Header image  
Generatie 14

C
 

 TERUG                                                                                                                                          VOLGENDE
                                                                                        STAMBOOMBEGINPAGINA

                                       Generatie 14c da t/m en ez
XIV –da      LEENTJE SIETSES Abma, dochter van SIETSE RUURDS Abma en PIETJE Van der Meer,
                  geboren 19 februari 1935 te Nijland.Verloofd 1ste  kersdag 1956.
                  Op woensdag 7 mei 1958 te Sneek gehuwd met FEIKE HESSELS Boschma.
                  Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Zoon van Hessel Boschma (*rond 1892 – † 25-06-1968, Sneek)
                  en Marijke de Boer.(*rond 1897 - † 11-03-1967, Bolsward)
                  Na hun huwelijk wonen ze op de Walma state te Folsgare.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   PIETJE MARIJKE FEIKES Boschma, geboren rond 1960 te Folsgare.


                  2   HESSEL FEIKES Boschma, geboren 18 december 1963 te Folsgare.


                  3   MARIJKE FEIKES Boschma, geboren 8 november 1965 te Folsgare.


                  4   SIETSKE FEIKES Boschma, geboren rond 1967 te Folsgare.XIV –db      JELLE SIETSES Abma, Zoon van SIETSE RUURDS Abma en PIETJE Van der Meer,
                  geboren 25 januari 1941 te Nijland.
                  Op 9 mei 1963 gehuwd met YP Mellema. In 1967 wonen ze te Jutrijp.In 1988 in Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SIETZE JELLES Abma, geboren 19 maart 1964 te Lyts Tinegea. Volgt onder XV –fa.


                  2   WYKE JELLES Abma, geboren 14 juli 1966 te Lyts Tingea. Volgt onder XV –fb.


                  3   PIETJE JELLES Abma, geboren 7 december 1968 te Lyts Tingea. Volgt onder XV –fc.


                  4   ALBERT JELLES Abma, geboren 27 augustus 1971 te Lyts Tingea. Volgt onder XV –fd.XIV –dc      MAAIKE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis, 
                 
geboren 13 april 1888 te Rauwerderhem.
                  Op 6 mei 1922 te IJlst gehuwd met JENTJE FEIKES Smidstra, 56 jaar,  geboren rond 1866 te IJlst.
                  Zoon van Feike Smidstra en Aukjen Buma.XIV –dd      JAN TJEERDS Abma, zoon van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis,
                  geboren 12 april 1889 te Rauwerderhem.
                  Overleden 16 juni 1889 “des namiddags te een uur” te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 3 maanden oud.
                  Aangevers waren: Klaas Botenga, 34 jaar, Kleermaker, wonende te Terzool.
                                               Martinus Ploegstra, 63 jaar, Klerk, wonende te Rauwerd                                                     XIV –de      JANTJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis,
                  geboren 26 mei 1890 te Rauwerderhem.
                  Overleden 19 oktober 1890 “des voormiddags te acht uur” te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 4 maanden oud.
                  Aangevers waren: Klaas Botenga, 33 jaar, Kleermaker, wonende te Terzool.
                                                Dooitze Boersma, 52 jaar, Arbeider, wonende te Terzool                                                                   XIV –df       JAN TJEERDS Abma, zoon van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis,
                  
geboren 6 augustus 1891 te Rauwerderhem.XIV –dg      DOUWE TJEERDS Abma, zoon van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis,
                  
geboren 28 augustus 1892 te Rauwerderhem.
                  Overleden rond 25 februari 1975 te Sneek, 82 jaar oud.XIV –dh      JANTJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis,
                  
geboren 7 januari 1895 te Rauwerderhem.
                  Overleden 28 maart 1895  “des voormiddags te acht ure”  te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 4 maanden oud.
                  Aangevers waren: IJsbrand Fennema, 51 jaar, Timmerman, wonende te Terzool.
                                                Anne de Jong, 33 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.                                                                   XIV –di       HENDRIK TJEERDS Abma, zoon van TJEERD DOUWES Abma en WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis,
                  
geboren 29 mei 1896 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 18 juli 1896  “des namiddags te zes ure” te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 7 weken oud.
                  Aangevers waren: Foppe Klazes Bergsma, 70 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                                               Anne Barteles Jellema, 43 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.                               XIV –dj       EILTJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD DOUWES Abma en AKKE WOPKES Nawijn,
                  geboren 3 april 1898 te Rauwerderhem. Overleden 22 januari 1968.
                  Begraven op de Algemene begraafplaats te Sneek, in het zelfde graf als haar broer Wopke.
                  Roepnaam: ELLY.XIV –dk      HARMKE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD DOUWES Abma en AKKE WOPKES Nawijn,
                  geboren 25 april 1899 te Terzool, gemeenteRauwerderhem.
                  Overleden zondag 15 december 1985 te Balk.
                  Rouwdienst woensdag 18 december 1985  in de Geref.kerk te Balk.
                  Begraven op de algemene begraafplaats te Sneek.
                  Gehuwd met HARM ARENDS Seinen, geboren 9 september 1894.
                  Overleden 14 februari 1970. Begraven op de algemene begraafplaats te Sneek.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   AREND HARMENS Seinen. Gehuwd met Helga Selle. In 1985 wonen ze te Harlingen.


                   2   AKKE HARMENS Seinen. Gehuwd met Ger Woninck. In 1985 wonen ze te Almelo.


                   3   GINI HARMENS Seinen. Gehuwd met Thijs Canrinus. In 1985 wonen ze te Krommenie.


                   4   TJEERD HARMENS Seinen. Gehuwd met Annie Posthuma. In 1985 wonen ze te
                        Johannesburg. (Z.A.).


                   5   LAMMY HARMENS Seinen . Gehuwd met Harry Jelsma. In 1985 wonen ze te Joure.


                   6   MAAIKE HARMENS Seinen. Gehuwd met Theo Banning.
                        In 1985 wonen ze te Harderwijk.

 XIV –dl       WOPKE TJEERDS Abma, zoon van TJEERD DOUWES Abma en AKKE WOPKES Nawijn,
                  geboren 2 mei 1903.  Overleden 6 juni 1965.
                  Begraven op de Algemene begraafplaats te Sneek, in het zelfde graf als zijn zus Eiltje.XIV –dm     
DOUWE JELLES Abma, Zoon van JELLE DOUWES Abma en YTJE HARMENS Van der Velde,
                  geboren 12 maart 1889 te Rauwerderhem.
                  Vrij snel overleden.XIV –dn      DOUWE JELLES Abma, Zoon van JELLE DOUWES Abma en YTJE HARMENS Van der Velde,
                  geboren  14 augustus 1890 te Rauwerderhem.
                  Op 26 augustus 1920 te Rotterdam gehuwd met
                  
ELISABETH IDA DINA HEINRICHS Havers, 22 jaar, geboren rond 1898 te Duisburg.
                  Dochter van Heinrich Havers en Elizabeth Smitz.XIV –do      WYPKJE JANS Abma, dochter van JAN HARMENS Abma en TRIJNTJE ANNES van der Meer. 
                  geboren 25 juni 1901 te Rauwerderhem.
                  Overleden 10 juli 1905  “des voormiddags ten vijf ure”te Terzool, gemeente Rauwerderhem,  4 jaar oud.
                  Aangevers waren: Douwe Kiestra, 63 jaar, Veehouder, wonende te Terzool.
                                                Markus Aukema, 40 jaar, Melkrijder, wonende te Terzool
                              XIV –dp      WIEPKJE JANS Abma, dochter van JAN HARMENS Abma en TRIJNTJE ANNES van der Meer. 
                  Geboren 5 oktober 1906. Overleden zondag 5 mei 1985 te Sijbrandeburen .
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Terzool. Begraven donderdag 9 mei te Gauw
                  Op 11 mei 1929 gehuwd met ATZE DURKS de Vries, geboren 1 augustus 1904
.
                  zoon van Durk Sibles de Vries en Antje Atzes Bakker.
                  Overleden 6 april 1984 te Sijbrandeburen.
                  Na hun huwelijk, wonende te Sijbrandeburen. In 1954 wonen ze te Terzool.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   TRIJNTJE ATZES de Vries, geboren rond 1930. Roepnaam: TINE.
                       Gehuwd met TJERK van der Veen. Overleden voor 1985.
                       In 1985 wonen ze te Franeker.
                       Uit dit huwelijk: WYPKJE TJERKS van der Veen.
                                               TINE TJERKS van der Veen.
                                                SJIRK TJERKS van der veen.
                                               ATZE TJERKS van der Veen.
                                               MAAIKE TJERKS van der Veen.


                  2   DURK ATZES de Vries, geboren rond 1932.
                       Gehuwd met PIETJE de Jong. In 1985 wonen ze te Poppingawier.
                       Uit dit huwelijk: MARGRÉ DURKS de Vries.
                                               PETRA DURKS de Vries.


                  3   ANNE ATZES de Vries, geboren rond 1934.
                       Gehuwd met MEINDERT Miedema. In 1985 wonen ze te Miedum.
                       Uit dit huwelijk: GERLOF JOUKE MEINDERTS Miedema.
                                               ATZE TJALLING MEINDERTS Miedema.


                  4    JAN ATZES de Vries, geboren 24 juli 1937.
                        Op 26 juli 1962 gehuwd met PIETJE ARNOLDUS Wiegersma.
                        Dochter van Arnoldus Wiegersma en Baukje de Boer
                        Tot 1997 wonen ze te Oosterwierum, daarna is Wieuwerd
                        Uit dit huwelijk: BAUKJE JANS de vries, wonende te Tzummarrum.
                                                ATZE DURK JANS de Vries, wonende te Workum
                                                WIEPKJE ANNE JANS de Vries, wonende te Nijland
                                         
       ARNOLDUS JANS de Vries, wonende te Frieschepalen.


                  5   SIBLE ATZES de Vries, geboren rond 1938.
                       Gehuwd met JELLY Reitsma. In 1985 wonen ze te Scharnegoutum.
                       Uit dit huwelijk: ATZE JAN SIBLES de vries.
                                               RIEMKE ANKE SIBLES de vries.
                                               PIETER REINDER SIBLES de Vries.
                                               WYPKJE HOTSKE SIBLES de Vries
.


                  6   RIMMER ATZES de Vries, geboren rond 1940.
                       Gehuwd met NIESKE Fokkens. In 1985 wonen ze te Ferwerd.
                       Uit dit huwelijk: ATZE DURK RIMMERS de Vries.
                                               RUURD HENDRIK RIMMERS de Vries.
                                               EKEGRÉ RIMMERS de Vries.


                  7   HOTTY ATZES de Vries. Geboren rond 1942.
                       Gehuwd met THIJS de vries. In 1985 wonen ze te Emmeloord.
                       Uit dit huwelijk: JAN ATZE THIJSES de Vries.
                                               MATTIJS THIJSES de vries.
                                               WYPKJE THIJSES de vries.


                  8   WIEBE ATZES de vries, geboren rond 1944.
                       Gehuwd met DIEUWKE Huismans. In 1985 wonen ze te Harkema.
                       Uit dit huwelijk: MAGDA WIEBES de vries.
                                               DURK WIEBES de vries.
                                               WILLEM WIEBES de vries.
                                               ATZE WIEBES de Vries.


                  9   GERBEN ATZES de vries, geboren rond 1946.
                       Gehuwd met DURKJE Feenstra. In 1985 wonen ze te Scharnegoutum
                       Uit dit huwelijk: ATZE JAN GERBENS de vries.
                                               GIJSBERT WILLEM GERBENS de vries.
                                               REMKO WIEBE GERBENS de vries.
                                               SYTSE KLAAS GERBENS de vries
.


                10   ALIE ATZES de vries, geboren rond 1948.
                       Gehuwd met DOEKELE van Wieren. In 1985 wonen ze te Scharnegoutum
                       Uit dit huwelijk: CORNELIS DOEKELES Van Wieren.
                                               WYPKJE DOEKELES van Wieren.
                                               KLASKE –TINE DOEKELES van Wieren
.XIV –dq      HARMEN BEENS Abma, Zoon van BEEN HARMENS Abma en TRIJNTJE Stegenga.
                  
Geboren 30 september 1910 te Terzool.
                  Overleden dinsdag 4 april 1995 te Joure. Rouwdienst in de Geref.kerk te Terzool.
                  Begraven maandag 10 april te Terzool.
                  Op 14 februari 1940 gehuwd met
NIESKE de Jong. geboren rond 1909.
                  Overleden  zaterdag 27 maart 1999, 90 jaar oud.
                  
Rouwdienst in de Geref.kerk te Terzool. Begraven woensdag 31 maart 1999 te Terzool.                        

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIEPIE HARMENS Abma, geboren rond 1942. Volgt onder XV –fe.


                  2   BEEN HARMENS Abma, geboren rond 1944. Volgt onder XV –ff.


                  3   JENS HARMENS Abma, geboren rond 1946. Volgt onder XV –fg.


                  4   TRIJNTJE HARMENS Abma, geboren rond 1948. Volgt onder XV –fh.


                  5   TJERK HARMENS Abma, geboren rond 1950. Volgt onder XV –fi.XIV –dr       ALBERT BEENS Abma, Zoon van BEEN HARMENS Abma en TRIJNTJE Stegenga,
                  geboren rond 1913.
.
                  Op 24 mei 1941 gehuwd met GEERTJE SIEMENS Betzema. In 1966 wonen ze in Terzool.
                  Dochter van Siemen Betzema (*20-07-1893 - † 02-04-1960,Leeuwarden)  
                  en Lummigje Vrijburg. (*27-09-1897 - † 02-02-1971, Leeuwarden)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LUMMIGJE ALBERTS Abma, geboren rond 1942. Volgt onder  XV –fj.


                  2   TRIJNTJE ALBERTS Abma. geboren rond 1944. Volgt onder XV –fk.                  3   HENDRIKA ALBERTS Abma, geboren rond 1947.Volgt onder XV –fl.


                  4   ROELIE ALBERTS Abma,  geboren rond 1950. Volgt onder XV –fm.   


                  
5   JANNIE ANNA ALBERTS Abma, geboren 11 oktober 1953 te Terzool. Volgt onder XV –fn.


                  6   BERNARD SIMON ALBERTS Abma, geboren 25 juli 1957 te Terzool. Volgt onder XV -fo.XIV
ds       TJEERD BEENS Abma, Zoon van BEEN HARMENS Abma en TRIJNTJE Stegenga,
                  geboren rond 1916XIV –dt       ROELOFJE BEENS Abma, Dochter van BEEN HARMENS Abma en TRIJNTJE Stegenga.
                  geboren 5 april 1920 te Terzool. Overleden donderdag 2 maart 2000 te Sneek.79 jaar.
                  Rouwdienst in de kerk van de vrije Baptisten gemeente te Lemmer.
                  Begraven maandag 6 maart 2000 op de algemene begraafplaats te Lemmer
..
                  Op 24 mei 1941 gehuwd met LUITZEN WIEBES Fabriek, geboren 25 juli 1919 te Uitwellingerga.
                  Overleden 11 oktober 1982 te Lemmer. Zoon van Wiebe Fabriek en Egbertje Dragt.


                  Uit dit huwelijk:


                  1    TRIJNTJE LUITZENS Fabriek, geboren rond 1943 te Oppenhuizen. (Tineke)
                        Gehuwd met KOR. In 200 wonen ze in Oosterwolde.


                  2   EGBERTJE LUITZENS Fabriek, geboren rond 1945 te Oppen huizen. (Betty).
                       Rond 7 november 1972 gehuwd met JELLE RUURDS Abma, 32 jaar,
                       Zoon van Ruurd Jelles Abma en Durkje Jeljers Keulen.
                       In 2000 wonen ze in Oppenhuizen.


                  3   BEEN LUITZENS Fabriek, geboren rond 1947 te Oppenhuizen. (Bennie).
                       Gehuwd met NELLIE. In 2000 wonen ze in Almere.


                  4   ROELOFJE LUITZENS Fabriek, geboren rond 1948 te Oppenhuizen. (Roeli).
                       Gehuwd met BALT. In 2000 wonen ze in Scharnegoutum.


                  5   WIEBE LUITZENS Fabriek, geboren rond 1950 te Oppenhuizen.
                       Gehuwd met MIEKE. In 2000 wonen ze in Apeldoorn.


                  6   HARMEN LUITZENS Fabriek, geboren rond 1951 te Oppenhuizen. (Harry).
                       Gehuwd met YVONNE. In 2000 wonen ze in Brisbane, Australië.


                  7   HERMIEN LUITZENS Fabriek, geboren rond 1952 te Oppenhuizen.
                       Gehuwd met SJIRK. In 2000 wonen ze in Wainuiomata, Nieuw-Zeeland.


                  8   ALBERT LUITZENS Fabriek, geboren rond 23 februari 1954 te Oppenhuizen.
                       Gehuwd met URSI. In 2000 wonen ze in Bantega.


                  9   RIEKJE LUITZENS Fabriek, geboren rond 1956 te Oppenhuizen.
.
                       Gehuwd met JAN. In 2000 wonen ze in Emmeloord


                10    TJEERD LUITZENS Fabriek, geboren rond 1957 te Oppenhuizen.
                        Gehuwd met BETTY. In 2000 wonen ze in Kortehemmen.


                11   LUDY LUITZENS Fabriek, geboren rond 1959 te Oppenhuizen.
                       Gehuwd met JOKE. In 2000 wonen ze in Middelburg.                12   GEERT LUITZENS Fabriek, geboren rond 1961 te Oppenhuizen.
                       Gehuwd met CORRIE. In 2000 wonen ze in Oppenhuizen.XIV –du      
ARIE FREERKS Abma, zoon van FREERK HARMENS Abma en
                  ELISABETH CATHARINA van der Wilk, geboren rond 1891 te ’s-Gravenhage
                  Overleden 25 december 1946 “te nul ure en vijftien minuten” te ’s-Gravenhage, 55 jaar oud.
                  Aangever was: Jacob van Rijs, 42 jaar, Bedienaar, wonende te ’s-Gravenhage.
                  Beroep: Broodbakker.
                  Gehuwd met WILHELMINA Boef.

 

 

 

XIV –dv      SINA WYBES Abma, dochter van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  geboren 16 februari 1886 te Hijlaard.
                  Ondertrouw rond 29 december 1908.
                  Op 13 januari 1909 te Baarderadeel gehuwd met  SIJBREN ALEXANDERS Funcke,
                  22 jaar, geboren rond 1887 te Oostbrug, Provincie Zeeland.
                  Zoon van Alexander Berthold Hendrik Funcke en Fokeltje Reidsma.
                  Wonende te Leeuwarden. Ondertrouw op 29 december 1908 te Leeuwarden
                  Overleden 30 juni 1911 “des Avonds ten 10 ure” te Oostermeer, 25 jaar oud.

                   Uit dit huwelijk:

                   1   ……….SIJBRENS Funcke, geboren rond januari 1910.


                  Op 17 mei 1912 te Tietjerksteradeel gehuwd met HIELKE RITSKES Hulshoff, 30 jaar,
                  Geboren rond 1882 te Rottevalle, gemeente Achtkarspelen.
                  Zoon van Ritske IJjes Hulshoff  (*rond 1857 – † 16-06-1928,Oostermeer) en Tjerkje Hielkes van der Meulen.XIV –dw      SJOERDTJE WYBES Abma, dochter van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  geboren 15 november 1888 te Hijlaard, gemeente  Baarderadeel.
                  Overleden 19 november 1888 te gemeente Baarderadeel, 4 dagen oud.XIV –dx      SJOERDTJE WYBES Abma, dochter van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  
geboren 24 april 1890 te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden 22 februari 1891 te gemeente Baarderadeel, 9 maanden oud.
                  Uit de LC van 25 februari 1891:
                  “Heden overleed een onzer lieve tweelingen, SJOERDTJE, in den aanvalligen leeftijd
                   van bijna 1 jaar.
                            Hijlaard, 22 februari 1891.
                                                       W.H. ABMA.
                                                       R.C. HILVERDA”XIV –dy      AALTJE WYBES Abma, dochter van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  geboren 24 april 1890 te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.XIV –dz       COENRAAD WYBES Abma, Zoon van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  geboren 31 juli 1892 te Hijlaard, gemeente  Baarderadeel.
                  Overleden 22 september 1978, 86 jaar oud.
                  Rouwdienst woensdag 27 september in de Geref.kerk te Hijlaard. Begraven te Hijlaard.
                  Ondertrouw 19 februari 1930.
                  Op 5 maart 1930 gehuwd met FROUKJE Terpstra, geboren 25 september 1905.
                  Kerkelijk inzegening in de Geref.kerk te Hijlaard.
                  Overleden vrijdag 11 mei 1984 te Hijlaard, 78 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Hijlaard. Begraven woensdag 16 mei 1984 te Hijlaard.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WYBE COENRAADS Abma, geboren rond 1933 te Hijlaard. Volt onder  XV -fp.


                  2   HOMME COENRAADS Abma, geboren 2 juni 1936 te Hijlaard. Volgt onder XV –fq.


                  3   HARMEN COENRAADS Abma, geboren 21 november 1937 te Hijlaard. Volgt onder XV –fr.XIV –ea      HARMEN WYBES Abma, zoon van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  geboren 13 oktober 1894 te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden 26 juli 1951 te Vlissingen, 56 jaar oud. Begraven te Hijlaard.
                  Ondertrouw 27 februari 1926.
                  Op 11 maart 1926 gehuwd met FROUKJE Jansma, geboren 9 oktober 1901 te Sijbrandahuis.
                  Overleden dinsdag 10 augustus 1993 te Drachten, 91 jaar oud.
                  Rouwdienst in uitvaartcentrum “Rengerspark” te Leeuwarden.
                  Begraven vrijdag 13 augustus 1993 te Hijlaard.
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Berlikum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WYBE HARMENS Abma, geboren 10 mei 1927 te Berlikum. Volgt onder XV –fs.


                  2   PIETSJE HARMENS Abma, geboren 12 april 1930 te Berlikum. Volgt onder XV –ft.XIV –eb      SJOERDTJE AALTJE WYBES Abma, dochter van WYBE HARMENS Abma en RIGTJE COENRAADS Hilverda,
                  
geboren 10 april 1902 te Baarderadeel.
                  Overleden 14 juli 1961, 59 jaar oud. Begraven op de begraafplaats Boskamp te Assen.   
                  Gehuwd met P. Bosma, geboren 4 oktober 1900. Overleden 10 juli 1989.
                  Begraven op de begraafplaats Boskamp te Assen.


XIV –ec       JOCHUM GABIUS Abma, zoon van GABIUS HARMENS Abma en GRIETJE JOCHUMS de Jong,
                   geboren 25 juni 1896 “des avonds ten half elf ure” te Abbega, te gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was Gabius Abma, 32 jaar, Bakker, wonende te Abbega.
                   Getuigen waren: Wijger van der Meulen, 65 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Gabe Elzer, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Op 30 december 1920 te Bolsward gehuwd met PIETJE PIETERS Schuurmans, 24 jaar,
                   geboren rond 1896 te Bolsward, wonende te Bolsward.
                   Dochter van Pieter Schuurmans overleden, en Catharina van der Veen, 52 jaar, Tabaksfabrikante,
                   wonende te Bolsward. Jochum woonde ten tijde van zijn huwelijk in Oudega.
                   Getuigen waren: Jelle Andela, 53 jaar, adjunct Commies ter Secretarie dezer gemeente.
                                              Fedde van der Spoel, 43 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.XIV –ed      HARMEN JACOBUS SINES Abma, zoon van SINE HARMENS Abma en JOCOMINA Koopmans,
                  
geboren maandag11 april 1892 “des avonds ten negen ure” te Bolsward. Beroep: Kantoorbediende.
                  Aangever was: Sina Abma, 26 jaar, Melktapper, wonende te Bolsward.
                  Getuigen waren: Johannes van Dijk, 46 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                           Jelle Andela, 24 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                  overleden zondag 23 december 1962.
                  Op 12 december 1917 te Den Helder gehuwd met CORNELIA CORNELIS van Look,
                  26 jaar, geboren rond 1892 te Rotterdam.
                  Dochter van Cornelis Martinus van Look en Marijtje Masereeuw.XIV –ee      BAUKE SINES Abma, zoon van SINE HARMENS Abma en BOTJE Sieperda
                  geboren zondag 28 juni 1895 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden vrijdag 11 februari 1977 te Burgwerd, 81 jaar oud,  ongehuwd.
                  Begraven dinsdag 15 februari 1977 te Burgwerd, in het zelfde graf als zijn zuster Sina.
                 XIV –ef       FREERK SINES Abma, zoon van SINE HARMENS Abma en BOTJE Sieperda
                  geboren woensdag 18 november 1897 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel. Beroep: Arbeider.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Tjerwerd. Overleden donderdag 22 februari 1962.
                  Begraven te Burgwerd.
                  Op 14 mei 1919 te Witmarsum gehuwd met LOLKJE BERNARDUS Heeringa, 23 jaar,
                  Geboren 4 oktober 1898 te Winsum, wonende te Burgwerd.
                  Dochter van Bernardus Minnes Heeringa,(† 1898 ) en van
                  Akke Simons Visser (*rond 1865 – † 12-02-1928,Winsum), 53 jaar, wonende te Winsum
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 41 jaar, Commies, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, 64 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                  Overleden 5 juni 1982 , 83 jaar oud. Wonende in verzorgingstehuis “Nij Stapert” te Wommels.
                  Begraven te Burgwerd.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, geboren 27 mei 1923 “des voormiddags ten half zes ure” in het huis
                       Nommer 58 te Tjerkwerd,  gemeente Wonseradeel.
                       Aangevers waren: Freerk Abma, 26 jaar, Boer, wonende te Tjerwerd.
                                                    Sietze Wiarda, 23 jaar, Secretarie ambtenaar, wonende te WitmarsumXIV –eg      
UILKE SINES Abma,  zoon van SINE HARMENS Abma en BOTJE Sieperda
                  geboren 28 augustus 1898 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden maandag 11 november 1985 te Bolsward, 87 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Burgwerd.  Begraven vrijdag 15 november 1985 te Burgwerd.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, Arbeider, wonende te Burgwerd.
                  Op 21 mei 1921 te Sneek gehuwd met
TETJE JANS Schaafsma, 22 jaar,
                  geboren 29 december 1898 te Lutkewierum. Wonende te Nijland. Binnen de laatste zes maanden te Bolsward.
                  Dochter van Jan Schaafsma (*rond 1877 - † 24-04-1932,Nijland), Arbeider,
                  en Yfke Wynia, echtelieden wonende te Nijland
                  Getuigen waren: Johannes van der Veer, 57 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Tjerk Faber, 32 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  In 1976 wonen ze te Bolsward.
                  Overleden vrijdag 7 maart 1980 te Bolsward, 81 jaar oud.
                  Rouwdienst dinsdag 11 maart in de Ned.Herv.kerk te Burgwerd. Begraven te Burgwerd

                  Uit dit huwelijk:


                  1    SINE UILKES Abma, geboren rond 1923. Volgt onder XV –fu.


                  2   JAN UILKES Abma, geboren rond 1928. Volgt onder XV –fv.


                  3   YFKE UILKES Abma, geboren april 1934 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel. Volgt onder  XV –fw.


                  4    YFKE UILKES Abma, geboren rond  1937. Volgt onder  XV –fx.XIV –eh      SINA SINES Abma, zoon van SINE HARMENS Abma en BOTJE Sieperda
                  geboren zaterdag 18 augustus 1900 “des namiddags ten vijf ure” te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Sina Abma, 35 jaar, Arbeider, wonende te Burgwerd.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 42 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeeding, 39 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Overleden donderdag 7 november 1991 te Sneek. Rouwdienst in de Ned.Herv kerk te Burgwerd
                  Begraven maandag 11 november 1991 te Burgwerd, in het zelfde graf als haar broer Bauke, ongehuwd.

                  Uit een relatie met onbekende man:


                 1  SINES SINAS Abma, geboren. Volgt onder XV –fy.XIV –ei       JAN SINES Abma, zoon van SINE HARMENS Abma en BOTJE Sieperda
                  geboren maandag 1 december 1902 “des nachts ten drie ure” te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Sina Abma, 37 jaar, Arbeider, wonende te Burgwerd.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 45 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeeding, 42 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Overleden woensdag 27 december 1989 te Joure, (verzorgingtehuis “De Flecke”),
                  gemeente Skarsterlân 87 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Burgwerd.  Begraven zaterdag 30 december te Burgwerd.
                  Gehuwd met PIETJE ROELOFS Van der Ploeg, geboren 19 juli 1911 te Lollum.
                  Dochter van Roelof van der Ploeg en Froukje Meijer.
                  Overleden maandag 9 oktober 2000, 89 jaar oud, te Bolsward.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv kerk te Burgwerd. Begraven donderdag 12 oktober 2000 te Burgwerd.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FROUKJE JANS Abma, geboren 1935 .Volgt onder XV –fz.


                  2   SINA HARMEN JANS Abma, geboren 1937. Volgt onder XV –ga.       


                  3   ROELOF JANS Abma, geboren woensdag 7 december 1938 te Burgwerd. Volgt onder XV –gb.


                  4   BOTJE JANS Abma, geboren 1940. Volgt onder XV –gc.


                  5   FENJE JANS Abma, geboren 20 april 1941 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XV –gd.


                  6   AALTJE SINA JANS Abma, geboren 1942 . Volgt onder XV –ge.


                  7   FENJE JANS Abma, geboren 1944. Volgt onder XV –gf.


                  8   GERRIT JAN JANS Abma, geboren 1945. Volgt onder XV –gg.


                  9   BAUKE JANS Abma, geboren 31 mei 1948 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XV –gh.


                10   SINA JANS Abma, geboren 1948. Volgt onder XV –gi.


                11   FREERK UILKE JANS Abma, geboren 1952, Volgt onder XV –gj.
XIV –ej        AALTJE SINES Abma, dochter van SINA HARMENS Abma en BOTJE Sieperda,
                  geboren zaterdag 1 april 1905. overleden na 1991.
                  Overleden 22 september 2001 te Sneek. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Burgwerd.
                  Begraven donderdag 27 september 2001 te Burgwerd.
                  Gehuwd met LOLKE. L.  Vellinga, geboren rond 1907.
                  Overleden  3 juni 1985.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   BOTJE LOLKES Vellinga. Geboren rond 1930.
                       In 2001 woont ze in Leiden,


                  2   J. LOLKES Vellinga, geboren rond 1933.
                       Gehuwd met D. Sijbesma. in 2001 wonende te Sint. Jacobiparochie.


                  3   SINE LOLKES Vellinga, geboren rond 1935.
                       Gehuwd met J. de Jong. In 2001 wonen ze in Lollum.


                  4   G. LOLKES Vellinga, geboren rond 1938.
                       In 2001wonende te Sneek.

XIV –ek       ANNA ALES Abma, dochter van ALE HARMENS Abma en ANKE PIERS Westra.
                  geboren 15 september 1898 te Baarderadeel.XIV –el       ELISABETH HOMMES Abma, dochter van HOMME HARMENS Abma en ANKE Laffra,
                  geboren 17 augustus 1897 “des avonds ten half twaalf ure”te Bolsward.
                  Aangever was: Homme Abma, 25 jaar, Pakhuisknecht, wonende te Bolsward.
                  Getuigen waren: Johannes van Dijk, 51 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jelle Andela, 30 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.XIV –em     HARMEN HOMMES Abma, zoon van HOMME HARMENS Abma en ANKE Laffra, 
                  geboren 24 oktober 1899 te gemeente Bolsward.XIV –en      HARMEN PIETERS Abma, zoon van PIET HARMENS Abma en SIERKJE JORRIT Jorritsma,
                  geboren rond 1906. Overleden  zondag 17 december 1972 te Sneek, 66 jaar oud. Beroep: Werkte voor Calvé.
                  Begraven woensdag 20 december 1972, op de algemene begraafplaats te Sneek.
                  Ere lid van de voetbalverenging Sneek. Lang tijd hoofd Consul van de KNVB.
                  Organisator van bejaardentochten en Paasveetentoonstellingen.
                  Ondertrouw op 25 juli 1929.
                  Op 8 augustus 1929 te Sneek gehuwd met SJOUKJE JELLES Langeraap,geboren 28 april 1909 te Itens.
                  Overleden 2 december 2006 te Bolsward (verpleeghuis Bloemkamp)
                  Begraven donderdag 7 december 2006 te Sneek.
                  Dochter van Jelle Langeraap (*rond1886 - † 16-01-1956, Sneek) en
                  Tjitske Huisman. (*rond 1885 - † 14-06-1967, Sneek).
                  Wonen in de schoolstraat 20. In 1941 wonen ze in de Jachthavenstraat.
                  In 1972 woont Harmen aan de Bolswarderweg te Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MATHILDA HARMENS Abma, geboren 10 januari 1932 teSneek. Volgt onder XV –gk.


                  2   PETRONELLA HARMENS Abma, geboren  17 december 1936 te Sneek. Volgt onder XV –gl.


                  3   CARLA HARMENS Abma, geboren 8 januari 1941 te Sneek. Volgt onder XV –gm.


                  4   PIET HARMENS Abma, geboren 9 juli 1942 te Sneek. Volgt onder XV –gn.XIV –eo      MARIE GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en RIGTJE KLAZES Miedema,
                  
geboren 9 februari 1890 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 2 januari 1920 te gemeente Smallingerland, 29 jaar oud, gehuwd. Begraven te Wommels bij de kerk.
                  Op 1914 te Sneek gehuwd met PIETER JETZE KLAZES de Jong, 24 jaar, geboren rond
                  1890 te Nijega, gemeente Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde. Assistent, wonende te
                  Scharnegoutum, doch binnen de laatste zes maanden te Wommels.
                  Zoon van Klaas de Jong en Ymkjen Kramer, wonende te Woudsend
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 61 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                         Jan Rodenhuis, 29 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Ten tijde van de geboorte van hun dochter wonen ze bij de Coöp. Zuivelfabriek te Opeinde.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   onbekend JETZES de Jong, geboren rond 1917.


                  2   ANNA PIETER JETZES de Jong, geboren 28 juli 1919 te Opeinde.
XIV –ep      BERBER GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en RIGTJE KLAZES Miedema,
                  
geboren 19 mei 1891 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden  3 februari 1973. Begraven te Wommels bij de Kerk. 
                  Ondertrouw op 26 oktober 1910 te Wommels
                  Op 9 november 1910 te Hennaarderadeel gehuwd met SYBREN YEBS Reitsma, 21 jaar,
                  geboren rond 1889 te Wommels. Zoon van Yeb Tjallings Reitsma en Gerbrig Foekes Wynia.
                  Overleden 22 april 1977 te Bolsward (Bloemkamp), 87 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   …………..SYBRENS Reitsma, zoon geboren 22 april 1927 te Wommels

XIV –eq      HARMEN GERRITS Abma, Zoon van GERRIT HARMENS Abma en RIGTJE KLAZES Miedema,
                  geboren 6 januari 1893 te gemeente Hennaarderadeel. In 1959 wonen ze te Sneek.
                  Overleden donderdag 2 juli 1987 te Sneek, 94 jaar oud. Crematie maandag 6 juli te Goutum
                  Op 25 april 1918 te Franeker gehuwd met JELTJE DIRKS van der Berg, 24 jaar,
                  geboren rond 1894 te Kubaard, wonende te Franeker.
                  Dochter van Dirk Sijbes van den Berg, Landbouwer, en Trijntje Gerlofs Wijnia.
                  Getuigen waren: Sijbren Reitsma, 28 jaar, Koopman, Zwager van den Bruidegom, wonende te  Wommels.
                                             Willem Annema, 32 jaar, Timmerman, Zwager van den Bruid, wonende te Franeker.
                  Overleden 24 mei 1966.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TRIJNTJE HARMENS Abma geboren 19 februari 1919 te Kie, Franeker. Volgt onder XV –go.


                  2   GERRIT HARMENS Abma, geboren 21 mei 1920 te Kie, Franeker. Volgt onder XV –gp.


                  3   RIGTJE HARMENS Abma, geboren rond 1923. Volgt onder XV –gq.XIV –er       AFKE GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en RIGTJE KLAZES Miedema,
                  geboren 18 april 1895“des avonds ten half twaalf ure” te Wommels.
                  Aangever was: Gerrit Harmens Abma, 26 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Gerben Yntes Heeg, 48 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Tiemersma, 47 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Overleden maandag 25 november 1974 te Den Helder ( verpleeghuis “Den Hoogh”), 79 jaar oud.
                  Op 21 juli 1920 te Hennaarderadeel gehuwd met GERLOF GERRITS Miedema,
                  25 jaar, geboren rond 1895 te Wommels. Zoon van Gerrit Miedema en Hylkjen Salverda.
                  Overleden voor 1972. In 1959 wonen ze te Slootdorp. In 1972 wonen ze te Wieringerwerf.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARIA GERLOFS Miedema, geboren 4 mei 1926 te Wymbritseradeel.
                       Op 26 maart 1947 te Slootdorp gehuwd met KLAAS JANS Schurer, geboren
                       30 maart 1917 te Elsloo, gemeente Ooststellingwerf.
                       Overleden 7 april 1996 te Winkel, 79 jaar oud.
                       Zoon van Jan Johannes Schurer en Zwaantje Hulsinga.
                       Uit dit huwelijk: AAFKE KLAZES Schurer, geboren te Lutjewinkel.
                                               JAN KLAZES Schurer, geboren te Lutjewinkel.
                                               ZWAANTJE KLAZES Schurer, geboren te Lutjewinkel.
                                               MARIE KLAZES Schurer, geboren te Lutjewinkel.
                                               GERLOF KLAZES Schurer, geboren te Lutjewinkel.
                                               FRANCISCA KLAZES Schurer, geboren te LutjewinkelXIV –es      KLAAS GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en RIGTJE KLAZES Miedema,
                  geboren 12 juli 1896 “des morgens ten een ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Harmens Abma, 28 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Sytze Boersma, 32 jaar, Veehouder, wonende te Wommels.
                  Gerrit Tiemersma, 48 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Overleden 3 december 1975. Begraven te Oosthem. Ondertrouw op 22 april 1920.
                  In 1920 wonen ze in Blessum, in 1959  in Oosthem
                  Op 6 mei 1920 te Sneek, gehuwd met HIJLKJE JACOBUS van der Zee, 23 jaar,
                  geboren 12 november 1896 te Nijhuizum, wonende te Draaisterhuizen.  
                  Dochter van Jacobus van der Zee, overleden en van Ybeltje Visser, Boerin te Heeg.
                  Getuigen waren: Johannes van der Veer, 56 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                          Tjerk Faber, 31 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Overleden 27 september 1975 te Oosthem, 78 jaar oud. Begraven te Oosthem.

                  Uit dit huwelijk:


                  1  JACOBUS KLAZES Abma, geboren rond 1936 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                      Volgt onder XV –gr.XIV –et       RICHTJE GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                  geboren 19 april 1899 “des namiddags ten half vijf ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was:Gerrit Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Freerk Atzes van der Bos, 46 jaar, Bakker, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Tiemersma, 51 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Overleden 1 juni 1953 te Leiden, 54 jaar oud.
                  Op 1 juli 1922 te Hennaarderadeel gehuwd met PIETER GOSSES Wesselius, 25 jaar,
                  Geboren rond 1897 te Abbega.
                  Zoon van Gosse Pieters Wesselius (*rond 1852- † 27-05-1934,Sneek) en Schoutje de Jong
XIV -eu       SIEBREN GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                  geboren 19 april 1899
“des namiddags ten zes ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was:Gerrit Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Freerk Atzes van der Bos, 46 jaar, Bakker, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Tiemersma, 51 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                                              
                  Ondertrouw op 9 november 1927 te Wommels.
                  Op 25 november 1927 te Wommels gehuwd met  
RICHTJE JANS Tolsma.geboren rond 1901.
                  
Kerkelijk inzegening op 25 november in de gereformeerde kerk te Wommels.
                  Overleden rond 29 december 1994 te Canada, 93 jaar oud.
                  Dochter van Jan Aizes Tolsma († 07-07-1968, Drachten) en Hinke van der Werff († 26-01-1963)
                  Na hun huwelijk wonende te Lollum.Geëmigreerd naar Blackfalds Alta,Canada.

                  Uit dit Huwelijk:


                  1    GEORGE (GERRIT)  SIEBRENS Abma, geboren rond 1928. Volgt onder XV –gs.XIV –ev       KLAASKE GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                   geboren 30 april 1900
“des namiddags ten twee ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                   Aangever was: Gerrit Abma, 32 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                   Getuigen waren: Freerk Atzes van den Bos, 47 jaar, Bakker, wonende te Wommels.
                                              Gerrit Tiemersma, 52 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                   Overleden woensdag 10 november 1999 te Emmeloord, 99 jaar oud.
                   Begraven op maandag 15 november 1999 te Wommels.
                   Gehuwd met
JOHANNES CHRISTIAAN Vogelzang,geboren rond 1902.
                   Overleden maandag 4 juli 1977 te Bolsward, 75 jaar oud.
                   Gecremeerd vrijdag 8 juli 1977 te Goutum.
                   Zoon van Franciscus Vogelzang (*22-07-1873 - † 13-05-1951,Koudum)
                   en Margaretha Lunding (*15-01-1842 - † 14-05-1931,Heerenveen)

                  Uit dit huwelijk:

                  1   AALTJE ANNA Vogelzang. woont in 1977  te Emmeloord.
                      Gehuwd met RINK Visser.
                      Uit dit huwelijk: INEKE Visser.
                                              ANNEKE Visser.
                                              JOHAN Visser.
                                              MARISSA Visser.
                                              YVONNE Visser.
                                              MARIJN Visser.

                  2   ANNA HENDRIKJE Vogelzang. woont in 1977 te Jenison (U.S.A).
                       Gehuwd met BEN de Jong. Wonen in 1999 te East-Palestine Ohio, Amerika.
                       Uit dit huwelijk:RALPH de Jong.
                                              MIKE de Jong.
                                              STEVE de Jong.
                                              SYLVIA de Jong.
                                              PETE de Jong.
                                              BEN de Jong.

                  3   MARHARETHA IJLTJE Vogelzang. woont in 1977 te Nederhorst ten Berg.
                       Gehuwd met WIM ten Brinke. Wonen in 1999 in Koudum
                       Uit dit huwelijk: SASKIA ten Brinke.
                                               JOLANDA ten Brinke.
                                               CHRISTA ten Brinke.
                       
                  4   FRANCISKA JOHANNA Vogelzang. woont in 1977 te Roden.
                       Roepnaam: CISCA. Gehuwd met HENK Holt. In 1999 wonen ze in Nunspeet.
                      Uit dit huwelijk: ADALYNE Holt.
                                              ANNEMARIE Holt.XIV –ew      DOUWE GERRITS Abma, zoon van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                  
geboren 14 juni 1901
“des avonds ten zeven ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was Gerrit Harmens Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 67 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Tiemersma, 53 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                 
Was 40 jaar chauffeur bij Textielreiniging OZON B.V. te Sneek. Ridder in de orde van Oranje Nassau
                  Overleden donderdag 10 mei 1990 te Sneek, 88 jaar oud. Rouwdienst in de Geref.kerk te Sneek.
                  Begraven maandag 14 mei 1990 op de algemene begraafplaats te Sneek.
                  Gehuwd met HENDRIKJE Bouma.
                  In 1959 wonen ze in Sneek.


                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT DOUWES Abma, geboren.
                       Gehuwd met L. Tot. In 1990 wonen ze in Nevada U.S.A


                  2   B. DOUWES Abma, man, geboren.
                       Gehuwd met C. de Jager. In 1990 wonen ze in California. U.S.A.


                  3   S. DOUWES Abma, man, geboren.
                       Gehuwd met S. Bisschop. In 1990 wonen ze in Ontario, Canada.


                  4   A. DOUWES Abma, vrouw, geboren.
                       Gehuwd met E.G. Dijkstra. in 1990 wonen ze in Sneek.


                  5   ANE DOUWES Abma, geboren rond 1934. Volgt onder XV –gt.
                     XIV –ex       YNSCHJE GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                  geboren rond 1906. Overleden zondag 11 februari 1973 te Kollum.
                  gehuwd met BEERD Dam. Geboren rond 1904.
                  Overleden eind september 1985 te Veenwouden, 81 jaar oud.
                  in 1959 wonen ze te Kollum.XIV –ey       JELMER GERRITS Abma, zoon van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                  geboren 21 september 1908 te Wommels. gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden zaterdag 28 maart 1981 te Bolsward. Gecremeerd woensdag 1 april 1981 te Goutum.
                  Gehuwd met MARGARETHA Wouters.  Overleden 17 maart 1989 te Bolsward.
                  In 1959 wonen ze in Bolsward
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT  JELMERS Abma, geboren rond 1930
                       Gehuwd met M. Hoekema. In 1981 wonen ze te Bolsward.


                  2   J. JELMERS Abma, geboren rond 1932. vrouw.
                       Gehuwd met J. W. Okhuijzen Mulder. In 1981 wonen ze te Ede.


                  3   ANNA JELMERS Abma, geboren rond 1934. vrouw
                       Gehuwd met G. Braaksma. In 1981 wonen ze te Drachten.


                  4    M. JELMERS Abma, geboren rond 1937. vrouw in 1976 woont ze in Norg.
                        Gehuwd met S. A. Twijnstra. in 1981 wonen ze te Beetsterzwaag.


                  5   D. JELMERS Abma, geboren rond 1940.XIV –ez       GERRIT GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en ANNA KLAZES Miedema,
                  geboren rond 1912 te Wommels.
                  overleden 15 november 1978 te Sneek, 66 jaar oud. Gecremeerd in besloten kring
                  Gehuwd met SIJBRIGJE WIJPKES Hilverda, geboren rond 1915.
                  Overleden 17 juli 1988 te Sneek, 72 jaar oud. Gecremeerd in besloten kring.
                  Dochter van Wijpke .J. Hilverda (*rond1888 - † 13-08-1970,Franeker)
                  en  Wiepkje Barends (*rond 1891 - † 01-10-1980, Franeker).
                  

                  Uit dit huwelijk


                  1   GERRIT GERRITS  Abma, geboren 1937. Volgt onder XV –gu.


                  2   WIEPIE GERRITS Abma, geboren rond 1940. Volgt onder XV –gv.


                  3   WIEPKE JOHANNES GERRITS Abma, geboren rond 1942. Volgt onder XV –gw.


                  4    ANNO GERRITS Abma, geboren rond 1944. Volgt onder XV –gx.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER