Header image  
Generatie 15 B


 
 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                         STAMBOOMBEGINPAGINA

                                           Generatie 15  ba t/m cz  
XV -ba        JANNEKE JENTJES Abma, dochter van JENTJE FREERKS Abma en BOTJE Boschma,
                  geboren 14 maart 1925 te Folsgare. Gereformeerd.
                  Op 4 mei 1948 te Sneek gehuwd met WYBE JAN Bosma, geboren 1 januari 1922 te Vijfhuizen.
                  Overleden zondag 4 december 1994 te Bergum.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Bergum. Begraven donderdag 8 december 1994 te Bergum.      
                  Was bakker te Quatrebras. In 1984 wonen ze te Bergum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MEINE WYBES Bosma, geboren 16 juni 1944.
                       Gehuwd met ATJE Inia. In december 1994 wonen ze in Hardegarijp.
                       Uit dit huwelijk: FROUKJE MEINES Bosma, geboren.
                                               JANNEKE MEINES Bosma, geboren.
                                               MAAIKE MEINES Bosma, geboren.


                  2  BOTJE WYBES Bosma, geboren 26 augustus1950 te Pingjum. Roepnaam: BOTTY.
                      Op 22 september 1971 te Bergum gehuwd met HINNE JOHANNES  van Akker,
                      Geboren 30 december 1949 te Noordbergum.
                      Zoon van Johannes van Akker en Teatske Boonstra
                      Uit dit huwelijk: JANNEKE HINNES van Akker, geboren 12 november 1972 te Leeuwarden
                                              JOHANNES HINNES van Akker, geboren 10 maart 1975 te Leeuwarden. Roepnaam: HANS.
                      Gescheiden rond 1985.
                      Rond augustus 1987 of 1988 te Sneek voor de 2de keer gehuwd met JAN Swart.
                      In december 1994 wonen ze in Scharnegoutum.


                  3   HILTJE WYBES Bosma, geboren rond 1952.
                       In 1994 relatie met ALEID .G. de Geus. In december 1994 wonen ze in Leeuwarden.


                  4   NIENKE WYBES HIEKE Bosma, geboren 12 maart 1954 te Quatrebras.
                       Gehuwd met SJOERD Boersma. In december 1994 wonen ze in Twijzel.
                       Uit dit huwelijk: OEDSEN SJOERDS Boersma, geboren.
                                               WIEBE SJOERDS Boersma, geboren.
                                               RUTMER SJOERDS Boersma, geboren.


                  5   HIEKE WYBES Bosma, geboren 26 september 1959 te Hardegarijp.
                       Gehuwd met GJALT Wymenga. In december 1994 wonen ze in Oudega (Sm)
                       Uit dit huwelijk: MURK GJALTS Wymenga, geboren.
                                               IEUWE GJALTS Wymenga, geboren.
                                               DATE GJALTS Wymenga, geboren.XV –bb       AGE JENTJES Abma, zoon van JENTJE FREERKS Abma en BOTJE Boschma
                  geboren 10 april 1926 te Koudum. Beroep: Bakker bij Bakkerij van der Zee in Garijp.
                  Oud regisseur en erelid van de toneelvereniging “Lytse Krêft” in Garijp.
                  Overleden maandag  9 maart 1992 te Garijp, 65 jaar oud, na een ziekbed van 3 ½ jaar.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Garijp. Gecremeerd vrijdag 13 maart te Goutum.
                  Op 9 juli 1952 te Sneek gehuwd met HARMKE GRIETJE LUITES Leeuw,
                  geboren 18 november 1929 te Dolsterhuizen. Roepnaam: HANNY
                  Dochter van Luite Leeuw (*24-07-1889 -† 23-04-1964)
                  en Jantje van der Werf (*17-02-1897† 28-11-1982)
                  In 1984 wonen ze te GarijpXV –bc       NIENKE JENTJES Abma, dochter van JENTJE FREERKS Abma en BOTJE Boschma, 
                  geboren 23 juni 1928 te Heeg.
                  Op 17 oktober 1951 te Raard gehuwd met CHATARINUS Veenema,
                  Zoon van Fokke Veenema (*rond 1888 - † 21-09-1972,Sneek) en T. Weijma
                  had een Aardappelhandel in Sneek.
                  Overleden zondag 26 november 1989 te Sneek. Begraven donderdag 30 november 1989 te Sneek

                  Uit dit huwelijk:


                  1   BOTJE CATHARINUS Veenema, geboren 14 mei 1952. te Sneek. Roepnaam: BONNIE
                       Gehuwd met SIMON Speelman.
                       Uit dit huwelijk: NIENKE SIMONS Speelman.
                                               JESPER SIMONS Speelman.


                  2   TIMIE CATHARINUS Veenema, geboren rond 1954.
                       Gehuwd met ANNE Offereins.


                  3   JANNEKE CATHARINUS Veenema, geboren rond 1956.


                  4   FOKKO CATHARINUS Veenema, geboren rond 1959.
                       Gehuwd met ANNA van Zinderen.
                       Uit dit huwelijk: SANDER FOKKO’S Veenema.
                                              JORI FOKKO’S Veenema.


                  5  JENTJE FREERK CATHARINUS Veenema, geboren rond 1961. Roepnaam: FREDDYXV –bd        RUURD JENTJES Abma, zoon van JENTJE FREERKS Abma en BOTJE Boschma
                   geboren 6 februari 1932 te Heeg.
                   Overleden 29 juli 2006 te Oudehorne.
                   Rouwdienst de Geref.kerk te Oudehorne. Begraven donderdag 3 augustus te Nieuwehorne.
                   Gehuwd met TINE Bakker. in 1984 wonen ze in Nijehaske.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   JENTJE RUURDS Abma, geboren rond 1954. Volgt onder XVI –ba.


                   2   ATZE RUURDS Abma, geboren rond 1956. Volgt onder XVI –bb.


                   3   GERBEN RUURDS Abma, geboren rond 1958. Volgt onder XVI –bc.


                   4   FREERK RUURDS Abma, geboren rond 1960. Volgt onder XVI –bd.


                   5   WIEBE RUURDS Abma, geboren rond 1962. Volgt onder XVI –be.XV –be       ROMKJE JENTJES Abma, dochter van JENTJE FREERKS Abma en BOTJE Boschma, 
                  
geboren 27 april 1934 te Terzool.XV –bf        BOUKJE JOHANS Abma, dochter van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer, 
                  geboren 1 juli 1927. Gereformeerd.
                  Op 30 maart 1950 gehuwd met KLAAS Horjus, geboren 15 februari 1925.
                  Redacteur te Monnikendam.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HANNA EMMY KLAZES Horjus, geboren 25 januari 1951 te Monnikendam.


                  2   BOOY KLAZES Horjus, geboren 9 juni 1952 te Monnikendam.XV –bg       NIENKE JOHANS Abma, dochter van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer,
                  geboren 3 juni 1928. Gereformeerd.
                  Op 5 november 1953 gehuwd met PIETER Pereboom, geboren 1 oktober 1923.
                  Machinebankwerker. Monnikendam.XV –bh       FREERK JOHANS Abma, zoon van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer,
                  geboren 9 januari 1930 te Broek in Waterland. Gereformeerd.
                  Overleden 28 januari 2006 te Monnickendam.


XV –bi        JOHAN JOHANS Abma, zoon van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer,
                  geboren 18 augustus 1932 te Broek in Waterland. Gereformeerd.
                 XV –bj        KLAAS JOHANS Abma, zoon van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer,
                  
geboren 20 september 1935 te Broek in Waterland.XV –bk       FEMMIGJE JOHANS Abma, dochter van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer,
                  geboren 22 juli 1941 te Broek in Waterland.
                  Overleden 5 februari 1950 te Broek in Waterland .XV –bl        HANS PIETER JOHANS Abma, zoon van JOHAN FREEKS Abma en HANNA Van der Meer,
                  
geboren 30 maart 1944 te Broek in Waterland.XV –bm      ANNEKE JOHANS Abma, dochter van JOHAN FREEKS Abma en AGATHA Van der Schaaf,
                  geboren 7 november te Broek in WaterlandXV –bn       CHRISTINA KLAZES Abma,  Dochter van KLAAS FREERKS Abma en JANNEKE Breedijk,
                  geboren in 1935 te Amsterdam.XV –bo       FREERK KLAZES Abma, Zoon van KLAAS FREERKS Abma en JANNEKE Breedijk,
                  geboren in 1937 te Amsterdam.

XV –bp       NIENKE KLAZES Abma,Dochter van KLAAS FREERKS Abma en JANNEKE Breedijk,
                  geboren in 1940 te Amsterdam.XV –bq       WIETSKE RUURDS Abma, dochter van RUURD WATTES Abma en ANTJE Feenstra,
                  geboren 20 september 1922 te Oosthem.
                  Op 29 mei 1947 gehuwd met IJFTINUS van Popta,geboren 6 juli 1915 te Oudega.
                  Overleden 22 augustus 2007, 92 jaar oud.  Begraven 27 augustus 2007 te Oosthem

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TAEKE IJFTINUS van Popta, geboren rond 1948, te Oosthem.


                  2   RUURD IJFTINUS van Popta, geboren maart 1950 te Oosthem. 


                  3   ANNA IJFTINUS van Popta, geboren rond 1952 te Oosthem.


                  4    CORRY IJFTINUS van Popta, geboren rond 1955 te Oosthem.


                  5   WYTSKE IJFTINUS van Popta, geboren rond 1957 te Oosthem.


                  6   KLASKE IJFTINUS van Popta, geboren rond 1960 te Oosthem.XV –br        WATTE RUURDS Abma, zoon van RUURD WATTES Abma en ANTJE Feenstra,
                  
geboren 2 juli 1924 te Oosthem. 
                  Op 6 mei 1953 te Witmarsum gehuwd met ANTJE Terpstra. overleden.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FOSIE WATTES Abma, geboren rond 1955. Volgt onder XVI –bf.


                  2   ANTJE WATTES Abma, geboren rond 1957. Volgt onder XVI –bg.


                  3   RUURD WATTES Abma, geboren rond 1960. Volgt onder XVI –bh.


                  4   GERLOF WATTES Abma, geboren rond 1962. Volgt onder XVI –bi.


                  5   HINKE WATTES Abma, geboren rond 1965. Volgt onder XVI –bj.XV –bs       BAUKE RUURDS Abma, zoon van RUURD WATTES Abma en ANTJE Feenstra,
                  geboren 25 februari 1926 te Oosthem.XV –bt        KLAAS RUURDS Abma, zoon van RUURD WATTES Abma en ANTJE Feenstra,
                  geboren 7 november 1928 te Oosthem.
                  Overleden vrijdag 31 augustus 2007,  78 jaar oud. Rouwdienst in de Johannes kerk te Oosthem
                  Begraven woensdag 5 september  te Oosthem
                  Op 18 april 1956 gehuwd met GRIETJE Schilstra.
                  
Dochter van Jan Schilstra († 1972) en Marijke van der Veen (*rond 1900 - † 27-08-1992,Workum)

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD KLAZES Abma, geboren rond 1957. Volgt onder XVI –bk.


                  2   JAN KLAZES Abma, geboren rond 1959. Volgt onder XVI –bl.


                  3   MARIJKE KLAZES Abma, geboren rond 1961. Volgt onder XVI –bm.


                  4   ANNE KLAZES Abma, geboren rond 1963. Volgt onder XVI –bn.


                  5   BAUKJE KLAZES Abma, geboren rond 1965. Volgt onder XVI –bo.


                  6   WIETSKE KLAZES Abma, geboren rond 1967. Volgt onder XVI –bp.XV –bu       WIEPKE RUURDS Abma, dochter van RUURD WATTES Abma en ANTJE Feenstra, 
                  
geboren 17 februari 1936 te Oosthem.XV –bv       JELLE RUURDS Abma, zoon van RUURD WATTES Abma en ANTJE Feenstra,
                  
geboren 28 maart 1940 te Oosthem.
                  Rond 7 november 1972 gehuwd met EGBERTJE LUITZENS Fabriek,
                  geboren rond 1943 te Oppenhuizen. (Betty)
                  Dochter van Luitzen Wiebes Fabriek en Roelofje Beens Abma
     
                  
Uit dit huwelijk:


                  1   MARINUS JELLES Abma, geboren rond 1973 te Oppenhuizen. Volgt onder XVI –bq.


                  2   LUUK JELLES Abma, geboren rond 1973 te Oppenhuizen. Volgt onder XVI –br.


                  3   RUURD JELLE JELLES Abma, geboren rond 5 februari  1974 te Oppenhuizen. Volgt onder  XVI –bs.


                  4   ROELINKA RIXT JELLES Abma, geboren rond 6 mei 1975 te Oppenhuizen. Volgt onder XVI –bt.XV –bw       WATTE KLAZES Abma, zoon van KLAAS WATTES Abma en BEITSKE ANNES Attema.
                  geboren 20 juli 1925 te Oosthem. Overleden woensdag 4 april 2001 te Workum.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Oosthem.
                  Begraven maandag 9 april 2001 op de algemene begraafplaats te Workum.
                  Op 22 mei 1957 gehuwd met REINOU DOEKELES Terpstra,
                  dochter van Doekele Sybrens Terpstra (*12-01-1896 - † 05-02-1970, Ferwoude)
                  en Uilkje Smid (*01-03-1904 - † 03-07-1994,Workum).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   UILKJE WATTES Abma, geboren  5 mei 1958 te Oosthem . Volgt onder XVI –bu.


                  2   KLAAS WATTES Abma, geboren 14 april 1965. Volgt onder XVI –bv.

XV –bx        ANTJE KLAZES Abma, dochter van KLAAS WATTES Abma en BEITSKE ANNES Attema.
                  geboren 20 juli 1925 te Oosthem. Roepnaam: ANNIE.
                  Overleden donderdag 8 januari 2004 te St.Nicolaasga 78 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Idskenhuizen. Begraven dinsdag 13 januari 2004 te Tjerkgaast
                  Op 17 november 1966 gehuwd met ALLE de Vries. geboren september 1916
                  Overleden 31 maart 1995.  Rouwdienst in de Geref.kerk te Idskenhuizen.
                  Begraven dinsdag 4 april 1995 te Tjerkgaast.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLASKE ALLES de Vries. Geboren rond 1968.
                       Gehuwd met GEERT Ykema.
                       Uit dit huwelijk: JOLLE GEERTS Ykema, geboren.
                                               ALEX GEERTS Ykema, geboren.


                  2   SJOERD ALLES de Vries,  geboren rond 1970.
                       gehuwd met  VERA de Ree.
                       Uit dit huwelijk: ALEX SJOERDS de Vries, geboren.
                                               LUCIA SJOERDS de Vries, geboren.
                                               KLASKE SJOERDS de Vries, geboren
                                               RENSKESJOERDS de Vries, geboren.


                  3   NEELTJE ALLES de Vries,.geboren rond 1972
                       gehuwd met ULBE Bakker.
                       Uit dit huwelijk:ANNEGRÉ ULBES Bakker, geboren.
                                              RIGTJE BOUKJE ULBES Bakker, geboren.


                  4   ATTJE ALLES de Vries, geboren rond 1974.
                       gehuwd met JOOST Hiemstra.
                       Uit dit huwelijk: ANTJE JOOSTES Hiemstra, geboren
                                               JELTJE JOOSTES Hiemstra, geboren.
                                               NEELTJE JOOSTES Hiemstra, geboren.
                                               SIEBE JOOSTES Hiemstra, geboren.


                  5   GRIETJE ALLES de Vries, geboren rond 1976.
                       gehuwd met JOHANNES Hoekstra.
                       Uit dit huwelijk: CHRISTIAAN JOHANNES Hoekstra, geboren.
                                               ESTER JOHANNES Hoekstra, geboren.
                                               ILSE JOHANNES Hoekstra, geboren.XV –by       ANNE KLAZES Abma, zoon van KLAAS WATTES Abma en BEITSKE ANNES Attema.
                  geboren 13 juni 1927 te Oosthem.  
                  Op 3 februari 1955 te Sneek gehuwd met MARTZEN DOEKELES Terpstra.  
                  dochter van Doekele Sybrens Terpstra (*12-01-1896 - † 05-02-1970, Ferwoude)
                  en Uilkje Smid (*rond 1904 - † 03-07-1994,Workum).
                  hebben Jetze Ruurds Boschma als Landheer. (Zie Hiltje Klazes Abma) in 1967 te Oosthem.

                   Uit dit huwelijk


                  1   UILKJE ANNES Abma, geboren rond eind 1955 te Oosthem. Volgt onder XVI –bw.


                  2   BEITSKE ANNES Abma, geboren rond 1957 te Oosthem. Volgt onder XVI –bx.


                  3   KLAAS ANNES Abma, geboren rond 1959 te Oosthem. Volgt onder XVI –by.


                  4   ANNIE ANNES Abma, geboren rond 1961 te Oosthem. Volgt onder XVI –bz.


                  5   DOEKELE ANNES Abma, geboren rond 1963 te Oosthem. Volgt onder XVI –ca.


                  6   REINOU ANNES Abma, geboren rond 1964 te Oosthem. Volgt onder XVI –cb.


                  7   AUKJE ANNES Abma, geboren rond 7 maart 1966. te Oosthem. Volgt onder XVI –cc.


                  8   WATTE ANNES Abma, geboren rond 1968 te Oosthem. Volgt onder XVI –cd.XV –bz       RUURD KLAZES Abma, zoon van KLAAS WATTES Abma en BEITSKE ANNESAttema.
                  geboren 23 januari 1931 te Oosthem
.
                  In 1984 wonen ze te Pikesyl 12
                  Op 8 mei 1959 gehuwd met de PIETJE RIENTSES de Vos.
                  
Dochter van Rients de Vos (*rond 1904 - † 30-08-1994,Blauwhuis)
                  en Maria Hiemstra (*rond 1904 - † 28-04-1994, Blauwhuis)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLAAS RUURDS Abma, geboren rond 1961.  Volgt onder XVI –ce.


                  2   MARRY RUURDS Abma, geboren rond 1963. Volgt onder XVI –cf.


                  3   BEITSKE RUURDS Abma, geboren rond 1965. Volgt onder XVI –cg.


                  4   RIENTS RUURDS Abma, geboren rond 1967. Volgt onder XVI –ch.XV –ca       SIEBREN KLAZES Abma, zoon van KLAAS WATTES Abma en BEITSKE ANNES Attema.
                  geboren 8 september 1939 te Oosthem.

                  Gehuwd met J .Buma. in 1989 wonen ze te Nijesyl.

XV –cb       WATTE SYBRENS Abma, zoon van SYBREN WATTES Abma en FROUKJE WYBRENS van der Goot,  
                  geboren maandag 7 februari 1927 te Oosthem.
                  Overleden vrijdag 21 juni 1985, 58 jaar oud. Rouwdienst in de Geref.kerk te IJlst.
                  Begraven dinsdag 25 juni te Abbega, bij de kerk. Was 17 jaar lang  Kruidenier te Idskenhuizen
                  Begin april 1970 krijgt hij met een auto vol passagiers een ongeluk op de kruising
                  Friescheweg-Oosteringweg bij Emmeloord, als ze op weg zijn naar een bruiloft in Vollenhove.
                  Bij hem in de auto zaten onder andere zijn vader Sybren Abma uit Oosthem (gescheurde tong),
                  Zijn moeder Froukje van der Goot (twee geschaafde benen) en
                  zijn oom Klaas Abma uit Oosthem (licht hersenschudding). (LC 8 april 1970).
                  Zat in vele verenigingen. Was Conferencier op bruiloften en partijen.
                  Later beheerder van het dorpshuis “Het Mienskipshûs” in IJlst.
                  Was eierzoeker en Jager. Maker van Eendekorfen. Reed de alternatieve Elfstedentocht.
                  Heeft vele prijzen gewonen met Fierljeppen.
                  
Was lid van de Technische commissie van de FLB (Frysk Ljeppers Bûn).
                  gehuwd met
LOKKE RIMMERS Grondsma. Zij woont in 1991  in Heeg.
                  Dochter van Rimmer Grondsma († 21 maart 1982) en Grietje van Scheltinga (11-3-1911 - † 1967, Heeg)
                 

                  Uit dit huwelijk:


                  1     GRIETJE WATTES Abma, geboren 4 februari 1959 te Idskenhuizen.
                         Volgt onder XVI –ci.


                  2    SYBREN WATTES Abma, geboren 20 februari 1961 te Idskenhuizen.
                        Volgt onder XVI –cj.


                  3    RIMMER WATTES Abma, geboren 28 augustus  1963 te Idskenhuizen.
                        Volgt onder XVI –ck.


                  4    FROUKJE WATTES Abma, geboren 5 april 1965 te Idskenhuizen.
                        Volgt onder XVI –cl.

                   XV –cc       TJITSKE SYBRENS Abma, dochter van SYBREN WATTES Abma en FROUKJE WYBRENS van der Goot,
                  geboren 20 april 1929 te Oosthem..
                  Op 26 februari 1951 gehuwd met FEIKE GERBENS Bouwma, geboren 14 november 1929.
                  Zoon van Gerben Bouma († 19-12-1978)
                  en Minke Feikes Boschma.(*rond 1904 - † 02-02-1991, Bolsward).
                  Direct na hun huwelijk geëmigreerd naar Chatsworth, Ontario, Canada.
                  In 1971 wonen ze te Leith, Canada. In 2000 in Owen Sound, Canada.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    FROUKJE-FRANCES FEIKES Bouwma, geboren 15 december 1951 te Chatsworth Canada.


                  2   GERBEN-GARIJ FEIKES Bouwma, geboren 17 november 1952 te Chatsworth Canada.


                  3   MINKE-MARILYN FEIKES Bouma, geboren  rond juni 1955 te R.R.I. Meaford, Ontario, Canada.


                  4   KATHY FEIKES Bouwma, geboren in 1957.


                  5   SANDRA FEIKES Bouwma, geboren in 1959.


                  6   TIM FEIKES Bouwma, geboren in 1963

XV –cd       KLAASKE WIETSKE SYBRENS Abma, dochter van SYBREN WATTES Abma en FROUKJE WYBRENS Van der Goot,
                  geboren 18 maar 1932 te Oosthem.
                  Op dinsdag 20 mei 1952 te Sneek  gehuwd met SIJBREN DOUWES Bokma.
                  Het huwelijk was eerder gepland, maar moest worden uitgesteld wegens een ernstig ongeval. (LC:  07-05-1952)
                  Zoon van Douwe Sijbes Bokma (*02-03-1895 - † 09-02-1978,Workum)
                  en Woltje Terpstra († 22-10-1965).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FROUKJE SIJBRENS Bokma, geboren rond 1953.
                       Gehuwd met JACOB Boersma. In 1992 wonen ze in Balk.
                       Uit dit huwelijk: ARNOLD JACOBS………, geboren.
                                               MARIANNE JACOBS ……., geboren.                  2   DOUWE SIJBRENS Bokma, geboren rond 1957.
                       Gehuwd met JETJE. In 1992 wonen ze in Workum.
                       Uit dit huwelijk:STIJNTJE DOUWES………… , geboren.
                                              WIETSKE DOUWES…………, geboren.


                  3   WOLTJE SIJBRENS Abma, geboren rond 1960.
                       Gehuwd met SIEGER Hornstra. In 1992 wonen ze in Emmeloord.
                       Uit dit huwelijk: HENDRIK SIEGERS ………, geboren.
                                               KLAASKE SIEGERS ……….., geboren.
                                               SYBREN SIEGERS ……….., geboren.


                 4   TJITSCHE SIJBRENS Bokma, geboren rond 1962.
                       Gehuwd met THEO. In 1992 wonen ze in Workum.
                       Uit dit huwelijk: KLAASKE THEO’S ………., geboren.
                                               HENK THEO’S …………, geboren.  


                 5    SIJBREN SIJBRENS Bokma, geboren rond 1965.
                       Gehuwd met GRÉ. In 1992 wonen ze in Hindelopen.XV –ce       WYBREN SYBRENS Abma, zoon van SYBREN WATTES Abma en FROUKJE WYRENS van der Goot,
                  geboren 18 mei 1933 te Oosthem.
                  Gehuwd met AUKJE DOEKELES Terpstra, Geboren rond 1935.
                  Overleden 17 september 2000 te Schwei, Duitsland.
                  in 1985 wonen ze te Schwei (W.Dld).
                  Dochter van Doekele Sybrens Terpstra (*12-01-1896 - † 05-02-1970, Ferwoude)
                  en Uilkje Smid (*rond 1904 - † 03-07-1994,Workum).

                  Uit dit huwelijk: Kinderen en Kleinkinderen.XV –cf        RUURD SYBRENS Abma, zoon van SYBREN WATTES Abma en FROUKJE WYBRENS van der Goot,
                  
geboren 31 juli 1938 te Oosthem.
                  Gehuwd met LEENTJE. A. Smid. in 1985 wonen ze te Kapelle a/d IJssel.
                  In 2000 in Brasschaat België.
              


XV –cg       GEERTJE RUURDS Abma, RUURD JOHANS Abma en HINKE MARTENS Gerbrandy,
                  
geboren rond 1929.
                  Op 12 november 1953 gehuwd met OEGE JANS Cnossen.
                  Zoon van Jan Cnossen (*rond 1897 - † 05-12-1979, Gaastmeer)  
                  en Tetje Smit (*rond 1896 - † 27-08-1987,Gaastmeer).
                  In 1958 wonen ze in Idzegahuizen. In 1962 en 1978  wonen ze te Nijland.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HINKE OEGES Cnossen, geboren. Rond 1954.


                  2   TETJE OEGES Cnossen, geboren rond 1956. Relatie met JACOB.


                  3   TINEKE OEGES Cnossen. Geboren. Rond 1958. Relatie met HOTZE.


                  4   BEITSKE OEGES Cnossen, geboren rond 1960.


                  5   JAN-LIEUWE OEGES Cnossen, geboren 26 december  1962 (Tweeling)


                  6   ELIZABETH OEGES Cnossen, geboren 26 december  1962 (tweeling)
                       Roepnaam: LIZA.


                  7   ANNE-MARIE OEGES Cnossen, geboren rond 1966.XV –ch       TRIJNTJE RUURDS Abma, dochter RUURD JOHANS Abma en HINKE MARTENS Gerbrandy,
                  geboren 4 april 1932. Roepnaam: TINE.
                  Gehuwd met  ROELOF van der Wal. In 1988 wonen ze te Elahuizen.
                  Zoon van Doede Roelofs van der Wal (*rond 1893 - † 24-10-1974, Elahuizen) en Sjieuwke Feenstra.
                  
                  Uit dit huwelijk:


                  1   HINKE RUERDTSJE van der Wal, geboren 22 juli 1959 te Nijega.
                       In 1982 een relatie met WIM.


                  2   SJIEUWKE DOEDJE van der Wal, geboren 23 december 1960 te Nijega.
                       In 1982 een relatie met DOUWE.


                  3   GEERTJE ELISABETH van der Wal,  geboren 6 november 1962 te Nijega.


                  4   DOEDE ROELOF van der Wal, geboren 25 mei 1966 te Nijega.XV –ci        JOHAN RUURDS Abma, zoon RUURD JOHANS Abma en HINKE MARTENS Gerbrandy, 
                  
geboren 29 juni 1935 te Hartwerd.XV –cj        ELIZABETH RUURDS Abma, zoon RUURD JOHANS Abma en HINKE MARTENS Gerbrandy,
                  geboren 4 juli 1938 te Hartwerd. Roepnaa,: LIZE.
                  Op 9 mei 1960 gehuwd met HESSEL Bouma. In 2005 wonen ze te Tirns

                  
Uit dit Huwelijk:


                  1   AISE JOHANNES HESSEL Bouma, geboren rond 1962.


                  2   HINKE HESSEL Bouma, geboren 14 november 1964 te Idsegahuizen.


                  3   MAAIKE HESSEL Bouma, geboren 27 augustus 1966 te  Idsegahuizen.


                  4   GEERTJE HESSELS Bouma, geboren 11 februari 1970 te Idsegahuizen.XV –ck        MARTEN RUURDS Abma, zoon RUURD JOHANS Abma en HINKE MARTENS Gerbrandy,
                  
geboren 3 juli 1948 te Hartwerd.
                  Gehuwd met TJITSKE Venema.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   RUURD JOHAN MARTENS Abma, geboren 25 maart 1975 te Bolsward. Volgt onder XVI –cm.


                   2   EELKJE MARY MARTENS Abma, geboren 12 januari 1977 te Bolsward. Volgt onder XVI –cn.


                   3   HINKE MARTENS Abma, geboren 21 maart 1981 te Sneek. Wonende te Bolsward.
                        Volgt onder XVI –co.


                   4   GERRIT MARTENS Abma, geboren 21 maart 1981 te Sneek. Wonende te Bolsward.
                        Volgt onder XVI –cp.


                  5   REIN MARTENS Abma, geboren 22 oktober 1986 te Bolsward. Volgt onder XVI –cq.


                  6   JOHANNA MARTENS Abma, geboren rond 26 maart 1990 te Bolsward. Volgt onder XVI –cr.


                  7   DANIELLE MARTENS Abma, geboren juli 1995 te Bolsward. Volgt onder XVI –cs.XV –cl        FREDERIKA FREDERIKS Abma,  dochter van FREDERIK JOHANS Abma en YKE HENDRIKS Twynstra, 
                  geboren 2 februari 1929. Overleden 23 maart 2007 te Middenmeer, 78 jaar oud.
                  Op 9 april 1953 te Wieringerwerf gehuwd met JOHANNES de Schipper.XV –cm      ANKE JELLES Abma, Dochter van JELLE JOHANS Abma en JOUKJE HARMENS Dijkstra, 
                  geboren 17 maart 1931 te Exmorra.Ten tijde van haar huwelijk wonende te Oudega.
                  Op 16 april 1952 in Wymbritseradeel gehuwd met YME RINKES Reijinga, geboren 20 januari 1928 te Heeg.
                  wonende te Idzega. Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Oudega.
                  Zoon van Rinke Reijenga (*rond1896 - † 27-01-1975,Oudega)
                  en Janke Hoekstra (*rond 1898 - † 20-051983,Oudega).
                  Na hun huwelijk wonende te Nijland

                  Uit dit huwelijk:


                  1    RINKE YMES Reijinga, geboren 18 maart 1953 te Nijland.


                  2   JELLE YMES Reyenga, geboren rond 1955 te Nijland.


                  3   JOUKJE YMES Reyenga, geboren rond 1957 te Nijland.


                  4   SIETZE YMES Reyenga, geboren rond 1958 te Nijland.


                  5   JANKE YMES Reyenga, geboren 6 februari 1959 te Nijland.


                  6   TRIJNTJE YMES Reyenga, geboren te Nijland.


                  
7    MARGJE YMES Reyenga, geboren 28 juli 1962 te Nijland.


                  8   ELIZABETH YMES Reyenga, geboren 14 juni 1964 te Nijland.


                  9   SJOUKJE YMES Reyenga, geboren 3 oktober 1969 te Nijland.XV –cn       JOHAN JELLES Abma, zoon van JELLE JOHANS Abma en JOUKJE HARMENS Dijkstra,
                  geboren 15 december 1932 te Wolsum.
                  Gehuwd  met RIEMKE HIELKES Visser, geboren 14 mei 1939
                  Dochter van Hielke Visser en Yfke Ages Cnossen. In 1984 wonen ze te Vriezenveen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   YFKE JOHANS Abma, geboren rond 1969. Volgt onder XVI –ct.


                  2   JELLE JOHAN JOHANS Abma, geboren mei 1971. Volgt onder XVI –cu.

XV –co       TRIJNTJE JELLES Abma, Dochter van JELLE JOHANS Abma en JOUKJE HARMENS Dijkstra,
                  geboren 19 maart 1935 te Wolsum.
                  Gehuwd met AUKE JELLES Wolthuizen.
                  
Dochter van Jelle Wolthuizen (*rond 1894 - † 29-11-1968,Oudega)
                  en Jacobje de Vlugt.(*rond1891 - † 17-06-1966,Oudega)
                  
In 1973 wonen ze te Sneek

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   JOUKJE ANKE Wolthuizen, geboren 31 januari 1964 te Sneek.


                  2   JELLE Wolthuizen, geboren 24 april 1965 te Sneek.


                  3   JOHAN Wolthuizen, geboren  24 oktober 1970 te Sneek.XV –cp       HARMEN JELLES Abma, zoon van JELLE JOHANS Abma en JOUKJE HARMENS Dijkstra, 
                  geboren 14 maart 1937 te Wolsum. Was lid van Biljart vereniging Oudega.
                  Overleden woensdag 7 juli 2004 te Oudega, 67 jaar oud. Rouwdienst in de Ankerkerk te Oudega.
                  Begraven dinsdag 13 juli 2004 te Sandfirden.
                  Gehuwd me GEERTJE TJEERDS Seinen, geboren 17 augustus 1937 te Sneek.
                  Overleden 12 juli 1998. Dochter van Tjeerd Seinen (*rond1909 -  † 03-12-1972,Sneek)
                  Allertje Cuperus (*23-10-1911 - † 27-06-1991,Utrecht)


                  
Uit dit huwelijk:


                  1   JELLE HARMENS Abma, geboren rond 1960. Volgt onder XVI –cv.


                  2   TJEERD HARMENS Abma, geboren rond 1963. Volgt onder XVI –cw.


                  3   ANNA HARMENS Abma, geboren rond 1965. Volgt onder XVI –cx.XV –cq       RUURD JELLES Abma, zoon van JELLE JOHANS Abma en JOUKJE HARMENS Dijkstra, 
                  
geboren 21 oktober 1943 te Wolsum.
                  op 3 september 1970 gehuwd met ANNEKE TJEERDS Seinen. vanaf 1969 wonen ze te Oudega.
                  Dochter van Tjeerd Seinen (*rond 1909 - † 03-12-1972,Sneek) en
                  Allertje Cuperus (*23-10-1911 - † 27-06-1991,Utrecht).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJALLY JOSE RUURDS Abma, geboren 26 oktober 1971 te Oudega (W).
                        Volgt onder XVI –cy.


                  2   JELLE RUURD RUURDS Abma, geboren 15 augustus 1975 te Oudega.
                       Volgt onder XVI –cz.


                  3   ANKE NYNKE RUURDS Abma, geboren 11 augustus 1978 te Oudega.
                       Volgt onder XVI –da.

           XV –cr        HETTE JELLES Abma, zoon van JELLE JOHANS Abma en JOUKJE HARMENS Dijkstra, 
                 
geboren 14 november 1948 te Oudega.
                  Gehuwd met MARIAN Das. In 1984 wonen ze in Wolsum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ALBERT JAN HETTES Abma, geboren rond 25 januari 1975 te Makkum.
                       Volgt onder XVI –db.


                   2   RUBEN HETTES Abma, geboren in 1978. Volgt onder XVI –dc.                   3   JURYT HETTES Abma, geboren rond 1981. Volgt onder XVI –dd

XV –cs        JOHAN WATTES Abma, zoon van WATTE JOHANS Abma, en JANKE JANS Walsweer,  
                  geboren 28 oktober 1938 te Oosterend.
                  Op 2 mei 1963 gehuwd met HILTJE HENDRIKUS van de Lageweg.
                  
Dochter van Hendrikus van de Lageweg (*rond 1911 - † 05-09-1994,Stiens)
                  en Gelbrig Jellema (*rond 1914 - † 05-09-1997,Stiens)
                  
In 1992 wonen ze in Lippenhuizen.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   WATTE JOHANS Abma, geboren 20 februari 1964 te Lippenhuizen. Volgt onder XVI –de.


                  2   HENDRIKUS JOHANS Abma, geboren 8 maart 1966 te Lippen huizen. Volgt onder XVI –df.


                  3   JAN JOHANS Abma, geboren 22 augustus 1968 te Lippen huizen. Volgt onder XVI –dg.XV –ct        JAN WATTES Abma, zoon van WATTE JOHANS Abma, en JANKE JANS Walsweer, 
                  geboren 12 oktober 1940 te Oosterend. Overleden in 1989, 48 jaar oud.
                  Op 10 mei 1966 te Wommels gehuwd met YTJE Schukken.
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te Oosthem.
                  Jan woont dan te Oosthem en Itje te Kubaard.

                  Uit dit huwelijk:

  
                  1   RICHTJE JANS Abma, geboren 14 april 1967 te Oosthem. Volgt onder XVI –dh.


                  2   WATTE JANS Abma, geboren 27 september 1969 te Oosthem Volgt onder XVI –di.


                  3   JANKE JANS Abma, geboren 12 november 1973 te Oosthem.  Volgt onder XVI –dj.


                  4   SIETSKE JANS Abma, geboren 3 september 1978 te Oosthem. Volgt onder XVI –dk.XV –cu       ALLEGONDA ELIZABETH WATTES Abma, Dochter van WATTE JOHANS
                  Abma en  JANKE JANS Walsweer,  geboren 10 juli 1942 te Oosterend.
                  Tijdens haar verloving wonende te Oosthem
                  Op Pinksterzondag 1963 verloofd met KLAAS MINNES Jansma. Wonende te Sijbrandaburen.
                  Zoon van Minne .S. Jansma en Teatske Elzinga (*rond 1907 - † 22-11-1977,Joure).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JANKE KLAZES Jansma, geboren 25 februari 1967 te Sijbrandaburen.


                  2   TEATSKE KLAZES Jansma, geboren 8 maart 1970 te Sijbrandaburen.
                       Roepnaam: THEA.


                  3   MINNE KLAZES Jansma, geboren 23 december 1976 te Sijbrandaburen.XV –cv       KLAAS WATTES Abma, zoon van WATTE JOHANS Abma, en JANKE JANS Walsweer,
                  geboren mei 1946 te Oosterend. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Oosthem.
                  Op 10 mei 1968 te Sneek gehuwd met HILTJE  Huitema, wonende te Goënga.
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te Goënga.
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Sumar.  in 1975 wonen ze te Goënga.

                  Uit dit huwelijk:


                  1  LOLKJE KLAZES Abma, rond 1969. te Suameer. Volgt onder XVI –dl.


                  2   WATTE KLAZES Abma, 12 mei 1970 te Suameer. Volgt onder XVI –dm.


                  3   JOHAN KLAZES Abma, geboren 27 februari 1978 te Goënga. Volgt onder XVI –dn.


                  4   ANTJE KLAZES Abma, geboren 7 mei 1979 te Goënga. Volgt onder XVI –do.XV –cw       FREDERIK JOHAN ANNES Abma, zoon van ANNE JOHANS Abma en ANTJE HANTJES Hannema, 
                  geboren 15 juni 1934 te Hartwerd.
                  Met zijn ouders geëmigreerd naar Canada. Word daar FRED genoemd.
                  Gehuwd met JOYCE.  Wonen te Sarnia, Canada.XV –cx        HANTJE ANNES Abma, zoon van ANNE JOHANS Abma en ANTJE HANTJES Hannema,
                  geboren 23 december 1935 te Hartwerd.
                  Met zijn ouders geëmigreerd naar Canada. Word daar HANS genoemd.
                  Gehuwd met MAY. Wonen in Abbotsford B.C.XV –cy        JOHAN ANNES Abma, zoon van ANNE JOHANS Abma en ANTJE HANTJES Hannema,
                  
geboren 23 januari 1938 te Hartwerd.
                  Met zijn ouders geëmigreerd naar Canada. Word daar JOHN genoemd.
                  Gehuwd met GRACE. Wonen in Arkona.XV –cz       DIEUWKE ANNES Abma, dochter van ANNE JOHANS Abma en ANTJE HANTJES Hannema
                  geboren 9 februari 1940 te Makkum.
                  Met haar ouders geëmigreerd naar Canada. Word daar DIANNE genoemd.
                  Gehuwd met GEORGE Hilbrant. Wonen in Oro Station
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                            TOP                                                            1 GENERATIE VERDER