Header image
Generatie 16 E


 
 TERUG                                                                                                                                                 VOLGENDE     
                                                                                                                         STAMBOOMBEGINPAGINA

                                      Generatie 16 ha t/m hy

                                                               

XVI –ha      JOHAN ANNO’S  Abma. Zoon van ANNO GERRITS Abma en JANTJE de Bruin,
                  geboren rond 1970
                  Was 15 jaar voetballer bij Cambuur, en speelde 452 officiële wedstrijden voor deze club.
                  Zijn carrière eindigde in het seizoen 2002-2003. wordt ook wel “Mister Cambuur” genoemd.
                  Beroep: onderhoudsmonteur bij jachtwerf “Jansma Jacht” in Sneek.
                  Gehuwd met INGELIES. B.E.A.  Silvius.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   BAS JOHANS Abma, geboren rond 14 september 1997 te Sneek. volgt onder XVII –ck.


                  2   BRITT JOHANS Abma. Geboren rond 20 april 1999 te Sneek. volgt onder XVII –cl.


                  3  BRAM JOHANS Abma. geboren rond10 juni 2002 te Sneek. volgt onder XVII –cm.XVI –hb      SYBRANT  ANNO’S  Abma. Zoon van ANNO GERRITS Abma en JANTJE de Bruin
                  Gehuwd met MARIAN.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MAX SYBRANTS Abma. volgt onder XVII –cn.


                  2  IRIS SYBRANTS Abma . volgt onder XVII –co.XVI –hc       KLAAS GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en JETSKE Visser,
                  geboren rond 1945 te Winsum.
                  Op 31 maart 1967 gehuwd met MARIANNE JOHANNA KLASES Schiphof, geboren rond 1948.
                  Overleden zaterdag 25 juni 2005 te Harlingen, 57 jaar oud. Crematie woensdag 29 juni 2005 te Goutum.      
                  Dochter van Klaas Schiphof en Margje Paling (*rond 1926 - † 19-08-1967, St. Jacobiparochie)
                  Na hun huwelijk wonen ze te Harlingen.
                 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARGJE-JETSKE KLAZES Abma, geboren 10 maart 1969 te Harlingen. Volgt onder XVII –cp.


                  2   GERRIT KLAAS KLAZES Abma, geboren  9 februari 1971 te Harlingen. Volgt onder XVII –cq.


                  3   DANIËLLE ANNET KLAZES Abma, geboren 28 april 1973 te Harlingen. Volgt onder XVII –cr.XVI –hd      JAN GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en JETSKE Visser,
                  geboren rond 1947 te Winsum. In 2008 woont hij in Franeker.
                  Rond 25 september 1973 verloofd.
                  Op donderdag 15 november 1973 te St. Annaparochie gehuwd met BEA Wallendal,
                  wonende te Oudebildtdijk. Na hun huwelijk komen ze te wonen in Franeker

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARCO GERT JANS Abma, geboren 2 juni 1976 te Franeker. Volgt onder XVII –cs.


                   2   ROBIN FOCCO JANS Abma, geboren 30 september 1979 te Franeker. Volgt onder XVII –ct.XVI –he       BROER GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en JETSKE Visser,
                  geboren rond  1948 te Winsum.
                  Op 2 juli 1971 te St. Anna Parochie gehuwd met ZWAANTJE JANNIGJE Nauta, geboren in 1948,
                  Wonende te St. Jacobi Parochie.
                  Dochter van Anne Nauta († 19-02-1991) en Lolkje Ykema (*rond 1915 -† 10-03-1998,Veenwouden)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT ANNE BROERS Abma. Geboren 5 februari 1972 te St. Jacobi Parochie. Volgt onder XVII –cu.


                  2   LOLKJE JETSKE BROERS Abma, geboren 26 juli 1973 te St. Jacobi Parochie. Volgt onder XVII –cv.


                  3  ADRIAANTJE ANNA BROERS Abma, geboren 3 augustus 1974 te Leeuwarden.
                      (Diaconessenhuis) Volgt onder XVII –cw.
XVI –hf       ANNA GERRITS Abma, dochter van GERRIT KLAZES Abma en JETSKE Visser
                  geboren 16 mei 1951 te Winsum. Roepnaam: ANNEKE.  In 1972 woont zij te Berlikum.
                  Op 18 februari 1972 te St. Anna. Parochie gehuwd met MEINDERT Groeneveld.
                  Wonende te St. Jacobi. Parochie. Na kun huwelijk wonen ze te Franeker.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JETSKE MEINDERTS Groeneveld, geboren 5 december 1972 te Franeker.    
                       Roepnaam: JEANNETTE.


                  2   PIETJE MEINDERTS Groeneveld, geboren 8 april 1976 te Franeker.
                       Roepnaam: PETRA.XVI –hg      DIRK GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en JETSKE Visser,
                  geboren 14 juli 1953 te Winsum. in 2008 woont hij Berlikum. Roepnaam: DICK.
                  Op 23 april 1975 te Menaldum gehuwd met  SIPPIE MINNES Geele, wonende te Berlikum.
                  Dochter van Minne .D. de Geele en Frouk van der lei.
                  Na hun huwelijk wonen ze te Warga.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   NYNKE DIRKS Abma, geboren maandag 25 februari 1980 te Warga. Volgt onder XVII –cx.


                  2   FROUK JESKE DIRKS Abma, geboren 2 februari 1984 te Berlikum. Volgt onder XVII –cy.XVI –hh      KLAAS JANS Abma, zoon van JAN KLAZES Abma en ELIZABETH ANNES Cramer,
                  geboren 5 maart 1944.
                  Was Ponymeter, I & R controleur en lid van verdienste van de Koninklijke Nederlandse
                  Hippische Sportfederatie Regio Friesland.
                  Was jarenlang stalmeester bij het Internationale concours hippique.
                  Werkte bij vervoersmaatschappij Arriva, afdeling Minnertsga.
                  Overleden 17 januari 2006, 61 jaar oud, te Minnertsga.
                  Gecremeerd 21 januari 2006 te Goutum.
                  Op 4 februari 1966 gehuwd met DORA WILLEMS Willegers.  
                  Dochter van Willem .F.J. Willegers (* rond 1914 - † 03-06-1995,Leeuwarden)
                  en Rinkje Koopal ( *rond 1909 - † 08-05-1995,Leeuwarden)
                  In januari 2007 wonende te Minnertsga.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JAN KLAZES Abma, geboren 27 augustus 1966 te Franeker. Volgt onder XVII –cz.


                  2   WILLEM KLAZES Abma, rond  1968. Volgt onder XVII –da.XVI –hi      ANNE JANS Abma, zoon van JAN KLAZES Abma en ELIZABETH ANNES Cramer,
                  geboren rond 1947.
                  Op vrijdag 18 december 1968 te Midsland (Terschelling) gehuwd met GERDA Cupido. 
                  Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Midsland.
                  Voor het huwelijk woont ze te Hoorn. In januari 2007 wonen ze te Hoorn (Terschelling)

                  Uit dit huwelijk:

                  1   ANNA ELIZABETH ANNES Abma, geboren 14 februari 1970 te Hoorn. Volgt onder XVII –db.


                  2   ANDRÉ GERARD ANNES Abma, geboren 23 juni 1972 te Hoorn. (Terschelling). Volgt onder XVII –dc.
XVI –hj      
GERRIT JANS Abma, zoon van JAN KLAZES Abma en ELIZABETH ANNES Cramer,
                  geboren rond 1949.
                  Gehuwd met
CATHARINA. In januari 2007 wonen ze te WelsrijpXVI –hk       
ANS JANS Abma, dochter van JAN KLAZES Abma en ELIZABETH ANNES Cramer,
                  geboren 17 september  1956.
                  Op vrijdag 17 september 1976 te Franeker gehuwd met 
TJEERD Tijsma, Geboren 3 februari 1953
                  Wonende te Franeker.  Huwelijkse inzegening in de Ned.Herv.kerk te Welsrijp.
                  In januari 2007 wonen ze te Dronrijp.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RICHARD TJEERDS Tijsma, geboren 9 september 1979 te Welsrijp.


                  2   MARTIN TJEERDS Tijsma, geboren 31 maart 1982 te Welsrijp.


                  3   ERIK TJEERDS Tijsma, geboren 20 april 1985 te Welsrijp.XVI –hl      
DUKKE JANS Abma,  dochter van JAN KLAZES Abma en ELIZABETH ANNES Cramer,
                  geboren rond 1958.
                  Op 20 maart 1980 te Menaldum gehuwd met
SIEBE  SYBRENS Hiemstra, van Dronrijp.
                  zoon van Sybren Hiemstra.
                  Na hun huwelijk wonen ze te Dronrijp. In januari 2007 wonen ze in Dronrijp.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    ELIZABETH SIEBES Hiemstra, geboren  13 december 1980 te Dronrijp.


                  2   SYBREN SIEBES Hiemstra, geboren 30 maart 1982 te Dronrijp.


                  3   JAN SIEBES Hiemstra, geboren 19 november 1986 te DronrijpXVI –hm      
HENDRIK JANS Abma, zoon van JAN KLAZES Abma en ELIZABETH Cramer,
                  geboren rond 1960.
                  Op 7 december 1984 te Menaldum gehuwd met
GRIETJE RIETSES Wiersma. Van Dronrijp.
                  Dochter van Rients Wiersma (*26-03-1934 - † 27-08-2005, Dronrijp)  en Grietje Stapenséa.
                  Kerkelijke  inzegening in de Ned.Herv.kerk te Welsrijp. In januari 2007 wonen ze in Welsrijp.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JAN RUBEN HENDRIKS Abma, geboren 5 augustus 1988 te Welsrijp. Volgt onder XVII –dd.


                  2   MAGRIET REBECA HENDRIKS Abma, geboren 4 juli 1991 te Welsrijp. Volgt onder XVII –de.


                  3   RIENTS DAVID HENDRIKS Abma, geboren 24 juni 1994 te Welsrijp. Volgt onder XVII –df.


XVI –hn       JOSEPH BROERS Abma, zoon van BROER KLAZES Abma en HENNY MARGARETHE Schaap,
                  geboren 27 januari 1952 te Brummen. Roepnaam: JOOP.
                  Op 1 juli 1977 gehuwd met
RUTH Sommer, geboren 13 maart 1956 te Frankfurt.
                  Wonen in 1976 te Middelburg.
                  In 1999 woont hij alleen in Ferwerd.

                  Uit dit huwelijk:

 

                   1   JEROEN JOSEPH’S Abma, geboren 15 juli 1977. Volgt onder XVII –dg.


XVI –ho       DIRKJE BROERS Abma, Dochter van BROER KLAZES Abma en HENNY MARGARETHE Schaap,
                  geboren 25 november 1955 te Brummen. Roepnaam: DINY.
                  Relatie met JOHN  De Looff, geboren 1 oktober 1953 te Middelburg. In 1999 wonen ze in Stiens.

                 Uit deze relatie:                 1   JOHAN RICHARD Abma, geboren 2 april 1979 te Middelburg. Volgt onder XVII –dh.
                            

XVI –hp     TJITSKE WILLEMS Abma, dochter van WILLEM BROERS Abma en MINKE GRIETZENS Hernamdt,
                  geboren  30 augustus 1952 te Wirdum.
                  Op vrijdag 6 februari 1970 te Leeuwarden gehuwd met
FRANS Smit, wonende te Leeuwarden.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ………FRANSES Smit, man, geboren 15 augustus 1970 te Wijtgaard.
                       Overleden 15 augustus 1970 te Wijtgaard.


                  2   RICHARD FRANSES Smit, geboren rond 1972. gehuwd met AGNES.


                  3   WILLEM MARCEL FRANSES Smit, geboren rond 10 december 1974 te Joure.
                       gehuwd met CLAUDIA.XVI –hq       
JANKE WILLEMS Abma, dochter van WILLEM BROERS Abma en MINKE GRIETZENS Hernamdt,
                  geboren 13 februari 1954 te Wirdum. Roepnaam: JANNIE.
                  Ondertrouw rond 5 februari 1974
                  Eind februari 1974 gehuwd met
EPKE. P. RUURDS Silvius.  22 jaar, geboren rond 1952.
                  Roepnaam: EPPO. Een van de leden van de Blauhúster Dakkapel
                  Zoon van Ruurd Silvius en Anna Zijlstra (*20-03-1920 - † 08-08-1992,Sneek)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   PAUL HENRI EPKES Silvius, geboren rond 7 september 1974 te Sneek.


                  2  FRANK WILLEM EPKES Silvius, geboren rond 13 februari 1978 te Sneek.


                  3   MINKE –TJITSKE  EPKES Silvius, geboren eind december 1988 te Sneek.XVI –hr     
BROER WILLEMS Abma, zoon van WILLEM BROERS Abma en MINKE GRIETZENS Hernamdt
                  geboren 23 februari 1957 te Wirdum.
                  Gehuwd met JANKE. J. van der Meer.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WILMA BROERS Abma, geboren rond 1985. Volgt onder XVII –di.


                 2   WILLEM BROERS Abma, geboren rond 4 augustus 1988 te Leeuwarden.
                       Volgt onder XVII –dj.


                 3   SJOUKJE BROERS Abma, geboren rond 8 juli 1992 te Wirdum. Volgt onder XVII –dk.


XVI –hs      KLAASKE BOUKJE WILLEMS Abma, dochter van WILLEM BROERS Abma
                  en MINKE GRIETZENS Hernamdt, geboren rond 18 december 1963.
                  Gehuwd met JAN THEUNIS TJERKS de Jong.
                  Zoon van Tjerk de Jong en Rudi Kooistra (*04-04-1939 - † 30-08-2004, Franeker).

                  Uit dit huwelijk:

 
                  1   RUDI JANS de Jong, geboren rond 1990


                  
2   MINKE JANS de Jong, geboren 5 juli 1993 te Winsum.


                  
3   FEMKE JANS de Jong, geboren 5 juli 1993 te Winsum.XVI –ht      GYSBERT ANNES Abma, zoon van ANNE FOPPES Abma en ANKE Steenstra,
                  geboren rond 20 maart 1986 te Sneek.
                  Opleiding: in 2002: MAVO, Bogerman te Sneek.XVI –hu      DJURRE ANNES Abma, zoon van ANNE FOPPES Abma en ANKE Steenstra,
                  geboren rond 4 april 1991 te Sneek.XVI –hv      ROLAND BROER HARMENS Abma, zoon van BROER HARMEN FOPPES Abma
                  en JANKE van der Valk, geboren eind mei 1984 te Deinum.
                  Opleiding: Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden, 2002.XVI –hw       ARJAN BROER HARMENS Abma, zoon van BROER HARMEN FOPPES Abma
                  en JANKE van der Valk, geboren rond 17 april 1986 te Deinum.
                  Opleiding: MAVO, CSG Comenius, Leeuwarden, 2002XVI –hx      JILDOU BROER HARMENS Abma, dochter van BROER HARMEN FOPPES Abma
                  en JANKE van der Valk, geboren rond 20 september 1987 te Deinum.XVI –hy       KLAAS WIEBE WIEBES Abma, zoon van WIEBE KLAZES Abma en AKKE van der Sloot,
                  geboren 12 februari 1964 te Wommels.
                  Op 16 oktober 1992 te Joure gehuwd met GREETJE Zijlstra, en wonen ze te Joure.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   DUCO WIEBE KLASES Abma, geboren 26 juli 1994 te Joure. Volgt onder XVII –dl.


                  2   RUTMER MARTEN KLASES Abma, geboren 26 maart 1997 te Scharsterbrug.
                       Volgt onder XVII –dm.


                  3   SIEBOUD KLAAS KLAZES Abma, geboren 1 september 1999 te Scharsterbrug.
                       Volgt onder XVII –dn.


                  4  JILDOU ANNIGJE KLAZES Abma, geboren 1 september 1999 te Scharsterbrug
                      Volgt onder XVII –do.XVI –hz      CECILIA WIEBES Abma, zoon van WIEBE KLAZES Abma en AKKE  van der Sloot,
                  geboren 7 december 1966 te Wommels.XVI –ia       HERRE JACOB WIEBES Abma, zoon van WIEBE KLAZES Abma en AKKE  van der Sloot,
                  
geboren 25 februari 1970 te Wommels.
                  Op donderdag 12 oktober 2000 te Wommels gehuwd met JOLANDA MONIQUE van der Zwaag.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   REMCO HERRE JACOBS Abma, geboren 8 februari 2002 te Wommels. Volgt onder XVII –dp.


                  2   JASPER HERRE JACOBS Abma, geboren 15 november 2003 te Wommels. Volgt onder XVII –dq.

XVI –ib       YVO IJPES Abma, zoon van IJPE KLAAS KLAZES Abma en TRIJNTJE Epema,
                  geboren 9 september 1969 te Spijkernisse. Beroep: Boekhouder/Administratief medewerker.
                  Op 15 mei 1998 te Abbenbroek Gehuwd met MONIQUE van der Vliet, geboren 5 september 1972 te Delft.
                  Beroep: Receptioniste/Facilitair medewerkster.
                  Dochter van Gerrit Philipus van der Vliet en Hendrika Elisabeth van Rijn.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   NATHALIE YVO’S Abma, geboren 15 juni 1996 te Zuidland. Volgt onder XVII –dr.


                  2   LEON ROBIN YVO’S Abma, geboren 28 november 1998 te Zuidland. Volgt onder XVII –ds.XVI –ic        WIETSKE IJPES Abma, dochter van IJPE KLAAS KLAZES Abma en TRIJNTJE Epema,
                   geboren 13 december 1971 te Zuidland. Beroep: Sociaal pedagogisch hulpverlener.
                   Heeft een relatie met DAVE Gijsberts, geboren 29 april 1971 te Oudenhoorn. 
                   Beroep: Monteur.

                   Uit deze relatie:


                   1   SAM JURRE DAVE’S Gijsberts, geboren 14 september 2001 te Oudenhoorn.


                   2   RINTSIE DAVE’S Gijsberts, geboren 21 juli 2004 te OudenhoornXVI –id      TJEERD WIEBE IJPES Abma, zoon van IJPE KLAAS KLAZES Abma en TRIJNTJE Epema,
                  geboren 11 september 1980 te Zuidland.
                  Beroep: Wetenschappelijk programmeur/bioinformaticus.
                  Woont in Utrecht.
XVI –ie     GERSOM JONATHAN CASIMIR HENDRIK ARIE’S Abma, zoon van
                HENDRIK ARIE HETTES Abma en Anneke de Bruin,
                geboren 15 september 1975 te Ujung Pandang, Indonesië. Roepnaam: CAS

XVI –if      RUTH ESMARALDA KYRA HENDRIK ARIE’S Abma, dochter van
                HENDRIK ARIE HETTES Abma en Anneke de Bruin,
                geboren 11 december 1977 Semarang, Indonesië. Roepnaam: RUTH.

                Uit een onbekende relatie:


                1   CAHYA JADEN RUTH’S Abma, geboren 15 februari 2011 te Amsterdam.
                     Volgt onder XVII –dt.XVI –ig     APRYANTO THOMAS PASCAL HENDRIK ARIE’S Abma, zoon van
                HENDRIK ARIE HETTES Abma en Anneke de Bruin,
                geboren 6 april 1980 te Semarang, Indonesië. Roepnaam: THOMAS.XVI –ih      HETTE GERRIT GERRITS Abma, zoon van  GERRIT HETTES Abma en NEELTJE de Roon,
                 geboren 14 april 1976 te Poortvliet.XVI –ii      JANNA CORNELIA GERRITS Abma, dochter van  GERRIT HETTES Abma en NEELTJE de Roon,
                geboren 14 april 1977 te Poortvliet. Roepnaam: BIANCA.XVI –ij      WOUTER JOHANNES GERRITS Abma, zoon van  GERRIT HETTES Abma en NEELTJE de Roon,
                geboren 22 maart 1980 te Ederveen.
                            

XVI –ik       PAULIEN Abma, dochter van BAUKE PIETERS Abma en MARLEEN Herekema,
                  geboren 20 december 2002.XVI –il      ERWIN MURK ALBERTS Abma, zoon van ALBERT SIERD MURKS Abma en
                 C. van der Schaaf., geboren 6 maart 1996.XVI –im       AGNES NIESKE ALBERTS Abma, dochter van ALBERT SIERD MURKS Abma en
                 JOKE Kuik, geboren …………..XVI –in      REMCO MARTEN ALBERTS Abma, zoon van ALBERT SIERD MURKS Abma en
                JOKE Kuik, geboren …………..XVI –io       SANNE GEESKE ALBERTS Abma, dochter van ALBERT SIERD MURKS Abma en
                 JOKE Kuik, geboren 26 oktober 2005 te Harlingen.


XVI –ip       JIKKE JOHANNA ALBERTS Abma, dochter van ALBERT SIERD MURKS Abma en JOKE Kuik,
                 geboren 9 mei 2008 te Harlingen

                                                                TOP            1 GENERATIE VERDER