Header image  
Generatie 15 d

d
 
 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                         STAMBOOMBEGINPAGINA

                                      Generatie 15  fa t/m hz  XV –fa        SIETZE JELLES Abma, zoon van JELLE SIETSES Abma en YP Mellema,
                  geboren 19 maart 1964 te Lyts Tinegea.  Sathe “Iephôf”. (Onder Sneek.)
                  Op donderdag 30 mei 1991 te Wolwega gehuwd  met JEANETTE Kuiper
                  Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Boijl. wonen na het huwelijk in Wolwega.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JELMER SIETZES Abma, geboren rond 22 maart 1995 te Heerenveen. Volgt onder XVI –fb.


                  2   AMARINS SIETZES Abma, geboren rond 1998. Volgt onder XVI –fc.


                  3   TAEDE SIETZES Abma, geboren rond 2000. Volgt onder XVI –fd.XV –fb        WYKE JELLES Abma, dochter van JELLE SIETSES Abma en YP Mellema,
                  geboren 14 juli 1966 te Lyts Tingea. Sathe “Iephôf” (Onder Sneek).
                 XV –fc        PIETJE JELLES Abma, dochter van JELLE SIETSES Abma en YP Mellema,
                  geboren 7 december 1968 te Lyts Tingea. Sathe “Iephôf” (Onder Sneek).
                  XV –fd        ALBERT JELLES Abma, zoon van JELLE SIETSES Abma en YP Mellema,
                  geboren 27 augustus 1971 te Lyts Tingea. Sathe “Iephôf”. (Onder Sneek.).
                  Gehuwd met RIEKA.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNE-WIES ALBERTS Abma, geboren. Volgt onderXV –fe        WIEPIE HARMENS Abma, dochter van HARMEN BEENS Abma en NIESKE de Jong,
                  geboren rond 1942. in 1995 wonen ze in Drachten.
                  Gehuwd met POPPE Douma,

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   NYNKE POPPES Douma, geboren.


                  2   ANKE POPPES Douma, geboren.XV –ff         BEEN HARMENS Abma, zoon van HARMEN BEENS Abma en NIESKE de Jong,
                  geboren rond 1944. Roepnaam: BEN. In 1995 wonen ze in Nieuw-Vennep.
                  Gehuwd met DINIE Visser.
                  
Dochter van ……Visser en Antje Beeksma (*12-04-1904 - † 17-08-1995,Bolsward).

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   HARMEN BEENS Abma, geboren rond 1966. Volgt onder XVI –fe.


                  2   FEIKO BEENS Abma, geboren rond 1968. Volgt onder XVI –ff.


                  3   ANNEKE BEENS Abma, geboren rond 1970. Volgt onder XVI –fg.XV –fg         JENS HARMENS Abma, zoon van HARMEN BEENS Abma en NIESKE de Jong,
                   geboren rond 1946.
                   Gehuwd met GUUS Linde. In 1995 wonen ze in ST. Pancras.XV –fh         TRIJNTJE HARMENS Abma, dochter van HARMEN BEENS Abma en NIESKE de Jong,
                   geboren rond 1948.
                   Gehuwd met KAREL Habets. In 1999 wonen ze in Emmeloord.

                   
Uit dit huwelijk:


                  1   MARRIT KARELS Habets, geboren.XV –fi         TJERK HARMENS Abma, zoon van HARMEN BEENS Abma en NIESKE de Jong,
                  geboren rond 1950.
                  Mei 1975 Gehuwd met P.M. Niemarkt. Roepnaam: NELLIE.
                  In maart 1999 wonen ze in Terzool.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   ERIK TJERKS Abma, geboren rond 1977 te Terzool. Volgt onder XVI –fh.


                  2   HESTER TJERKS Abma, geboren juni 1980 te Terzool. Volgt  onder XVI –fi.


                  3  JELMER TJERKS Abma, geboren rond 17 april 1984 te Terzool. Volgt onder XVI –fj.XV –fj         LUMMIGJE ALBERTS Abma, dochter van ALBERT BEENS Abma en GEERTJE Betzema,
                  geboren rond 1944 te Terzool. Roepnaam: LEENY.
                  Op woensdag 27 maart 1968 te Rauwerd gehuwd met ALBERT DOUWES Sibma.
                  Wonende te Rijperkerk. Kerkelijk bevestiging in de Geref.kerk te Terzool.
                  Zoon van Douwe Alberts Sibma (*03-03-1907 - † 24-09-1988,Rijpkerk)
                  en Trijntje de Vries (*21-08-1912 - † 06-05-1999, Hardegarijp)
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Bergum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GRETHA MARJANNE ALBERTS Sibma, geboren 17 maart 1970 te Bergum.


                  2   NYNKE ALBERTS Sibma, geboren 23 augustus 1972 te Bergum.


                  3   JILDOU ALBERTS Sibma, geboren rond 1975 te bergum.XV –fk         TRIJNTJE ALBERTS Abma. dochter van ALBERT BEENS Abma en GEERTJE Betzema,
                   geboren rond 1946. Roepnaam: TINE. in 1981 wonen ze te Joure.
                   Op 30 juli 1969 gehuwd met SIETZE Hooisma. In 1994 wonen ze te Broek, bij Joure

                   Uit dit huwelijk:


                   1   ROMMERT SIETZES Hooisma, geboren rond 1969.


                   2   GRETHA SIETZES Hooisma, geboren rond 1971.


                   3   SIETSKE SIETZES Hooisma, geboren rond 20 mei 1973.


                   4   HENNIE SIETZES Hooisma, geboren 12 februari 1979 te Sneek. Wonende te ZuidbroekXV –fl         HENDRIKA ALBERTS Abma, dochter van ALBERT BEENS Abma en GEERTJE Betzema, geboren.
                  geboren rond 1948 te Terzool. Voor het huwelijk wonende te Terzool.
                  Op 19 juni 1967 te Rauwerd gehuwd met HENDRIK RUURDS Fokkens. roepnaam: HENK.
                  Kerkelijk bevestiging in de Geref.kerk te Terzool.
                  Zoon van Ruurd Hendriks Fokkens (*1919 - † 18-05-1984,Sijbrandaburen) en E. Wenselaar
                  Voor het huwelijk woonde hij in Sijbrandaburen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERDINA LYDIA HENDRIKS Fokkens, 14 december 1968 te Joure.


                  2   ERIKA HENDRIKS Fokkens, geboren rond 1971 te Joure.


                  2   JELLY JACOBA HENDRIKS Fokkens, geboren rond 25 oktober 1974 te Joure.


                  3   HESTER IRENE HENDRIKS Abma, geboren rond 17 september 1978 te Joure.XV –fm       ROELIE ALBERTS Abma,  dochter van ALBERT BEENS Abma en GEERTJE Betzema,
                  geboren rond 1951 te Terzool
                  Op woensdag 23 augustus 1972 te Rauwerd gehuwd met PIER JAN Dijkstra,
                  Kerkelijk bevestiging in de Geref.kerk te Terzool. Na hun huwelijk wonende te Rauwerd.
                  In 1997 is hij 25 jaar  Timmerman/Aannemer te Rauwerd. 

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERDA PIERS Dijkstra, geboren 27 juli 1974 te Rauwerd.


                  2   JOLANDA PIERS Dijkstra, geboren 18 mei 1977 te Rauwerd.


                  3   SASKIA IRENE PIERS Dijkstra, geboren 1 augustus 1980 te Rauwerd.


                 4   ALBERT AGE PIERS Dijkstra, geboren 15 september 1982 te Rauwerd.XV –fn        JANNIE ANNA ALBERTS Abma,. dochter van ALBERT BEENS Abma en GEERTJE Betzema,
                  geboren 11 oktober 1953 te Terzool.
                  Op donderdag 23 augustus 1973 te Rauwerd gehuwd met JIMTE Dijkstra, wonende te Terzool.
                  Kerkelijk inzegening in de Geref.kerk te Terzool.
                  Zoon van Age Dijkstra en Jeltje Nauta (*rond 1912 - † 11-10-1988,Terzool)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GEERTJE JIMTES Dijkstra, 10 juli 1975 te Terzool.


                  2   JELTJE JIMTES Dijkstra, geboren 15 januari 1978 te Terzool.


                  3   WIETZE JIMTES Dijkstra, geboren 9 oktober 1982 te Terzool.XV –fo        BERNARD SIMON ALBERTS Abma, zoon van ALBERT BEENS Abma en GEERTJE Betzema,
                  geboren 25 juli 1957 te Terzool.
                  Gehuwd met LENNIE de Lange.
                  In 1981 wonen ze Terzool.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   ALBERT BERNARDS Abma, geboren 18 maart 1980 te Terzool. Volgt onder XVI –fk.


                  2   JAAP BERNARDS Abma, geboren 22 mei 1982 te Terzool. Volgt onder XVI –fl.


                  3   YMTE-JAN BERNARDS Abma, geboren 4 september 1984 te Terzool. XVI –fm.


                 4   WILLEM BERNARDS Abma, geboren rond 1986. Volgt onder XVI –fn.XV –fp        WYBE COENRAADS Abma, van COENRAAD WYBES Abma en FROUKJE Terpstra,
                  
geboren rond 1934 te Hijlaard.
                  Overleden 12 september 1975 te Geleen, 41 jaar oud, door een ernstig ongeval.
                  Rouwdienst in Geref.kerk te Hijlaard. Begraven 17 september 1975 te Hijlaard
                  Gehuwd met HARRIËTTE Poppen. Geboren rond 1944.
                  Overleden 12 september 1975 te Geleen, 31 jaar, door een ernstig ongeval.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   COENRAAD WIBO WYBES Abma, geboren 30 december 1970 te Geleen. Volgt onder XVI –fo.


                  2   TAMARA FROUKJE JANNA WYBES Abma, geboren 20 december 1972 te Geleen.
                       Volgt onder XVI –fp.XV –fq        HOMME COENRAADS Abma, zoon van COENRAAD WYBES Abma en FROUKJE Terpstra,
                  geboren 2 juni 1936 te Hijlaard.
                  Overleden maandag 3 juli 1978 te Hijlaard, 42 jaar oud. Begraven donderdag 6 juli 1978 te Hijlaard.
                  Was werkzaam bij het Fries tandtechnisch laboratorium te Leeuwarden.
                  Onder trouw 15 juli 1966. eind augustus 1966 gehuwd met ANKE Kingma. In 1975 wonen ze te Hijlaard.
                  Nemen na de dood van zijn broer Wybe en zijn schoonzuster Harriëtte Poppen,
                  die hun twee kinderen Coenraad en Tamara in huis.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   RIXTA HOMMES Abma, geboren rond 10 mei 1978 te Leeuwarden, wonende te Hijlaard.
                       Volgt onder XVI –fq. (tweeling)


                  2   HEDWICH HOMMES Abma, geboren rond 10 mei 1978 te Leeuwarden, wonende te Hijlaard.
                       Volgt onder XVI –fr. (tweeling)XV –fr         HARMEN COENRAADS Abma, zoon van COENRAAD WYBES Abma en FROUKJE Terpstra,
                  
geboren 21 november 1937 te Hijlaard.
                  Overleden vrijdag 30 november 2007 te Sneek, wonende te Bolsward.
                  Crematie op woensdag 5 december 2007 te Goutum.
                  Bekende abstract beeldend kunstenaar.
                  Gehuwd met A.J.G.P. van Diemen. Roepnaam: PAULA
                  In 1975 wonen ze te Hijlaard.
 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   ILSE HARMENS Abma, geboren. 11 augustus 1973 te Hijlaard. Volgt onder XVI –fs.


                  2   ARMIN HARMENS Abma, geboren 17 september 1974 te Leeuwarden.  Volgt onder XVI –ft.XV –fs        WYBE HARMENS Abma, zoon van HARMEN WYBES Abma en FROUKJE Jansma,
                  geboren 10 mei 1927 te Berlikum. Overleden 21 augustus 2004 te Drachten, 77 jaar oud.
                  Begraven 26 augustus 2004 te Drachten. Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
                  Op 27 december 1951 gehuwd met TSJITSKE JOHANNES Miedema.
                  Dochter van Johannes Miedema (*rond 1899 - † 14-05-1975, Drachten)
                  en Wipkje Idzenga. (*rond 1907 - † 11-07-1989,Drachten)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HARMEN WYBES Abma, geboren rond  1953 Volgt onder XVI –fu.


                  2   JOHANNES WYBES Abma, geboren rond 1955. Volgt onder XVI –fv.


                  3   ERIK HARRY WYBES Abma, geboren rond 1957. Volgt onder XVI –fw.


                  4   PAUL WYBES Abma, geboren 25 augustus 1961 te Drachten. Volgt onder XVI –fx.


                  5   RAINIER WYBES Abma, geboren rond 1962. Volgt onder XVI –fy.


                  6   PETER WYBES Abma, geboren rond 1964. Volgt onder XVI –fz.XV –ft         PIETSJE HARMENS Abma, dochter  van HARMEN WYBES Abma en  FROUKJE Jansma,
                  geboren 12 april 1930 te BerlikumXV –fu        SINE UILKES Abma, zoon van UILKE SINES Abma en TETJE JANS Schaafsma,
                  geboren rond 1923.
                  Gehuwd met TJITSKE Sieswerda. in 1960 wonen ze in Vancouver, Canada.
                  In 1985 wonen ze in Port Coquitlam B.C.
                  Dochter van Wijtze Sieswerda (*23-05-1894 - † 09-03-1973,Makkum) en Jeltje Postma.(† 22-03-1946)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOYCE SINES Abma, geboren rond 1961 te Canada. Volgt onder XVI –ga.


                  2   INGRID MAUREEN SINES Abma, geboren rond 1964 te Canada. Volgt onder XVI –gb.


                  3   SONJA TESSA SINES Abma, geboren april 1966 te Port Alberni D.C, Canada. Volgt onder XVI –gc.


                  4   JULIAN MICHAEL SINES Abma, geborene oktober 1970 te Port Alberni D.C, Canada.
                       Volgt onder XVI –gd.XV –fv         JAN UILKES Abma, zoon van UILKE SINES Abma en TETJE JANS Schaafsma
                   geboren rond 1928.  in 1976 woont hij in Utrecht. In 1980 woont hij in Putten.XV –fw        YFKE UILKES Abma, dochter van UILKE SINES Abma en TETJE JANS Schaafsma,
                  geboren april 1934 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden 5 mei 1934 “des namiddags ten vijf ure” te Burgwerd, 3 weken oud.
                  Aangevers waren: Pieter Feenstra, 37 jaar, Brandstofhandelaar, wonende te Burgwerd.
                                               Taeke Tjeerdema, 27, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Witmarsum.XV –fx        YFKE UILKES Abma, dochter van UILKE SINES Abma en TETJE JANS Schaafsma,
                  geboren rond  1937.  in 1976 en 1980 woont ze in Leeuwarden.XV –fy         SINES SINAS Abma,  Zoon van SINA SINES Abma en onbekende man,
                   geboren.
                   Op 10 augustus 1950 gehuwd met DOETE  Boonstra, Geboren rond 1927.
                   Overleden vrijdag 12 augustus 2005, te Sneek, wonende te IJsbrechtum, 78 jaar oud.
                   Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te IJsbrechtum.
                   Begraven woensdag 17 augustus 2005 te IJsbrechtum.
                   Dochter van Gerrit Boonstra (*rond 1898 - † 10-12-1973,Koudum) en
                  Trijntje Boersma (*rond 1899 - † 30-10-1973,Koudum).
                   In 1991 wonen ze te IJsbrechtum.XV –fz         FROUKJE JANS Abma, dochter van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                   geboren 23 juni 1935 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                   gehuwd met WILLEM PIETERS YNTEMA.
                   
Zoon van Pieter Paulus Yntema (*29-08-1896 - † 18-12-1984,Balk)
                   en Jeltje Jans Jelsma.  (*25-11- 1895 - † 22-02-1992,Balk).

                   Uit dit huwelijk:


                  1  .........WILLEMS Yntema.


                   2  JAN WILLEMS YNTEMA , geboren
                       Op donderdag 8 december 1988 gehuwd met LOES van EMMEN
                       Uit dit huwelijk: TIM WILBRAND JANS Yntema, geboren 2 september 1989 te Franeker.
                                                BIBI SIFRA JANS Yntema, geboren 5 juli 1991 te Franeker.
                                                GIDO JANS Yntema, geboren 30 oktober 1994 te Franeker.


                   3   ........WILLEMS Yntema , Gehuwd
                         Uit dit huwelijk: 3 kinderen.


                    4  ...........WILLEMS Yntema.XV –ga        SINA HARMEN JANS Abma, zoon van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                   geboren 28 februari 1937 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                   Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Burgwerd.
                   Op woensdag 29 november 1961 te Sneek gehuwd met TJALTJE  SIKKES Hoekstra.
                   Van Hommerts.  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te Hommerts.
                   Dochter van Sikke .Sj. Hoekstra († 21-08-1987) en Elizabeth de Jong (*02-07-1914 - † 04-02-2004, Sneek)
                   Na hun huwelijk komen ze te wonen in Bolsward.   In 1989 wonen ze te Driehuis.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   .............. Abma, geboren rond 1963. Volgt later.
                        Gehuwd
                        Uit dit huwelijk: 3 kinderen


                   2   .............. Abma, geboren. Rond 1965. Volgt later.
                        Gehuwd
                        Uit dit huwelijk: 2 kinderen.


                   3   .............. Abma, geboren rond 1967. Volgt later.
                        Gehuwd
                        Uit dit huwelijk: 2 kinderen


                   4   ............. Abma, geboren rond 1970. Volgt onder XVI –be.
                        Gehuwd
                        Uit dit huwelijk: 2 kinderen.XV –gb       ROELOF  JANS Abma, zoon van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren woensdag 7 december 1938 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.       
                  Opleiding Landbouwschool te Witmarsum. Beroep: Gemeente bode bij de gemeente Littenseradeel.          
                  Nu in genietend van de A.O.W    
                  Op 17 september 1964 gehuwd met AKKE JANS van der Veen,  Geboren 13 september 1940 te Molenend.
                  Dochter van Jan van der Veen (*10-08-1916 - † 19-05-1988,Sneek) 
                  en Trijntje van der Veen. (*17-03-1916 - † 01-05-1997,Sneek).
                  Opleiding M.U.L.O. Beroep: werkte op een verzekering kantoor.
                  wonen te Wommels.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   NIENKE ROELOFS Abma, geboren 22 februari 1964 te oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XVI –ge.


                  2   PIETJE ROELOFS Abma, geboren 5 april 1966 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XVI –gf.


                  3   MARJAN ROELOFS Abma, geboren donderdag 14 september 1967 te Oosterend,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XVI –gg.


                  4   INGRID ROELOFS Abma, geboren 7 april 1969 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XVI –gh.


                  5   GERDA ROELOFS Abma, geboren 28 augustus  1973 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XVI –gi.XV –gc       BOTJE JANS Abma, dochter van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 28 april 1940 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  gehuwd met  ANNE ULBES Hempenius.
                  Zoon van Ulbe Hempenius (*rond 1892 - † 07-10-1985,Wommels)
                  en Baukje de Vries (*1896 - † 03-09-1983,Wommels).

                  Uit dit huwelijk:


                  1  ..........ANNES Hempenius , geboren 1962.
                      Gehuwd
                      Uit dit huwelijk: 3 kinderen.


                  2  ...........ANNES Hempenius, geboren 1967.
                      Gehuwd
                      Uit dit huwelijk: 2 kinderen.


                  3  ..........ANNES Hempenius, geboren 1971.XV –gd       FENJE JANS Abma, dochter van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  
geboren 20 april 1941 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden 16 september 1943 “des namiddags ten half een uur” te Burgwerd,
                  gemeente Wonseradeel, 2 jaar oud.XV –ge       AALTJE SINA  JANS Abma, dochter van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 11 oktober 1942 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel
                  Op 21 augustus 1963 gehuwd met JAAP RINTJES Zijlstra .
                  Zoon van Rintje Zijlstra (* rond 1906 - † 07-08-1992, Wommels) en M. Elzinga.
                  In 1989 wonen ze te Wommels.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1  RINTJE JACOB JAAPS Zijlstra, geboren 27 oktober 1967 te Wommels
                      Gehuwd
                      Uit dit huwelijk: 3 kinderen.


                  2  JAN SINE JAAPS Zijlstra, geboren 27 februari 1970 te Wommels.
                      Gehuwd met ANKE.
                      Uit dit huwelijk: 2 kinderen.


                  3  PIETJE FROUKJE JAAPS Zijlstra, geboren 10 januari 1975 te Wommels.
                      Gehuwd
                      Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

 

XV –gf        FENJEJANS Abma, dochter van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 1944.
                  gehuwd

                   Uit dit huwelijk:

                  1  PRIVE, geboren rond 1972.
                     Gehuwd


                  2  PRIVE, geboren rond 1974.
                      Gehuwd
                      Uit dit huwelijk: 1 kind


                  3  PRIVE,geboren rond 1976.
                      GehuwdXV –gg       GERRIT JAN JANS Abma, zoon van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 21 november 1945   
                  gehuwd met ........Stuiver.
                  Dochter van Andries Stuiver (*rond 1910 - † 29-12-1985,Hijdaard)
                  en Atje van der Schaaf.(*rond 1909 - † 01-03-1988,Makkum)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANJA SUZAN GERRITS Abma, rond 1969 te Nijland. Volgt onder XVI –gj.
                       

                  2   ..........GERRIT JANS .Abma, geboren 1971. Volgt later
                       GehuwdXV –gh       BAUKE JANS Abma, zoon van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 31 mei 1948 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden zaterdag 17 februari 1996. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Lemmer.
                  Begraven woensdag 21 februari 1996.
                  Op 17 juli 1970 gehuwd met ANNA JOHANNA de Jong. Roepnaam: ANNEKE
                  In 1989 wonen ze te Hallum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   CAROLIEN BAUKES  Abma, geboren rond 23 maart 1973 te Rijperkerk. Volgt onder XVI –gk.XV –gi        SINA JANS Abma, dochter van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 1948.                
                  gehuwd met ........Grijpstra.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   PETRA Grijpstra, geboren 27 december 1970 te Hardegarijp
                       Overleden 1 januari 1971 te Hardegarijp, 4 dagen oud.


                  2   ............ Grijpstra, geboren  1972.
                       Gehuwd  
                       Uit dit huwelijk: 3 kinderen.


                  3   ............. Grijpstra, geboren 1974.
                       Gehuwd


                  4   ............. Grijpstra, rond 1977.
XV –gj        FREER UILKE JANS Abma, zoon van JAN SINES Abma en PIETJE ROELOFS Van der Ploeg,
                  geboren 1 juni 1952 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Ondertrouw op begin mei 1974. Op 5 juni 1974 gehuwd met DETJE Holtrop
                  
In 1989 wonen ze te Franeker.

                 Uit dit huwelijk:


                 1   JOHAN FREERK FREERK UILKES Abma, geboren rond 25 juli 1975 te Hichtum.
                      Volgt onder XVI –gl.


                 2   TJEERD SIETZE FREERK UILKES Abma, geboren eind januari  1977 te Hichtum.
                      Volgt onder XVI –gm.


                 3   PETER ANNE FREERK UILKES Abma, geboren 18 april 1981 te gemeente Smallingerland.    
                      Volgt onder XVI –gn.
XV –gk       MATHILDA HARMENS Abma, dochter van HARMEN PIETERS Abma en S.Langeraap,
                  geboren 10 januari 1932 te Sneek. Roepnaam: TILLY.
                  Op woensdag 16 mei 1956 te Sneek gehuwd met PIET HENDRIKS Boomsma, wonende te Sneek.
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te IJsbrechtum.
                  Zoon van Hendrik Antoon Boomsma (*rond 1906 - † 03-02-1970,Bozum)
                  en Leentje Stüvel (*rond 1912 - † 14-10-2000,Sneek).
                  in 2000 wonen ze in Ierland. In december 2006 wonen ze in Heerenveen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HENDRIK ANTOON PIETERS Boomsma, geboren 14 maart 1957 te Sneek,
                       (Geref.Verpleeghuis) Wonende te IJsbrechtum. Roepnaam: HENK


                  2   HARMEN PIET PIETERS Boomsma, geboren 14 augustus 1959 te IJsbrechtum.


                  3   JAN CHRISTIAAN PIETERS Boomsma, 14 februari 1964 te IJsbrechtum
                       Roepnaam: JANXV –gl        PETRONELLA HARMENS Abma, dochter van HARMEN PIETERS Abma en S.Langeraap,
                  geboren  17 december 1936 te Sneek. Roepnaam: NEL.
                  Op maandag 3 oktober 1960 gehuwd met SYTSE de Boer. Wonende te Sneek.
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te Sneek.
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Wamel (Gelderland)
                  In december 2006 wonen ze te Zaltbommel.XV –gm      CARLA HARMENS Abma, dochter van HARMEN PIETERS Abma en S.Langeraap,
                  
geboren 8 januari 1941 te Sneek.
                  Overleden 25 juli 2008 te Beusichem 67 jaar oud. Gecremeerd 30 juli te Leusden.
                  Op vrijdag 22 december 1967 te Sneek gehuwd met ALBRECHT  IJff.
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te IJsbrechtum.
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Amersfoort.
                  In december 2006 wonen ze te Beusichem.XV –gn       PIET HARMENS Abma, zoon van HARMEN PIETERS Abma en S. Langeraap,
                  geboren 9 juli 1942 te Sneek. Ondertrouw 2 augustus 1965.
                  Op vrijdag 6 augustus 1965 te Sneek gehuwd met ANKE WILLEMS de Blaauw. Wonende te Sneek.
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te IJsbrechtum.
                  Dochter van Willem de Blaauw (*rond 1897 - † 20-07-1995,Sneek) en
                  en Pietertje de Jong (†15-10-1984)
                  Na hun huwelijk, wonende te IJsbrechtum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANKE PETRONELLA PIETERS Abma, geboren 4 september 1966 te IJsbrechtum.
                       Volgt onder XVI –go.


                  2   HARMEN PIETERS Abma, geboren 25 april 1969 te IJsbrechtum.
                       Volgt onder XVI –gp.


                  3   TJEERD WILLEM PIETERS Abma, geboren 29 april 1974 te IJsbrechtum.
                       Volgt onder XVI –gq.XV –go       TRIJNTJE HARMENS Abma, dochter van HARMEN GERRITS Abma en JELTJE Van den Berg,
                  geboren 19 februari 1919 te Kie, Franeker. Overleden voor 1987.
                  Gehuwd met COR JANS van Dijk.
                  Zoon van Jan Van Dijk (*1891 - † 14-06-1972,Leeuwarden) en Akke Hoekstra.(† 08-03-1954)
                  In 1987 wonen ze te Apeldoorn.XV –gp       GERRIT HARMENS Abma, zoon van HARMEN GERRITS Abma en JELTJE Van den Berg, 
                  geboren 21 mei 1920 te Kie, onder Franeker.
                  Gehuwd met ANTJE Tebbenhof.  In 1987 wonen ze te Krimpen aan de LekXV –gq       RIGTJE HARMENS Abma, dochter van HARMEN GERRITS Abma en JELTJE Van den Berg,
                  geboren rond 1923.
                  Gehuwd met BERT Jasperse. In 1987 wonen ze in Wetaskiwin, Alberta, Canada
XV –gr        JACOBUS KLAZES Abma, zoon van KLAAS Abma en HYLKJE van der Zee,
                  geboren rond 1936 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 6 juni 1940 te Oosthem “des namiddags te half zes ure” gemeente Wymbritseradeel, 4 jaar oud. 
                  Aangever was: Sjirk van der Veen, 34 jaar, Visser, wonende te Oosthem.XV –gs       GEORGE (GERRIT)  SIEBRENS Abma, geboren. Zoon van SIEBREN GERRITS Abma en
                  RICHTJE .J.Tolsma, geboren rond 1929.
                  Ondertrouw op 20 juli 1953 te Blackfalds, Alta, Canada.
                  Op 5 augustus gehuwd met NANCY de Jonge, wonende te Red-Deer, Alberta.
                  Dochter van Adrian de Jonge en ?????
                  Kerkelijk bevestiging in de 1ste Chr. Ref. Church te Red-Deer, Alberta.
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Lacombe, Alberta, CanadaXV –gt        ANE DOUWES Abma, zoon van DOUWE GERRITS Abma en HENDRIKJE Bouma,
                  geboren  rond 1934.
                  Op 22 november 1967 gehuwd met JITSKE de Jong. Roepnaam: JIKKY.
                  In 1990 wonen ze in Exmorra. In oktober 2008 verhuist naar Bolsward, na 41 jaar in Exmorra.
                  Dochter van Jelle de Jong en Jeltje Aafke Hoomans (*20-09-1926 - † 10-12-1996, IJlst)
                          
                  Uit dit huwelijk:


                  1   ROLAND ANES Abma, geboren rond 1969. Volgt onder XVI –gr.


                  2   ANDRÉ ANES Abma, geboren rond 1971. Volgt onder XVI –gs.XV –gu       GERRIT GERRITS  Abma, zoon van GERRIT GERRITS Abma en SIJBRIGJE WIJPKES Hilverda
                  Geboren rond 1938. was Voetballer bij ONS Sneek.
                  In 2001 Voorzitter van VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland)
                  Gehuwd met CATHARINA DIRKJE Geldof,  geboren 12 december 1939 te Sneek.
                  Overleden dinsdag 24 april 2001 te Sneek, 61 jaar. Gecremeerd vrijdag 27 april 2001 te Goutum.
                  Roepnaam: TINY. Heeft gewerkt bij Drukkerij Agropers
                  Dochter van Joost  Geldof (*09-01-1899 - † 12-09-1988,Sneek)
                  en Ymkje Wietses van Houten. (*21-10-1901 - † 08-11-1993, Sneek).
                 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT-JOOST GERRITS Abma. geboren rond 1962. Volgt onder XVI –gt.


                  2   IMCA GERRITS Abma. geboren rond 1964. Volgt onder XVI –gu.


                  3   JOSÉ GERRITS Abma. geboren rond 1967. Volgt onder XVI –gv.XV –gv       WIEPIE GERRITS Abma, dochtervan GERRIT GERRITS Abma en SIJBRIGJE WIJPKES Hilverda,
                  Geboren rond 1940. Overleden zondag 9 april 1989 te Sneek, 49 jaar oud.
                  Crematie woensdag 12 april te Heerenveen.XV –gw        WIEPKE JOHANNES GERRITS Abma, zoon van GERRITGERRITS Abma en
                   SIJBRIGJE WIJPKES Hilverda. geboren 7 januari 1942.
                   Overleden donderdag 27 april 2006 te Sneek, 64 jaar oud.
                   Gecremeerd dinsdag 2 mei 2006 te Goutum
                  in 1962 gehuwd met TRUUS HENDRIKS van de Heide.
                  Dochter van Hendrik van der Heide ( † 12-01-1943) en Atje Sikkes (*rond 1913 - † 26-12-2002).
     
                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT WIEPKE JOHANNES Abma. Geboren rond 1964. Volgt onder XVI –gw.


                  2   ASTRID WIEPKE JOHANNES Abma. Geboren rond 1966. Volgt onder XVI –gx.


                  3   HENK WIEPKE JOHANNES Abma. Geboren rond 1968. Volgt onder XVI –gy.XV –gx        ANNO GERRITS Abma, zoon van GERRIT GERRITS Abma en SIJBRIGJE WIJPKES Hilverda,
                  Geboren rond 1944.
                  Voetballer bij ONS Sneek .gehuwd met JANTJE de Bruin. Roepnaam: JANNIE.
                  Dochter van Johannes de Bruin (*20-09-1920 - † 17-12-1997,Sneek) en Frederika Wagenaar.
    
                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT ANNO’S  Abma. Volgt onder XVI –gz.


                  2   JOHAN ANNO’S  Abma.. Volgt onder XVI –ha.


                  3    SYBRANT  ANNO’S  Abma. Volgt onder XVI –hb.XV –gy       GERRIT KLAZES Abma, zoon van KLAAS GERRITS Abma en DIRKJE JANS Roorda,
                  geboren rond 1917. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Winsum .
                  Overleden woensdag 20 november 1991 te Berlikum.
                  Gecremeerd maandag 25 november 1991 te Goutum.
                  Was voorzitteer van de muziek vereniging ”Klimop” te Berlikum.
                  Was bestuurslid van de stichtingen Wolwêzen alderein en Aldereinsoarch Menaldumadeel.
                  In 1984 wonen ze te Berlikum. Ondertrouw op 2 mei 1944.
                  Op 16 mei 1944 te St. Annaparochie gehuwd met JETSKE JANS Visser, geboren 28 juni 1922.
                  wonende te St. Jacobiparochie.
                  Dochter van Jan .J. Visser († 08-11-1949) en
                  Anna Poelsma (*rond 1900 - † 13-06-1984,St. Annaparochie).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLAAS GERRITS Abma, geboren rond 1945 te Winsum. Volgt onder  XVI –hc.


                  2   JAN GERRITS Abma, geboren rond 1947 te Winsum. Volgt onder XVI –hd.


                  3   BROER GERRITS Abma, geboren rond  1949 te Winsum. Volgt onder XVI –he.


                  4    ANNA GERRITS Abma, geboren 16 mei 1951 te Winsum. Volgt onder XVI –hf.


                  5   DIRK GERRITS Abma, geboren 14 juli 1953 te Winsum. Volgt onder XVI –hg.XV –gz       ANTJE KLAZES Abma, dochter van KLAAS GERRITS Abma en DIRKJE JANS Roorda, geboren rond 1919.
                  Op 22 mei 1940 gehuwd met JAN ANDREAS Gillebaardt. Geboren rond 1915.
                  Overleden 20 juni 1986 te Welsrijp,71 jaar oud.
                  Rouwdienst in Ned.Herv.kerk te Welsrijp. Begraven 24 juni 1986 te Welsrijp.
                  Zoon van Andreas Jans Gillebaardt († 22-02-1948)
                  en Wapke Tjilserda (*20-01-1881 – † 15-11-1957, Welsrijp)

                  Uit dit huwelijk:

                  1   DUKKE JANS Gillebaardt. Geboren rond 1941.
                       Relatie met RIENTS Gietema. In 1965 wonen ze te Joure. In 1980  in Kollum


                  2   ANDREAS JANS Gillebaardt. Geboren rond 1943.
                       Relatie met HISKE Waardenburg. In 1965 wonen ze te Welsrijp. In 1980 ook.
                       Uit dit huwelijk: Jan Andreas Gillebaardt


                  3   WAPPIE JANS Gillebaardt. Geboren rond 1945.
                       Relatie met MARTEN Weijer. In 1965 wonen ze te Winsum.In 1980 ook


                  4   HIELKJE JANS Gillebaardt. Geboren rond 1947.
                       gehuwd met TAEKE Hofstra. In 1980 wonen ze te Joure.


                  5   KLAAS JANS Gillebaardt. Geboren rond 1949.
                       Gehuwd met MINKETinga. In 1980 wonen ze te Schingen.


                  6   TINEKE JANS Gillebaardt. Geboren rond 1951.
                       Gehuwd met GERM Hallema. In 1980 wonen ze Jorwerd.


                  7   GERRIT JAN JANS Gillebaardt. Rond 25 november 1952 te Welsrijp
                       Roepnaam: GERTJAN. gehuwd met WIEKE Agema.  in 1980 wonen ze te Winsum.


                  8   ANNEKE JANS Gillebaardt. Geboren rond 1955. te Welsrijp.
                       Gehuwd met FRANS Algra. In 1980 wonen ze te Menaldum.


                  9   CORNELIA JANS Gillebaardt. Geboren 9 juni 1959 te Welsrijp.
                       Roepnaam: NELLEKE. Gehuwd met JOPIE Jorna. In 1980 wonen ze te Tzum.


                                              TOP                                                            1 GENERATIE VERDER