Header image  
Generatie 13 fa t/m gg


 
 
 TERUG                                                                                                                                        VOLGENDE
                                                                                           STAMBOOMBEGINPAGINA

                                   Generatie 13 fa t/m ggXIII –fa        BAUKE JANS Abma, Zoon van JAN MURKS Abma en GATSKE BAUKES Boschma
                  geboren 15 mei 1884 “des morgens ten twee ure” te Lutkewierum, Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Jan Murks Abma, 37 jaar, Boer, wonende te Lutkewierum.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 50 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebold Tiemersma, 36 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 2 mei 1889 “des avonds ten elf ure” te Lollum, gemeente Wonseradeel, 4 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jan Kooistra, 65 jaar, Arbeider, wonende te Lollum.
                                                Dooitze Smeding, 28 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Uit de LC van 7 mei 1889:
                  “Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons geliefd zoontje BOUKE, in den
                   Aanvalligen leeftijd van 5 jaren.
                           Lollum, den 2 mei 1889.
                                                    J. M. ABMA
                                                   G. B. BOSCHMA”XIII –fb        BAUKE JANS Abma, Zoon van JAN MURKS Abma en GATSKE BAUKES Boschma
                  Geboren 25 december 1891 “des voormiddags ten half twaalf” te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                  Aangever was: Jan Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                  Getuigen waren: Dirk Andringa, 33 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                             Douwe Groenveld, 48 jaar, Secretarie beambte, wonende te Franeker.
                  Overleden 16 februari 1952 te Tzum, 60 jaar, oud. Begraven te Tzum.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Tjerkwerd. Zij is wonende te Achlum
                  Op 5 juni 1912 te Winsum gehuwd met JOUKJE ARJENS de Vries,
                  geboren 22 november 1891 “des nachts ten een ure” te Achlum, gemeente Franekeradeel.
                  Aangever was: Arjen Joostes de Vries, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Achlum.
                  Getuigen waren: Theunis Steinfort, 68 jaar, Venter, wonende te Achlum.
                                             Douwe Groenveld, 48 jaar, Secretarie beambte, wonende te Franeker.
                  Dochter van Arjen Joostes de Vries (*18-05-1846 - † 13-09-1919, Achlum)
                  en Beitske Pieters Sikkema. (*25-02-1862 - † 21-02-1916, Achlum)
                  Getuigen bij het huwelijk waren: Jan Alkema, 51 jaar, Veldwachter, wonende te Achlum.
                                                                    Jelle Terluin, 41 jaar, Veldwachter, wonende te Midlum.
                                                                    Reltje Bos, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Peins.
                                                                    Ype Keestra, 21 Jaar, Ambtenaar ter Secretarie, Franeker.
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Tjerkwerd. in 1914 wonen ze te Witmarsum.
                  In 1916 wonen ze te Winsum. In 1933 verhuizen ze naar Laakwerd onder Tzum.
                  Overleden 6 oktober 1967 te Franeker, 76 jaar oud.
                  Kopen op 16 februari  1933 via een openbare verkoping een boerderij op Laakwerd, bij Tzum.
                  Van Siek Willems Postma en Willemke Freerks Abma.    In 1959 wordt er een nieuwe
                  Boerderij geplaatst . Begin 60 er jaren neemt zoon Piet de boerderij over van zijn Moeder.
                  Later neemt die zijn dochter Petra de boerderij weer van hem over.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GATSKE BAUKES Abma, geboren 11 december 1912 te Tjerwerd, gemeente Wonseradeell. Volgt onder XIV –ft.


                  2   ARJEN BAUKES Abma, geboren 28 juli 1914 te Witmarsum, gemeente Wonderadeell. Volgt onder XIV –fu.


                  3   BEITSKE BAUKES Abma, geboren 29 maart 1916 te Winsum, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –fv.


                  4   JAN BAUKES Abma, geboren 22 maart 1918  te Winsum, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –fw.


                  5   KLASKE BAUKES Abma, geboren 7 maart 1920 te Winsum, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –fx.


                  6   SIEBRIGJE BAUKES Abma, geboren 30 maart 1922 te Winsum, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –fy.


                  7   YMKJE BAUKES Abma, geboren 6 november 1923 te Winsum, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –fz.


                  8   GERLANTJE LAMMYNA  BAUKES Abma,  geboren 1 februari 1926 te Winsum,
                       gemeente Baarderadeel Volgt onder XIV –ga.


                  9   MURK BAUKES Abma, geboren 1 februari 1926 te Winsum, gemeente Baarderadee.l Volgt onder XIV –gb.


                10   JACOBA BAUKES Abma, geboren 14 juli 1928 te Winsum, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –gc.


                11   PIET BAUKES Abma, geboren 7 juni 1933 te Tzum, gemeente Franekeradeel.  Volgt onder XIV –gd.


                12   JOSSINA BAUKES Abma, geboren 18 juni 1935 te Tzum, gemeente Franekeradeel.  Volgt onder XIV –ge. XIII –fc        HERMAN MINNES Abma, zoon van MINNE MURKS Abma en TRIJNTJE JANS Logterman,
                  geboren 8 april 1882 te Iowa, Amerika
                  Overleden  9 mei 1958 te Sacramento, California.
                  
Rond 1916 gehuwd met LYDIA Vilhauer, geboren  31 December  1891 in McPherson City, Zuid Dakota.
                  In 1920 wonen ze in Crow, Jerauld, Zuid Dakota.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   ORAY HERMANS Abma, geboren rond 1920. Volgt onder XIV –gf.

                  2   MYRA HERMANS Abma, geboren rond 1918 in Zuid Dakota. 
                       Volgt onder XIV –gg.XIII –fd        MARTZEN MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein,
                  geboren 25 mei 1881 te Harlingen. Beroep: Werkvrouw.
                  Op 1 februari 1904 te Harlingen gehuwd met BERNARD JOHANNES Drost, 22 jaar,
                  geboren rond 1882 te Harlingen, Timmermansknecht, wonende te Harlingen.
                  Zoon van Johannes Anthonius Drost, Schoenmaker, en van Elisabeth Postma, wonende Te Harlingen.
                  Getuigen waren: Roelof van der Meulen, 60 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                             Jan Drayer, 52 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                             Melle Wiersma, 62 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen.
                                             Jan Postma, 60 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen.

                  Op 15 juni 1916 te Harlingen gehuwd met GERRIT WILLEMS Mulder, 37 jaar, geboren rond 1869 te Harlingen,
                  Loswerkman, wonende te Harlingen.
                  Zoon van Willem Mulder, Loswerkman, en van Janneke Wolbertus.
                  Getuigen waren: Jacob Noordbeek, 37 jaar, gemeentebode, wonende te Harlingen.
                                             Jan Bakker, 63 jaar, Hulbode, wonende te Harlingen.

XIII –fe        JOHANNES MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein,
                  geboren 2 september 1883 te Harlingen.
                  Overleden  22 april 1943. begraven te Harlingen.XIII –ff        HILTJE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein,
                  geboren 9 september 1885 te Harlingen. Overleden 15 juni 1957. Begraven te Harlingen.
                  Op 21 juni 1906 te Harlingen gehuwd met BAUKE YEDES Hoekstra, 21 jaar, geboren
                  28 augustus 1884 te Almenum, Loswerkman, wonende te Harlingen.
                  Zoon van Yede Hoekstra en van Elske van der Heide, beide overleden.
                  Getuigen waren: Roelof van der Meulen, 63 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                             Jan Drayer, 55 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                             Melle Wiersma, 64 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen.
                                             Jan Postma, 62 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen
                  Overleden 10 december 1961. Begraven te Harlingen.XIII –fg         JANKE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein,
                   geboren rond 1888 te Almenum.
                   Op 5 februari 1920 te Harlingen gehuwd met DOUWE FRANS YDES Hoekstra, 32 jaar,
                   Geboren rond 1888 te Almenum, Matroos der Koopvaardij, wonende te Rotterdam. Weduwe van Adriana Sluimer.
                   Zoon van Yde Hoekstra en van Elske van der Heide, beide overleden.
                   Getuigen waren: Jan Bakker, 66 jaar, Hulpgemeentebode, wonende te Harlingen.
                                              Jacob Noordbeek, 40 jaar, Gemeentebode, wonende te Harlingen.XIII –fh        ABE MURKS Abma zoon van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein,
                  geboren 29 oktober 1989 te Almenum, gemeente Barradeel. Beroep in 1916 is Bootwerker.
                  Komt op 28 juni 1915 vanuit Purmerend naar Harlingen, en komt te wonen in de Zeilmakerstraat 4
                  Overleden 24 april 1939 “des voormiddags ten drie ure” te Harlingen, 49 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Johan Driester, 52 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                  Op 9 september 1915 te Harlingen gehuwd met DOOITSKE PIETERS Dijkstra, 19 jaar,
                  geboren rond 1896 te Harlingen, Dienstbode, wonende te Harlingen.
                  Dochter van Pieter Dijkstra, 40 jaar, Bootwerker, wonende te Harlingen, en van Grietje Haarsma, overleden.
                  Getuigen waren: Frans Jurjens Zwart, 34 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Franeker.
                                             Jacob Noordbeek, 36 jaar, Gemeentebode, wonende te Harlingen.
                  Overleden 17 december 1925 te Harlingen, wonende op de Zoutsloot 5, te Harlingen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    LEVENLOOS, geboren 10 januari 1916 “des namiddag twee uur” te Harlingen.
                        Aangevers waren: Dirk Drooge, 43 jaar, Aanspreker, wonende  te Harlingen.
                                                     Jurre Pieters van den Berg, 21 jaar, Ambtenaar ter Secretarie, wonende te Harlingen.                 2   TRIJNTJE ABES Abma, geboren 3 januari 1917 te Harlingen. Volgt onder XIV –gh.


                 3   PIETER ABES Abma, geboren 26 november 1919 te Harlingen. Volgt onder XIV –gi.


                 Op 30 juni 1928 te Harlingen gehuwd met ANTJE Broersma, geboren 28 augustus 1898
                 te Harlingen.

                 Uit dit huwelijk:


                 4   MURK ABES Abma, geboren 12 juli 1930 te Harlingen. Volgt onder XIV –gj.
                

                 
5   JOUKJE ABES Abma, geboren 8 augustus 1933 te Harlingen. Volgt onder XIV –gk.
    
    
                 6   MARTZEN Abma, geboren 10 januari 1937 te Harlingen. Volgt onder XIV –gl.XIII –fi         AAFKE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein,
                  geboren 28 april 1892 te Harlingen.
                  Op 2 december 1920 te Velsen gehuwd met GERRIT MARTINUS Meijer, 25 jaar,
                  Geboren rond 1895 te Harlingen. Beroep; Politie agent .
                  Zoon van Martinus Meijer en Akke van der Werf.XIII –fj         WIEBE MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en TRIJNTJE JOHANNES Soeverein, 
                  
geboren 22 juli 1896 te Harlingen.
                  Overleden na 28 maart 1962.
                  Verhuist naar Amsterdam.
                  Op 5 maart 1929 woont hij in de Ferdinand Bolstraat 186.
                  Op 11 april 1929 te Amsterdam gehuwd met GEERTIEN van Egten,
                  geboren 27 januari 1902 te Zuidwolde.
                  Overleden 28 mei 1958 te Amsterdam.
                  Op 16 september 1932 wonen ze in de Pieter van der Doesstraat 56.
                  Op 16 november 1935 wonen ze in de Karel du Jardinstraat 58a.
                  Op 4 juni 1940 wonen ze op de Ceintuurbaan 364 II.
                  Op 28 maart 1962 te Amsterdam gehuwd met ZWAANTJE de Hoogd,
                  
geboren 16 mei 1898 te Amsterdam.
                  Op 28 maart 1962 wonen ze op het Hendrick de Keijserplein 35 I.
                  Op 1 mei 1963 verhuizen ze naar Assen, naar de Troelstralaan 265.XIII –fk        RINKJE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TJALTJE Taekema,
                  geboren 13 augustus 1898 te Harlingen.
                  Overleden 17 september 1898 “des namiddags ten zes ure” in eene woning in wijk J, te Harlingen, 1 maand oud.
                  Aangevers waren: Jan Poort, 51 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                                               Jan Dreyer, 48 jaar, Commies ter Secretarie, wonende te HarlingenXIII –fl         DIRKJE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TJALTJE Taekema,
                  geboren  27 oktober 1899 te Harlingen.
                  Overleden 5 december 1899 “des namiddags ten zes ure” in eene woning in wijk J, te Harlingen, 1 maand oud.
                  Aangevers waren: Jan Poort, 51 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                                               Jan Dreyer, 48 jaar, Commies ter Secretarie, wonende te HarlingenXIII –fm       CORNELIS MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en TJALTJE Taekema,
                  geboren 10 juli 1901 “des voormiddags ten negen ure” in eene woning in wijk J, te Harlingen, 6 dagen oud.
                  Aangevers waren: Murk Abma, 45 jaar, Molenaarsknecht, wonende te Harlingen.
                                               Jan Dreyer, 50 jaar, Commies ter Secretarie, wonende te Harlingen.
                  Overleden 16 juli 1901 te Harlingen, 6 dagen oud.XIII –fn        JAN MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en TJALTJE Taekema,
                  geboren 16 april 1904 te Harlingen.
                  Overleden 28 april 1904 “des namiddags ten vijf ure”te Harlingen, 12 dagen oud.
                  Aangevers waren: Jan Poort, 55 jaar, aanspreker, wonende te Harlingen.
                                               Jan Postma, 60 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen.               

XIII –fo        HILTJE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TJALTJE Taekema,
                  geboren rond juli 1907 te Harlingen.
                  Overleden 4 januari 1909 “des namiddags ten twee ure”te Harlingen 17 maanden oud.
                  Aangevers waren: Jan Poort, 60 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                                               Egbert Harmens, 41 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.

XIII –fp       GEESKE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en TJALTJE Taekema,
                  geboren rond juli 1910 te Harlingen.
                  Overleden  22 januari 1912 “de voormiddags ten twee ure”te Harlingen, 18 maanden oud.
                  Aangevers waren: Jacob Poort, 65 jaar, aanspreker, wonende te Harlingen.
                                               Douwe Hilarius, 43 jaar, Koster, wonende te Harlingen.XIII –fq        ANNA MARTJE GEERTS Abma, dochter van GEERT ABES Abma en
                  GEESKE WAAIES Schotsman, geboren 9 november 1889 te Leeuwarden.
                  Overleden woensdag 16 augustus 1972 te Midlum, 82 jaar oud.
                  Begraven zaterdag 19 augustus 1972 te Midlum.
                  Ondertrouw op 2 juni 1919 Leeuwarden.
                  Op 21 juni 1919 te Leeuwarden gehuwd met TIJS WIEBE Visser, geboren rond 1885 
                  Overleden 18 september 1962 te Midlum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   T.G .Visser. in 1962 woont deze persoon in Utrecht.


                  2   T. Visser, man, Gehuwd met J.H.T.A. Tepper. In 1962 wonen ze in Groningen.


                  3    G. Visser, man, gehuwd met A .de Vries. In 1962 wonen ze in Weidum.


                  
4   H.A. Visser, deze persoon woont in 1962  in Midlum.

                                               

XIII –fr         ALBERT WILLEM GEERTS Abma, zoon van GEERT ABES Abma en
                  GEESKE WAAIES Schotsman, geboren 13 oktober 1891 te Leeuwarden.
                  Overleden 28 november 1920 te Leeuwarden, 29 jaar oud, ongehuwd.XIII –fs        ARNOLD JOHAN EDUARD GEERTS Abma, zoon van GEERT ABES Abma en
                  GEESKE WAAIES Schotsman, geboren 24 april 1893 te Leeuwarden.
                  Gehuwd met A. Hettema.
                  Zoon van Jacob Hettema (*rond1857 - † 25-03-1928) en A.Postma.
                  In 1940 wonen ze in Groningen.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   ALBERTA GEESJE ARNOLD’S Abma, geboren 20 september 1920 te Leeuwarden.   
                      Volgt onder XIV –gm.


                 2   GEESJE ARNOLD’S Abma, geboren 30 augustus 1926 te Leeuwarden.
                      Volgt onder XIV –gn.XIII –ft         OEPKE ALLES Abma, zoon van ALLE ABES Abma en GRIETJE de Jong,
                  geboren 7 oktober 1897 “des namiddags te half acht” te Workum.
                  Aangever was: Alle Abma, 31 jaar, Timmermansknecht, wonende te Workum.
                  Getuigen waren: Jan Minks, 61 jaar, Werkman, wonende te Workum.
                                              Wiebe Abma, 34 jaar, Pakhuisknecht, wonende te Workum.
                  Gehuwd met J. Muizelaar.XIII –fu        MAURITS RINKJEN Abma, dochter van RINKJEN ABES Abma,
                  geboren rond 1892.XIII –fv        WILHEMINA JACOBA MURKS Abma, Dochter van MURK ALLES Abma en
                  JACOBA WILHELMINA Gilon, geboren 6 januari 1896 te Maasdam.
                  Op 5 februari 1920 te Rotterdam gehuwd met PIETER FREDERIK JACOBUS CORNELIS Zwart,
                  25 jaar, geboren rond 1895 te Rotterdam.
                  Zoon van Cornelis Zwart en Elisabeth Quispel.XIII –fw        SJOUKJE ALIDA MURKS Abma, Dochter van MURK ALLES Abma en
                  JACOBA WILHELMINA Gilon, geboren 20 augustus 1898 te Rotterdam.
                  Op 21 mei 1919 te Rotterdam gehuwd met WILHELM JANS Burgerhout,  25 jaar,
                  Geboren rond 1894 te Hillegersberg. Zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena BotermansXIII –fx        MURKJE Abma, dochter van JOHANNES PETRUS ALLES Abma en KLAASKE Hoekstra,
                  geboren rond 1886 ???? te Hoorn.
                  Op 3 maart 1909 te Teteringen, gemeente Brabant gehuwd met PIETER HENDRIK van der Kemp.
                 
 geboren te Sas van Gent.
                  Zoon van Eugène Alexander Etienne van der Kemp en van Catharina Jeanette van der Gon Netscher.
                  Gehuwd met Graaf EDUARD van Bylandt, geboren  19 Februari 1900 in Zoeterwoude.
                  Overleden 20 juli 1989 te Oostende, België.
                  Zoon van Graaf Hendrik van Bylandt (*07-09-1863, Zoeterwoude)
                  en Barones Johanna van Vetsera(*25-05-1868,Istanbul)
                                                                  Hij huwt vervolgens Anna Maria Wilhelmina Bondam, geboren 27 juni 1900 te ‘s-Gravenhage.

XIII –fy         SJOUKJEN  Abma, dochter van JOHANNES PETRUS ALLES Abma en KLAASKE Hoekstra,
                   geboren rond 1889 te Hoorn. Overleden 21 april 1911 te Loosduinen, 22 jaar oud.XIII –fz        JOHANNES PETRUS Abma, Zoon van JOHANNES PETRUS ALLES Abma en KLAASKE Hoekstra,
                  geboren rond 1892 te Schagen.
                  Op 25 november 1913 te Roosendaal gehuwd met MARIA CATHARINA ADRIANA Bol,
                  
geboren te Roosendaal en Nispen. 
                  Dochter van George Philip Bol en Pieternella Johanna Schriek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ROGER HENRI RENÉ JOHANNES Abma, geboren rond  1920 te  Roosendaal en Nispen.
                       Volgt onder XIV –go.                  Ten tijde van zijn 2de huwelijk: Rijksambtenaar.
                  Op 12 augustus 1920 te Purmerend gehuwd met STIJNTJE GARBANDS Westmijze.
                  Geboren te Purmerend. Dochter van Garband Westmijze en Anna Christina Suidema.XIII –ga       ALLE ABES Abma, Zoon van ABE ALLES Abma en WILLEMPJE de Wit,
                  geboren rond 1898 te Strijen.
                  Op 17 september 1919 te Rotterdam gehuwd met IDA LEENDERTS Bul,  18 jaar,
                  Geboren rond  1901 te Oosterhout. Dochter van Leendert Bul en Adriana van Gils.XIII –gb       SJOUKJE ABES Abma, dochter van ABE ALLES Abma en WILLEMPJE de Wit,
                  geboren 25 januari 1900 te Rotterdam.
                  Op 11 juni 1919 te Rotterdam gehuwd met MARINUS ANTHONIUS DIONICIUS van Gaans,
                  24 jaar, geboren rond 1894 te Oud en Nieuw Gastel.
                  Zoon van Dionicius van Gaans en Christina Gijzen.

XIII –gc        JACOBUS JOHANNES PETRUS ABES Abma, zoon van ABE ALLES Abma
                  en WILLEMPJE de Wit, geboren 28 december 1900 te Rotterdam.XIII –gd       MURK JOHANNES PETRUS ABES Abma, zoon van ABE ALLES Abma
                  en WILLEMPJE de Wit, geboren 24 maart 1902 te Rotterdam.XIII –ge       RIEMER MURKS Abma, zoon van MURK RIEMERS Abma en onbekende vrouw,
                  geboren 21 augustus 1886 te Amsterdam. Beroep: Kantoorbediende.
                  Woonde in de Rustenburgerstraat 378.
                  Op 17 oktober 1908 woont hij in de Albert Cuypstraat 254.
                  Op 10 maart 1909 verhuist hij naar van Ruysdaelkade 25a.
                  Op 3 januari 1922 wonen ze in de Kerkstraat 38, 2 hoog.
                  Op 21 mei 1928 wonen ze op de Overtoom 454.
                  Op 7 april 1930 wonen ze  in de Roerstraat 176, 3 hoog.
                  Op 29 maart 1934 wonen ze in de Geleenstraat 10.
                  Op 7 juni 1911 te Amsterdam gehuwd met ALIDA HENDRIKA Baijer,
                  geboren 12 mei 1888 te Amsterdam. Geloof: Evangelisch-Luthers.
                  Dochter van Hendrik Jan Baijer.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HENDRIK RIEMER RIEMERS Abma, geboren 17 september 1913 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –gp.XIII –gf        GEERTJE SIJBRENS Abma, dochter van SIJBREN RIEMERS Abma en GRIETJE NANNES van der Leen,
                  geboren 16 december 1893 “des namiddags ten elf ure” te IJlst.
                  Aangever was; Sybren Abma, 29 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Johannes Cnossen, 44 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                             Lieuwe Buma, 53 jaar, Werkman, wonende te IJlst.
                  Overleden 23 januari 1961. Begraven op de algemene begraafplaats te Joure, in het zelfde Graf als haar zuster Antje.XIII –gg       RIEMER SIJBRENS Abma, zoon van SIJBREN RIEMERS Abma en GRIETJE NANNES van der Leen,
                  geboren 26 augustus 1897 te Sneek.
                  Overleden 20 oktober 1965. Begraven op de algemene begraafplaats te Joure.
                  Gehuwd met ANNA JACOBS Soetinga, geboren 4 maart 1897 te gemeente Haskerland.
                  overleden 31 december 1972. Begraven op de algemene begraafplaats te Joure.
                  Dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizetta Zandhuis.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    ALIDA LIZETTA  RIEMERS Abma, geboren rond 1922. Volgt onder XIV –gq.


                  2   JACOB RIEMERS  Abma, geboren rond 1924. Volgt onder XIV –gr.XIII –gh       NANNE SIJBRENS Abma, zoon van SIJBREN RIEMERS Abma en GRIETJE NANNES van der Leen,
                  geboren 8 december 1898 te Sneek.
                  Overleden te Joure, zondag 11 mei 1969, ”na een kortstondige ziekte”, 70 jaar oud.
                  Rouwdienst op woensdag 14 mei in de Doopgezinde kerk te Joure
                  Begraven op de algemene begraafplaats Westermeer te Joure.
                  Gehuwd met FROUKJE ALBERTS Jelsma, geboren 18 september 1900.
                  Overleden zaterdag 25 april 1981 te Joure. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Joure
                  Begraven woensdag 29 april 1981 op de algemene begraafplaats “Westermeer” te Joure.
                  Dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   SIJBREN NANNES Abma, geboren. Volgt onder XIV –gs.


                 2   ALBERT NANNES Abma, geboren. Volgt onder XIV –gt.


XIII –gi       
 ANTJE SIJBRENS Abma, dochter van SIJBREN RIEMERS Abma en GRIETJE NANNES van der Leen,
                  geboren 7 februari 1902 te Haskerland.
                  Overleden 23 januari 1973. Begraven op de algemene begraafplaats te Joure, in het zelfde
                  Graf als haar zuster Geertje.XIII –gj        SJOERD JANS Abma, zoon van JAN RIEMERS Abma en  ANTJE SJOERD Kuperus,
                  geboren 1 mei 1896 “des voormiddags ten een ure” te IJlst.
                  Aangever was: Jan Abma, 29 jaar, Onderwijzer, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Rink Ruardi, 40 jaar, Bakker, wonende te IJlst.
                                             Lolke Venema, 39 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                  Op 14 juli 1926 te Rotterdam gehuwd met HENDRIKA HELENA JANS van der Gaag,
32 jaar,
                  geboren rond 1892 te Kralingen. Dochter van Jan van der Gaag en Anna Vermaas

                  Uit dit huwelijk:

                 1   ANTJE SJOERDS Abma, geboren rond 1929 te Wassenaar. Volgt onder XIV –gu.XIII –gk       ANTJE JANS Abma, dochter van JAN RIEMERS Abma en  ANTJE SJOERDS Kuperus,
                  geboren 5 april 1898 “des namiddags ten half zeven ure” te IJlst.
                  Aangever was: Jan Abma, 31 jaar, Onderwijzer, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Rink Ruardi, 42 jaar, Bakker, wonende te IJlst.
                                             Klaas Bosma, 27 jaar, Veehouder, wonende te IJlstXIII –gl        PIETJE JANS Abma, dochter van JAN RIEMERS Abma en  ANTJE SJOERDS Kuperus,
                  geboren 15 augustus 1902 te IJlst. Overleden 18 januari 1968 te Doorn.
                  Begraven op de Oude algemene begraafplaats te Doorn, in het zelfde graf als haar zuster Froukje.XIII –gm      FROUKJE JANS Abma, dochter van JAN RIEMERS Abma en  ANTJE SJOERDS Kuperus,
                  geboren 13 mei 1911. Overleden 1 december 1971.
                  Begraven op de Oude algemene begraafplaats te Doorn, in het zelfde graf als haar zuster Pietje.

 

 


                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER