TERUG                                                                                                                                           VOLGENDE 

 

STAMBOOM HILLEBRAND


                                                                                        STAMBOOMBEGINPAGINA
 

                   
                                                           
                                                              
GENERATIE  3III –a           CATHARINA ELISABETH Hillebrand, dochter van
                   JOHAN HENRICH Hillebrand ( II – a ) en SIBERGJEN CORNELIS de jong.
                   Geboren 23 april 1826 te Leeuwarden.”des s’morgens te half acht ure”.
                   Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 20 jaar, Schoenmaker.
                   Getuigen waren: Pieter Snelling, 29 jaar, Knoopmaker.
                                           Leenderd Ameland Kamp, 25 jaar, Kleermakersknecht.
                   Na 1843 wonende te Amsterdam o.a. in de kalverstraat 46 en 16 en later op de
                   Prinsengracht nummer 452. Overleden na 1885. Beroep: Naaister.
                   
Op 25 juli 1860 te ‘ S-Gravenhage gehuwd met JOHANNES FRANCISCUS  Hemmes,
                   27 jaar, geboren rond 1833 te ’ S-Gravenhage, Stukadoor. Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                   Zoon van Franciscus Martinus Hemmes, overleden, en van Pieternella Smit,
                   wasvrouw, wonende te ’ S-Gravenhage.
                   Getuigen waren: Casper Koeners, 67 jaar Arbeider, wonende te ’ S-Gravenhage.
                                           Christiaan Rempe, 27 jaar, Timmerman, wonende te ’ S-Gravenhage.
                                           Johannes Pijpers, 53 jaar, Schoenmaker, wonende te ’ S-Gravenhage.
                                           Benjamin Meijer, 70 jaar, zonder beroep, wonende te ’ S-Gravenhage.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   JACOBUS JOHANNES Hemmes, geboren rond 1862 te ’ ’s-Gravenhage.
                        Overleden 16 februari 1940 te Kampen, 78 jaar oud


                   2    JOHANNES PETRUS Hemmes, geboren rond 1864 te ’ S-Gravenhage.
                         Timmerman, wonende te  ’ S-Gravenhage. Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                         Op 24 mei 1893 te ’ S-Gravenhage gehuwd met ELISABETH JOHANNA Schrijver,
                         29 jaar, geboren rond 1864 te ’ S-Gravenhage.
                         Dochter van Thomas Schrijver, Smid en Maria Beeloo, zonder beroep, wonende te’ S-Gravenhage.
                         Getuigen waren: Thomas Willem Schrijver, 34 jaar, Smid, wonende te ’ S-Gravenhage.
                                                   Willem Schrijver, 27 jaar, Timmerman, wonende te ’ S-Gravenhage.
                                                   Beide broeders der Bruid.
                                                   Theodorus Kechnen, 25 jaar, Behanger, wonende te ’ S-Gravenhage.
                                                   Johannes Jongejan, 42 jaar, Timmerman, wonende te ’ S-Gravenhage.

                

                   Wegens overspel gescheiden bij vonnis van de Arrondissements-regtbank
                   te ’ S-Gravenhage van  17 oktober 1873. ze heeft in 1872 vier maanden een kamer gehuurd
                   samen met eene Johannes Kok, die mede verantwoordelijk word gesteld voor de kosten.
                   Zij verblijft op dat ogenblik in het huis van arrestatie te Assen.
                   Gescheiden op 5 februari 1874 te  ’ S-Gravenhage.
                   JAN Hemmes hertrouw op 11 maart 1874 met Hendrika van Beekum.

                   In oktober 1875 is ze  diensmeid bij de Heer H.C. Staring te ’s Gravenhage.
                   Op de avond van 20 oktober 1875 steelt ze uit het huis van haar werkgever:    

                   1 gouden dames horlogie met dito ketting, dragende het horlogie aan de binnenzijde het
                      Jaartal 1874 en den naam van “van Elshout”;
                   1 paar dito kinder-armbanden met diamantjes;
                   2 bloedkoralen kettingen, ieder van 99 groote koralen;
                   2 dito armbanden met ketting;
                      Ten nadele van de dienstbode E.Rutjes.

                   2 paar gouden oorbelletjes, het eene paar zwart met goud en het andere geheel goud;
                   1 gebogen gouden ring, waaraan het steentje ontbreekt;
                     Aan geld f 7,50. (Politieblad 1875)

                   In het Politieblad staat vermeld als verdachte:

                  “de kuiken meid van den heer Staring, genaamd Elisabeth Catharina Hillebrand”
                  (Hier staat een verkeerde naam, het moet zijn haar Catharina Elisabeth Hillebrand.)
                  “gescheiden huisvrouw van Jan Hemmes, oud 49 jaren, lang van gestalte, aangezicht schraal,
                  Neus en mond groot; merkbare teekenen; bijziende; vermoedelijk gekleed met bruinen hoed
                  Met breed lint, zwart zijden mantel en zwarte japon met strook”
                 
                  Uit het register der gevangenen van 1885:

                  No 503. Hillebrand, Catharina Elisabeth, oud 59 jaar, dienstbode, gescheiden echtgenoote van
                  J.F. Hemmes, Protestant, geboren te Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te ’s Gravenhage,
                  Lang 1.60 meter, haar en wenkbr.grijs, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon,
                  Kin rond, aangezicht ovaal, kleur bleek.
                  Werd veroordeeld: 11 nov. 1872 door de rechtbank te ’s Gravenhage, 6 december 1877 door
                  die te Rotterdam, 5 januari 1878 door het gerechtshof te ’s Gravenhage, telkens wegens
                  Diefstal, respectievelijk tot 2 en 5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tucht-huisstraf.
                  Zij genoot 2 jaar afslag; wordt den 6 december a.s. uit de strafgevangenis te ’s Hertogenbosch
                  Ontslagen en zal zich ter ontvangst harer uitgaanskas naar Amsterdam begeven.
                  Haar gedrag in de gevangenis was goed. Zij was met huisdienst belast. Zij kan schrijven.III –b          ELISABETH CATHARINA Hillebrand , dochter van JOHAN HENRICH
                  Hillebrand ( II –a  )  en SIBERGJEN CORNELIS de jong. Geboren 28 juli 1828 te Leeuwarden ,
                  “des avond half acht uur”. Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 23 jaar,  Schoenmaker.
                  Getuigen waren: Mathijs Landzedel, 35 jaar, Guardenier.
                                          Pieter Bleeker, 21 jaar, Timmerman. Beide te Leeuwarden
                  Verhuist na 1843 naar Amsterdam. Beroep was Strohoedenmaakster.
                  Kwam te wonen aan de Grimburgwal in de Grimsteeg.
                  Op 25 juni 1853 verhuist naar de Nieuwstraat, nieuwe 4 te Amsterdam.
                  In 1862 woont ze in de kortelijnbaansteeg 189.
                  Na het overlijden van haar man verhuist naar Delfshaven 356
                  Elisabeth is overleden op 17 augustus 1876 te Amsterdam.”des voormiddags ten een ure”
                  Heerengracht 421, 48 jaar oud.
                  Aangevers waren: Hermanus Cornelis Hendrikus Schiphorst,  33 jaar, Conciërge.
                                            Johannes Grabijn, 49jaar, Aanspreker, bekende van de overledenen.

                  Op 22 juni 1853 te Amsterdam gehuwd met HENDRIK van Capelle, geboren 1825.
                  27 jaar oud. Zoon van  Johannes van Capelle en Maria Elisabeth Klons (Overl:Eenre).
                  Beroep: Leerkoper. Later Winkelier.
                  Getuigen waren: Adam Hillebrand,  80 jaar, grootvader van Elisabeth.
                                          Hendrik Siep, 42 jaar, Schoenmaker.
                                          Willem Rongé, 43 jaar, Schoenmaker.
                                          Albertus Diels, 28 jaar, Schoenmaker.
                  Overleden op 25 maart 1855 te Amsterdam. “des namiddags ten negen ure” in het huis
                  Nieuwstraat 498.  29 jaar oud. Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand,  50 jaar.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   JOHAN HENDRIK van Capelle, geboren 28 januari 1854 te Amsterdam.
                       “des namiddags ten elf ure”.in het huis Nieuwstraat Nr 493.
                        Aangever was: Hendrik van Capelle, 21 jaar, Leerkoper.
                        Getuige was: Johan Hendrik Hillebrand, 48 jaar, Schoenmaker. Grootvader.
                        Overleden op 27 juni 1854 te Amsterdam. “des na middags ten zes ure”
                        In het huis Nieuwstraat 493, vijf maanden oud.
                        Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 49 jaar, Schoenmaker. Grootvader.

                  2   SIBREGTJE ELISABETH MARIA van Capelle, geboren 28 februari 1856
                       te Amsterdam.”des voormiddags ten drie ure” in het huis Nieuwstraat 493.
                       Aangever was: Cornelia Nees, 59 jaar, Vroedvrouw. Dit omdat de vader ziek was.            
                       Gehuwd met GUSTAAF CARL EMIL PHILIP OTTO Futterer.
                       Overleden op 2 januari 1939 te Arnhem.

 

                  Op 4 maart 1857 te Amsterdam gehuwd met CHRISTIAAN ANTHONIE van JOOLEN,
                  Zoon van Hermanus van Joolen en Hendrica Rieniers.
                  Getuigen bij het huwelijk: Jan Hendrik Lodewijk van Joolen, 29 jaar, Boekdrukker. Broer
                                                       Hermanus van Joolen, 32 jaar, Letterzetter. Broer.
                                                       Hein Hillebrand, 24 jaar, Laarzenmaker. Broer van Elisabeth.

                  geboren 20 september 1830 te Amsterdam “des nachts ten een ure”.
                  Bovenstraat nummer 89. Beroep: Boekbinder.
                  overleden ± 28 april 1866. dit is de datum dat het lichaam werd gevonden in de
                  Achterburgwal 34. Geloof: Ned. Hervormd.

                  Uit dit huwelijk:

                 
                  1    HERMANUS CHRISTIAAN ANTHONIE van Joolen, geboren 13 augustus
                        1857 te Amsterdam. “des voormiddags ten negen ure” in de Lijnbaansteeg 189.
                         Getuigen waren: Hermanus van Joolen, 68 jaar, behanger (Grootvader).
                                                Johan Hendrik Hillebrand, 52 jaar, Schoenmaker. (Grootvader).

                  2    JOHAN HENDRIK van Joolen, geboren 19 februari 1859 te Amsterdam.
                        “des namiddags ten drie ure” in het huis lijnbaansteeg 189.
                        Aangever was: Christiaan Anthonie van Joolen, 28 jaar, Boekbinder.

                  3   CORNELIS van Joolen, geboren 13 maart 1862 te Amsterdam.
                       “des namiddags ten zes ure”in de Lijnbaansteeg 189.
                        Getuigen waren: David de Leu, 60 jaar, Boekdrukker.
                                               Wilhelmus Hermanus Fransz, 35 jaar, Koffiehuishouder.

                  4   ADAM FREDERIK HENDRIKUS van Joolen, geboren 13 maart 1862 te Amsterdam.
                        “des namiddags ten halfzeven ure”in de Lijnbaansteeg 189.
                        Getuigen waren: David de Leu, 60 jaar, Boekdrukker.
                                                Wilhelmus Hermanus Fransz, 35 jaar, Koffiehuishouder.

                  Na het overlijden opnieuw gehuwd op 19 maart 1868 te Amsterdam met
                  HERMANUS CORNELIS HENDRIKUS Schiphorst, oud 24 jaar.
                  Zoon van Cornelis Hendrikus Schiphorst en Anna Geertruida van den Brink.
                  Beroep: Conciërge.
                  Geboren 31 augustus 1843 te Amsterdam. “des namiddags ten vijf ure”
                  In het huis Utrechtsestraat 160.

                 

III –c          CORNELIA Hillebrand, dochter van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong. Geboren 12 februari 1831 te Leeuwarden .
                  “De nachts ten half een uur”. Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 25jaar, Schoenmaker.
                  Getuigen waren: Thijs Landzedel, 37 jaar, Guardenier.
                                           Fokke Harkes de Jong, 31 jaar, Schipper.
                  Overleden 16 maart 1880 te Amsterdam. “des voormiddags ten vijf ure”
                  Regulierdwarsstraat 91, 49 jaar oud.
                  Aangevers waren: Albertus Klaasen, 61 jaar, Aanspreker, bekende van de overledene.
                                            Adrianus Bastiaans, 40 jaar, Aanspreker, bekende van de overledene.
                  Verhuist na 1843 naar Amsterdam. Kwam te wonen met haar ouders aan de
                  Grimburgwal, in de Grimsteeg. Op 43 jarige leeftijd  op 12 maart 1874 te Amsterdam
                  gehuwd met JOHAN HEINRICH Hartmann. 57 jaar, geboren te Pruisen (Dld).
                  Beroep: Kleermaker. Weduwnaar van …..Berndienatie Steeg.
                  Meerderjarige natuurlijke zoon van  Marie Margaretha Hartmann,overleden.
                  Getuigen waren: Johannes Hillebrand,  33 jaar, Smid.                       
                                          Jan Cornelis Hillebrand, 31 jaar, Schoenmaker.

III –d          HEINTJE Hillebrand, dochter van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong.
                  Geboren 11 november 1832 te Leeuwarden , “des avonds ten elf uren”.
                  Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 27 jaar, Schoenmaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Thijs Landzedel, 39 jaar, Guardenier.
                                          Sjoerd van den berg, 33 jaar, Commies bij de stedelijke belastingen.
                  Overleden  9 november 1833 “namiddags één uur”, 11 maanden oud.
                  In de wijk met letter N nummer 36.
                  Aangevers waren: Johan Hendrik Hillebrand, Vvader, Schoenmaker te Leeuwarden.
                                            Wijbe Hayes Bylsma, 23 jaar, Slager te Leeuwarden.

III –e          HEIN Hillebrand, zoon van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong.
                  Geboren 12 oktober 1834 te Leeuwarden. “Des middags twaalf uren”.
                  Aangever: Johan Hendrik Hillebrand, 29 jaar, Schoenmaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Johan Dirk Hulsman, 60 jaar, zonder beroep.
                                          Abraham de Jager, 52 jaar, Assistent van politie.
                  Overleden 11 mei 1862 “des voor middags ten half elf ure” 27 jaar oud.
                  Aangevers waren: Johan Henrich Hillebrand,  57 jaar, Schoenmaker.
                                            Jan Frederik Keyser, 55 jaar, Winkelier.
                  Verhuist na 1843 met zijn ouders naar Amsterdam. Beroep: Schoenmaker.
                  Ze kwamen te wonen aan de Grimburgwal, in de Grimsteeg.
                  In 1861 wonen ze in de Stoofsteeg 134.
                  Op 4 mei 1859  te Amsterdam gehuwd met  CATHARINA MARGARETHA Twistelmann .
                  Geboren in Suderau,  in het Hertogdom Sleeswijk Holstein, laatst gewoond hebbende
                  in Hamburg.  Dochter van Claus Twistelmann en Margaretha Lievers.
                  Één van de getuigen was: Christiaan Antonie van Joolen, een zwager van Hein.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   SIBREGJE ELISABETH Hillebrand, geboren 21 februari 1861 te Amsterdam.
                       Volgt onder IV –a.      

III –f          MARIA Hillebrand, , Dochter van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong.
                  Geboren 14 augustus 1836  te Leeuwarden. “Des avonds te elf ure”.
                  Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 31 jaar, Schoenmaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Jan Niemeijer, 36 jaar, Zilversmid te Leeuwarden.
                                          Warner Mink, 28 jaar, Zilversmid te Leeuwarden.
                  Overleden 31 januari 1843 te Leeuwarden  “ namiddags om twee uur”,  6 jaar oud.
                  Aangevers waren: Johan Hendrik Hillebrand, 37 jaar, Schoenmaker en vader van overledene.
                                             Murk Rientses Brandsma, 37jaar, Zoutzieder knecht te Leeuwarden

III –g          ADAM FREDERIK Hillebrand, zoon van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong. Geboren 17 april 1838 te Leeuwarden. “des morgens te zes uur”.
                  Getuigen:  Dirk Stienstra, 33 jaar,  Turfdrager.
                                 Lieuwe Wallenga,  48 jaar, Turfschipper.
                  Verhuist na 1843 met zijn ouders naar Amsterdam.
                  Ze kwamen te wonen aan de Grimburgwal, in de Grimsteeg.
                  Ten tijde van zijn huwelijk is hij onderwijzer aan de Gouvernamento
                  lagere school te Muntok, Residentie Banka, Nederlands Indië.
                  Het eiland Banka of Bangka ligt net ten oosten van Sumatra.
                  Op 26 juli 1869 is er een brief van eedaflegging voor de aanstelling tot hoofdonderwijzer
                  aan de openbare lagere school te Magalang.
                  Op 12 januari 1872 word hem, wegens ziekte, een 2 jarig verlof verleend om terug te
                  keren naar Nederland. Hij is dan hoofdonderwijzer te Malang.
                  Ze keren in december 1881 definitief terug in Nederland, en worden in Den Haag ingeschreven
                  Op 7 december1881, met de vermelding dat ze afkomstig zijn uit Nederlands Oost-indië.
                  Was  redacteur van het derde maandblad van het Oost-Indisch  Onderwijzers-Genootschap
                  Dat uitkwam in maart 1867, en gedrukt was door Lange & Co te Batavia.
                  De mede redacteur was S.F. Groen. Hij was R.J.L. Weijhenke  opgevolgd als redacteur omdat
                  deze zich niet kon vereenzelvigen met de werkwijze van Groen, die veel spot en ironie gebruikte.
                  Zijn ouders zijn niet bij zijn huwelijk aanwezig maar geven via een notariële akte, opgemaakt bij
                  Notaris Jan Hendrik Lichtenbelt te Amsterdam, toestemming tot het huwelijk.
                  Heeft de verplichting aan de Nationale Militie voldaan.
                  Overleden 15 juni 1883 “des avonds ten acht ure” te ’s-Gravenhage, 45 jaar oud.
                  Aangevers waren: Frederik Lorie, 52 jaar, bidder, wonende te ’s-Gravenhage.
                                            Josephus Adrianus Willebrordus Grijseels, 28 jaar, bidder, wonende te ’s-Gravenhage.
                  Wordt genoemd als ”gepensioneerd Oost Indisch Ambtenaar”.
                  Op 5 April 1865 te Leiden gehuwd met CATHARINA LOUISA ter Meer, geboren te leiden,
                  wonende op de Apothekersdijk te Leiden.
                  Getuigen waren: Jacobus Thomas Ter Meer, 62 jaar, Vader van de Bruid.
                                          Franciscus Hendrikus Ter Meer, 32 jaar, Broeder van de Bruid.
                                          Hermanus Hendrikus Ter Meer, 29 jaar, Broeder van de bruid .
                                          Alle drie Preparateur aan’t Rijksmuseum, wonende te Leyden.
                                          Willebrordus Johannes Jacobus Hopman, 25 jaar, Distillateur, wonende te Leyden
                  Dochter van Jacobus Thomas Ter Meer (ged: 14-01-1803 - † 13-07-1877,Leiden),
                  Preparateur aan het Rijksmuseum, en Catharina Cramer (ged:02-03-1796 - † 06-01-1867,Leiden),
                  Wonende aan de Apothekersdijk te Leiden.
                  Catharina Louisa is geboren op 17 september 1833 “des nachts ten één ure” te Leiden.
                  Aangever was: Jacobus Thomas Ter Meer, 30 jaar, Preparateur, wonende op de oude Singel,
                                        Wijk 5, No 315, te Leyden.
                  Getuigen waren: Johannes Hopman, 38 jaar, Winkelier, wonende op de Breedestraat,
                                          Wijk 2, No 176, te Leyden.
                                          Franciscus Hendrikus Cramer, 38 jaar, zadelmaker, wonende op het Noordeinde,
                                          Wijk 1, No 202, te Leyden.
                  Op 4 mei 1886 verhuist ze weer naar haar geboorte stad, Leiden.
                  Overleden 11 maart 1903 “namiddags te half drie uren” binnen deze gemeente Leiden.
                  Aangevers waren: Gabriel Kleinhans, 29 jaar, aanspreker, wonende te Leiden.
                                            Pieter Bleekenhorst, 23 jaar, Aanspreker, wonende te LeidenIII –h         JOHANNES Hillebrand, zoon van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong. Geboren 3 juli 1840 te Leeuwarden. 
                  “des avonds te tien ure”. Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 35 jaar, Schoenmaker.
                  Getuigen waren: Kinderikus Voet, 38 jaar, Assistent van Politie.
                                          Sjerp van Asjen,  26 jaar, Baardscheerder.
                  Overleden 3 februari 1889 te Amsterdam. “des voormiddags ten tien ure”,
                  Dirk van Hasseltsteeg 23 (zijstraat van de Nieuwendijk).
                  Aangevers waren: Barend Muller, 27 jaar, aanspreker bekende van de overledene.
                                            Gerardus Bernardus van Rooij,  40 jaar, aanspreker bekende van de overledene.
                  Verhuist na 1843 naar Amsterdam. Naar de Grimburgwal in de Grimsteeg.
                  Op 10 oktober 1866 te Amsterdam gehuwd met DORETHEA HELENA  D’Einville
                  Geboren op 22 augustus 1842 te Amsterdam . Dochter van Louis Franqois D’Einville
                  (*17-10-1813-overl:31-05-1894,Amsterdam) Sigarenmaker en Catharina Kroon
                  (*16-01-1814)  Sind begin oktober in Amsterdam.
                  Ze wonen tot juli 1869 bij zijn ouders in huis, daarna verhuist naar Langebrugsteeg 363
                  In januari 1884 verhuizen ze naar dl 33 f260, en in februari 1885 naar de Dirk van
                  Hasseltsteeg 23 (zijstraat van de Niewendijk) Beroep: Smid.

                            
                  Buiten de echt geboren en bij huwelijk erkend

                  1     HENRI Hillebrand, geboren 3 augustus 1866 te Amsterdam. Volgt onder IV –b.

                          
                         Uit dit huwelijk:

                  2    CATHARINA Hillebrand, geboren 29 januari 1868 te Amsterdam. Volgt onder IV –c.

                  3    ADAM FREDERIK Hillebrand, geboren 16 maart 1870 te Amsterdam. Volgt onder  IV –d.

                  4    CORNELIA Hillebrand, geboren 22 juni 1872 te Amsterdam. Volgt onder IV –e.

                  5   JOHANNES Hillebrand, geboren 15 augustus 1873 te Amsterdam. Volgt onder IV –f.

                  6   JOHANNES Hillebrand, geboren 27 september 1874 te Amsterdam. Volgt onder IV –g.

                  7    DOROTHEA HELENA Hillebrand, geboren 14 maart 1876 te Amsterdam. Volgt onder IV –h.

                  8    LOUIS FRANQOIS Hillebrand, geboren 22 november 1877 te Amsterdam. Volgt onder IV –i.

                  9    LOUISE CATHARINA Hillebrand, geboren 21 juli 1879 te Amsterdam. Volgt onder IV –j.

                10    PIETER Hillebrand, geboren 27 augustus 1880 te Amsterdam. Volgt onder IV –k.

                11    MIJNDERT Hillebrand, geboren 8 oktober 1882 te Amsterdam. Volgt onder IV –l.

III –i           JAN CORNELIS Hillebrand, zoon van JOHAN HENRICH Hillebrand ( II –a )
                  en SIBERGJEN CORNELIS de jong. Geboren 11 juni 1842 te Leeuwarden  .
                  “des  morgens te twee uur” .
                  Aangever was: Johan Hendrik Hillebrand, 37  jaar, zonder bepaald beroep
                  Getuigen waren: Berend Jdselkinge, 28 jaar, Kantoorbediende te Leeuwarden.
                                          Johannes Meyer,  45 jaar, Grofsmid te Leeuwarden.
                  Verhuist na 1843 met zijn ouders naar Amsterdam. En komen te wonen aan de
                  Grimburgwal, in de Grimsteeg. Beroep: Schoenmaker, later Makelaar.
                  In 1864 woont hij in de Engelombartsteeg 121,  in 1867 op Nes 294.
                  Overleden op 28 januari 1890 te Amsterdam. “des voormiddags ten zeven ure”
                  Niewendijk 153. (tegenover Cinema Royal).
                  Aangevers waren: Hendrik Menke, 59 jaar,  Aanspreker, bekende van de overledene.
                                            Wilhelmus Meijer, 32 jaar, Aanspreker, bekende van de overledene.
                  Op 13 april 1864 te Amsterdam gehuwd met CATHARINA  MARGARETHA Twistelmann.
                  Geboren in Suderau, in het Hertogdom Sleeswijk Holstein. Beroep: winkelierster.
                  Weduwe van Hein Hillebrand. Dochter van Claus Twistelmann en Margaretha Lievers.
                  Zijn broer Johannes was Getuige, evenals Henri D’Einville, een zwager van Johannes.
                  Ze Wonen dan in de Engelombartsteeg 121.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   MARGO CORNELIA Hillebrand, geboren 13 oktober 1864 te Amsterdam.
                      Volgt onder IV –m.

                  2   CATO THEODORA HELENA Hillebrand, geboren 6 juli 1867 te Amsterdam.
                       Volgt onder IV –n.

                  3   JAN CORNELIS Hillebrand, geboren 7 april 1873 te Amsterdam.
                       Volgt onder IV –o.

III –j          JOHAN HENRICH ADAM Hillebrand, zoon van JOHAN HENRICH ADAM
                  Hillebrand ( II –a ) en JOHANNA ELISABETH THERESIA Willemse, geboren
                  5 september 1870 te Nieuwer-Amstel. “des namiddags ten zeven ure”. Wijk K ,Nr. 46a.
                  Aangever was: Johan Henrich Adam Hillebrand, 65 jaar, Schoenmaker.
                  Getuigen waren: Johan Broerse, 41 jaar, Aalmoezenier.
                                          Anthonius Schevenhoven, 48 jaar, Koopman.
                  Overleden op 19 februari 1871 “des namiddags ten negen ure”.
                  Aangevers waren : Johan Henrich Adam Hillebrand, 65 jaar, Schoenmaker.
                                             Anthonius Schevenhoven, 48 jaar, Koopman.

III –k          JOHAN HENDRIK Hillebrand, zoon van JOHAN HENRICH ADAM
                  Hillebrand ( II –a ) en JOHANNA ELISABETH THERESIA Willemse, geboren
                  5 februari 1872 te Nieuwer Amstel. “des voormiddags ten zeven ure”.      
                  Aangever was: Johan Henrich Adam Hillebrand, 66 jaar, Schoenmaker.
                  Beroep: schoenmaker. Overleden 7 augustus 1922 te Amsterdam.
                  Op 5 augustus 1896 te Amsterdam gehuwd met MARIA HENDRIKA Knip, 21 jaar
                  Geboren 6 juni 1875 te Amsterdam. “des voormiddags ten drie ure”in het huis
                  Bloemstraat 155. Dochter van Lodewijk Knip, Sigarenmaker, en Maria Hendrika Termaat.                 

                  Uit dit huwelijk:

                  1   JOHAN HENDRIK Hillebrand, Geboren 30 maart 1898 te Sloten (NH).
                       Volgt onder IV –p.

                  2   MARINUS HENDRIKUS Hillebrand, geboren 10 november 1899 te Sloten (NH).
                       Volgt onder IV –q.
III –l           ELISABETH Hillebrand, dochter van JOHAN HENRICH ADAM
                  Hillebrand ( II –a ) en JOHANNA ELISABETH THERESIA Willemse, geboren
                  28 juli 1873 te Nieuwer Amstel. “des namiddags ten half twaalf ure”.        
                  Aangever was :Bartje Kazaan, 36 jaar, Vroedvrouw.
                  Johan Henrich Adam was door ziekte verhinderd aangifte te doen.( hij zou de volgende maand overlijden).
                  Getuigen: Simon Petrus van Bree, 63 jaar, Ambtenaar.
                                Siebren Zevenster, 58 jaar, Veldwachter.
                  Overleden 8 februari 1874 te Nieuwer Amstel.”des voormiddags ten een ure” 6 maanden oud.
                  Aangevers waren: Hendricus Klijn, 33 Aanspreker te Amsterdam.
                                            Johannes Boekhoff,  60 jaar, Loodgieter te Amsterdam.

III –m        ELISABETH Hillebrand , geboren 30 mei 1839 te Leeuwarden. Dochter van
                  ADRIANA Hillebrand ( II –b ) en onbekende Vader.
                  Moeder word Jaantje genoemd in de akte.
                  Aangeefster was: Wytske Jacobs Nauta, 50 jaar, Vroedvrouw te Leeuwarden.
                  Getuigen: Hette Heins van Dijk, 20 jaar, Klerk.
                                Johannes Ernst, 30 jaar, Klerk.
                  Beroep was dienstmeid.
                  Overleden op 20 januari 1930 “des namiddags ten half acht ure”, 90 jaar oud.
                  Aangevers waren: Pappe Biesma, 50 jaar, aanspreker.
                                            Adam Feddes,  63 jaar, aanspreker.
                  Op 20 november 1875 gehuwd met PIETER Haaksma te Leeuwarden
                  39 jaar timmerman, weduwnaar Van Sytske Valk.
                  Zoon van Pieter Haaksma en Gertje van Buuren.
                  Getuigen waren: Jan Lutje Berenbroek, 27 jaar, Beambte Secretarie.
                                          Bernardus van Weemen van Noord, 49 jaar,Beambte Secretarie.
                                          Johannes Fredrik Nijhuis, 33  jaar, Beambte Secretarie.                  
                                          Casper Habokathee, 49 jaar, Bode.
                  Pieter is geboren op 10 mei 1836 ”des voormiddags te tien ure” te Leeuwarden.
                  Aangever was: Pieter Haaksma, 34 jaar, Timmerman.
                  Getuigen waren: Pieter van Buuren, 61 jaar,Koornmeter, grootvader.
                                          Reinier Pietersen, 63 jaar, Schoenmaker.
                  Overleden  23 juli 1907 “middags ten twaalf ure”
                  te Leeuwarden 71 jaar. Zoon van Pieter Haaksma (Timmerman) en Gertje van Buuren.
                  Aangevers van overlijden waren: Arjen van Buren, 43 jaar, Aanspreker.
                                                                 Sybe Wybrands, 61 jaar, Ambtenaar der Secretarie te Leeuwarden.
                 

                  Uit dit huwelijk:

                  1) ADRIAAN Haaksma, geboren 8 april 1878, avonds te acht uur.
                      Aangever was: Pieter Haaksma 41 timmerman.
                      Getuigen waren: Pieter Haaksma, 76 jaar. (Opa van Adriaan).
                                              Leendert Haaksma, 38 jaar, Tafelbediende. (broer van de aangever)

                      Gehuwd  op 33 jarige leeftijd met Elisabeth Petronella den Hartog 29 jaar.
                      op 3 augustus 1911 te valburg.
                      Dochter van Steven den Hartog en Janna Cornelia Gerritsen.

III –n          WYTSKE Hillebrand, dochter van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren 18 februari 1836  te Leeuwarden, “des morgens te half negen ure”.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 20 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Adam Hillebrand, 68 jaar, Opperman te Leeuwarden.
                                          Reinder Gramsma, 35 jaar, Kamerbehanger te Leeuwarden.
                  Overleden 16 oktober 1901 te Leeuwarden  “des namiddags ten vier ure”, 65 jaar.
                  Aangevers waren: Adam Feddes, 34 jaar, aanspreker.
                                            Jan Lutje Beerenbroek, 53 jaar, Beambte ter secretarie der gemeente.  
                  Een dochtertje geboren van onbekende vader, MEINDERTJE Hillebrand.
                  Geboren op 11 augustus 1861 “des namiddags te twee ure, te Leeuwarden.
                  Aangever was: Mayke van der Kooy,  65 jaar, Vroedvrouw te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Wybe van Nus,  45 jaar.
                                          Johannes Hendrikus Raam, 30 jaar, Beambten der Secretarie der gemeente.
                  Overleden 23 oktober 1861 des morgens 8 uur, te Leeuwarden. oud 2 maanden.
                  Aangevers waren: Wijtze Steenstra, 69 jaar, zonder beroep.
                                            Andries  Andries, 46 jaar, Arbeider.
                 
                  Gehuwd met: FEDDE BROERS Weidema, 33 jaar, geboren 25 maart 1829 te IJlst.
                  Weduwnaar van  Maaike van der Werf. (overleden 8 maart 1862, 40 jaar oud) wonende te
                  Dockum. Had hierbij 2 kinderen: Broer Weidema (*1 januari 1859)en
                  Jan Weidema (*25 mei 1857 )Zoon van Broer Reinders Weidema (Houdmolenaarsknecht)
                  en van Tjitske Feddes Rinkema Beiden reeds overleden. Zijn beroep was timmerman.
                  Overleden op 5 april 1884 ‘des avonds te zeven ure”te Leeuwarden.
                  Aangevers waren: Jan Weidema, 26 jaar, Koekbakkersknecht, zoon.
                                            Jan Hendrikus Kruize, 33 jaar, Arbeider, aangehuwde broeder van Fedde.
                  Het huwelijk vond plaats op 23 november 1862 te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Wijbe van Nus, 46 jaar, Stadsbode.
                                          Bernardus van Weemen van Noord, 36 jaar, Stadsbode.
                                          Johan Coenraad Schrijver, 55 jaar, Stadsbode.
                                          Offe  Bottinga, 50 jaar, Stadsbode.
                  Voor het huwelijk woonde Wytske in de wijk met Letter: N  nummer: 1
                  Uit de akte van ondertrouw blijkt dat ze komen te wonen in de wijk met letter N
                  Nummer 93 ( vroeger wed. Plantinga).
                  Verder gevonden een bericht van de Nationale Militie dat hij voor ligting 1848 nummer
                  60 heeft gekregen en dat “buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst
                  heeft verplicht”  5-11-1862.

                 
                  Uit dit huwelijk:

                  1    TETTJE Weidema, geboren. 26 augustus 1863 “des namiddags te drie uur” te Leeuwarden
                        Aangever was: Fedde Weidema, 34 jaar, Timmerman te Leeuwarden.
                        Getuigen waren: Roelof de Boer, 53 jaar, Sjouwerman te Leeuwarden.
                                               Johannes de Boer, 24 timmerman, te Leeuwarden.
                        Overleden 13 december 1864 “des morgens te twee ure” oud  15 maanden te Leeuwarden.
                        Aangevers waren: Fedde Weidema, 35 jaar, Timmerman en vader.
                                                  Adam Frederik Hillebrand, 50 jaar, kleermaker en grootvader.

                  2    TETJE Weidema, geboren. 26 januari 1866 “des avonds te half acht uur” te Leeuwarden.
                        Aangever was: Fedde Weidema, 36 jaar, Timmerman te Leeuwarden.
                        Getuigen waren: Adam Frederik Hillebrand, 51jaar, Kleermaker en grootvader.
                                               Eelke van der Steen, 48 jaar, Koopman.
                       Gehuwd met GERRIT Postma op 20 november 1895 te Leeuwarden.
                       Overleden : 2 januari 1937  namiddags om half vier, 70 jaar oud te Leeuwarden.
                       Aangever was: Adam Feddes, 70 jaar,  Aanspreker.

                  3   ADAM FREDERIK Weidema, geboren  21 april 1869 “heden morgen te zeven uur” te Leeuwarden.
                       Aangever was: Fedde Weidema,  40 jaar, Timmerknecht.
                       Getuigen waren: Adam Frederik Hillebrand, 54 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                                               Folkert Boonstra, 47 jaar, Arbeider te Leeuwarden.         
                       .

                  4   TJITSKE Weidema, geboren 23 februari 1874 “des morgens te half zeven uur”
                       te Leeuwarden.
                       Aangevers waren: Jan Hendrikus Kruize, 23 jaar, Arbeider en oom van Tjitske.
                                                 Adam Frederik Hillebrand, 59 jaar, Kleermaker en grootvader.
                       Overleden 19 december 1875 “des voormiddags te 10 ure” oud 21 maanden te Leeuwarden.
                       Aangevers waren: Fedde Weidema,  46 jaar, Timmerknecht te Leeuwarden.
                                                 Jan Hendrikus Kruize, 25 jaar, Arbeider. oom van Tjitske.
               

                  5   TJITSKE Weidema, geboren. 18 mei 1876 “des nachts te half een ure" te Leeuwarden.
                       Aangever was: Fedde Weidema,  47 jaar, Timmerknecht.
                       Getuigen waren: Hendrik Kruize, 49 jaar, Arbeider.
                                              Jan Hendrikus Kruize,  25 jaar, Arbeider en oom van Tjitske.
                       Overleden 24 mei  1946. Ligt begraven in het graf van haar moeder.

III –o          ADAM FREDERIK Hillebrand, Zoon van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren 13 oktober 1837 te Leeuwarden. Beroep was tabak-kerver-knecht.
                  Overleden 20 april 1906 te Amsterdam. Beroep: Pakhuisknecht.
                  Aangevers waren: Johannes Antonius Dutsch, 40 jaar, Aanspreker.
                                            Adrianus Andries Leemhuis, 27 jaar, Aanspreker.
                  Het inschrijvingsregister van de gemeente Leeuwarden vermeld “vervolgens bij loting
                  Is ten deel gevallen No 333, dat buiten oproeping is gebleven zijnde, hem tot
                  geene dienst heeft verplicht”.
                  Gehuwd met THEODORA MARIA de Wilde, geboren op 17 augustus 1835 Gemeente Sneek.
                  Overleden op 13 juli 1921 in den namiddags één ure”” te Leeuwarden.
                  85 jaar oud. Beroep: dienstmeid, wonende te Bergum.
                  Aangevers waren: Johannes de haan, 53 jaar,  aanspreker.
                                            Gerrit Jonker, 53 jaar, aanspreker.
                  Dochter van Johannes de Wilde overleden 14 december 1862 en Aaltje van Oudshoorn. Overleden 2 maart 1842.
                  Op 30 november 1860 verhuist van Leeuwarden naar Bergum
                  Gehuwd op 21 mei 1864 te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel.
                  Getuigen bij het huwelijk waren :Andries Jager, 28 jaar, Klerk te Bergum.
                                                                Auke de Haan, 23 jaar, Veldwachter te Bergum
                                                                Johannes Pietersen, 27 jaar, Veldwachter te Bergum.
                                                                Sipke Sinning, 54 jaar, Schoenmaker te Bergum.
                  Tussen 1865 en 1868 verhuist  van Bergum naar Sneek. Later- na 1878-met het gezin verhuist naar Amsterdam.
                  Ook nog gevonden een certificaat van onvermogen, hiermee worden ze “vrijgesteld
                  tot het betalen den kosten van de bewijzen en geschriften, welke bij de voltrekking
                  van het door hun voorgenomen huwelijk gerequiseerd worden”.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   JOHANNES Hillebrand, geboren 3 mei 1865 Tietjerksteradeel. volgt onder IV –r.

                  2   TETJE Hillebrand, geboren 16 februari 1868 te Sneek. volgt onder IV –s.

                  3   ADAM FREDERIK Hillebrand, geboren 23 juli 1870 te Sneek. Volgt onder IV –t.

                  4   NICOLAAS Hillebrand ,  geboren 14 december 1872 te Sneek. Volgt onder IV –u. 

                  5   AALTJE Hillebrand, geboren 6 juni 1875 te Sneek. Volgt onder IV –v.

                  6   WYTSKE Hillebrand, geboren 8 april 1878 te Sneek. Volgt onder IV -w.

III –p          MARIA ELISABETH Hillebrand, dochter van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren 8 februari 1841  te Leeuwarden,  “des morgens te half twee uur”.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 25  jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Reinder Gramsma, 40 jaar, Kamerbehanger te Leeuwarden.
                                          Jan Jansen,  31 jaar, Schoenmaker te Leeuwarden.
                  Overleden, 16 februari 1845  avonds om half zeven, 4 jaar oud.
                  Aangevers waren: Adam Frederik Hillebrand, 29 kleermaker, Vader van de overledene.
                                            Christiaan Fellinga, 54 jaar, Sjou opperman.

III –q          EKE Hillebrand, dochter van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren 23 oktober 1843 te Leeuwarden, “des namiddags te vier uur”.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 29 jaar, Kleermaker.
                  Getuigen waren: Reinder Gramsma,  42 jaar, Kamerbehanger.(broer van Tetje)
                                          Jan Jansen,  43 jaar, Schoenmaker.
                  Overleden 24 december 1844 “avonds elfdrievierde uur”, 14 maanden oud.
                  Aangevers waren: Adam Frederik Hillebrand, 30 jaar, Kleermaker, vader van de overledene.
                                            Christiaan Fellinga, 53 jaar, Sjou opperman

III –r           ATZE Hillebrand, Zoon van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren 10 februari 1845 te Leeuwarden, “des middags te twaalf uur”.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 30 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Jan Jansen, 35 jaar, Schoenmaker te Leeuwarden.
                                          Christiaan Fellinga, 54 jaar, Sjou opperman te Leeuwarden.
                  Overleden: 28 juni 1901 in de namiddag Om 13.00 uur te Sneek, wijk 14 nummer 81, op de leeftijd van  56 jaar.
                  Getuigen bij de aangifte: Johannes van Akkeren, 51 jaar, Klerk.
                                                     Herre van Kampen, 41 jaar, Klerk.
                  Vertrekt op 12 september 1861 als kleermakersleerling naar Bergum,
                  komt op 5 januari 1869 weer naar Leeuwarden. Op 16-08-1870 vertrekt hij naar Huizum.
                  Een jaar later verhuist hij naar Rien (onder Lutkewierum) Beroep: Tapijtwerker.
                  Uit een bericht van de Nationale Militie blijkt dat hij bij loting nummer 76 toegedeeld
                  heeft gekregen, maar dat hij door gedeputeerde staten uit hoofde van lichaamsgebreken van de dienst is vrijgesteld.
                  Gehuwd met  IJTTJE Wilbers op:  12 november 1871. Geboren 26 juli 1838 “des avonds 8 uren”.
                  Aangever was Wybe Wilbers, 45 jaar Commies bij de plaatselijk belastingen
                  Moeder: Trijntje bakker, 47 jaar. Vader : Wybe Wilbers,  45 jaar. Beroep was winkelierster.
                  Getuigen waren: Engelbertus Piebenga, 37 jaar, Bode.
                                          Geert van Dalsen, 35 jaar, Bode
                  Overleden: 19 april 1906 te Sneek  “s’nachts om 5 uur”  wijk 7 nummer 47 één.
                  Op de leeftijd van 67 jaar, reeds weduwe.
                  Getuigen bij de aangifte van Overlijden: Bernardus de Jongh, 42 jaar, Commies
                                                                          Pieter Reitsma, 32 jaar, Adjunct Commies.

                  Uit dit huwelijk:


                   1   ADAM FREDERIK Hillebrand ,  geboren 26 januari 1873 te Sneek. volgt onder IV –x.

                   2    Levenloos kind,geboren te Sneek 21 september  1874 “heden voormiddag ten
                          tien ure”  Getuigen Waren: Engelbertus Piebenga,  72 jaar, Stadsbode.
                                                                 Bernardus de Jongh,  61 jaar, Stadsbode.

                   3    TRIJNTJE Hillebrand, geboren 11 april 1876 te Sneek. volgt onder IV –y.


                   4    WYBE Hillebrand, geboren 26 januari 1878  te Sneek. volgt onder IV –z.

                   5    ATZE Hillebrand, geboren 31 december 1879 te Sneek. volgt onder IV –aa.

III –s          REINDER Hillebrand, Zoon van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) TETJE Gramsma
                  Geboren 20 maart 1847  te Leeuwarden, “des nachts te half twee uur”.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 31 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Reinder Gramsma, 46 jaar, Kamerbehanger te Leeuwarden.(broer van Tetje).
                                          Harmanus Beerents, 52 jaar, zonder beroep te Leeuwarden.
                  Overleden 6 december 1847   “In den voormiddags te 10 uur”, oud 8 maanden oud.
                  Aangevers waren: Adam Frederik Hillebrand, 32 jaar, Kleermaker, vader van de overledene.
                                            Philippus Riemersma, 56 jaar, Kleermaker.

III –t           MARIA ELISABETH Hillebrand, dochter van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en  TETJE Gramsma.
                  Geboren 6 oktober 1848 te Leeuwarden, “des avonds te half zeven uur”.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 33 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Adam Hillebrand, 77 jaar, zonder beroep te Leeuwarden (opa van Maria)
                                          Wybe Bylsma,  38  jaar, Slager te Leeuwarden.
                  Overleden op 22 februari 1925  in de leeftijd van 76 jaar.
                  Aangevers waren: Jan Hider, 68 jaar.
                                            Gerrit Jonker, 57 jaar.
                  Maria vertrekt op 6 december 1869 naar Sneek
                  Gehuwd op 22 mei 1877 te Leeuwarden met JACOB de Vries, Scheepstimmerknecht  .
                  geboren 2 februari 1852 te Leeuwarden, zoon van Albert de Vries en Geertruij Krijgsman.
                  Overleden 21 januari 1927, 74 jaar oud, te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Jan Lutje Beerenbroek, 28 jaar.
                                          Bernardus van Weemen van Noord,  51 jaar.
                                          Hendrikus Aalderink,  24 jaar. allen beambten der secretarie der gemeente.
                                          Casper Habekotten, 50 jaar, Gemeentebode.
                  Bericht van de Nationale Militie dat hij voor ligting van het jaar 1872 nummer 226
                  heeft toegewezen gekregen, maar dat hij uithoofde van broederdienst is vrijgesteld.
                  Ondertrouw 3 mei 1877, Jacob woont dan in wijk L nummer 182a.(Zuidvliet)
                  Maria woont in wijk B nummer 31, na het huwelijk komen ze te wonen in wijk
                  Met letter L nummer 190a bij de Pau brug ( Zuidvliet)
                  Verhuist naar Huizum  met het huisnummer 145a  tussen 1877 en 1879.

                  Uit dit huwelijk:

                  1    Levenloos kind, man geboren op 29 januari 1879 “des morgens ten negen ure”
                        te Huizum. Aangevers: Jacob de Vries, 27 jaar, Scheepstimmerman te Huizum.
                                                         Jan Hendrikus Kruize,  28 jaar,  werkman te Leeuwarden.
                                                         (zwager van Maria Elisabeth)

III –u          TRIJNTJE Hillebrand, dochter van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren 13 januari 1851 te Leeuwarden, “des avonds te half acht ure” .
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 36 jaar,  Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Adam Hillebrand, 79 jaar, zonder beroep te Leeuwarden.
                                          Hendrik Popkes Visfer, 59 jaar, Turfdrager te Leeuwarden.
                  Overleden 22 Mei 1920,om “half zeven des voormiddags” in de leeftijd van 69 jaar te Leeuwarden.
                  Aangevers waren : Johannes de Haan, 51 jaar,
                                             Gerrit Jonker 52 jaar.
                  Gehuwd op 8 juni 1873 met  JAN HENDRIKUS Kruize,  22 jaar, Timmerman te Leeuwarden .
                  Geboren  16 november 1851 te Woerden, overleden 18 juni 1920 “des avonds ten tien ure”
                  te Joure (Haskerland) 69 jaar.(Extract van Haskerland, Akte te Leeuwarden).
                  Zoon van Hendrik Kruize en Christina Wilhelmina Sap.(getrouwd 17 augustus 1850
                  te Leeuwarden. Extract van de erkenning van de zoon van Wilhelmina Sap,Vader onbekend)
                  Getuigen waren: Wybe van Nut, 57 jaar.
                                          Bernardus van Weemen van Noord, 47 jaar.
                                         Johannes Hendrikus Raam, 42  jaar, Beambten der Secretarie der gemeente
                                         Offe Bottinga, 61 jaar, Gemeente bode.
                  Voor het huwelijk woonde Jan Hendrikus in wijk F nummer 175 en Trijntje In wijk C nummer 270.
                  Hun toekomstige adres werd wijk F nummer 196, Boterhoek achter.
                  Extract van de Nationale Militie dat hij voor ligting 1870 het nummer 212 heeft gekregen
                  maar dat hij van den dienst is vrijgesteld.
                

                  Uit dit huwelijk:

                  1    CHRISTINE WILHELMINE Kruize. Geboren 25 augustus 1874
                        “heden morgen te zeven ure” te Leeuwarden.
                        Aangever was: Jan Hendrikus Kruize, 23 jaar, Arbeider te Leeuwarden.
                        Getuigen waren: Adam Frederik Hillebrand,  60 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                                               Hendrik Kruize,  48  jaar, Arbeider te Leeuwarden.
                        Gehuwd op 11 mei 1904 met JACOB Lagcher, zoon van Jochem Fredrik Lagcher.
                        en Gerritje van der klis, te Gemeente Hilversum.

                                                    
                  2   TETJE Kruize, Geboren 17 juli 1876 “des voormiddags kwart voor twaalf” te
                        Leeuwarden. Aangever: jan Hendrikus Kruize, 25 jaar, Arbeider.
                        Getuigen: Hendrik  Kruize, 49 jaar, Arbeider,  te Leeuwarden (Opa van Tetje)
                                      Fedde Weidema, 47 jaar, Timmerknecht te Leeuwarden (zwager van Jan Hendrikus)

             
                  3    LEVENLOOS kind, man geboren op 20 juni 1878 “des avonds te elf ure” te Leeuwarden.
                        Aangevers waren: Jan Hendrikus Kruize, 28 jaar, Arbeider en vader van aangeven kind.
                                                   Hendrik Kruize, 52 jaar, Arbeider en grootvader van aangeven kind.


                 4    ANNA WILHELMINA Kruize, Geboren 4 januari 1880 “des voormiddags te half tien ure” te Leeuwarden
                       Aangever was: Jan Hendrikus Kruize,  29 jaar, Arbeider te Leeuwarden.
                       Getuigen waren: Hendrik Kruize, 53 jaar, Arbeider ter Leeuwarden.
                                               Lucas Swilders, 52 jaar, Arbeider te Leeuwarden.
                       Gehuwd op 26 jarige leeftijd met OENE Mink, Kleermaker te Leeuwarden.
                       op 19 mei 1906. zoon van Gerrit Mink, kleermaker, en Wilhelmina Kreger.
                       Getuigen waren:Warner Mink, 41 jaar, Kleermaker, Broer van de bruidegom.
                                              Willem Arzon,i  40 jaar, Koopman,.
                                              Andries Zadel, 41 jaar, Boekhandelaarsbediende
                                              Bouwe Aukes Kleinstra, 39 jaar, Handelsreiziger te Sneek.
                        Deze laatste drie aangehuwde broeders van bruidegom


                  5    WIETKE KRUIZE, Geboren 12 april 1883 “des avonds te half twaalf ure”te Leeuwarden.
                        Aangever was: Hendrik Kruize,  56 jaar, Arbeider (Opa van Wietske)
                        Getuigen waren: Hendrik Uythof, 53  jaar, Metselaar.
                                               Klaas Schut, 37 jaar, Mandenmaker.
                        Gehuwd op 29 jarige leeftijd met UILKE Veenstra, geboren  te Heerenveen
                        Gemeente Schoterland slager te Leeuwarden, op 22 mei 1912  te Leeuwarden.
                        Zoon van Albert Veenstra en Grietje Agter.
                        Getuigen waren: Oene Mink,35 jaar, kleermaker, aanbehuwd broeder der Bruid.
                                                Paulus Vinkeles, 35 jaar, Trambeamte te Amsterdam, aanbehuwd broeder der Bruid.
                                                Jan Lutje Beerenbroek, 63 jaar, Ambtenaar der secretarie.
                                                Jan van der Horst, 53 jaar, Gemeentebode.


                  6    levenloos kind, vrouw geboren op 17 maart 1885 “des avonds te half elf ure” te Leeuwarden.
                        Aangevers waren: Jan Hendrikus Kruize, 34 jaar, Arbeider en vader van aangeven kind.
                                                   Hendrik Kruize, 58 jaar, Arbeider en grootvader van aangeven kind.


                  7    levenloos kind, vrouw geboren op 13 november 1886 “de morgens te half tien ure” te Leeuwarden.
                        Aangevers waren: Jan Hendrikus Kruize, 36 jaar, Arbeider en vader van aangeven kind.
                                                   Hendrik Kruize, 59 jaar, Arbeider en grootvader van aangeven kind.


                  8   WILHELMINA Kruize, geboren 1888 “des avonds ten 8 ure” te Leeuwarden.
                       Aangever was: Hendrik Kruize,  61 jaar, Arbeider te Leeuwarden.
                                               Jacobus Kleisma,  28 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                       Gehuwd op 21 augustus 1912 te Alkmaar met HENDRIKUS CORNELIS Hazes,
                       zoon van  Hendrikus Matthias Hazes en Anna Maria Verhoeve.


                  9    JAN HENDRIKUS Kruize, geboren  juni 1891 “des avonds ten 9 ure”, te Leeuwarden,
                        Aangever was: Jan Hendrikus Kruize,  40  jaar, Arbeider.
                        Getuigen: Hendrik Uythof,  61 jaar, Metselaar te Leeuwarden.
                                      Nicolaas Kruize,  29  jaar, Timmerman.
                        Overleden 26 november 1891 “des morgens ten zes ure”. Oud 5 maanden.
                        Aangevers waren: Pieter Klamstra, 48 jaar, Aanspreker.
                                                  Melle de Jong, 39  jaar, Aanspreker.


                  10   Levenloos kind, vrouw geboren op 9  augustus 1894 “des avonds ten half tien ure” te Leeuwarden.
                         Aangevers waren: Jan Hendrikus Kruize, 43 jaar, Arbeider en vader aangegeven kind.
                                                   Nicolaas Kruize, 32 jaar, Timmerman en oom van aangeven kind.


                  11  Levenloos kind, vrouw geboren op 24 februari 1896 “des morgens ten half zes ure” te Leeuwarden.
                        Aangevers waren: Jan Hendrikus Kruize, 45 jaar, Arbeider en vader van aangeven kind.
                                                      Martinus Ramkema, 44 jaar, Slager.

III –v          ADRIANA Hillebrand, dochter van ADAM FREDERIK Hillebrand ( II –d ) en TETJE Gramsma.
                  Geboren, op 20 april 1857 “des morgens te twee uur” te Leeuwarden.
                  Overleden 29 november 1927 te Amsterdam.
                  Aangever was: Adam Frederik Hillebrand, 42 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                  Getuigen waren: Hendrik Overdijk, 68 jaar, Turfdrager te Leeuwarden.
                                          Jetze Brouwer, 39 jaar, Uurwerkmaker te Leeuwarden.
                 
                  Gehuwd  op 1 maart 1882 met  THEODORUS JOHANNES CASPARIS Oostveen.
                  Geboren op 22 november 1857 te Kortenhoef. Het huwelijk vond plaats te Amsterdam.
                  Geloof was rooms katholiek. Beroep was werkman/timmerman.
                  Zoon van Johannes Casparis Oostveen en Maria Johanna Geertruida Everts.
                  Ze wonen dan aan de Wester 222.  op 27 april 1894 verhuizen ze naar Turfkade185.
                  Op 10 augustus 1896 verhuizen ze naar de Lijnbaangracht 58 3 hoog.

                  Buiten de echt geboren en bij huwelijk erkend:

                  1   ANNA MARIA Oostveen, geboren 10 juli 1881 te Amsterdam. (Geboren Hillebrand)
                       Overleden 19 juni 1957 te Amsterdam.
                       Op 17 mei 1906 gehuwd met HERMAN GERARD Ficke te Amsterdam,
                       Geboren 8 december 1877 te Amsterdam, overleden 20 december 1919 te Amsterdam.
                       Kinderen : Ferdinand Frederik Jacobus, Theodorus Johannes Casparis en Johanna Maria.

                  Uit dit huwelijk:

                  2    TETJEN ADRIANA Oostveen, geboren 6 december 1883 te Amsterdam.
                        Overleden op 3 november 1967 te Amsterdam.
                        Op 11 maart 1909 gehuwd met FREDERIK LAMBERTUS Meerhof te Amsterdam,
                        Geboren op 14 februari 1884 te Nieuwer-Amstel, overleden 2 april 1941
                        te Amsterdam. Kinderen: Adriana


                  3   MARIA JOHANNA Oostveen, geboren 10 mei 1886 te Amsterdam.
                       “des namiddags ten drie ure’ in het huis Rigchelstraat 10.
                       Overleden op 30 april 1959 te Amsterdam.
                       Gehuwd op 8 november 1917 te Amsterdam met SIMON ALBERTUS Tieleman,      
                       Geboren 16 juli 1869 te Amsterdam. Overleden 13 oktober 1950 te Amersfoort.
                       Uit dit huwelijk: Klasina Aleyda Maria Tieleman geboren 24 juli 1919 te Amsterdam.


                 4   THEODORUS JOHANNUS CASPARUS Oostveen, geboren 8 juli 1889
                      Te Amsterdam. “des voormiddags ten tien ure”in het huis Westerstraat 222.
                      Overleden op 26 mei 1983 te Gouda 94 jaar oud.
                      Gehuwd 28 mei 1919 te Amsterdam. Met ADRIANA MARIA Rensen, geboren
                      22 april 1886 te Rotterdam. Overleden 20 juli 1957 te Gouda.
                      Na hun huwelijk  wonen ze  in de Hugo de Groot straat 15, 3 hoog.
                      Op 7 november 1927 verhuist naar Arnhem. Karel van Gelderstraat 2b.
                      Ook nog gewoond op Curaçao,Helvoirt, Maartensdijk, en Port Arlington (Ierland).
                     15 maart 1971 wonen ze aan de Willem de Zwijgersingel 118 te Gouda.


                5    CORNELIS CHRISTIANUS Oostveen, geboren 19 augustus 1893 te Amsterdam.
                      “des voormiddags ten drie ure”in het huis Westerstraat 222.
                      Overleden 30 augustus 1893 te Amsterdam. “des voormiddags ten half zeven ure”
                      In het huis Westerstraat 222. oud 12 dagen.


                6    ……. JOHANNES Oostveen, geboren 13 …. 1895 te Amsterdam.
                      Op 27 november 1919 gehuwd met FRANCISCA PETRONELLA Bruin.     
                      Geboren op 27 april 1897 te Amsterdam. 20 september 1920 verhuist naar Zeist.


                 7   JOSEPH  MATTHEUS Oostveen, geboren 23 december 1897 te Amsterdam.
                       “des namiddags ten twee ure”in het huis Lijnbaangracht 58.
                      Overleden 20 maart 1898 te Amsterdam. “des namiddags ten vier ure”in het huis
                      Lijnbaangracht 58. oud twaalf weken.