeradeel.
                       Op 3 november 1955 te Franeker gehuwd met FEDDE TJERKS Fennema,
                       geboren  10 januari 1928 te Achlum. Overleden 21 januari 1992. Begraven te Achlum.
                       Zoon van Tjerk Fennema en Jacobje de Jong. (*rond 1899 -…28-11-1974, Achlum)
                       Uit dit huwelijk: TJERK FEDDES Fennema, geboren 11 mei 1957 te Achlum.
                                             : JOUKJE FEDDES Fennema, geboren 27 september 1961 te Harlingen.
                                            
: JACOBJE FEDDES Fennema,  geboren 1 augustus 1966 te Harlingen.                                                       :                                              : BAUKE FEDDES Fennema, geboren 1 augustus 1966 te Harlingen.
                                             : KLASKE FEDDES Fennema, geboren 19 september 1970 te Harlingen.
                                             : JANNIE FEDDES Fennema, geboren 30 september 1972 te Harlingen.X –h        
   KLAASKE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN JOOSTES de Vries en BEITSKE PIETERS Sikkema,
                  geboren 7 juli 1894 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Overleden 8 oktober 1960 te Arum, 66 jaar oud.
                  Op 18 mei 1916 te Franekeradeel gehuwd met DOEDE DOUWES de Boer, 23 jaar,
                  Geboren 8 juni 1892 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden 11 februari 1932 te gemeente Wonseradeel, 39 jaar oud.
                  Zoon van Douwe Doedes de Boer en Ybeltje van Abbema.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   DOUWE DOEDES de Boer, rond 1917
                       Gehuwd met RICHTJE Postma.
                       Uit dit huwelijk: DOEDE DOUWES de Boer.
                                               HANNIE  DOUWES de Boer
                                               RENZE DOUWES de Boer, geboren 21 juli 1953 te Sexbierum.
                                               ARJEN JOHAN DOUWES de Boer, geboren 21 november 1957 te Sexbierum.
                                               KLASKE DOUWES de Boer.
                                               EVELIEN DOUWES de Boer.


                  2   BEITSKE DOEDES de Boer. Geboren rond 1918
                       Gehuwd met HANS Rienks.
                       Uit dit huwelijk: WILLEM Rienks.
                                               KLAASJE Rienks.
                                               DOEDE Rienks


                  3   JOHAN DOEDES de Boer, geboren rond 1919
                       Gehuwd met JANNIE Stuivenberg.
                       
Uit dit huwelijk: MATTIE JOHANS de Boer.
                                               JOHAN JOHANS de Boer.
                                               KLASKE JOHANS de Boer


                  
4   ARJEN DOEDES de Boer, geboren 20 september 1920 te Arum
                       Overleden 3 juni 2001 te Arum.
                       Gehuwd met A. Wijnia. Dochter van Jeljer Wijnia en Akke…..
                       Uit dit huwelijk: JELLE ARJENS de Boer
                                               DOEDE ARJENS de Boer, overleden 17 januari 1964 (door het ijs gezakt)
                                               KLAZINA ARJENS de Boer, geboren 28 maart 1960 te Arum.
                                               DOEDE ARJENS de Boer, geboren 15 juli 1965 te Arum.
                                               ARJEN DOUWE ARJENS de Boer, geboren 25 februari 1967 te Arum.

X –i            PIETER ARJENS de Vries, zoon van ARJEN JOOSTES de Vries en BEITSKE PIETERS Sikkema,
                  geboren 28 maart 1897 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Overleden 3 augustus 1960 te Achlum, 63 jaar oud. Begraven te Achlum.
                  Beroep: Veehouder. Geloof: Ned.Hervormd. Hobby: Veehouder.
                  Gehuwd met SIBBELTJE JETSKE BOTES Zijlstra, geboren 6 januari 1891 te Oosterbierum.
                  Overleden 24 april 1967 te Harlingen, 76 jaar oud. Begraven te Achlum.
                  Dochter van Bote Pieters Zijlstra en Riemke Hermanus Bakker.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ARJEN PIETERS de Vries, geboren 9 augustus 1923 te Achlum. Volgt onder XI –c.


                  2   BOTE PIETERS de Vries, geboren 9 augustus 1923 te Achlum. Volgt onder XI –d.

 

 

 

 

                             XI

 

 

XI –a           AKKE JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en FOKJE TAEKES Dokter,
                  geboren 29 juni 1901 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Overleden 18 september 1966 te Bergum, 65 jaar oud.
                  Gehuwd met SIPKE HOEKES Hiemstra, geboren 27 november 1898.
                  Overleden 8 maart 1886 te Bergum, 87 jaar oud.
                  Zoon van Hoeke Alles Hiemstra en Antje Melles de Boer.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HOEKE SIPKES Hiemstra, geboren 31 mei 1928.
                       Overleden 22 januari 1982.


                  2   JOOST SIPKES Hiemstra, geboren 28 februari 1930
                       Op 23 augustus 1955 gehuwd met ALI Hoekstra. Geboren 31 augustus 1933.
                       Uit dit huwelijk:DINGENA MARIA JOOSTES Hiemstra, geboren 18 februari 1957 te Tollenbeek.
                                             : AKKEMIJNA FOKJE JOOSTES Hiemstra, geboren 25 augustus 1961 te Tollenbeek.
                                             : CORNELIA ALIDA JOOSTES Hiemstra, geboren 22 augustus 1965 te Dronten.
                                             : SIPKE-JOOST  JOOSTES Hiemstra, geboren 27 september 1966 te Dronten.
                                             : HOEBERT SYBE JOOSTES Hiemstra, geboren 3 september 1971 te Dronten.


                  3   ALLE SIPKES Hiemstra, geboren 13 mei 1933.


                  4   MELLE SIPKES Hiemstra, geboren 22 februari 1936.


                  5   FOKJE SIPKES Hiemstra, geboren 20 januari 1939.

 

 

 

 

 

XI –b          LAMMYNA JOOSTES de Vries, dochter van JOOST ARJENS de Vries en FOKJE TAEKES Dokter,
                  geboren in 1904 te Wanswerd.
                  Overleden 3 augustus 1946 te Oosterbierum.
                  Gehuwd met JAN SEERPS Jukema, geboren 11 oktober 1903 te Wijnaldum.
                  Zoon van Seerp Anes Jukema en onbekend.
                  Overleden 1 januari 1989 te Harlingen, 85 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FOKJE JANS Jukema, geboren 4 september 1933.
                       Gehuwd met FOEKE GERKES Hofstra, geboren te Sexbierum.
                       Uit dit huwelijk: GERKE ARJEN FOEKES Hofstra, geboren 30 mei 1959.
                                             : LAMMINA TINE FOEKES Hofstra, geboren 15 januari 1961.
                                             : JAN SEERO FOEKES Hofstra, geboren 13 februari 1962.
                                             : TRIJNTJE TETTJE FOEKES Hofstra, geboren 1 mei 1967.
                                             : ANE FOEKE FOEKES Hofstra, geboren 17 juli 1970.


                  2   TRIJNTJE JANS Jukema, geboren 18 oktober 1935.


                  3   SEERP JANS Jukema, geboren 21 juni 1938 te Oosterbierum.
                       Op 31 maart 1965 te Sneek gehuwd met BRECHTJE de Jong
                       Uit dit huwelijk: DIEUWKE SEERPS Jukema.
                                             : JAN SEERP Jukema.
                                             : PIETER SEERPS Jukema.
                                             : LAMMIJNA SEERPS Jukema.                   JAN hertrouwd op 27 april 1949  in Oosterbierum met AUKJE JOHANNES Wijngaarden.XI–c            ARJEN PIETERS de Vries, zoon van PIETER ARJENS de Vries en
                   SIBBELTJE JETSKE BOTES Zijlstra, geboren 9 augustus 1923 te Achlum,
                   gemeente Franekeradeel. Beroep: Veehouder (Door de oorlog tijdelijk Landbouwer)
                   Overleden 31 maart 2002 te Harlingen,78 jaar oud. Begraven te Achlum. Hobby: Veehouder.
                   Op 25 mei 1951 te Franeker gehuwd met AAFKE  JETZES Feenstra,
                   geboren 12 december 1928 te Welsrijp, gemeente Hennaarderadeel.
                   Dochter van Jetze Feenstra en Wapke Feenstra. Geloof: Ned.Hervormd. Hobby: Tuinieren.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   PIETER ARJENS de Vries, geboren 26 mei 1952 te Achlum. Volgt onder XII –a.


                   2   JETZE ARJENS de Vries, geboren 12 december 1954 te Achlum. Volgt onder XII –b.


                   3   JETSKE WAPKE ARJENS de Vries, geboren 27 december 1959 te Achlum. Volgt onder XII –c.


                   4   BOTE ARJENS de Vries, geboren 28 mei 1964 te Achlum. Volgt onder XII –d.XI–d            BOTE PIETERS de Vries, zoon van PIETER ARJENS de Vries en
                   SIBBELTJE JETSKE BOTES Zijlstra, geboren 9 augustus 1923 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                   Overleden 1 februari 2008 te Leeuwarden, 84 jaar oud.
                   Begraven te Sexbierum. Geloof: Ned.Hervormd. Beroep: Veehouder/Landbouwer.
                   Hobby:  Friesche paarden.
                   Op 30 augustus 1956 te Bergum gehuwd met TJITSKE ANNES Veltman,
                   Geboren 12 oktober 1926 te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel.
                   Dochter van Anne Veltman en Akke Spriensma.
                       

 

 

 

                             XII

 

 


XII–a           PIETER ARJENS de Vries, zoon van ARJEN PIETERS de Vries en AAFKE JETZES Feenstra, 
                  geboren 26 mei 1952 te Achlum
                  Geloof: Ned.Hervormd. Beroep: Logistiek en Kwaliteit.
                  Hobby: Tuinieren en Lezen.

 

 

XII–b          JETZE ARJENS de Vries, zoon van ARJEN PIETERS de Vries en AAFKE JETZES Feenstra,
                 geboren 12 december 1954 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Beroep: Veehouder.
                  Op 4 september 1987 te Franeker gehuwd met ANTJE MAAIKE MARTINUS Kooistra,
                  Geboren  23 juli 1955 te Franeker. Dochter van Martinus Kooistra en Roelofje Bouwer.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ................. JETZES de Vries, geboren 1994. Volgt onder XIII –a.


                  2   ..................JETZES de Vries, geboren 1998. Volgt onder VI –b.XII–c           JETSKE WAPKE ARJENS de Vries, dochter van ARJEN PIETERS de Vries en AAFKE JETZES Feenstra,
                  geboren 17 december 1959 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Geloof: Ned.Hervormd. Beroep: Automatiseringsdeskundige.
                  Hobby: Zingen, Schilderen, en Lezen.
                  Sinds 31 juli 1984 samenwonend met ROB Peijster, geboren 15 september 1952 te Zeist.
                  Zoon van Eli Lambertus Peijster en Julia de Gast.XII–d.          BOTE ARJENS de Vries, zoon van ARJEN PIETERS de Vries en AAFKE JETZES Feenstra,
                  geboren 28 december 1964 te Achlum.
                  Beroep: Vrachtwagenchauffeur.

 
                            XIII

 

 

 

XIII –a         .................... JETZES de Vries,
                  Dochter van JETZE ARJENS de Vries en ANTJE MAAIKE MARTINUS Kooistra,
                  geboren 1994.XIII –b         ................... JETZES de Vries,
                  Dochter van JETZE ARJENS de Vries en ANTJE MAAIKE MARTINUS Kooistra,
                  geboren 1998.

 

                                                                   Top