Header image  
Generatie 14 B


 

 TERUG                                                                                                                                          VOLGENDE
                                                                                        STAMBOOMBEGINPAGINA

                                 Generatie 14b ba t/m cz


XIV –ba      FEIKJE FREERKS Abma, dochter zoon van FREERK RUURDS Abma en NIENKE Leenstra, 
                  geboren 15 oktober 1899 “des morgens ten vijf ure” te Uitwellingerga, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Abma, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Uitwellingerga.
                  Getuigen waren: Ruurd Veldhuis, 36 jaar, Landbouwer, wonende te Uitwellingerga.
                                          Gabe Elzer, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 8 november 1900  “des avonds ten half tien ure” te Ferwoude, gemeente Wonseradeel, 1 jaar oud.
                  Aangevers waren:Schelte Flameling, 42 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                               Dooitze Smeeding, Klerk, wonende te WitmarsumXIV –bb      JOHAN FREERKS Abma, zoon van FREERK RUURDS Abma en NIENKE Leenstra,
                  
geboren 6 september 1901 “des morgens ten zeven ure” te Ferwoude, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Freerk Abma, 32 jaar, Veehouder, wonende te Ferwoude.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 43 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeeding,40 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Scharnegoutum.
                  Ondertrouw op 23 april 1926
                  Op 6 mei 1926 gehuwd met HANNA JOHANS van der Meer, geboren 17 september 1899.Wonende te Oudega.
                  Overleden 18 februari 1947 te Broek in Waterland.
                  Dochter van Johan Hantjes van der Meer (*21-03-1861 – † 15-11-1926)
                  en Boukje van Wieren   (*11-07-1866 – † 28-03-1907)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   BOUKJE JOHANS Abma, geboren 1 juli 1927. Volgt onder XV –bf.


                  2   NIENKE JOHANS Abma, geboren 3 juni 1928. Volgt onder XV –bg.


                  3   FREERK JOHANS Abma, geboren 9 januari 1939 te Broek in Waterland. Volgt onder XV –bh.


                  4   JOHAN JOHANS Abma, geboren 18 augustus 1932 te Broek in Waterland.Volgt onder XV –bi.


                  5   KLAAS JOHANS Abma, geboren 20-september 1935 te Broek in Waterland. Volgt onder XV –bj.


                  6  FEMMIGJE JOHANS Abma, geboren 22 juli 1941 te Broek in Waterland.. Volgt onder XV –bk.


                  7   HANS JOHANS Abma, geboren 30 maart 1944 te Broek in Waterland. Volgt onder XV –bl.                  Tweede huwelijk op 19 januari 1950 met AGATHA van der Schaaf, geboren 14 april 1907 te Blija

                  Uit dit huwelijk:


                  8   ANNEKE JOHANS Abma, geboren 7 november te Broek in Waterland Volgt onder XV –bm.
XIV –bc      FEIKJE FREERKS Abma, dochter zoon van FREERK RUURDS Abma en NIENKE Leenstra
                 
geboren 2 mei 1905 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 30 oktober 1991 te Amsterdam, 86 jaar.
                  Ondertrouw op 23 april 1926.Ten tijde van haar huwelijk, wonende te Scharnegoutum.
                  Op 6 mei 1926 gehuwd met LIEUWE MEILES de Tamminga, geboren 28 januari 1904 te Deinum,
                  wonende te Deinum. Gereformeerd. Overleden voor 30 augustus 1964.
                  Zoon van Meile Lieuwes Tamminga (*rond 1877 - Overl:01-11-1946,Deinum) en
                  Trijntje Westerhuis.(*rond 1882 - Overl: 30-08-1964,Amsterdam)
                  In 1929/1930 verhuist naar Broek in Waterland.
                  Op 30 april 1932 wonen ze aan het Noord Hollands kanaal B23hs.
                  Op 19 mei 1933 wonen ze op de Buiksloterdijk  380.
                  Op 20 april 1960 wonen ze te Weesperkarspel, Gaasperdam A 28.
                  Op 1 april 1963 word dit omgenummerd naar Bijlmermeer 2
                  Op 13 juni 1963 woont ze op de Fazantenweg 31 te Amsterdam.
                  Op 9 maart 1977 woont ze in de Clematisstraat 1.
                  Op 20 december 1988 woont ze in de Beemsterstraat 546.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MEILE Tamminga, geboren 13 juni 1927 te Koudum. Op 8 mei 1952 gehuwd met ROELOFJE Huisman,
                       geboren 7 juni 1926 te Amsterdam. gewoond in Broek in Waterland   
                       Geëmigreerd naar Canada. (1162 Roselawn Avenue, Toronto) .
                       Gereformeerd. Werkte in een garage.
                       Uit dit huwelijk: MARY LOUISE MEILES Tamminga, geboren 24-01-1953


                  2   NIENKE Tamminga, geboren 1 maart 1929 te Koudum. Op 22 december 1949
                       Gehuwd met HENDRIK van der Beek, geboren 3 februari 1922 te Heers. Boer. Gereformeerd.
                       Veehouder te Wageningen, Westeinde 3 te Suriname.


                  3   TRIJNTJE Tamminga, geboren 20 december 1930 te Broek in Waterland.
                       Op 18 december 1952 gehuwd met DIRK van Harten, geboren 10 april 1926 te Amsterdam. 
                       Machinebankwerker. Gereformeerd.


                  4   FEIKJE Tamminga, geboren 14 april 1933 te Amsterdam.
                       Op 17 december 1953 Gehuwd met JAN Spekken, geboren 24 februari 1927 te Amsterdam.
                       Fijn Machinebankwerker (1162 Roselawn Avenue, Toronto) Gereformeerd.


                  5   SARA MAAIKE Tamminga, geboren 17 augustus 1934 te Amsterdam. Gereformeerd.


                  6   FREERK LIEUWE Tamminga, geboren 4 september 1938 te Amsterdam. Gereformeerd.


                  7   YTSEN DIRK Tamminga, geboren 29 juni 1943 te Amsterdam te Amsterdam.Gereformeerd.


                  8   LIEUWE Tamminga, geboren 6 januari 1947 te Amsterdam. Gereformeerd
XIV –bd      KLAAS FREERKS Abma, zoon van FREERK RUURDS Abma en NIENKE Leenstra,
                  geboren 4 augustus 1911 te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                  Op 9 mei 1934 gehuwd met JANNY Breedijk,
                  Melkhandel in Amsterdam.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   CHRISTINA KLAZES Abma, geboren in 1935 te Amsterdam. Volgt onder XV –bn.
                       

                  2   FREERK KLAZES Abma, geboren in 1937 te Amsterdam. Volgt onder XV –bo.


                  3   NIENKE KLAZES Abma, geboren in 1940 te Amsterdam. Volgt onder XV –bp.
XIV –be      RUURD WATTES Abma, zoon van WATTE RUURDS Abma en KLAASKE Miedema, 
                  geboren woensdag 15 maart 1899 “des morgens ten acht ure”te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Watte Abma, 27 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 68 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Boer te Oosthem. Overleden 8 oktober 1964, 65 jaar oud. Begraven te Oosthem.
                  In 1920 wonende te Winsum. Ten tijde van zijn huwelijk weer te Oosthem.
                  Was Vice-voorzitter van het waterschap ”Abbega”.
                  Op woensdag 4 mei 1921  te Sneek, gemeente Wymbritseradeel gehuwd met
ANTJE BAUKES Feenstra,
                  20 jaar, geboren 24 januari 1901 te Oudwoude, wonende te Oosthem.
                  Dochter van Bauke Feenstra, overleden, en Wytske Visser, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Johannes van der Veer, 57 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                          Tjerk Faber, 31 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek
                  Overleden 13 Januari 1951 te Oosthem, 49 jaar oud. Begraven te Oosthem.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIETSKE RUURDS Abma, geboren 20 september 1922 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –bq.  


                  2   WATTE RUURDS Abma, geboren 2 juli 1924 te Oosthem,  gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –br.


                  3   BAUKE RUURDS Abma, geboren 25 februari 1926 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –bs.


                  4   KLAAS RUURDS Abma, geboren 7 november 1928 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –bt.


                  5   WIEPKE RUURDS Abma, geboren 17 februari 1936 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –bu.


                  6   JELLE RUURDS Abma, geboren 28 maart 1940 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –bv.


                 
                  Op maandag 9 maart 1953 te Sneekl voor de 2de maal gehuwd met  SAAKJE van der Zee,
                  Geboren vrijdag 29 augustus 1913 te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 10 november 2004. Begraven te Ruigahuizen.XIV –bf       KLAAS WATTES Abma, zoon van WATTE RUURDS Abma en KLAASKE Miedema,
                  geboren zaterdag 14 juli 1900 “des morgens ten tien ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Watte Abma, 29 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 70 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 59 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Boer te Oosthem. Overleden 15 juni 1972. Begraven te Abbega bij de kerk. Ondertrouw 29 oktober 1924.
                  Op donderdag 13 november 1924 in  Sneek gehuwd met BEITSKE ANNES Attema, geboren
                  26 juli 1902 te Gaastmeer.
                  Overleden 15 december 1989 te IJlst, 87 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te IJlst. Begraven dinsdag 19 december 1989 te Abbega bij de kerk.
                  Dochter van Anne Sieks Attema (*rond 1867 - † 27-06-1942,Gaastmeer)
                  en Antje J. Couperus († 20-02-1938)

                  Uit dit huwelijk:


                  1  WATTE KLAZES Abma, geboren 20 juli 1925 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –bw.


                  2  ANTJE KLAZES Abma, geboren 20 juli 1925 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –bx.


                  3   ANNE KLAZES Abma, geboren 13 juni 1927 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –by.


                  4   RUURD KLAZES Abma, geboren 23 januari 1931 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –bz.


                  5   SIEBREN KLAZES Abma, geboren 8 september 1939 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –ca.
XIV –bg      FOKELTJE WATTES Abma, dochter van WATTE RUURDS Abma en KLAASKE Miedema,
                  geboren maandag 2 september 1901 “des nachts ten twee ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Watte Abma, 30 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Theunis van Berkum, 27 jaar, zonder beroep, wonende te Oosthem.
                                         Gabe Elzer, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 11 juni 1982. Begraven te Oosthem
                  Op donderdag 23 juli 1925 te Sneek gehuwd met
JAN JENTJES Dijkstra,
                  geboren donderdag 13 september 1894 te Oosthem.
                  Dominee te Hoorn. Overleden 24 februari 1977. Begraven te Oosthem.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLAASKE WIETSKE Dijkstra, geboren 19 mei 1926.
                       Op 13 juli 1950 gehuwd met PIETER WILHELM te Lintel Hekkert, geboren 12 januari 1924.
                       Fruitkweker te Hoorn. . Gereformeerd.
                       Uit dit huwelijk: HENDRIKA JEANETTE te Lintel Hekkert, geboren 15 juni 1953.


                  2   HENTJE Dijkstra, geboren 6 juli 1927.
                       Op 21 augustus 1953 gehuwd met JELTJE SIBILLA van Rij, geboren 4 november 1928.
                       Gereformeerd. Ing. Weg en waterbouw te Delft.


                  3   GEERTJE Dijkstra, geboren 30 december 1928. was verpleegster in Alkmaar. Gereformeerd


                  4   WATTE Dijkstra, geboren 9 maart 1930. Gereformeerd


                  5   WIETSKE KLAASKE Dijkstra, geboren 17 juli 1931.
                       Was Tandartsassistente te Hoorn.


                  6   JAIKE Dijkstra, geboren 12 oktober 1932. Overleden 26 oktober 1950.


                  7   ANNA FOKELINA Dijkstra, geboren 28 mei 1934. Gereformeerd
                       Was Medisch analiste te Hoorn. Gereformeerd


                  8   GERBEN JAN Dijkstra, geboren 10 februari 1937. Gereformeerd


                  9   YMKJEN Dijkstra, geboren 17 augustus 1938. Gereformeerd


                10   MARY TRYNTJE Dijkstra, geboren 26 februari 1941 .Gereformeerd


                11   FOKELTJE Dijkstra, geboren 15 september 1943. GereformeerdXIV –bh      SYBREN WATTES Abma, zoon van WATTE RUURDS Abma en KLAASKE Miedema,
                  geboren dinsdag 30 juni 1903 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Boer te Oosthem.
                  Overleden rond 18 februari 1973, 69 jaar oud. Was ruim 25 jaar penningmeester van de
                  Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Abbega.
                  Op donderdag 6 mei 1926 in Wymbritseradeel gehuwd met FROUKJE WYBRENS van der Goot,
                  geboren maandag 18 augustus 1902 te Gaastmeer. Overleden 5 februari 1991 te Blauwhuis, 88 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Abbega. Begraven zaterdag 9 februari 1991 te Abbega.
                  Dochter van Wybren van der Goot en Tjitske Lycklama à Nijeholt.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WATTE SYBRENS Abma, geboren maandag 7 februari 1927 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –cb.


                  2   TJITSKE SYBRENS Abma, geboren 20 april 1829 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –cc.


                  3   KLAASKE WIETSKE SYBRENS Abma, geboren 18 maar 1932 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XV –cd.


                  4   WYBREN SYBRENS Abma, geboren 18 mei 1933 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –ce.


                  5   RUURD SYBRENS Abma, geboren 31 juli 1938 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XV –cf.XIV –bi       JELLE WATTES Abma,  zoon van WATTE RUURDS Abma en WIETSKE Visser.
                  geboren 12 juli 1907 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 28 april 1908 “des morgens ten vier ure” te Oosthem,
                  gemeente  Wymbritseradeel, 9 maanden oud.
                  Aangevers waren: Wibbe Elzinga, 52 jaar, Schilder, wonende te Oosthem.
                                               Theunis van Berkum, 34 jaar, Boer, wonende te OosthemXIV –bj       YMKJE WATTES Abma, dochter van WATTE RUURDS Abma en WIETSKE Visser.
                  geboren 30 december 1909 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden dinsdag 19 december 1989 te Oosthem. Rouwdienst in de Geref.kerk te Oosthem.
                  Begraven zaterdag 23 december 1989 te Oosthem.
                  Op 8 mei 1930  in Wymbritseradeel gehuwd met HYLKE van der Zee, geboren 23 mei 1904 te Nieuwhuizum.
                  Overleden zondag 24 december 1995 te Oosthem, 91 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Oosthem. Begraven vrijdag 29 december te Oosthem.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIETSKE HYLKES van der Zee, geboren. in 1970 wonen ze te Sybrandahuizen.
                       Gehuwd met JOHANNES DOUWES Groot. in 1980 wonen ze te Sybrandahuizen.
                       Uit dit huwelijk: IJMIE JOHANNES Groot.
                                               DOUWE JOHANNES Groot.
                                               WIERDINA JOHANNES Groot.
                                               HIELKE JOHANNES  Groot.
                                               WILLEM JOHANNES Groot.


                  2   J. HYLKES van der Zee, man, geboren. In mei 1970 wonen ze te Oosthem.
                       Roepnaam: KOOS.  Gehuwd met NEELTJE van der Meulen. In 1980 wonen ze te Oosthem.
                       Uit dit huwelijk: HIELKE .J. van der Zee.
                                               JACOBIEN .J. van der Zee.
                                               DAAN .J. van der Zee.
                                               BARELD .J. van der Zee.
                                               IJMKJEN .J. van der Zee.


                  3   WATTE HYLKES van der Zee, geboren.  In 1970 wonen ze te Oosthem.
                       Gehuwd met DJOEKE van der Goot. In 1980 wonen ze te IJlst.
                       Uit dit huwelijk: HIELKE WATTES van der Zee.
                                               PETRA WATTES van der Zee.
                                               IJMIE WATTES van der Zee.
                                               HINDRIK WATTES van der Zee.
                                               JACO WATTES van der Zee.
                                               JAN WATTES van der Zee.
                                               SIEBREN WATTES van der Zee.


                  4   KLAAS HYLKES van der Zee, man, geboren. In 1970 wonen ze te Zoutkamp.
                       Gehuwd met GEESKE Teakema. In 1980 wonen ze te Oosterwolde.
                       Uit dit huwelijk: SJOUKJE KLAZES van der Zee.
                                               HIELKE KLAZES van der Zee.
                                               ANNE KLAZES van der Zee.
                                               KOOS KLAZES van der Zee.
                                               IJMIE KLAZES van der Zee.


                  5   SIEP HYLKES van der Zee,  man, geboren. In 1970 wonen ze te Vollenhove.
                       Gehuwd met JOKE Zaadnoordijk. In 1980 wonen ze te Delfzijl.
                       Uit dit huwelijk: BERTHIE SIEPS van der Zee.
                                               BARTEL SIEPS van der Zee.
                                               ROELOF SIEPS van der Zee.
                                               LOES SIEPS van der Zee.


                  6   IJPIE HYLKES Van der Zee,  vrouw, geboren. In 1970 wonen ze te Abbega.
                       Gehuwd met TJEERD Wiersma. In 1980 wonen ze te Abbega.
                       Uit dit huwelijk: IJMIE TJEERDS Wiersma.
                                               ROMKE TJEERDS Wiersma.
                                               HIELKE TJEERDS Wiersma.
                                              MARGREET TJEERDS Wiersma.


                  7   FOKIE HYLKES  van der Zee, vrouw, geboren.  In 1970 wonen ze te  Sneek.
                       Gehuwd met  GERRIT Bil. In 1980 wonen ze te  Sneek.
                       Uit dit huwelijk: IJMIE GERRITS Bil.
                                               PETER GERRITS Bil.


                  8   JANNIE HYLKES van der Zee, vrouw geboren. In 1970 wonen ze te  Rotterdam.
                       Gehuwd met JAN Hoekstra. In 1980 wonen ze te  Band.
                       Uit dit huwelijk: IRMA JANS Hoekstra.
                                               ARJAN JANS Hoekstra.
                                               HENK JAN Hoekstra.


                  9   JELLE HYLKES van der Zee, geboren. In 1970 woont deze persoon in Oosthem.
                       Gehuwd met JOKE Roeper. In 1980 wonen ze te Sneek.
                       Uit dit huwelijk: MARTIN JELLES van der Zee.
                                               RICHARD JELLES van der Zee.
                                               JOLANDA JELLES van der zee.XIV –bk      TJITSKE WATTES Abma, dochter van WATTE RUURDS Abma en WIETSKE Visser.
                  geboren 21 maart 1913 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 14 april 1913 “des namiddags ten twee ure” te Oosthem,
                  gemeente Wymbritseradeel, 3 weken oud.
                  Aangevers waren: IJsbrand Cnossen, 43 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                                Lammert Hylarides, 26 jaar, Boer, wonende te OosthemXIV –bl       ELIZABETH JOHANS Abma, dochter van JOHAN RUURDS Abma en TRIJNTJE Jellema,
                  geboren 20 april 1899 “des voormiddags ten elf ure”te Gauw, Gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Johan Abma, 24 jaar, Landbouwer, wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 68 jaar, Klerk, wonend te Sneek.
                                          Gabe Elzer, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Na een ernstige ziekte overleden, zaterdag  8 november 1975 te Bolsward.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Begraven woensdag 12 november te Folsgare bij de kerk.
                  Ten tijde van haar huwelijk, wonende te Abbega. Ondertrouw op 1 mei 1929. In 1970 woont ze te IJlst
                  Op 15 mei 1929 gehuwd met DOEDE HENDRIKS de Boer, geboren 20 juni 1895 te Oppenhuizen.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Hartwerd.
                  Overleden 27 maart 1944 te Exmorra,48 jaar oud.  Geloof: Ned.Hervormd.XIV –bm     RUURD JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema,                                 
                  geboren 15 geboren oktober 1900 “des avonds ten elf ure” te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Johan Abma, 26 jaar, Boer, wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 70 jaar, Klerk, wonend te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 59 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 16 augustus 1952 te Hartwerd. Begraven te Folsgare. Geloof: Ned.Hervormd.
                  Ondertrouw op 21 april 1927. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Hartwerd.
                  Op 7 mei 1927 gehuwd met HINKE MARTENS Gerbrandy, geboren 29 november 1903,
                  wonende te Nijland.Kerkelijk inzegening 8 mei 1927 na het overlijden van haar man, boerin te Hartwerd.
                  Overleden zaterdag 16 februari 1991 te Wommels( Nij Stapert ), 87 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare. Begraven woensdag 20 februari 1991 te Folsgare.
                  Dochter van Marten Gerbens Gerbrandij (*rond 1861 - † 08-12-1936,Nijland.) en Geertje Visser

                  Uit dit huwelijk:

                  1   GEERTJE RUURDS Abma, geboren rond 1929. Volgt onder XV –cg.


                  2   TRIJNTJE RUURDS Abma, geboren 4 april 1932. Volgt onder  XV –ch.


                  3   JOHAN RUURDS Abma, geboren 29 juni 1935 te Hartwerd. Volgt onder XV –ci.


                  4   ELIZABETH RUURDS Abma, geboren 4 juli 1938 te Hartwerd. Volgt onder XV –cj.


                  5   MARTEN RUURDS Abma, geboren 3 juli 1948 te Hartwerd. Volgt onder XV –ck.
XIV –bn      HETTE JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema,
                  geboren 23 februari 1902 “des avonds ten half elf ure” te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was:Johan Abma, 27 jaar, Boer, wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Gabe Elzer, 61 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                          Johannes van der Veer, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden 15 april 1970.XIV –bo      FREDERIK JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema,
                  geboren 14 november1903.  Veehouder te Gauw. Geloof: Ned.Hervormd.
                  Overleden 3 juni 1928 “des namiddags ten twee ure” te Idzegahuizen, 24 jaar oud.
                  Aangevers waren: Hendrik Carrinus, 69 jaar, wonende te Idzegahuizen.
                                            Karssen Edens, 23 Jaar, Adjunct Commies, wonende te Witmarsum.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Hartwerd. Ondertrouw op 29 april 1928
                  Op 5 mei 1928 gehuwd met ULKE HENDRIKS Twijnstra, geboren 16 juni 1909. Wonende te Nijland.
                  Na hun huwelijk wonen ze te Idzegahuizen.
                  Later opnieuw gehuwd met een Rienstra.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   FREDERIKA FREDERIKS Abma, geboren 2 februari 1929. Volgt onder XV –cl.XIV –bp      
JELLE JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema, 
                  
geboren 24 mei 1905. Boer te Oudega.
                  Overleden maandag 9 juli 1984 te Oudega, 79 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Oudega. Begraven donderdag 12 juli te Oudega (W).
                  Ondertrouw op 17 april 1930. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Hartwerd. In 1970 wonen ze te Makkum.
                  Op zaterdag 3 mei 1930 gehuwd met JOUKJE HARMENS Dijkstra, geboren 2 juni 1909.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Nijland.
                  Kerkelijke inzegening op zondag 4 mei in de Ned.Herv.kerk te Nijland.
                  Overleden vrijdag 20 april 1990 te Blauwhuis. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Oudega.
                  Begraven dinsdag 24 april te Oudega.
                  In 1975 wonen ze te Oudega.(W).
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANKE JELLES Abma, geboren 17 maart 1931 te Exmorra. Volgt onder XV –cm.


                  2   JOHAN JELLES Abma, geboren 15 december 1932 te Wolsum. Volgt onder XV –cn.


                  3   TRIJNTJE JELLES Abma, geboren 19 maart 1935 te Wolsum. Volgt onder XV –co.


                  4   HARMEN JELLES Abma, geboren 14 maart 1937 te Wolsum. Volgt onder XV –cp.


                  5   RUURD JELLES Abma, geboren 21 oktober 1943 te Wolsum. Volgt onder XV –cq.


                  6   HETTE JELLES Abma, geboren 14 november 1948 te Oudega. Volgt onder XV –cr.XIV –bq      
WATTE JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema,
                  geboren 3 december 1906. Geloof:Ned.Hervormd. Boer te Oosterend.
                  Overleden zondag 27 juli 1975 te Nijland,68 jaar oud. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Nijland.
                  Begraven woensdag 30 juli te Nijland, bij de kerk.
                  Ondertrouw op 18 april 1935. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Hartwerd
                  In 1979 wonen ze te Oosthem. Was lid van de mannenvereniging te Nijland.
                  Op 4 mei 1935 gehuwd met JANKE JANS Walsweer, geboren 7 oktober 1912 te Nijland.
                  Kerkelijk inzegening op 5 mei in de Ned.Herv.kerk te Nijland.
                  Overleden zaterdag 7 augustus 1999 te Bolsward
                  Begraven te Nijland, bij de kerk. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Nijland
                  Begraven woensdag 11 augustus 1999 te Nijland, bij de kerk.
                  Dochter van Jan Melis Walsweer (*24-05-1888 - † 29-11-1962,Drachten) en
                  Allegonda Elizabeth Abrahams Talsma. (*21-07-1889 - † 03-01-1963, Assen).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOHAN WATTES Abma, geboren 28 oktober 1938 te Oosterend. Volgt onder XV –cs.


                  2   JAN WATTES Abma, geboren 12 oktober 1940 te Oosterend. Volgt onder XV –ct.


                  3  ALLEGONDA ELIZABETH WATTES Abma, geboren 27 juni 1943 te Oosterend. Volgt onder XV –cu.


                  4   KLAAS WATTES Abma, geboren mei 1946 te Oosterend. Volgt onder XV –cv.XIV –br       ANNE JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema
                  geboren 9 april 1908. Geloof: Ned.Hervormd. Overleden 23 november 1991. Werd daar Andy genoemd.
                  Op 13 mei 1932 gehuwd met
ANTJE HANTJES Hannema, geboren 25 januari 1912.
                  Geëmigreerd naar Canada na 1949.
                  Aldaar overleden op zondag 10 september 2006 te Chatham, 94 jaar oud
                  In het verzorgingtehuis Riverview Gardens. Gecremeerd in het Lakeview Cemetery in Sarnia

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREDERIK JOHAN ANNES Abma, geboren 15 juni 1934 te Hartwerd. Volgt onder XV –cw.


                  2   HANTJE ANNES Abma, geboren 23 december 1935 te Hartwerd. Volgt onder XV –cx.


                  3   JOHAN ANNES Abma, geboren 23 januari 1938 te Hartwerd. Volgt onder XV –cy.


                  4   DIEUWKE ANNES Abma, 19 februari 1940 te Makkum. Volgt onder XV –cz.


                  5   TRIJNTJE ANNES Abma, geboren 19 mei 1942 te Makkum. Volgt onder XV –da.


                  6   FOEKJE ANTJE ANNES Abma, geboren 9 oktober 1944 te Makkum. Volgt onder XV –db.


                  7   ELIZABETH ANNES Abma, geboren 21 januari 1949 te Makkum. Volgt onder XV –dc.


XIV –bs      KLAAS JOHANS Abma, zoon van JOHAN RUURDS Abma en  TRIJNTJE Jellema
                  geboren  7 september 1912. Boer te Hartwerd. Geloof: Ned.Hervormd.
                  Overleden dinsdag 16 oktober 1990 te Bolsward, 78 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Martinikerk te Bolsward. Begraven zaterdag 20 oktober 1990 te Hartwerd.
                  Ondertrouw op 18 april 1935
                  Op 4 mei 1935 gehuwd met
HINKE YNTES Schukking, geboren 12 februari 1913.
                  Kerkelijk inzegening op 5 mei in de Ned.Herv.kerk te Nijland.
                  Dochter van Ynte .H. Schukken (*rond 1889 - † 10-10-1960,Nijland) 
                  en Klaaske van Berkum (*rond 1891 - † 22-01-1951,Nijland).
                  Overleden zondag 20 september 1970 te Hartwerd, 57 jaar oud.
                  Begraven donderdag 24 september te Hartwerd. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Hichtum.
                  Had zijn landvrouw Hiske Palma in huis tot haar overlijden op 20 februari 1968, 87 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLASKE KLAZES Abma, geboren 10 maart 1936 te Idzingahuizen. Volgt onder XV –dd.


                  2   JOHAN KLAZES Abma, geboren 27 augustus 1938 te Idzingahuizen. Volgt onder XV –de.


                  3   YNTE KLAZES Abma, geboren 29 juni 1940 te Idzingahuizen. Volgt onder XV –df.


                  4   RUURD KLAZES Abma, geboren 19 december 1942 te Idzingahuizen. Volgt onder XV –dg.


                  5   TRIJNTJE KLAZES Abma, geboren 2 januari 1946 te Idzingahuizen. Volgt onder XV –dh.


                  6   LUCRETIA KLAZES Abma, geboren 7 december 1949 te Hartwerd. Volgt onder XV –di.                  Eind december 1973 te Zutphen gehuwd met T. Veenstra In 1975 wonen ze te Bolsward
XIV –bt       DIEUWKE HANTJES Abma, dochter van HANTJE KLAZES Abma en WILLEMKE JOUKES Boersma.
                  geboren 28 april 1904. Ten tijde van haar huwelijk wonende te Oudega. Ondertrouw op 20 april 1933
                  Op 4 mei 1933 gehuwd met MURK WIEBES Viersma, geboren 8 april 1906 te Hichtum. Wonende te Gaastmeer.
                  Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Oudega.
                  Overleden donderdag 26 mei 1988 te Waaxens, 82 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Waaxens. Begraven maandag 30 mei 1988 te Waaxens.
                  Zoon van Wiebe Viersma (*rond 1873 - † 21-01-1963,Workum) en
                  Hotsche Hotzes Stallinga(* 21-10-1869 - † 15-04-1948,Gaastmeer), wonende te Gaastmeer.
                  In 1988 wonen ze te Waaxens.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WILLEMKE MURKS Viersma, geboren 11 november 1934 te Waaxens, Gemeente Hennaarderadeel.
                      Gehuwd met FEIKE Steigenga.


                  2   WIEBE MURKS Viersma, geboren 10 mei 1936 te Waaxens, Gemeente Hennaarderadeel.
                       Gehuwd met GEISKE van der Woude.


                  3   HOTSCHE MURKS Viersma, geboren 3 april 1939 te Waaxens, gemeente Hennaarderadeel.
                       Gehuwd met EELKE Gooldijk.


                  4   HANTJE KLAAS MURKS Viersma, geboren 16 februari 1942 te Waaxens, gemeente Hennaarderadeel.
                       Gehuwd met TJITSKE Hollenga. Roepnaam:HANSXIV –bu      SJOUKE HANTJES Abma , zoon van HANTJE KLAZES Abma en WILLEMKE JOUKES Boersma.
                  Geboren 25 mei 1908. Overleden maandag 6 oktober 1997 te Oudega (W), 89 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Oudega. Begraven vrijdag 10 oktober 1997 te Oudega.
                  Op 11 april 1946 gehuwd met
ANKE MEINDERTS Ykema, 27 jaar, geboren 4 februari 1919.
                  
Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Oudega.
                  Overleden zaterdag 24 september 2005, 86 jaar oud. Rouwdienst in de Ankerkerk te Oudega (W)
                  Begraven donderdag 29 september 2005 te Oudega.
                  Dochter van Meindert Pieters Ykema (*14-04-1878- † 04-09-1959,Oudega) en Grietje Westra.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GRIETJE SJOUKES Abma, geboren rond 1948 te Oudega. Volgt onder XV –dj.


                  2   HANTJE SJOUKES Abma, geboren rond 1950 te Oudega. Volgt onder XV –dk.


                  3   WILLEMKE SJOUKES Abma, geboren 28 april 1952 te Oudega. Volgt onder XV –dl.


                  4   DIEUWKE SJOUKES Abma, geboren 5 mei 1955 te Oudega. Volgt onder  XV –dm.


                  5   MEINTJE SJOUKES Abma, geboren 23 november 1959 te Oudega. Volgt onder XV –dn.XIV –bv      
RUURD RIENTSES Abma, zoon van RIENTS RUURDS Abma en TRIJNTJE SIJBRENS Koopmans,
                  geboren 6 november 1915 in het Militair hospitaal te Soerabaja, wonende te Magatan, N.O. Indië
                  Had een Doctorandus titel in de Chemie. Gestudeerd in Utrecht.
                  Woont in 1944  in Wageningen. In 1958 wonen ze tot 1965 te Maracaïbo, Venezuela.
                  In 1970  in Scheveningen en In 1977 wonen ze te Leidschendam.
                  Overleden 25 november 1985 te Leidschendam,70 jaar oud.
                  Gecremeerd vrijdag 29 november 1985  in het Crematorium Ockenburgh te Den Haag/Loosduinen
                  Gehuwd met ABRAMINA CORNELIA Voskuil, geboren 1 maart 1928 te Sabang, Ned. Indië
                  Overleden woensdag 13 februari 1980 te Leidschendam 51 jaar oud. Roepnaam: MINEKE.
                  Gecremeerd maandag 18 februari 1980  in het Crematorium Ockenburgh te Den Haag/Loosduinen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD SYBREN RUURDS Abma, geboren 6 april 1950 te Amsterdam. Volgt onder XV –do.


                  2   RONALD ADRIAAN RUURDS Abma, geboren 12 januari 1952 te B.P.M. Prabumulih,
                       Zuid Sumatra. Volgt onder XV –dp.


                  3   NIENKE HERMINE RUURDS Abma, geboren16 juni 1955 te Oldenzaal. Volgt onder XV –dq.
XIV –bw      
SIJBREN  RIENTSES Abma, zoon van RIENTS RUURDS Abma en TRIJNTJE SIJBRENS Koopmans,
                  geboren 5 februari 1920 te Garoet, N.O. Indië.
                  Overleden 11 april 1944 “ten vijftien ure, nul minuten” te Den Haag, 24 jaar oud.
                  Aangever was: Johannes Jacobus Roelofs, 60 jaar, Bode, wonende te ‘s-Gravenhage.
                 
 “door een noodlottig ongeval”
                  Het betreft hier een bombardement tegenover het vredespaleis te Den Haag.
                  Begraven 15 mei 1944 te Sliedrecht. Woonde in de Oranjestraat 86 te Sliedrecht.
                  Had een meester titel in het Indisch recht.  Was verlooft met NELLEKE Brons, wonende te Utrecht.XIV –bx       JOHANNES TJEERD RIENSES Abma, zoon van RIENTS RUURDS Abma en
                  TRIJNTJE SIJBRENS Koopmans, geboren 26 juli 1936 te Utrecht. (Diaconessenhuis).
                  In 1944 woont hij met zijn ouders in Sliedrecht.Verlooft 4 augustus 1947.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te IJlst, sathe “stadszicht”.
                  Gehuwd met DETJE .S. Brekeveld. Wonende te Wyckel, huize “Boszicht.
                  Dochter van G. Brekeveld en  IJ.S. Zeijlstra.
                  In 1958 wonen ze in Oss, Noord Brabant. In 1977 in Vlaardingen
 
                   Uit dit huwelijk:


                  1   SYB JOHANNES JOHANNESc Abma, geboren 2 augustus 1958 te IJlst. Volgt onder XV –dr.


                  2   YTJE ANNIE JOHANNES Abma, geboren 18 februari 1960 te IJlst. Volgt onder XV –ds.


                  3   NIENKE BERNADETTE JOHANNES Abma, geboren rond 1962. Volgt onder XV –dt.


                  4   GERARD REINIER JOHANNES Abma, geboren rond 1965. Volgt onder XV –du.XIV –by       
AKKE PIETERS Abma, dochter van PIETER JELLES Abma en RINSKE THOMAS Bijlsma,
                   geboren 23 februari 1919 te Nijland.
XIV –bz       
AALTJE  TAEDE RUURDS Abma, dochter van TAEDE RUURDS JELLES Abma en FROUKJE AGES Schrale,
                  geboren rond 1919.
                  Gehuwd met
J. Stroeve. in 1975 wonen ze te Huizen.XIV –ca  
    JELLE TAEDE RUURDS Abma, zoon van TAEDE RUURDS JELLES Abma en FROUKJE AGES Schrale,
                  geboren 17 januari 1921 te Bennekom
                  Gehuwd met
D.G. Ter Horst. in 1975 wonen Amsterdam.XIV –cb     
AGE TAEDE RUURDS Abma, zoon van TAEDE RUURDS JELLES Abma en FROUKJE AGES Schrale,
                  geboren rond 1924.
                  Gehuwd met
E.J. Swart. In 1975 wonen ze te Forest Grove ( U.S.A)XIV –cc       ANNA GERHARDA DIEDRICA AGES, dochter van Age Jelles Abma en AKKE Kneteman,
                  geboren 23 september 1923 te Wasco, California, U.S. of A.
XIV –cd      TERESSA  JEANETTE AGES Abma, dochter van Age Jelles Abma  en AKKE Kneteman,
                  geboren 7 april 1925 te Shafter, California USA.XIV –ce      JELJER RUURDS Abma, zoon van RUURD JELLES Abma en DURKJE JELJERS Keulen,
                  geboren 16 september 1924 te Nijhuizum.

                  Overleden 22 september 1993 te Sneek. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Koudum.
                  Begraven  Zaterdag 25 september 1993 te Koudum.
                  3 maanden voor zijn overlijden terug gekomen uit Amerika om de laatste periode
                  van zijn leven in Friesland door te brengen. Roepnaam: JERRY
                  Gehuwd met
MAAIKE BAUKES Algera, geboren 9 november 1925 te Koudum.
                  overleden 7 maart 1993 te Ontario (California), 67 jaar oud. Roepnaam: MARSHA.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Koudum. Begraven zaterdag 20 maart te Koudum.
                  In 1954 wonen ze in Norwalk (Californië ) .in 1973 wonen ze te Workum. In 1977 wonen ze te Shino, California.
                  Dochter van Bauke Algera (*rond1982 - † 27-06-1954,Exmorra) en
                  Trijntje Stuur(*rond1889 - † 27-10-1953,Groningen).

                                                                                                                                            

                  Uit dit huwelijk:
                       

                  1   TRIJNTJE JELJERS Abma, geboren rond 1952. Volgt onder XV –dv.


                  2   DURKJE JELJERS Abma, geboren rond 1954. Volgt onder XV –dw.XIV –cf       JELLE RUURDS Abma, zoon van RUURD JELLES Abma en DURKJE JELJERS Keulen,
                  
geboren tussen 1925 en 1937 te Workum.

                  Ondertrouw op 28 februari 1955.
                  Op 16 maart 1955 te Oosterwolde gehuwd met  RENSJE PIETERS Wemer, wonende te Makkinga.
                  Dochter van Pieter Wemer (*rond 1903 - † 17-05-1987,Oosterwolde)
                  en Femke Sikkema.(* rond 1905 - † 04-11-1992, Haulerwijk).
                  vanaf 1963 wonen ze op de boerderij ‘Waanvliet’, de boerderij van zijn ouders.
                  In 1973 wonen ze in Workum.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD JELLES Abma, geboren rond 1956. Volgt onder XV –dx.


                  2   KLAAS HENDRIK JELLES Abma, geboren rond 1958. Volgt onder XV –dy.


                  3    LIEUWKJE NEELTJE Abma, geboren rond 1960. Volgt onder XV –dz.XIV –cg      
PIETJE RUURDS Abma, zoon van RUURD JELLES Abma en DURKJE JELJERS Keulen,
                  
geboren 7 oktober 1938 te Workum.
                  Gehuwd met
DOUWE. W. de Jong .In 1973 wonen ze te Parrega.XIV –ch      JOHN THEODORE JOHN’S Abma, zoon van JELLE TAEDE (JOHN THEODORE)Abma
                  en ELSA MAY Bynum, geboren rond 1932 in Amerika.
                  Gehuwd met CAROL Hinshelwood.XIV –ci       RUURD TAEDES Abma, zoon van TAEDE RUURDS Abma en LIJSBERT JACOBS Strikwerda,
                  geboren 3 april 1916 te Sneek.
                  Overleden 4 september 1978 te Sneek, 62 jaar oud. In besloten kring gecremeerd.
                  Verlooft Kerstmis 1938 te Sneek met Ypie van Dijk. Ondertrouw op 7 februari 1942 te Sneek.
                  Op 24 juli 1942 te Sneek gehuwd met
YPIE HANSES van Dijk, geboren 17 augustus 1919.
                  Dochter van Hans van dijk (*rond1898 - † 12-01-1967,Oranjewoud).
                  en Jitske Pekema. (*22-04-1899 - † 18-10-1992,Drachten)
                  Overleden 23 maart 2004, 84 jaar oud te Drachten. In besloten kring gecremeerd.

                  Uit dit huwelijk:                            

                  1   HANS THEO RUURDS Abma, geboren 6 januari 1944 te Sneek. Volgt onder  XV –ea.


                  2   LIA RUURDS Abma. Geboren rond 1946 te Sneek. Volgt onder XV –eb.


                  3   MELLO RUURDS Abma, geboren 25 augustus 1957 te Sneek. Volgt onder XV –ec.XIV –cj       RUURDJE JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren 18 juni 1924 te Nijland.

                  
Gehuwd met SIKKE SIPKES Bakker. Geboren rond 1930.
                  Overleden 28 december 1983 te Nijland. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Nijland.
                  Begraven te Nijland.
                  Zoon van Sipke Durk Sikkes Bakker (*05-05-1900 - † 07-11-1978,Nijland)
                  en Richtje Speerstra.(*28-101901 - † 25-01-1989, Nijland).
                  In 1968 wonen ze te Nijland.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   DOUTJE SIKKES Bakker, geboren rond 1952.


                  2   SIPKE SIKKES Bakker, geboren rond 1954.


                  3   RICHTJE SIKKES Bakker, geboren rond 1957.


                  4   JELLE RUURD SIKKES Bakker, geboren 28 december 1959 te Nijland.


                  5   TINEKE SIKKES bakker, geboren rond 1961.XIV
–ck       RUURD TAEDE JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren 26 januari 1926 te Nijland.

                  Overleden 1 december 2001 te Folsgare, 76 jaar oud. Rouwdienst inde Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Begraven donderdag 6 december 2001 te Folsgare
                  Op 23 maart 1954 gehuwd met JOHANNA Speerstra, geboren rond maart 1931.
                  Dochter van B.H.Speerstra en Gerritje Atsma. (*rond 1907 - † 11-03-1972,Nijland).

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   TAEDE RUURD RUURDS Abma,
geboren rond 15 september 1953. Volgt onder XV –ed.


                  
2   GERRITJE JOHANNA RUURDS Abma, geboren rond 1956. Volgt onder XV –ee.


                  3   DOUTJE RUURDS Abma, geboren rond 1958. Volgt onder XV –ef.


                  4    JELLE DOUWE RUURDS Abma, geboren rond maart 1960. Volgt onder XV –eg.


                  5    MEINTE RUURDS Abma. Geboren rond 1962. Volgt onder XV –eh.XIV –cl        HESSELTJE JELLES Abma, dochter van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  
geboren 6 augustus 1927 te Nijland.
                  
Op 2 maart 1949 gehuwd met FEIKE CORNELIS JANS Nauta, geboren 11 december 1924 te IJsbrechtum.
                  Overleden 17 juni 2002 te Sneek. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Zoon van Jan Nauta (*1894 - † 13-06-1986,Sneek) en Nelligjen Kok.(† 15-08-1966)
                  In 1968 wonen ze te IJsbrechtum. In 1986  in Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   JAN FEIKES Nauta, geboren 20 oktober 1950.
                      Gehuwd met SIBLE LAMBERTUS De Blauw, geboren 6 mei 1951 te Bakhuizen.
                      Sinds 1972 wonen ze in Slochteren.


                 2   DOUTJE FEIKES Nauta, geboren 31 januari 1953
                      Gehuwd met  WILLEM van Goor, geboren 4 november 1948.
                      in 2002 wonen ze op  Achill Island, Ierland.
                      Uit dit huwelijk: HESSELTJE SARAH WILLEMS van Goor, geboren 30 april 1985.                 3  PRIVE                 4   JELLE RUURD FEIKES Nauta, geboren 25 maart 1958.
                      Gehuwd geweest met JOLIEN Raucamp
                      Uit dit huwelijk : MAREN JELLE RUURDS Nauta, geboren 14 juli 198…
                                             : DOUTSEN NELLIGJEN HESSELTJE, geboren 1 maart 1990, Overleden.
                                             : CHARLOTTE JOSEPHINE JELLE RUURDS Nauta, geboren 28 februari 1992.
                                             : FEIKE-JAN JELLE RUURDS Nauta, geboren 25 juni 1995
                      In genoemd als gehuwd met JANNEKE Hoekstra, geboren 21 september 1967.
                      In 2002 wonend in Leeuwarden.


                 5   HESSELIEN FEIKES Nauta, geboren 24 juli 1959
                      Samenwonend met FRED Doornbos. in 2002 wonend in Groningen
                      Uit dit huwelijk : HESSEL-JAN FRED’S Doornbos, geboren 3 maart 1997.
                                             :ANTHONIA CAROLINE FRED’S Doornbos, geboren 10 augustus 2001.


                6   ABRAHAM CORNELIS LEVIUS FEIKES Nauta, geboren 15 september 1964.
                     Gehuwd met HILDA Velda, geboren 16 mei 196… in 2002 wonend te Sneek.
                     Uit dit huwelijk: ANNEKE NELLY BRAMS Nauta, geboren 11 april 1995.
                                           : CORNELIS PIETER ABRAHAM BRAMS Nauta, geboren 18 oktober 1996
                                           : ISA HILDA LIVIA BRAMS Nauta 19 juni 2002.
XIV –cm     TJITZE JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren 27 november 1928.
                  Gehuwd met B. Colijn. in 1968 wonende te Nanaimo DC (Vancouver Island)
                  In 1973 wonen ze te Ladysmith (Canada).XIV –cn      MEINTE JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren 2 september  1930.
                  Gehuwd met
G.J.B. de Nooij. In 1968 wonende te Maartensdijk.
                  In 1984  in Witmarsum. In 2001 in Heerenveen.XIV –co       
GERBEN JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren  29 maart 1931 te Folsgare.
                  Gehuwd met
SjOUKJE SIPKES Bakker.
                  Dochter van Sipke Durk Sikkes Bakker (*05-05-1900 - † 07-11-1978,Nijland)
                  en Richtje Speerstra.(*28-101901 - † 25-01-1989, Nijland).
                  Doctorandus en Schrijver van o.a. “De nacht fan een leechrinner”
                  In 1972 verkoopleider van de KU ( Koperatieve Utjowerij ) (LC:23-12-1972).
                  In 1968 wonende te Leeuwarden. In 1988 wonen ze te Warga. In 2001  in Amsterdam

                  Uit dit huwelijk:                 1   RICHTJE GERBENS Abma, geboren 16 december 1966. Volgt onder XV –ei.


                 2   DOUTZEN GERBENS Abma, geboren 25 november 1969 te Leeuwarden. Volgt onder XV –ej.XIV –cp      KLAAS JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren rond 1933.
                  Gehuwd met ELISABETH MEIJES Reitsma. Geboren rond 1943.
                  Overleden 13 juni 1973 te Apeldoorn, 40 jaar oud.
                 
Dochter van Meije Reitsma (*1898 - † 09-01-1988,Sneek)  en Geertje de Jong.(† 13-05-1980).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GEERTJE KLAZES Abma, geboren rond 1965. Volgt onder XV –ek.


                  2   JELLE RUURD KLAZES Abma, geboren rond 1967. Volgt onder  XV –el.                   Opnieuw gehuwd met ANT Flinterman. Eind 1996 wonen ze in Wommels.
                   In 2001 in Apeldoorn.

XIV –cq       DOUTJE HESSELTJE MEINTJE JELLES Abma. geboren rond 1937.
                  dochter van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma, geboren rond  1937.
                  Gehuwd met WIM AGES de Bock.
                  
Zoon van Age Haring de Bock (*06-01-1894 - † 09-06-1961,Harlingen) en
                  Geertruida Houbein (*08-07-1896 - † 24-10-1971,Harlingen).
                  In 1961 wonende te Harlingen.  In 1968 wonende te Hengelo. In 2001  in Woudenberg

XIV –cr       ELIZABETH JELLES Abma, dochter van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren  8 mei 1939 te Folsgare.

                  Gehuwd met L. Visser. in 1968 wonende te Stellendam.
                  
                  Uit dit huwelijk:


                  1   JELLE LOURENS Visser, geboren 24 januari 1973 te StellendamXIV –cs       
GERBEN WILLEM JELLES Abma, zoon van JELLE RUURDS Abma en DOUTJE TJITSES Bouma,
                  geboren 12 juni 1942 te Folsgare.
                  
Fries Dichter, met een groot aantal uitgegevens boeken. Pseudoniem:Daniël Dean.
                  Studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
                  Werkte als docent godsdienst In het voortgezet onderwijs. Beroep: Psychotherapeut
                  Gehuwd met
CORRY Anderson. In 1968 wonende te Groningen
                  In 1973 wonen ze te Leeuwarden. Werkte als ziekenhuisapotheker in het MCL.

                 
 Uit dit huwelijk:


                  1   ELSKE MARIJE GERBENS Abma, geboren 24 april 1975 te Leeuwarden. Volgt onder XV –em.


                  In 1993  een relatie met FROUKJE Geertsma.
                  Dochter van Jacob Gosse Geertsma (*13-12-1921 - † 12-12-1993,Wommels)
                  en Atje Jouta (*22-08-1921 - † 29-09-1993, Wommels).XIV –ct       RUURD KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en
                  GEERTRUIDA Modderaar, geboren 17 september 1929 te Amsterdam.XIV –cu      ANTON JACOB KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en
                  GEERTRUIDA Modderaar,geboren 9 mei 1931 te Amsterdam.XIV –cv       CAROLINA WILLHELMINA GEERTRUIDA KLAZES Abma,
                  dochter van KLAAS RUURDS Abma en GEERTRUIDA Modderaar
                  geboren 11 juni 1932 te Amsterdam.XIV –cw      MEINDERT KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en
                  GEERTRUIDA Modderaar, geboren rond 1939 te Amsterdam.XIV –cx       MINK RUURD SIETSES Abma, Zoon van SIETSE RUURDS Abma en PIETJE Van der Meer,
                  geboren 21 februari 1928 te Folsgare.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Witmarsum.
                  Op dinsdag 19 mei 1952 te Sneek gehuwd met
ELIZABETH ENNES Feenstra. 26 jaar,
                  geboren 13 augustus 1925 te Nijland
                  Kerkelijk bevestiging in de Ned.Herv.kerk te Nijland.
                  Dochter van Enne Feenstra (*rond 1887 - † 10-03-1962,Nijland)
                  en Minke  Westra.(*rond 1890 - † 18-06-1973,Nijland)
                  Voor haar huwelijk wonende te Nijland. Na hun huwelijk wonende te Witmarsum.
                  In 1967 wonen ze te Ommen.
                  Overleden woensdag 18 februari 2004, 78 jaar, te Zwolle,
wonende te Ommen.
                  Begraven maandag 23 februari 2004 op de begraafplaats Laarmanshoek, te Ommen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SIETSE MINK RUURD SIETSES Abma, geboren rond 1974. Volgt onder XV –en.


                  2   MINKE MINK RUURD SIETSES Abma, geboren rond 1976. Volgt onder XV –eo.


                  3   ENNE MINK RUURD SIETSES Abma, geboren rond 1978. Volgt onder XV – ep.


                  4   PIETA MINK RUURD SIETSES Abma, geboren rond 1981. Volgt onder XV –eq.


                  5   HETTY MINK RUURD SIETSES Abma, geboren rond 1983. Volgt onder XV –er.XIV –cy       JAN SIETSES Abma, Zoon van SIETSE RUURDS Abma en PIETJE Van der Meer,
                  geboren 31 januari 1931 te Nijland.
                  Overleden zaterdag 22 december 2007 te Sneek, 77 jaar oud.
                  Begraven  donderdag 27 december 2007 te Folsgare.
                  Op 8 mei 1962 gehuwd met AFKE HENDRIKS de Vries.
                  Dochter van Hendrik Jans de Vries (*rond 1908 - † 15-05-1985,Sneek)
                  en
Trijntje Posthumus (*01-03-1911 - † 31-08-2003, Sneek).
                  In 1967 wonen ze te Hommerts.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   SIETSE JAN JANS Abma, geboren 18 mei 1963 te Wolsum. Volgt onder XV –es.


                  2   HENDRIK JANS Abma, geboren 19 september 1966 te Hommerts. Volgt onder XV –et.


                  3   TINEKE - TJITSKE JANS Abma, geboren 24 april 1968 te Hommerts. Volgt onder XV –eu.


                  4   PIETJE-LEENTJE JANS Abma, geboren 22 oktober 1969 te Hommerts. Volgt onder XV –ev.XVI –cz       
RUURD SIETSES Abma, Zoon van SIETSE RUURDS Abma en PIETJE JANS Van der Meer,
                  geboren
woensdag 5 oktober 1932 te Nijland.
                  Op dinsdag 8 maart 1960 gehuwd met ZWAANTJE Braakman, geboren zondag 4 augustus 1935 te Daarle.
                  In 1968 wonen ze te Den Ham (Overijssel) .

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SIETZE RUURDS Abma, geboren zaterdag 26 augustus 1961 te Den Ham. Volgt onder XV –ew.


                  2   JAN RUURDS Abma, geboren zaterdag 6 april 1963 te Den Ham. Volgt onder XV –ex.
 

                  3   PIET RUURDS Abma, geboren  zondag 19 juli 1964 te Den Ham. Volgt onder XV –ey.


                  4   JEANET RUURDS Abma, geboren dinsdag 26 april 1966 te Den Ham. Volgt onder XV –ez.                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER