TERUG 

 

STAMBOOM HILLEBRAND

                                                                                                                                     VOLGENDE  
                                                                                        STAMBOOMPEGINPAGINA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
                                                              GENERATIE 1-2

 

I –a            ADAM FRIEDRICH Hildebrand, zoon van?????
                  Geboren 2 oktober 1770 te Stormbruch.
                  ( Duitsland, Hessen, Landkreis Waldeck-Frankenberg , gemeente Diemelsee).
                  Voor het huwelijk was Adam in Delfzijl in geschreven als soldaat bij het 2de regiment Waldeck
                  Beroep: Huur soldaat tot 1 september 1814, hij kreeg een pensioen van 100 gulden per jaar.
                  Laatst in dienst bij het 12de Bataljon Veteranen, hij moest met pensioen wegens"bekomen wonden"
                  rond 1815 arbeider, in 1830: Opperman
                  Op verschillende plaatsen in Nederland gewoond en terug in Leeuwarden in 1814.
                  Hij komt dan te wonen in de Baljéebuurt 32 ( tegenover parkeerkelder Hoeksterend )
                  In 1825 verhuist hij naar Korfmakersstraat 4 (Later samen met hoek Over de kelders)
                  Samen met zijn kinderen Adriana en Elisabeth ( Johan Henrich is dan al uit huis).
                  Overleden 2 juni 1859 avonds te elf ure te Leeuwarden in de leeftijd van 88 jaar, Weduwnaar.
                  Aangevers van het overlijden zijn : Adam Frederik Hillebrand 44  kleermaker (zoon)
                                                                   Douwe Spoelstra 65 turfdrager aanbehuwd neef
                  Op 14 december 1800 gehuwd met  MARIA ELISABETH Smits,
                  geboren 25 oktober 1776 te Leeuwarden. Gedoopt in de Lutherse kerk op
                  3 november 1776 te Leeuwarden.
                  Samen met haar tweeling zus Clara. Getuige was haar tante Clara.
                  Overleden 2 januari 1846, avonds tien uur, te Leeuwarden. 69 jaar oud.
                  Aangevers van het overlijden zijn : Adam  Hillebrand, 75 jaar, Kleermaker (Echtgenoot)
                                                                   Douwe Spoelstra, 51 jaar, Turfdrager aanbehuwd neef.
                  Dochter van Zacharias Christoffel Smits en Adriana Annes. Ondertrouw:  5 december  1800 bij Hervormde 
                  Gemeente Leeuwarden. Gehuwd op 14 december in de Evangelisch-Lutherse kerk Leeuwarden.
                 

                   Dit is de melding uit het Evangelisch-Lutherse trouwboek ( Historisch Centrum)
                  De tekst luid (na enige bestudering):
                  “Adam Hildebrand soldaat onder waldeck en Elijsbeta Smits.
                  Deze laatste twee paar zijn op zondag den 14 december in onze kerk in den echt vereenigd.”

                  Dit is een belangrijk document, omdat er twee dingen uit te halen zijn die veel
                  belangrijke informatie geven, namelijk dat de naam Hillebrand komt van Hildebrand.
                  In 1811 moest iedereen zich laten registreren van Lodewijk Napoleon .
                  Hierbij moest een vereenvoudiging worden doorgevoerd, omdat er anders te veel namen zouden komen
                  die erg veel op elkaar leken, en daardoor verwarring en fouten in de hand zou werken in officiële
                  documenten. Dit gold zowel voor achter als voor voornamen. Dus Hildebrand, Hilebrand, Hilebrandus,
                  Hillebrands, Hildebrands enzovoort werd allemaal  HILLEBRAND.
                   Zo werd Elijsbeta, Elisabet, Elijsabet, enzovoort  allemaal ELISABETH.
                  Ten tweede dat hij als soldaat gediend heeft onder Waldeck. In de ondertrouw boeken van de Hervormde
                  kerk vond ik nog de toevoeging  2de Regiment.voor meer informatie over de Waldeckse huurlegers,zie Het regiment Waldeck
                                  
                  Uit dit Huwelijk:

                  1   JOHAN HENRICH ADAM Hillebrand, geboren 15 mei 1805 te Amsterdam . volgt onder II –a.

                  2   ADRIANA Hillebrand, geboren 21 november 1807 te  Utrecht. Volgt onder II –b.

                  3   ELISABETH Hillebrand, geboren 5 oktober 1810 te Weesp. Volgt onder II –c.                  

                  4  ADAM FREDERIK Hillebrand, geboren 15 augustus 1815, te Leeuwarden.  Volgt onder II –d.II –a           JOHAN HENRICH ADAM Hillebrand, zoon van ADAM FRIEDRICH Hildebrand
                  ( I –a  )  en MARIA ELISABETH Smits, geboren te Amsterdam,  op 15 mei 1805
                  Gedoopt op 26 mei bij de Lutherse gemeente te Amsterdam. Pastor was Johan Otto Meijer.
                  Op het doopbewijs wordt als Vader genoemd:”Adam Hillebrand, militair in Statendienst”.
                  Overleden  20 september1873 “des voormiddags ten twee ure” in wijk K nummer 46 te
                  Nieuwer Amstel. Beroep was schoenmaker. Woont in 1825 aan de Olde-Galileën 125.
                  Verhuist met zijn gezin naar Amsterdam na 1843.
                  Komt met zijn gezin te wonen  op de Grimburgwal, in de Grimsteeg .(aan het eind van
                  het Rokin, links af naar Oudezijdsvoorburgwal, is de grimburgwal.)
                  In 1861 wonen ze in de Langebrugsteeg  58.
                  Tussen 25 juni 1866 en 22 februari 1867 hebben ze even in Mijdrecht gewoond
                  Bericht van de Nationale Militie op 17 maart 1825 dat hij is ingeschreven onder
                  Nummer 271 maar  “hem tot genen dienst heeft verplicht”.
                  Op 1 mei 1825 gehuwd met  SIBERGJEN CORNELIS de jong te Leeuwarden
                  Dochter van Cornelis Heines de Jong en Trijntje Oedzes.
                  Geboren op 10 oktober 1800, gedoopt op 2 november 1800 bij de Hervormde
                  gemeente te Ureterp.(Opsterland) tweede uit een gezin van 5 kinderen (4 jongens).
                  Getuigen bij het huwelijk waren: Hendrik Smeding, 54 jaar, Klerk der secretarie.
                                                                Jan Veltman, 27 jaar,  Klerk der secretarie.
                                                                Wybe Bolman, 54 jaar,  Stadsbode.
                                                                Jacobus Doekes Smeding, 49 jaar, Stadsbode.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   CATHARINA ELISABETH Hillebrand, geboren 23 april 1826 te Leeuwarden.
                       volgt onder III –a.

                  2   ELISABETH CATHARINA Hillebrand, geboren 28 juli 1828 te Leeuwarden..
                       volgt onder III –b.

                  3   CORNELIA Hillebrand, geboren 12 februari 1831 te Leeuwarden.
                       volgt onder III –c.

                  4   HEINTJE Hillebrand, geboren 11 november 1832 te Leeuwarden.
                       volgt onder III –d.

                  5   HEIN Hillebrand, geboren 12 oktober 1834 te Leeuwarden.
                       volgt onder  III –e.

                  6    MARIA Hillebrand, geboren 14 augustus 1836 te Leeuwarden.
                        volgt onder III –f.                      

                  7   ADAM FREDERIK Hillebrand, geboren 17 april 1838 te Leeuwarden.
                       volgt onder III –g.

                  8   JOHANNES Hillebrand, geboren 3 juli 1840 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –h. 

                  9   JAN CORNELIS Hillebrand, geboren 11 juni 1842 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –i.

                                                                    
                  Na het overlijden van Sibergjen Cornelis de Jong is hij te gemeente Nieuwer-Amstel opnieuw gehuwd op
                  1 juni 1870 met JOHANNA ELISABETH THERESIA  Willemse, leeftijd 37 jaar, dochter van
                  Johannes Willemse en Johanna Elisabeth Theresia Dames (nu Amstelveen)
                  Getuigen waren: Pieter Boerse, 42 jaar, Warmoezier
                                         Jan Boerse, 41 jaar, Warmoezier
                                         Petrus Kartelaars, 49 jaar, Warmoezier
                                         Antonie Schevenhoven, 38 jaar, Koopman

                  Uit dit huwelijk:

                  1   JOHAN HENRICH ADAM Hillebrand, geboren 6 september 1870 te Nieuwer Amstel.
                        Volgt onder III –j.

                  2   JOHAN HENDRIK Hillebrand, geboren 5 februari 1872 te Nieuwer Amstel.
                       Volgt onder III –k.  

                  3   ELISABETH Hillebrand, geboren 28 juli 1873 te Nieuwer Amstel.
                       Volgt onder III –l.

II –b           ADRIANA Hillebrand,  Dochter van ADAM  FRIEDRICH Hildebrand  ( I –a )
                  en MARIA ELISABETH Smits, geboren 21 november 1807 te  Utrecht.
                  Gedoopt in de Lutherse kerk op 29 november 1807 te Utrecht. Gedoopt door predikant
                  J.Nieuwenhuis. Overleden 5 mei 1891 nachts kwart voor twaalf.
                  Op de leeftijd van 83 jaar te Leeuwarden. Ongehuwd.
                  Aangevers waren: Pieter Haaksma, 55 jaar,Timmerman, een aanbehuwd zoon van overledene
                                            Leenderd Haaksma, 51 jaar, aanspreker, beiden te Leeuwarden.
                  Heeft gewoond in de Amelandstraat 44 zz. Later verhuist ze naar Hoeksterkerkhof 14 zz,
                  Alwaar ze haar zuster Elisabeth en twee stiefkinderen tijdelijk  in huis neemt in 1860.
                  Daarna is ze verhuist naar Nieuweburen 31, en later naar nummer 25.
                  Uit een relatie met onbekend persoon is geboren:

                 
                  1   ELISABETH Hillebrand, geboren 30 mei 1839 te Leeuwarden.  volgt onder  III– m.

II –c           ELISABETH Hillebrand, Dochter  van  ADAM FRIEDRICH Hildebrand  ( I –a  )
                  en MARIA ELISABETH Smits, geboren 5 oktober 1810  te Weesp.
                  Beroep was arbeidster .Geloof was Evangelisch Luthers.
                  Overleden 3 november 1862, morgens om 5 uur te Leeuwarden, oud 52 jaar.
                  Aangevers waren: Adam Frederik Hillebrand, 48 jaar, Turfdrager, broeder der overledene
                                            Johannes Voorot, vader in het stadsburger ziekenhuis.
                  Gaat uit huis en komt kort te wonen op de Weaze nummer 8
                  Heeft tot voor de geboorte van haar  kind gewoond in Amsterdam.
                  Op 1 januari 1835 woont ze nog op de Zandhoek. Komt te wonen aan het Waltje 187.
                  Ongehuwd een kind geboren  MARIA ELISABETH  Hillebrand op 22 oktober 1835
                  “des avonds ten tien uren” .te Leeuwarden.
                  Aangeefster: Mayke van der Kooy,  44 jaar, Vroedvrouw te Leeuwarden.
                  Getuigen: Hette Heino van Dijk, 36 jaar, Klerk.
                               Wijbe Oberink, 38 jaar, Kamerbewaarder.      
                  Overleden op16 december 1835  des nachts ten half twee, oud 8 weken,
                  te Leeuwarden. Wijknummer B nummer 112.
                  Aangevers waren: Douwe Dijken, 40 jaar.
                                            Pieter Brand, 42 jaar, sjouwwerklieden.
                 
                  Gehuwd met: HENDRIK EVERARD Suijver, geboren 22 september 1809 te Amsterdam.
                  Het huwelijk vond plaats op 8 maart 1849 te Kampen, zoon van Hendrik Willem Suijver
                  en Gerarda van den Berg, en weduwnaar van Alida Carolina Haan. ( Overl:12-05-1848 Amsterdam)
                  Had hierbij drie kinderen: Pieter Josef, Alida Gerarda, geboren 20 november 1838 te
                  Amsterdam. Alida Carolina, geboren 26 augustus 1843 te Amsterdam.
                  Uit dit huwelijk  :Geen kinderen bekend. Beroep: Smid te Kampen. Overleden voor 1860.
                  Na het overlijden van haar echtgenoot, opnieuw gehuwd op 50 jarige leeftijd met
                  WIJTZE Stienstra op 21 oktober 1860 te Leeuwarden. Geboren 8 maart 1792 te Oosterend,
`                 68 jaar.( Ned. Hervormd ) Zoon  van Tjitse Thomas Stienstra en Trijntje Gerryts.
                  Weduwnaar van Alida Jelles Postma.  Weduwnaar van Aukjen Martens Terpstra.
                  Het huwelijk vond plaats op 21 oktober 1860 te Leeuwarden
                  Op 16 april 1860 kwam Elisabeth met de twee dochters van Hendrik Suijver naar
                  Leeuwarden en woonde tijdelijk bij haar zuster Adriana op het Hoeksterkerkhof 14 zz.

II –d           ADAM FREDERIK  Hillebrand, zoon van ADAM FRIEDRICH Hildebrand  ( I –a  )
                  en MARIA ELISABETH Smits, geboren 15 augustus 1815 te Leeuwarden, 
                  “des morgens ten zeven uren” Geboren Korfmakersstraat 4.
                  Aangever was: Adam Hillebrand,  44 jaar, Arbeider.  
                  Getuigen waren: Jacob Hoogerbees,  48 jaar, Logersknecht, te Leeuwarden.
                                          Johan Christiaan Hegman,  47 jaar, arbeider, te Leeuwarden.
                  Later uit huis gegaan en komen te wonen aan het Panwerk 13 nz.
                  Na 1857 verhuist hij naar Kloosterburen 31
                  Overleden: 14 augustus 1875, avonds te half zes, 60 jaar oud.
                  Aangevers waren: Fedde Weidema,  46 jaar, Timmerknecht.
                                            Jan Hendrikus Kruize, 24 jaar, Arbeider.
                  Allebei aangehuwde zonen woonachtig te Leeuwarden.
                  Beroep was kleermaker. Diende als vrijwillig tamboer bij het eerste bataljon der eerste Afdeling der Friesche schutterij.
                  Als huwelijkse bijlagen heb ik nog gevonden: Toestemming van de kommandan ( Jan Bergsma) voor het huwelijk.
                  Een bewijs van onvermogen van de gemeente Leeuwarden, waardoor ze de kosten
                 die verbonden waren aan het huwelijk niet hoefden te betalen.
                  Een bericht van de Nationale Militie dat hij is ingeschreven met nummer 385, maar dat hij is vrijgesteld.

                  Op  16 augustus 1835 op 20 jarige leeftijd  te Leeuwarden gehuwd met  TETJE Gramsma  23 jaar.
                  beroep: naaister  Geboren op 5 december 1811 te Leeuwarden, wonende te Leeuwarden
                  ,”den 5 dezen s nagts elf uuren” .in Wijk E nummer 172  te Leeuwarden.
                  Dochter van Atze Gramsma 46 jaar (overleden 4 november 1820, 56 jaar)  en Wijtske Cornelis van der Werf  45 jaar.
                  Aangever was: Atze Gramsma,  46 jaar.
                  Getuigen waren: Geertje Rienkingh,  46 jaar.
                                          Antje van der Meulen.
                  Gescheiden op 14 augustus 1875
                  Overleden, 14 juli 1890  "namiddags ten vier ure" , 78 jaar oud.
                  Aangevers waren: Gerhardus Fredericus Schermer,  53 jaar, bode.
                                            Jan Lutje Beerenbroek, 42 jaar, Beambte ter secretarie der gemeente.
                 
                                                         
                  Uit dit Huwelijk:
                 
                  1   WYTSKE Hillebrand, geboren 18 februari 1836 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –n.

                  2   ADAM FREDERIK Hillebrand, geboren 13 oktober 1837 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –o.
                 
                  3   MARIA ELISABETH Hillebrand, geboren 8 februari 1841 te Leeuwarden,
                       Volgt  onder III –p. 

                  4   EKE Hillebrand, geboren 23 oktober 1843 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –q.
                 
                  5   ATZE Hillebrand, geboren 10 februari  1845 te Leeuwarden.
                       Volgt onder  III –r.

                  6   REINDER Hillebrand, geboren 20 maart 1847 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –s.
                 
                  7   MARIA ELISABETH Hillebrand, geboren 6 oktober 1848 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III – t.

                  8   TRIJNTJE  Hillebrand, geboren 13 januari 1851 te Leeuwarden.
                       Volgt onder III –u.

                  9    Levenloos kind, man , overleden 26 december 1853 “des morgens te drie ure”
                        Aangevers waren: Adam Frederik Hillebrand, 39 jaar, Kleermaker te Leeuwarden.
                                                  Jisfa van Noord,  35 jaar, Arbeider te Leeuwarden.
                        Allebei hebben ze verklaard dat ze niet hebben leren schrijven!
                 

                  10   Levenloos kind, man , overleden 13 april 1855 “des morgens te half twee ure”
                         Aangevers waren: Adam Frederik Hillebrand, 40 jaar, Kleermaker.
                                                   Adam Frederik Hillebrand, 83 jaar en grootvader van aangeven kind.
                        Allebei hebben ze verklaard dat ze niet hebben leren schrijven!
                        Dit is een van de weinige keren dat Adam ook Frederik wordt genoemd.
                       

                  11   ADRIANA Hillebrand, geboren 20 april 1857 te Leeuwarden.
                         Volgt onder III –v.