Header image  
Stamreeks KlSTAMBOOM FEENSTRA

 
 
  TERUG
 
                                                  STAMBOOM

 

                                                                       I

 

I –a.                  FOLKERT……….., geboren rond 1680.
                         Gehuwd.
                         Uit dit huwelijk:

                         1   JAN FOLKERTS, geboren rond 1700. Volgt onder II –a.

 

 

                                                                        II

 

II –a.                JAN FOLKERTS, zoon van FOLKERT…… en onbekende vrouw.
                        Voor het huwelijk woont hij in Langezwaag.
                        Op 10 augustus 1727 te Kortezwaag gehuwd met AALTJE ANNES, wonende te
                        Langezwaag.
           
                        Uit dit huwelijk:


                        1   ALBERT JANS, geboren rond 1728. Volgt onder III –a.

 

 

                                                                       III

 

III –a                ALBERT JANS, zoon van JAN FOLKERTS en AALTJE ANNES,
                        Geboren rond 1728. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Frieschepalen
                        Op 14 maart 1745 te Ureterp gehuwd met BAUKJE FREERKS, geboren
                        24 december 1720  wonende te Frieschepalen.

                        Uit dit huwelijk:


                        1   GEERTJE ALBERTS, geboren 11 juni 1747. Volgt onder IV –a.


                        2   AALTJE ALBERTS, geboren 11 juni 1747. Volgt onder IV –b.


                        3   FREERK ALBERTS, 2 februari 1749. Volgt onder IV –c.


                        4   AALTJE ALBERTS, 1 januari 1756. Volgt onder IV –d.


                        5   FOLKERT ALBERTS, geboren rond 1760. Volgt onder IV –e.

 

 

                                                                      IV

 

 

IV –a                GEERTJE ALBERTS Veenstra, dochter van ALBERT JANS en BAUKJE FREERKS,
                        geboren 11 juni 1747.

IV –b                AALTJE ALBERTS Veenstra, dochter van ALBERT JANS en BAUKJE FREERKS,
                        geboren 11 juni 1747.

IV –c                FREERK ALBERTS Veenstra, zoon van ALBERT JANS en BAUKJE FREERKS
                        Geboren 2 februari 1749.

IV –d                AALTJE ALBERTS Veenstra, dochter van ALBERT JANS en BAUKJE FREERKS
                        geboren 1 januari 1756.

IV –e                FOLKERT ALBERTS Veenstra, van ALBERT JANS en BAUKJE FREERKS
                        geboren rond 1760 te Siegerswold. Overleden te Siegerswold.
                        Gehuwd met GEESJE JANS van Veen, geboren te Siegerswold. Winkelierster.

                        Uit dit huwelijk:


                        1    JAN FOLKERTS Veenstra, geboren 20 maart 1787. Volgt onder V –a.


                        2   ALBERT FOLKERTS Veenstra, geboren 30 december 1788. Volgt onder V –b.


                        3   TRIJNTJE FOLKERTS Veenstra, geboren 4 maart 1792. Volgt onder V –c.


                        4   FREERK FOLKERTS Veenstra, geboren 19 september 1794. Volgt onder V –d.


                        5   HAIJE FOLKERTS Veenstra, geboren 31 januari 1800. Volgt onder V –e.


                        6   HENDRIK FOLKERTS Veenstra, geboren 6 juni 1802 te Siegerswold Volgt onder V –f.


                        7   AALTJE FOLKERTS Veenstra, geboren 27 februari 1805. Volgt onder V –g.


                        8   TRIJNTJE FOLKERTS Veenstra, geboren 29 september 1807. Volgt onder V –h.


                        9  ALBERT FOLKERTS Veenstra, geboren 30 juni 1810. Volgt onder V –i.

 

 

                                                                         V

 

V –a                 JAN FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 20 maart 1787.

V –b                 ALBERT FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 30 december 1788.

V –c                 TRIJNTJE FOLKERTS Veenstra, dochter van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 4 maart 1792.

V –d                  FREERK FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 19 september 1794.

V –e                  HAIJE FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 31 januari 1800.

V –f                  HENDRIK FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 6 juni 1802 te Siegerswold.
                        Overleden 29 april 1872.
                        Op 12 februari 1835 te Opsterland gehuwd met FROUKJE WANDERS Voortwijs.
                        Geboren rond 1807, wonende te Beetsterzwaag. Overleden 10 juli 1887.

                        Uit dit huwelijk:


                        1   GEESKE HENDRIKS Veenstra,  geboren 20 augustus 1835. Volgt onder VI –a.


                        2   WANDER HENDRIKS Veenstra, geboren 27 juni 1839. Volgt onder VI –b.


                        3   ANTJE HENDRIKS Veenstra, geboren 7 juli 1842. Volgt onder VI –c.


                        4   FOLKERT HENDRIKS Veenstra, geboren 19 september 1847. Volgt onder V –d.


                        5   JANTJE HENDRIKS Veenstra, geboren 10 augustus 1850. Volgt onder V –e.

V –g                  AALTJE FOLKERTS Veenstra, dochter van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                         GEESJE JANS van Veen, geboren 27 februari 1805.

 

 

V –h                TRIJNTJE FOLKERTS Veenstra, dochter van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 29 september 1807.

 

 

 

V –i                 ALBERT FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT ALBERTS Veenstra en
                        GEESJE JANS van Veen, geboren 30 juni 1810.

 

 

                                                                     VI

 

VI –a                 GEESKE HENDRIKS Veenstra,  dochter van HENDRIK FOLKERTS Veenstra en
                         FROUKJE WANDERS Voortwijs, geboren 20 augustus 1835.

VI –b                 WANDER HENDRIKS Veenstra, zoon van HENDRIK FOLKERTS Veenstra en
                         FROUKJE WANDERS Voortwijs, geboren 27 juni 1839.

VI –c                ANTJE HENDRIKS Veenstra, dochter van HENDRIK FOLKERTS Veenstra en
                        FROUKJE WANDERS Voortwijs, geboren 7 juli 1842.

VI –d                 FOLKERT HENDRIKS Veenstra, zoon van HENDRIK FOLKERTS Veenstra en
                         FROUKJE WANDERS Voortwijs, geboren 19 september 1847.
                         Overleden 12 maart 1902.
                         Op 6 mei 1871 te Opsterland gehuwd met AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren31 juli 1853.
                         overleden 20 augustus 1923.

                        Uit dit huwelijk:


                        1   HENDRIK FOLKERTS Veenstra, geboren 23 januari 1872. Volgt onder VII –a.


                        2   WIEBE FOLKERTS Veenstra, geboren 14 augustus 1874. Volgt onder VII –b.


                        3   WANDER FOLKERTS Veenstra, geboren 28 augustus 1876. Volgt onder VII –c.


                        4   HENDRIKUS FOLKERTS Veenstra, geboren 18 november 1878. Volgt onder VII –d.


                        5   AALTJE FOLKERTS Veenstra, geboren 13 juli 1881. Volgt onder VII –e.


                        6   FROUKJE FOLKERTS Veenstra, geboren 19 mei 1889. Volgt onder VII –f.


                        7   HENDRIKJE FOLKERTS Veenstra, geboren 6 april 1892. Volgt onder VII –g.


                        8   FOLKERT FOLKERTS Veenstra, geboren 20 mei 1896. Volgt onder VII –h.

VI –e                 JANTJE HENDRIKS Veenstra, dochter van HENDRIK FOLKERTS Veenstra en
                         FROUKJE WANDERS Voortwijs, geboren 10 augustus 1850.

 

 

                                                                    VII

 

 

VII –a                HENDRIK FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                         AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 23 januari 1872.

VII –b               WIEBE FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                        AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 14 augustus 1874.
                        Overleden 4 december 1942.
                        Op 13 mei 1897 te Opsterland gehuwd met BAUKJE Bosma.

                         Uit dit huwelijk:


                         1   AALTJE WIEBES Veenstra, geboren 21 juli 1898. Volgt onder VIII –a.


                         2   TJEERDSKE WIEBES Veenstra, geboren 24 februari 1901. Volgt onder VIII –b.


                         3   FOLKERT WIEBES Veenstra, geboren 27 september 1902. Volgt onder VIII –c.


                         4   HENDRIK FOLKERTS Veenstra, geboren 18-augustus 1906. Volgt onder VIII –d.

VII –c               WANDER FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                         AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 28 augustus 1876.

VII –d               HENDRIKUS FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                        AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 18 november 1878.

VII –e               AALTJE FOLKERTS Veenstra, dochter van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                        AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 13 juli 1881.

VII –f                FROUKJE FOLKERTS Veenstra, dochter van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                         AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 19 mei 1889.

VII –g               HENDRIKJE FOLKERTS Veenstra, dochter van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                        AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 6 april 1892.

VII –h               FOLKERT FOLKERTS Veenstra, zoon van FOLKERT HENDRIKS Veenstra en
                        AALTJE WIEBES Wiebenga, geboren 20 mei 1896.

 

 

                                                                    VIII

 

VIII –a              AALTJE WIEBES Veenstra, dochter van WIEBE FOLKERTS Veenstra en
                       
BAUKJE Bosma, geboren 21 juli 1898.

VIII –b            TJEERDSKE WIEBES Veenstra, dochter van WIEBE FOLKERTS Veenstra en
                        BAUKJE Bosma, geboren 24 februari 1901
.

VIII –c            FOLKERT WIEBES Veenstra, zoon van WIEBE FOLKERTS Veenstra en
                        BAUKJE Bosma, geboren 27 september 1902
.

VIII –d             HENDRIK FOLKERTS Veenstra, zoon van WIEBE FOLKERTS Veenstra en
                         BAUKJE Bosma, geboren 18 augustus 1906.
                         Gehuwd met KLASKE Kamstra, geboren 28 augustus 1910.

                         Uit dit huwelijk:


                         1   WIEBE HENDRIKS Veenstra, geboren rond 1930. Volgt onder XI –a.

 

 

                                                                       IX

 

 

IX –a                 WIEBE HENDRIKS Veenstra, zoon van HENDRIK FOLKERTS Veenstra en KLASKE Kamstra,
                         geboren rond 1930.
                         gehuwd met GEERTJE Tolsma.

                        Uit dit huwelijk:


                        1   KLASKE WIEBES Veenstra, geboren 6 januari 1965. Volgt onder X –a.

 

 

                                                                        X

 

X –a                  KLASKE WIEBES Veenstra,  Dochter van WIEBE HENDRIKS Veenstra en GEERTJE Tolsma,
                         geboren 6 januari 1965 te Beetsterzwaag
                         Sinds 21 september 1998 een relatie met BAUKE JAN Hillebrand, geboren 11 februari 1959 te Franeker.
                         Zoon van Adam Frederik Hillebrand en Jacoba Abma.
                         Uit een eerder huwelijk met Aafje Hendrika  Perdok:
                         Adam Frederik Hillebrand, geboren 12 april 1987 te Leeuwarden.
                         Hendrikus Catharinus Horatius Hillebrand, geboren 20 maart 1989 te Leeuwarden.

                         Uit deze relatie:


                         1   FOLKERT ARJO Hillebrand, geboren 1 november 2002 te Leeuwarden.


                         2   JACOB GEERT MEINTE Hillebrand, geboren 27 augustus 2005 te Leeuwarden.