Header image  
Generatie 15 E

d
 
 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                         STAMBOOMBEGINPAGINA

                                      Generatie 15  ha t/m ir  
XV –ha       JAN KLAZES Abma, zoon van KLAAS GERRITS Abma en DIRKJE JANS Roorda,
                  geboren rond 1921.
                  Overleden vrijdag 23 juli 2004, 83 jaar oud. Begraven woensdag 28 juli 2004 te Welsrijp.
                  Op 29 september 1943 Gehuwd met ELIZABETH ANNES Cramer, geboren 30 januari 1923.
                  Overleden zondag 28 januari 2007, 83 jaar oud. Roepnaam: LIES. zuster van Hendrik Cramer.
                  Begraven donderdag 1 februari 2007 te Welsrijp.
                  Dochter van Anne Cramer( † 30-03-1945) en
                  Antje Heeringa.(*rond 1898 - † 16-05-1980,Harlingen).

                   Uit dit huwelijk:


                  1   KLAAS JANS Abma, geboren rond 1945. Volgt onder XVI –hh.


                  2   ANNE JANS Abma, geboren rond 1947 .Volgt onder XVI –hi.


                  3   GERRIT JANS Abma, geboren rond 1949. Volgt onder XVI –hj.


                  4   ANS JANS Abma, geboren rond 1951. Volgt onder XVI –hk.


                  5   DUKKE JANS Abma, geboren rond 1953. Volgt onder XVI –hl.
                 

                  6   HENDRIK JANS Abma, geboren rond 1955. Volgt onder XVI –hm.XV –hb       BROER KLAZES Abma, zoon van KLAAS GERRITS Abma en DIRKJE JANS Roorda,
                  geboren rond 1923.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Brummen.
                  Op zaterdag 26 augustus 1950 te Mantgum gehuwd met HENNY MARGARETHE Schaap,
                  
Geboren 8 maart 1922 te Amsterdam. Wonende te Winsum. Na hun huwelijk wonende te Brummen.
                  Kerkelijke bevestiging in de Ned.Herv.kerk te Winsum.
                  Overleden  vrijdag 26 maart 1999 te Leeuwarden.
                  Gecremeerd woensdag 31 maart 1999 te Goutum.
                  In 1973 wonen ze te Middelburg.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOSEPH BROERS Abma, geboren 27 januari 1952 te Brummen. Volgt onder XVI –hn.


                  2   DIRKJE BROERS Abma, geboren 25 november 1955 te Eindhoven. Volgt onder XVI –ho.


                 

XV –hc       GEERTJE BROERS Abma, Dochter van BROER GERRITS Abma en JANKE De Groot,
                  geboren rond 1921 te Lollum.
                  Op donderdag 3 december 1942 gehuwd met HANS FOKKES de Jong.25 jaar oud.
                  Geboren 8 juni 1917 te Achlum. Kerkelijk inzegening te Achlum.
                  Overleden  21 maart 2004, 86 jaar oud, te Tzum. Begraven 26 maart 2004 te Achlum.
                  Zoon van Fokke  Hanses de Jong (*13-03-1891 - † 17-02-1971,Achlum)
                  en Reina Jellema († 24-10-1947)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FOKKE HANSES de Jong, geboren. rond 1946
                       Gehuwd met TRIJNTJE  Kingma.
                       Uit dit huwelijk; SASKIA FOKKES de Jong.
                                               HANS FOKKES de Jong.


                  2   GERRIT HANSES de Jong, geboren


                  3   REINA – JANKE HANSES de Jong. Geboren rond 1956.
                       Gehuwd met JAN Bloemsma.
                       Uit dit huwelijk: GERDA JANS Bloemsma.
                                               JAN JANS Bloemsma.
                                               JOHANNES JANS Bloemsma.


                  4   BROER – JOHANNES HANSES de Jong. Geboren rond 1960. Politieagent
                       Gehuwd met PETRA Visser.
                       Uit dit huwelijk: JANTINE BROERS de Jong.
                                                JOHANNES BROERS de Jong.XV –hd       GERRIT BROERS Abma, zoon van BROER GERRITS Abma en JANKE De Groot,
                  
geboren  6 september 1922 te Lollum, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden, datum onbekend.
                  Op 18 februari 1946 kreeg de familie bericht dat hij in het concentratiekamp Neuengamme is overleden.
                  (LC 18 februari 1946)
                  Volgens de gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting Is hij overleden in
                  concentratiekamp Bergen-Belsen op 14 februari 1945.
                  Dit is ook de datum die staat op de gedenksteen in de kerk van Achlum.
                  voor vier inwoners die niet terugkwamen uit Duitsland.XV –he       YMKJEN BROERS Abma, Dochter van BROER GERRITS Abma en JANKE De Groot,
                  geboren december 1923 te Lollum, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden 8 september 1928 “des voormiddags ten half zes ure” te Achlum,
                  gemeente Franekeradeel, 4 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jan Riewald, 66 jaar, Kuiper, wonende te Achlum. 
                                                Ane Buwalda, 45jaar, Huisbewaarder, wonende te Franeker.XV –hf       JOHANNES BROERS Abma, zoon van BROER GERRITS Abma en JANKE De Groot,
                  geboren rond 1926 te Tietjerk, gemeente Tietjerksteradeel.
                  Overleden 21 mei 1937 “des voormiddags te half tien ure” te Achlum, gemeente Franekeradeel,
                  “na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden” (LC 24-05-1937), 11 jaar oud.
                  Aangever was: Jan de Boer, 50 jaar, Vrachtrijder, wonende te Hitzum.XV –hg       WILLEM BROERS Abma, zoon van BROER GERRITS Abma en JANKE De Groot,
                 
 geboren rond 1928. overleden 17 januari 1997 te Wirdum.
                  Rouwdienst in de Martinikerk te Wirdum. (Waarschijnlijk) gecremeerd dinsdag 21 januari 1997 te Wirdum.
                  Ten tijde van zijn  huwelijk wonende te Wirdum.
                  Ondertrouw op 9 februari 1952. Gehuwd met MINKE GRIETZENS Hernamdt,
                  Geboren 14 september 1930 te Wijtgaard, wonende te Wirdum. Overleden 11 juli 2008 te Sneek.
                  Rouwdienst in de St.Martinuskerk te Wirdum. Gecremeerd dinsdag 15 juli 2008 te Goutum
                  Dochter van Grietzen Hernamdt (*02-08-1897 - † 31-12-1986)
                  en Tjitske Bijlsma.(*rond 1901 - † 29-05-1987,Leeuwarden.
                       
                  Uit dit Huwelijk:


                  1   TJITSKE WILLEMS Abma, geboren  30 augustus 1952 te Wirdum. Volgt onder XVI –hp.


                  2   JANKE WILLEMS Abma, geboren 13 februari 1954 te Wirdum. Volgt onder XVI –hq.


                  3    BROER WILLEMS Abma, geboren 23 februari 1957 te Wirdum. Volgt onder XVI -hr.


                  4   KLAASKE BOUKJE WILLEMS Abma, geboren rond 18 december 1963. Volgt onder XVI –hs.XV –hh       IJMKJE BROERS Abma, dochter van BROER GERRITS Abma en JANKE De Groot,
                  
geboren 19 juli 1929 te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Overleden  donderdag 21 februari 2008 te Leeuwarden. Crematie dinsdag 26 februari 2008 te Goutum
                  Ondertrouw 22 december 1956.
                  Gehuwd met W. Fennema. wonende te Wirdum. Geboren rond 1929.
                  Zoon van Jurjen Fennema (*rond 1900 - † 23-01-1964,Wytgaard) en
                  Renske Wiersma. (*rond 1902 - † 13-09-1984,Leeuwarden)

                   Uit dit huwelijk:


                  1   WILLEM Fennema, geboren rond 1957.


                  2   JURJEN Fennema, geboren 6 maart 1958 te Goutum.
                       Gehuwd met MONIQUE Hoekstra.
                       Uit dit huwelijk: Amarince en Romana.


                  3   KLAAS Fennema, geboren rond 1960.XV –hi        GERRIT FOPPES Abma, zoon van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren  20 september 1930 te Oosterend. In 1986 woont hij in Rotterdam.
                  Verlooft 21 september 1952 te Oosterend.
                  Gehuwd met FROUKJE Nieweg.XV –hj        JOHANNES FOPPES  Abma, zoon van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN J. Visser,
                  
geboren 25 oktober 1931. Overleden 13 december 1931, 7 weken oud.XV –hk       DIRKJE FOPPES Abma, dochter van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren rond 1932. In 1986 woont zij in Sint Nicolaasga. Ondertrouw juli 1956.
                  Op 22 augustus 1956 gehuwd met JACOB FOLKERTS Folkertsma.  Geboren rond 1933.
                  Kerkelijk bevestiging in de Herv.Kerk te Oosterend.
                  Zoon van Folkert Folkertsma en Alletje van de Witte (*rond1902 - † 04-09-1975, Warns)
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Bodegraven. in 1975 wonen ze te St.Nicolaasga.
                  Overleden rond oktober 2007, 74 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FOPPIE JACOBS Folkertsma, geboren rond 1958. gehuwd met MINNE


                  2   ALIE JACOBS Folkertsma, geboren rond 1960.


                  3   FOLKERT JACOBS Folkertsma, geboren begin 1963.
                       Overleden woensdag 25 mei 1977 te St.Nicolaasga, 14 jaar oud, na een korte ernstige ziekte.
                       Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te St.Nicolaasga.
                       Begraven zaterdag 28 mei 1977 te St.Nicolaasga. (LC:27-05-1977)XV –hl        HARMKE FOPPES Abma, dochter van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                 
 geboren rond december 1934 te Oosterend.
                  Overleden 4 november 1936 “des voormiddags te half elf ure” te Oosterend, bijna twee jaar oud.
                  Aangever was: Roelof Wildschut, 63 jaar, Werkman, wonende te Oosterend.XV –hm      IJMKJE FOPPES Abma, dochter van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren rond 1936. In 1986 woont zij in Sint Nicolaasga.
                  Gehuwd met SIETSE Lemke.
                  Zoon van ..…Lemke en Jacobje de Leeuw. (*rond 1908 - † 29-08-1993, Joure) 
                  In 1985 wonen ze te Tolbert. In 1993 wonen ze in Oudehaske.

XV –hn       JOHANNES FOPPES  Abma, zoon van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren rond 1938. In 1977 woont hij in Almelo. In 1986 woont hij in Goor.
                  Gehuwd met JANTIENE OlijveXV –ho       KLAAS FOPPES Abma, zoon van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren rond 1940. In 1986 woont hij in Emmeloord.
                  Gehuwd met MARIE Zandbergen.XV –hp       WIETSKE FOPPES Abma, dochter van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren rond 1943. In 1986 woont ze in Bolsward.
                  Gehuwd met BOUKE PIETERS Feenstra.
                 
 Zoon van Pieter Wiebrens Feenstra(*08-09-1899 - † 07-08-1984,Bolsward)
                  en Marijke Gerbens Sieperda.(*04-02-1899 - † 04-03-1992,Bolsward)

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   PIETER WIJBREN BOUKES Feenstra, geboren 5 juni 1972 te Sneek (St.Anthonius), wonende te Bolsward.


                  2   FOPPE GERRIT BOUKES Feenstra, geboren 26 juni 1973 te Sneek (St.Antonius), wonende te Bolsward.XV –hq       ANNE FOPPES Abma, zoon van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJE .J. Visser,
                  geboren rond 1946. In 1986 woont hij in Sneek.
                  Op 6 oktober 1982 te Bolsward gehuwd met ANKE Steenstra.
                 
Na hun huwelijk komen ze te wonen in Sneek.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1  GYSBERT ANNES Abma, geboren rond 20 maart 1986 te Sneek. Volgt onder XVI –ht.


                  
2   DJURRE ANNES Abma, geboren rond 4 april 1991 te Sneek. Volgt onder XVI –hu.XV –hr        BROER HARMEN FOPPES Abma, zoon van FOPPE GERRITS Abma en FOPKJEN .J. Visser,
                  geboren rond 1950. In 1986 woont hij in Deinum.
                  Ondertrouw april 1981. Gehuwd met JANKE TJITZES van der Valk.
                  
Dochter van Tjitze van der Valk (*rond 1929 - † 19-08-2001, Oosterend) en  Geppy Huitema

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   ROLAND BROER HARMENS Abma, geboren eind mei 1984 te Deinum..
                       Volgt onder XVI –hv.


                  2   ARJAN BROER HARMENS Abma, geboren rond 17 april 1986 te Deinum.
                       Volgt onder XVI –hw.


                  3   JILDOU BROER HARMENS Abma, geboren rond 20 september 1987 te Deinum.
                       Volgt onder XVI –hx.XV –hs       TJITSKE HARMENS Abma, dochter van HARMEN GERRITS Abma en
                  TRIJNTJE DOUWES Plantinga, geboren rond 1933 te Birdaard.
                  Gehuwd met JOHANNES WILHELMUS MARIA  ten Berg,
                  geboren 24 oktober 1936 te Leeuwarden. Roepnaam: HANS.
                  Overleden 6 december 2005 te Sint.Nicolaasga. Rouwdienst in de Heilige Nicolaas kerk te Sint.Nicolaasga.
                  Begraven zaterdag 10 december 2005 te Sint.Nicolaasga.
                  In 1992 wonen ze in Hoogezand. In 1998 wonen ze in Sint.Nicolaasga.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   PETRA JOHANNES WILHELMUS MARIA ten Berg, geboren rond 1960.
                      Gehuwd met EDWIN van den Berg. In 2005 wonen ze te Overveen.


                 2   RONALD JOHANNES WILHELMUS MARIA ten Berg, geboren rond 1963.
                      Gehuwd met MARIËTTE van de Geer. In 2005 wonen ze in Amstelveen.
                      Uit dit huwelijk: FLINT RONALDS ten Berg.
                                              PLEUN RONALDS ten Berg.
                                              JET RONALDS ten Berg.XV –ht        YMKJE HARMENS Abma, dochter van HARMEN GERRITS Abma en
                  TRIJNTJE DOUWESPlantinga,geboren rond 1935 te Birdaard.
                  Gehuwd met T.J. de Vries. In 1992 wonen ze in Elahuizen.XV –hu       LAMMIGJE  HARMENS Abma, dochter van HARMEN GERRITS Abma en
                  TRIJNTJE DOUWES Plantinga, geboren rond 1940.
                  Gehuwd met D.J. Haspels. in 1998 wonen ze in Son.XV –hv       FOKJE HARMENS Abma, dochter van HARMEN GERRITS Abma en
                  TRIJNTJE DOUWES Plantinga, geboren rond 1942.
                  rond 20 februari 1974 gehuwd met SYTSE  BERENDS Gras, geboren rond 1948.
                  Dochter van Berend Gras (*07-08-1920 - † 27-08-1997, IJlst) en Bottje van der Brug.
                  In 1992 wonen ze te Abbega.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   TRIJNTJE SIJTSES Gras, geboren rond 20 augustus 1976 te Abbega.
                      Roepnaam:TRINEKE.


                 2   BOTJE SIJTSES Gras, geboren rond 21 juli 1978 te Abbega.
                      Roepnaam: BETTY.


                 3   BEREND SIJTZE SYTSES Gras, geboren 12 januari 1982 te Abbega.XV –hw       EVERTJE KLAZES Abma, dochter van KLAAS WIEBES Abma en RIGTJE YPES Koldijk,
                  geboren 12 april 1932 te Oosterlittens. Roepnaam: EVI.
                  Overleden donderdag 23 november 1989 te Waddinxveen.Crematie dinsdag 28 november te Rijswijk.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Wommels.
                  Op 30 maart 1960 te Wommels gehuwd met GJALT TJERKS Fennema. Wonende te Achlum.
                  Zoon van Tjerk Fennema (*17-02-1898 - † 17-11-1984,Franeker)  
                  en Jacobje de Jong. (*rond 1899 - † 28-11-1974, Achlum)
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Rijswijk. In 1984 wonen ze te Waddinxveen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RIGTJE GJALTS Fennema, geboren rond 1961. overleden voor 1989.


                  2   ELSE GJALTS Fennema, geboren rond 1963.XV –hx        WIEBE KLAZES Abma, dochter van KLAAS WIEBES Abma en RIGTJE YPES Koldijk,
                  geboren 6 maart 1936 te Oosterlittens.
                  Werkte in 1969 bij de landbouwwerktuigen fabriek “de Eendracht” te Wommels
                  Verloofd 21 mei 1961. Rond januari 1963 gehuwd met AKKE HERRES van der Sloot.
                  Dochter van Herre van der Sloot († 01-04-1951) en Cecilia Strikwerda.(*rond 1905 - † 29-07-1995,Tzum)
                  ze komen te wonen in Wommels. Zij komt van Winsum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLAAS WIEBE WIEBES Abma, 12 februari 1964 te Wommels. Volgt onder XVI –hy.


                  2   CECILIA WIEBES Abma, geboren 7 december 1966 te Wommels. Volgt onder XVI –hz.


                  3   HERRE JACOB WIEBES Abma, geboren 25 februari 1970 te Wommels. Volgt onder XVI –ia.XV –hy        IJPE KLAAS KLAZES Abma, zoon van KLAAS WIEBES Abma en RIGTJE YPES Koldijk
                  geboren 25 juni 1939 te Oosterlittens. Beroep: Operator bij Shell.
                  Gehuwd met TRIJNTJE TJEERDS Epema, geboren 2 december 1945.
                  Dochter van Tjeerd Epema, Timmerman (*rond 1919 - † 11-04-1992,Apeldoorn)
                  en Wijtske van der Schel. († 15-02-1979, Makkum)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   YVO IJPES Abma, geboren 9 september 1969 te Spijkernisse. Volgt onder XVI –ib.


                  2   WIETSKE IJPES Abma, geboren 13 december 1971 te Zuidland. Volgt onder XVI –ic.


                  3   TJEERD WIEBE IJPES Abma, geboren 11 september 1980 te Zuidland. Volgt onder XVI –id.XV –hz       GERRIT HETTES Abma, zoon van HETTE GERRITS Abma en JOHANNA HENDRINA Leenmans,
                  geboren 27 mei 1942 te Driesum.
                  Overleden 9 november 1946 te Utrecht, wonende te IJsselstein, 4 jaar oud,
                  ten gevolge van Difterie. Roepnaam: GERTIE


XV –ia      HENDRIK ARIE HETTES Abma, zoon van HETTE GERRITS Abma en
                JOHANNA HENDRINA Leenmans, geboren 27 februari 1946 te IJsselstein. Roepnaam: HENK
                Hervormd Predikant te Kortenhoef van 1976 tot 2001. Woont sinds emiritaat In Lauraët, Gers, Frankrijk.
                Gehuwd geweest met Anneke J de Bruin van 1969 tot 1993.

                Uit dit huwelijk:


                1   GERSOM JONATHAN CASIMIR HENDRIK ARIE’S Abma, geboren 15 september
                     1975 te Ujung Pandang, Indonesië. Volgt onder XVI –ie.

                2   RUTH ESMARALDA KYRA HENDRIK ARIE’S Abma, geboren 11 december 1977 Semarang, Indonesië.
                     Volgt onder XVI –if.

                3   APRYANTO THOMAS PASCAL HENDRIK ARIE’S Abma, geboren 6 april 1980
                      te Semarang, Indonesië. Volgt onder XVI –ig.XV –ib      ALIDA ANNEKE HETTES Abma, dochter van HETTE GERRITS Abma en
                JOHANNA HENDRINA Leenmans, geboren 24 januari 1953 te Rotterdam.
                Op 21 februari 1997 gehuwd met ALBERTUS Visser, geboren op 3 november 1949 te Huizen.    


XV –ic     GERRIT HETTES Abma, zoon van HETTE GERRITS Abma en JOHANNA HENDRINA Leenmans,
               geboren 26 december 1947 te IJsselstein.
               Wordt evenals zijn vader en broer Hervormd Predikant te Poortvliet, Ederveen en Gouda.
               In 2008 is hij verbonden aan de St. Jans kerk te Gouda.
               Op 13 december 1974 te Rotterdam gehuwd met NEELTJE de Roon, geboren 1 januari 1946 te Rotterdam.

               Uit dit huwelijk:


               1   HETTE GERRIT GERRITS Abma, geboren 14 april 1976 te Poortvliet.
                    Volgt onder XVI –ih.

               2   JANNA CORNELIA GERRITS Abma, geboren 14 april 1977 te Poortvliet.
                    Volgt onder XVI –ii

               3   WOUTER JOHANNES GERRITS Abma, geboren 22 maart 1980 te Ederveen..
                    Volgt onder XVI –ij


XV –id     ANNEKE HENDRICA BEREND JANS Abma, dochter van BEREND JAN GERRITS Abma
               en HENDRICA Bout, geboren 19 januari 1956 te Laren.
               Op 21 januari 1979 te Laren gehuwd met JACOB JOHANNES Westland, geboren 1 april 1955 te Huizen.

               Uit dit Huwelijk:


               1   BART JOOST JACOBS Westland, geboren 30 april 1981 te Amersfoort.


               2   ANNERIEKE MARIJE JACOBS Westland, geboren 12 maart 1983 te Bunschoten.


               3   JOANNE JACQUELINE JACOBS Westland, geboren 29 september 1983 te Bunschoten.XV –ie        EDWIN JACOBS Abma, zoon JACOB MARCUS Abma en DORA Fabor,
                  geboren 12 augustus 1929 te Grand Rapids Michigan. Roepnaam: ED
                  Overleden 9 januari 1998 te Holland, Michigan. begraven te Doon, Iowa.
                  Op 14 juni 1949 te Doon, Iowa gehuwd met DEANE DORTHY RENSA'S Dykstra,
                  geboren 5 juni 1930 te Falmouth, Michigan.
                  Overleden 19 februari 1973 te Sioux Center, Iowa. Begraven te Doon, Iowa.
                  Dochter van Rensa Dykstra (*11-10-1893 - † 19-02-1973) en
                  Sarah van Singel (*05-05-1907 - † 31-06-1991).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   …………… EDWINS Abma.


                  
2   ……………. EDWINS Abma.


                  3   ……………. EDWINS Abma.


                  
  ……………. EDWINS Abma.


                  
5   ……………. EDWINS Abma.


                  
6   …………….  EDWINS AbmaXV –if        MARLENE JACOBS Abma, zoon JACOB MARCUS Abma en DORA Fabor,
                  Geboren rond 1934.


XV –ig        TJITSKE ARJENS Abma, Dochter van ARJEN BAUKES Abma en HINKE SANTHUIZEN,
                  geboren  4 februari 1938 te Harkema-Opeinde.
                  Op 24 november 1961 te Enschede gehuwd met  HENDRIK JAN  Rhee,
                  Geboren  29 September 1935  te Enschede. Roepnaam: Henk
                  Zoon Marinus Rhee en Wilhelmina Gerritdina Nijhuis.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HINKE GERRITDINA HENDRIKS Rhee, geboren 10 februari 1963 te Enschede.
                       Gehuwd met FRED JOHAN LUDY Hokkelman, Geboren 22 augustus 1959 te Winschoten.
                       Uit dit huwelijk: JANINE Hokkelman, geboren 10 september 1985 te Zwolle.
                                               KAJ Hokkelman, geboren 25 februari 1988 te Zwolle.
                                               LARS Hokkelman, geboren 17 april 19?? Te Zwolle.


                  2   ODETTE  HENDRIKS Rhee, geboren 7 februari 1967 te Dedemsvaart.
                       Gehuwd met BASTIAAN Anneveldt, geboren 10 september 1964 te Dalfsen.
                       Uit dit huwelijk: YDE  BASTIAANS Anneveldt, geboren 2 januari 1999 te Dalfsen.
                                               MERLIJN BASTIAANS Anneveldt, geboren 12 februari 2001 te Dalfsen
                       Gescheiden in de zomer van 2003.


XV –ih        JOUKJE ARJENS Abma, Dochter van ARJEN BAUKES Abma en HINKE SANTHUIZEN,
                  geboren 27 april 1939 Harkema-Opeinde .Ondertrouw 25 september 1964.
                  In oktober 1964 te Leeuwarden gehuwd met AGE YTZENS Kuiphof, 25 jaar,
                  geboren 5 november 1938 te Deinum. In 1972 woont hij in Hardenberg.
                  Overleden 19 april 2007 te De Wijk, 68 jaar oud. Begraven 23 april 2007 te De Wijk.
                  Zoon van Ytzen Kuiphof (*rond 1901 - † 25-10-1972,Deinum) en Fetje Okkinga.

                  Uit dit huwelijk: 


                   1  MARIANNA HELENA AGES Kuiphof, geboren 19 juli 1965 te Leeuwarden.
                       Op 29 juli 1983 te Hardenberg gehuwd met MARINUS  CORNELIS ANTON Sok,                                                                  geboren te Doornspijk. Roepnaam: Marinus, zoon van Johanna Hendriks en Catharinus Sok.
                       Uit dit huwelijk: JOLANDA JOHANNA JOUKJE Sok., geboren 16 jan 1984 te Harderberg. Roepnaam Jolanda
                                               ANNABEL RINIE AGNES  Sok, geboren 2 augustus 1987 te Hardenberg. Roepnaam: Annabel.


                   2   HERMAN ANTON AGES Kuiphof, geboren 13 november 1967 te Hardenberg.
                        Ongehuwd. Samenwonend.


                   3   YVONNE SIMONE AGES Kuiphof, geboren 21 december 1968 te Hardenberg.
                        Op 26 augustus 1999 te Ruinerwold gehuwd met GERRIT Ekkelenkamp,
                        geboren 8 september 1967 te Hardenberg. Zoon van Hendrik Ekkelenkamp en Jennigje Takman.
                        Uit dit huwelijk: IRIS GERRITS Ekkelenkamp, geboren 14 februari 2000 te Meppel.
                                                MARLOES GERRITS Ekkelenkamp, geboren 29 mei 2003 te Ruinerwold.
                                                LUUK GERRITS Ekkelenkamp, geboren 24 maart 2006 te MeppelXV –ii        RENSKE ARJENS Abma, Dochter van ARJEN BAUKES Abma en HINKE SANTHUIZEN,
                  geboren 6 april 1941 te Berlikum. in 1972 woont ze te St. Anna Parochie.  
                  Op 5 juli 1962 te Menaldum, gehuwd met PIEBE TJEERDS  Peterzon, geboren 13 juni 1937 te Berlikum.
                  Overleden  30 Oktober 1986 te Omemee, Ontario, Canada.
                  Zoon van Tjeerd Rinzes Peterzon (*03-02-1895 - † 07-04-1967)
                  en Klaaske de Vries. (*rond 1902 - † 24-05-1982,Berlikum,Frl)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SJOERD PIEBES  Peterzon, geboren 11 januari 1964 te Berlikum.
                       Gehuwd met LOUISE de Vries. Wonen in canada.


                  2   ARJEN PIEBES Peterzon, geboren 15 april 1965 te Berlikum
                       Gehuwd met ROZA  Nijboer. Wonen in canada.


                  3   HINKE PIEBES Peterzon, 13 september  1970 te St. Anna Parochie.
                       Gehuwd MARK Balogh. Wonen in canada.XV –ij         GATSKE ARJENS Abma, Dochter van ARJEN BAUKES Abma en HINKE SANTHUIZEN,
                  geboren 19 april 1947  te  Berlikum. Roepnaam: Gossie.
                  Op 3 februari 1966 te Menaldum gehuwd met ANNE KLAZES Halma
                  Geboren 14 maart 1940 te Beetgum. Overleden vrijdag 17 mei 2002 te Beetgum, 62 jaar oud.
                  Begraven dinsdag 21 mei 2002 te Beetgum.
                  Zoon van  Klaas  Halma (*rond 1903 -† 28-03-1981,Noordbergum)
                  en Janke Rijpma (*rond 1905 - † 28-04-1977,Leeuwarden).
                  Na hun huwelijk wonende te Beetgum.
 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   RICHARD RAYMOND ANNES Halma, geboren 16 juli  1966 te Beetgum.


                  2   REGINA ANNES Halma, geboren 30 juni 1968. te Beetgum.
                       gehuwd met JOHN PETER Huizinga.
                       Uit dit huwelijk: MICHELLE JOHN PETERS Huizinga.
                                               DAPHNE  JOHN PETERS Huizinga.


                  3   RENÉ SANDER ANNES Halma, geboren  19 april 1974 te Beetgum.XV –ik        JACOBA JANS Abma, dochter van JAN BAUKES Abma en MARIA Visser,
                  Geboren 12 september 1943 te Oosterbierum.
                  Op 6 juni 1965 te Sexbierum gehuwd met HENDRIK ANNES Cramer,
                  geboren  3 augustus 1937 te Welsrijp.
                  Zoon van Anne Cramer († 30-03-1945) en Antje Heeringa.(*rond 1898 - † 16-05-1980,Harlingen)
                  Overleden 14 april 1967 te Groningen, na een ernstige operatie, 30 jaar oud.
                  Wonende te Welsrijp.  Begraven dinsdag 18 april 1967 te Welsrijp.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Welsrijp.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNE-JAN HENDRIKS Cramer, geboren 4 februari  1967 te Welsrijp.


                  Ondertrouw mei 1973 
                  Op 7 juni 1973  gehuwd met ANNE AGES Terpstra, geboren 20 januari 1943 te Welsrijp.
                  Zoon van Age Terpstra en Johanna Bergsma.

                  Uit dit huwelijk:


                  2   MARIA ANNES Terpstra, geboren 29 juni 1974 te Welsrijp.

                       
                  3  JOHANNA ANNES Terpstra, geboren 3 maart 1976 te Welsrijp.


                  4   SJOUKJE ANNES Terpstra, geboren 16 maart 1977 te Welsrijp.
                       Heeft een relatie met ERIK Althuisius.
                       Uit deze relatie: JOLYN ERIKS Althuisius, geboren 12 mei 2006 te Leeuwarden.


                  5   TRIJNTJE ANNES Terpstra, geboren 5 april 1978 te Welsrijp. Roepnaam: TINE.
                       Op 9 november 2001 gehuwd met SAKE Bosch, geboren 17 juli 1974.
                       Uit dit huwelijk: JUDITH SAKES Bosch, geboren 22 december 2004.
                                               INEZ SAKES Bosch, geboren 15 oktober 2007.


                  6   GEERTJE ANNES Terpstra, geboren 2 april 1980 te Welsrijp.XV –il         BAUKE JANS Abma, Zoon van JAN BAUKES Abma en MARIA Visser,
                  Geboren 22 maart 1945 te Edens.   in 1967 wonende te Oosterbierum.
                  Ongehuwd. Wonende te Tzum. Beroep: Agrarisch medewerkerXV –im       JANKE MURKS Abma, Dochter van MURK BAUKES Abma en JANTJE EDJERS Vermeer,
                  
geboren 28 november 1953 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                  Ondertrouw rond 25 juli 1985.
                  Op 18 oktober 1985 te Driezum gehuwd met JAN JOHANNES Annema, geboren 22 juli 1954 te
                  Leeuwarden, wonende te de Falom, gemeente Dantumadeel.
                  Zoon van Johannes Jans Annema († 02-1909-1968)
                  en Doetje de Vries.(*rond 1913 - † 19-12-1990,Damwoude)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JANNE JANS Annema, geboren 9 juli 1987, te Dokkum


                  2   DIEUWKE JANS Annema, geboren 27 augustus 1989, te Damwoude.XV –in        BAUKE PIETERS Abma, zoon van PIETER BAUKES Abma en MARIJKE Siderius,
                  Geboren 3 juli 1964 te Tzum.
                  Op 14 april 2000 gehuwd met MARLEEN Herekema, geboren 19 januari 1963. Wonen in Wageningen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   PAULIEN Abma, geboren 20 december 2002. Volgt onder XVI –ik.XV –io         ANNA PIETERS Abma, dochter van PIET BAUKES Abma en MARIJKE Siderius,
                  Geboren 3 juli 1964. Woont te Franeker. Ongehuwd.XV –ip       JOUKJE PIETERS Abma, dochter van PIET BAUKES Abma en MARIJKE Siderius,
                  Geboren 26 november 1966.
                  Woont samen te Warga met PETER van der Mei, geboren 15 augustus 1960.XV –iq        PETRA PIETERS Abma, dochter van PIET BAUKES Abma en MARIJKE Siderius,
                  Geboren 23 oktober 1969. Ondertrouw rond 23 februari 1993.
                  Op 26 maart 1993 gehuwd met KLAAS Hoekstra, geboren 20 juni 1961.
                  Wonen op de boerderij te Laakwerd onder Tzum.
 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARIJKE Hoekstra, geboren 14 februari 1999.


                  2   SILKE Hoekstra, geboren 25 oktober 2002.XV –ir        MAAIKE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en JITSKE BAUKES de Vries,
                  geboren rond 1962 te Harlingen.
                  Gehuwd met EERDE Kalsbeek


                  
Uit dit huwelijk:


                 1   JITSKE EERDES Kalsbeek, geboren………….


                 2   WILLEM EERDES Kalsbeek, geboren……….


                 3   AISELYN EERDES Kalsbeek, geboren………..


XV –is       ALBERT SIERD MURKS Abma, zoon van MURK ABES AbmaJITSKE BAUKES de Vries,
                 geboren 13 oktober 1964 te Harlingen.
                 Gehuwd geweest met C. van der Schaaf, geboren 22 oktober 1968.
                 gescheiden.       
     
                 Uit dit huwelijk:


                 1   ERWIN MURK ALBERTS Abma, geboren 6 maart 1996. Volgt onder XVI –il.


                 Gehuwd met JOKE Kuik, geboren 11 september 1969.  


                 2   AGNES NIESKE ALBERTS Abma, geboren .................Volgt onder XVI –im.


                 3   REMCO MARTEN ALBERTS Abma, geboren .............Volgt onder XVI –in.                              


                 4   SANNE GEESKE ALBERTS Abma, geboren 26 oktober 2005 te Harlingen. Volgt onder XVI –io.


                 5   JIKKE JOHANNA ALBERTS Abma, geboren 9 mei 2008 te Harlingen. Volgt onder XVI –ip.

XV –it       ANJA MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en JITSKE BAUKES de Vries,
                 geboren 4 november 1966 te Harlingen.             
                 gehuwd met JOHAN Dijksman
     
                 Uit dit huwelijk:


                 1   JOEY JOHANS Dijksman, geboren ……………XV –iu         GEA JACOBS Abma, dochter van JACOB RIEMERS Abma en F. DOEDES Bleeker,
                  geboren rond 1955.
                  gehuwd met HEINI Seyfahrt. In 1998 wonen ze in Gernsbach, DuitslandXV –iv        ANNALIES JACOBS Abma, dochter  van JACOB RIEMERS Abma en F. DOEDES Bleeker,
                  geboren rond 1957.
                  gehuwd met MARTEN Lemstra. In 1998 wonen ze in JoureXV –iw         CHRISTA JACOBS Abma, dochter  van JACOB RIEMERS Abma en F. DOEDES Bleeker,
                  geboren rond 1960. ondertrouw rond 15 april 1983.
                  rond mei 1983 gehuwd met J. Brouwer. Beide te Joure. gescheiden.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    LAURA Brouwer, geboren rond 27 november 1989 te Joure.


                  2   JASPER Brouwer, geboren rond maart 1991 te Joure.XV –ix        SIETSKE BOUWINA SIJBRENS Abma, dochter van SIJBREN NANNES Abma en B. Visser,
                  geboren. Relatie met OEBELEXV –iy        NANNE JAN ALBERTS Abma, zoon van ALBERT NANNES Abma en A. van Hes,
                  Geboren.XV –iz        JAN ALBERT ALBERTS Abma, zoon van ALBERT NANNES Abma en A. van Hes,
                  geboren 2 oktober 1964 te Leeuwarden.
                  Afgestudeerd in 1880 te Groningen.  Beroep: Advocaat.     
 

                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER