Header image  
Generatie 13 da t/m ft


 
 
 TERUG                                                                                                                                        VOLGENDE
                                                                                          STAMBOOMBEGINPAGINA

                                Generatie 13 da t/m ez

 


XIII –da       NEELIS DOUWES Abma, zoon van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  geboren 3 september 1865 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 17 juni 1868 “des namiddags ten zeven ure” te Sijbrandaburen, nummer 60,
                  gemeente Rauwerderhem, 2 jaar oud.
                  Aangevers waren: Tjalling Atzes Groenveld, 44 jaar, Boer, wonende te Sijbrandaburen.
                                                Klaas Gerbens Landstra, 35 jaar, Boer, wonende te Sijbrandaburen.
                                                Beide buren van de overledenXIII –db       SJOERD DOUWES Abma, zoon van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  
geboren 27 april 1867 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 4 september 1868 “des namiddags ten acht ure” te Sijbrandaburen,
                  nummer 7, gemeente Rauwerderhem, ruim1 jaar oud.
                  Aangevers waren: Pieter Jelles Elzingh, 44 jaar, Koemelker, wonende te Sijbrandaburen.
                                               Tjalling Atzes Groenveld, 44 jaar, Boer, wonende te Sijbrandaburen. 
                                               Beide buren van de overledenXIII –dc     NEELTJE DOUWES Abma, dochter van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                geboren 27 april 1870 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem.
                Overleden 22 juni 1881 “des namiddags ten half twee ure” te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 11 jaar oud.
                Aangevers waren: Gabe Atzes Fennema, 64 jaar, Timmerman, wonende te Terzool.
                                              Hotze Jans Suierveld, 30 jaar, Winkelier, wonende te TerzoolXIII –dd       SJOERD DOUWES Abma, zoon van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  
geboren 13 september 1872 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 25 juni 1876 “des voormiddags ten half drie ure” te Terzool, nummer 50, gemeente Rauwerderhem. 3 jaar oud.
                  Aangevers waren: Gabe Atzes Vennema, 59 jaar, Timmerman, wonende te Terzool.
                                                Catharinus Wytzes Jansma, 35 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.XIII –de       ANTJE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  geboren 31 augustus 1871 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 9 november 1881 te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 10 jaar oud.
                  Aangevers waren: Douwe Kiestra, 40 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                                Phae Jacobs Aukema, 45 jaar, Koemelker, wonende te TerzoolXIII –df        NEELTJE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  
geboren 30 november 1872 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 24 april 1909, gemeente Rauwerderhem.
                  Op 20 mei 1897 te Rauwerderhem gehuwd met HESSEL YMKES Donker, 23 jaar
                  Geboren rond 1873 te Sondel, gemeente Gaasterland.
                  Zoon van Ymke Hessels Donker en Wiepk Tjallings van der Zee.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIEPK HESSELS Donker, geboren 7 mei 1898 te Rauwerderhem.


                  2   WIETSKE HESSELS Donker, geboren 5 juli 1900 te Rauwerderhem.


                  3   KLARA Donker, geboren 27 oktober 1901 te Rauwerderhem.XIII –dg       TJEERD HARMENS Abma, Dochter van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  geboren 17 november 1874 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 19 maart 1930 te Bolsward.
                  Op 24 mei 1900 te Rauwerderhem gehuwd met TRIJNTJE PIETERS Dijkstra, 26 jaar
                  26 jaar, geboren rond 1874 te Terzool, dochter van Pieter Durks Dijkstra en Pietje Douwes Bergsma.XIII –dh        JAN HARMENS Abma, Zoon van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                   
geboren 3 april 1876 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                   Op 24 mei 1900 gehuwd met TRIJNTJE ANNES van der Meer, 19 jaar geboren te
                   Kubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                   Dochter van Anne Jans van der Meer en Hotske Jans Plantinga.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   WYPKJE JANS Abma, geboren 25 juni 1901 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIV –do.


                   2   WIEPJE JANS Abma, geboren rond 1907. Volgt onder XIV –dp.XIII –di        WYBKJEN HARMENS Abma, Dochten van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  geboren 11 september 1878 te Terzool, gemeente Rauwerderhem
                  Overleden 17 juni 1879 te Terzool, gemeente Rauwerderhem, “des voormiddags ten een ure”, 9 maanden oud.
                  Aangevers waren: Hendrik Dijkstra, 66 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.
                                                Douwe Kiestra, 38 jaar,  Boer, wonende te Terzool.XIII –dj        BEEN HARMENS Abma, Zoon van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  
geboren 21 september 1880 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Overleden 5 februari 1955.
                  Op 6 mei 1909 gehuwd met TRIJNTJE Stegenga, geboren 18 januari 1887 te Wijckel,
                  Overleden 19 juni 1968. Dochter van Albert Stegenga en Roelofje Hofman.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HARMEN BEENS Abma.
geboren 30 september 1910 te Terzool. Volgt onder XIV –dq.


                  2   ALBERT BEENS Abma, geboren rond 1913 te Terzool. Volgt onder XIV –dr.


                  3   TJEERD BEENS Abma, geboren rond 1916 te Terzool. Volgt onder XIV –ds.


                  4   ROELOFJE BEENS Abma, geboren 5 april 1920 te Terzool,gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dt.XIII –dk       ANTJE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  geboren 1 augustus 1882 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 6 april 1908, gemeente Rauwerderhem.
                  Op 3 april 1907 gehuwd met JOHANNES PIETERS van der Meulen, 30 jaar, geboren
                  rond 1877 te Terkaple, gemeente Utingaradeel.
                  Zoon van Pieter Tjeerds van der Meulen en Gerritje Johannes Adema.XIII –dl        WYPKE HARMENS Abma, Zoon van HARMEN TJEERDS Abma en WYBKJEN JANS van Dijk,
                  
geboren 1 augustus 1882 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Beroep: Boerenknecht. Op 30 mei 1908 woont hij te Gauw 5.
                  In mei 1932 woont hij te Gauw 21.
                  Dit word op 1 november 1949 vernummerd naar Gauw 25.
                  Overleden donderdag 7 november 1957 te Gauw, 75 jaar oud. Begraven maandag 11 november te Gauw.
                  Drager van de order van Oranje-Nassau.
                  Gehuwd met Dotinga.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   S. Dotinga, gehuwd met  A. Visser. Wonende te Leeuwarden.


                  2   A. Dotinga, gehuwd met  H. Koornstra. Wonende te Sneek.


                  3   B. Dotinga, gehuwd met G. Tjeerdema. wonende te Gauw.XIII –dm      EELKJEN HARMENS Abma, Dochter van HARMEN TJEERDS Abma en WIJTSKE WABES Wartena,
                  geboren 21 april 1886 te Terzool, gemeente Rauwerderhem
                  Overleden 13 september 1976, 90 jaar oud. Begraven te Britsum.
                  Ondertrouw op 22 april 1909 te Terzool
                  Op 6 mei 1909 te Rauwerd gehuwd met BOIJEN HAYES Nicolaij, 22 jaar
                  Geboren 15 februari 1887 te Britsum, gemeente Leeuwarderadeel.
                  Overleden 13 augustus 1983, waarschijnlijk 95 jaar oud.
                  Zoon van Haye Klazes Nicolay en Lotje Willems Hiemstra. (*rond1858 - † 13-09-1931,Britsum).
                  Op 16 augustus 1954 wonen ze te Britsum nummer 150.Op 20 juli 1961 wonen ze te Britsum 65.
                  Dit word 2 januari 1969 gewijzigd in Jellingastrjitte 45.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LOTJE BOIJENS Nicolaij, geboren rond 17 augustus 1910.
                       Overleden rond 26 augustus 1910. (één van een tweeling).


                  2   HAYE BOIJENS Nicolaij, geboren 17 augustus 1910 te Stiens.
                       In 1976 woont hij in Canada.


                  3   WIJTSKE BOIJENS Nicolaij, geboren rond 1912.
                       Gehuwd met G. Lukas. in 1976 wonen ze te Vroomshoop.


                  4    HARMEN BOIJENS Nicolaij, geboren rond 1914.
                        Gehuwd met  Y. Kikstra. in 1976 woont hij in Canada.


                  5   KLAAS BOIJENS Nicolaij, geboren rond 1917.
                       Gehuwd met D. Dijkstra. In 1976 wonen ze te Britsum.


                  6   TJEERD BOIJENS Nicolaij, geboren rond 1919.
                       Gehuwd met D. Riemersma. In 1976 wonen ze te Britsum.


                  7   J. BOIJENS Nicolaij, geboren rond 1922.
                       Gehuwd met L. de Boer. In 1976 wonen ze te Vroomshoop.


                  8    LOTJE BOIJENS Nicolaij, geboren  rond 30 juni 1924 te Britsum.
                        Gehuwd met C. Wielinga. in 1976 wonen ze te RotterdamXIII –dn       WYBKJEN HARMENS Abma, Dochter van HARMEN TJEERDS Abma en WIJTSKE WABES Wartena,   
                  geboren 30 november 1890 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 27 juni 1891 “des namiddags te zes ure” te Terzool,
                  gemeente Rauwerderhem, 7 maanden oud.
                  Aangevers waren: Woltze Boonstra, 29 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.
                                                Douwe Keestra, 39 jaar, Boer, wonende te Terzool.XIII –do       FREERK HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,
                  geboren 16 oktober 1860
“des namiddags te een uur" te Boxum, gemeente Menaldumadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 21 jaar, zonder beroep, wonende te Boxum.
                  Getuigen waren: Christiaan Michiel de Vries, 55 jaar, Veldwachter, wonende te Menaldum.
                                             Jan Tymens de Boer, 36 jaar, Kastelein, wonende te Menaldum.
                  Op zaterdag 23 februari 1889 te Pijnacker gehuwd met
                 
ELISABETH CATHARINA van der Wilk, 26 jaar, geboren 28 oktober 1662 te Pijnacker.
                  Dochter van Arij van der Wilk (* 01-12-1833 - † 30-12-1887,Pijnacker)
                  en Dirkje Olij (*02-01-1836 - † 23-11-1894,Vrijenban).

                 Uit dit huwelijk:


                 1   ARIE FREERKS Abma, geboren rond 1891 te ’s-Gravenhage. Volgt onder  XIV –du.XIII –dp      
WYBE HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,
                  Geboren 21 juli 1862
"des nachte ten elf ure“ te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 63 jaar, Koemelker, wonende te Hijlaard. (Moet zijn 23).
                  Getuigen waren: Cornelis Hettes Wassenaar, 28 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                             Eelze Hiemstra, 34 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                  Overleden 26 september 1921 “des avonds ten half zes ure” te Hijlaard.
                  Aangevers waren: Sijbren Terluin, 72 jaar, Arbeider, wonende te Hijlaard.
                                               Dirk Dijkstra, 54 jaar, Arbeider, wonende te Hijlaard.
                  Begraven te Hijlaard. In 1910 wonen ze in Hijlaard. Beroep: Winkelier te Hijlaard.
                  Op 3 mei 1885 te Bolsward gehuwd met RIGTJE COENRAADS Hilverda, 26 jaar,
                  geboren 18 mei 1859 te Heeg, wonende te Bolsward.
                  Getuigen waren: Klaas Hettes Laagland, 36 jaar, Gemeente Secretaris, wonende te Bolsward.
                                             Johannes van Dijk, 39 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jan Falkena, 49 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                             Tjalling Wybes Dijkstra, 34 jaar, Agent van Politie van de gemeente Bolsward.
                  Overleden 19 juli 1929.  Begraven te Hijlaard. 
                  Dochter van Koenraad Taedes Hilverda, Werkman, en van Sjoerdje Ales van der Velde, wonende te Heeg.  

                  Uit dit huwelijk:
 

                  1   SINA WYBES Abma,  geboren 16 februari 1886 te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.Volgt onder XIV –dv.


                  2   SJOERDTJE WYBES Abma, geboren 15 november 1888 te Hijlaard, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIV –dw.


                  3   SJOERDTJE WYBES Abma, geboren 24 april 1890 te Hijlaard, gemeente  Baarderadeel. Volgt onder XIV –dx.


                  4   AALTJE WYBES Abma, geboren 24 april 1890 te Hijlaard, gemeente  Baarderadeel. Volgt onder XIV –dy.


                  5   COENRAAD WYBES Abma, geboren 31 juli 1892 te Hijlaard, gemeente  Baarderadeel. Volgt onder XIV –dz.


                  6   HARMEN WYBES Abma, geboren 13 oktober 1894 te Baarderadeel. Volgt onder XIV –ea.


                  7   SJOERDTJE AALTJE WYBES Abma, geboren 10 april 1902 te Baarderadeel. Volgt onder XIV –eb.XIII –dq       GABIUS HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,
                  
geboren 10 maart 1864
“des voormiddags te tien ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was, Harmen Freerks Abma, 25 jaar, Koemelker, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Cornelis Hettes Wassenaar, 30 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                             Bauke Rijkeles van der Heide, Veldwachter, wonende te Weidum.
                  Overleden 10 augustus 1898 “des namiddags ten zes ure”  te Abbega,
                  gemeente Wymbritseradeel, 34 jaar oud, weduwnaar.
                  Aangevers waren: Lolke Canrinus, 82 jaar, Timmerman, wonende te Abbega.
                                               Epke Douwe Riegstra, 42 jaar, Winkelier.
                  
Uit de LC 15 augustus 1898:
                  “Heden overleed te Abbega, na eene slepende ongesteldheid, onze geliefde zoon en broeder
                   GABIUS ABMA, sedert 21 februari j.l. weduwnaar van Grietje de Jong,
                   In den ouderdom van 34 jaren, één kindje nalatende.
                             Bolsward       10 Aug. 1898.
                            Oudega (W)
                                                     Uit aller naam,
                                                     H. ABMA
                                                     J. de Jong, r. H.d.S.”

                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Heeg.
                  Op 11 mei 1895 gehuwd met GRIETJE  JOCHUMS de Jong, 29 jaar, geboren rond 1866 te Oudega.
                  Dochter van Jochum de Jong, Hoofdonderwijzer, wonende te Oudega en van Durkje Has, reeds overleden.
                  Getuigen: Arie Faas, 60 jaar, Veldwachter te Oppenhuizen.
                                  Johannes van der Veer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                  Gabe Elzer, 54 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                  Wijger van der Meulen, 64 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                  Uit de LC van 28 februari 1898:
                  “ABBEGA, 21 februari 1898. Tot onze diepe droefheid overleed heden, na eene langdurige
                   ongesteldheid, mijne hartelijk geliefde echtgenoot GRIETJE De JONG, in den ouderdom
                   van ruim 32 jaren, mij, uit een gelukkig huwelijk van 2 jaren en 9 maanden, een Zoontje
                   nalatende. Haar heengaan was vrede.
                                                G. ABMA.”

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOCHUM GABIUS Abma, geboren 25 juni 1896 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIV –ec.XIII –dr       SINE HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta.
                  geboren 7 mei 1865 “des nachts ten vier ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 26 jaar, Koemelker, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Cornelis Hettes Wassenaar, 31 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                             Eelze Hiemstra, 37 jaar, Klerk, wonende te Wirdum.
                  Beroep: Arbeider. In 1894 Boer te Bolsward.
                  Overleden woensdag 15 december 1943. Begraven  te Burgwerd.
                  Op zondag 10 mei 1891 te Bolsward gehuwd met JACOMINA JOHANNES Koopmans, 25 jaar,
                  geboren 3 februari 1866 te Bolsward, wonende te Bolsward.
                  Dochter van Johannes Sjoerds Koopmans (*22-07-1832 - † 03-09-1888,Bolsward),
                  en van Pietje Jans Oosterhout (*29-09-1830 - † 20-09-1907), wonende te Bolsward.
                  Getuigen waren: Klaas Hettes Laagland, 42 jaar, Gemeente Secretaris, wonende te Bolsward.
                                             Johannes van Dijk, 45 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jan Falkena, 55 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                             Jelle Andela, 23 jaar, 26 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                  Overleden 11 april 1892 bij de geboorte van hun eerste kind.
                  Uit de LC van 14 april 1892:
                  “Na voorspoedig bevallen te zijn van een welgeschapen zoon, overleed heden
                   avond plotseling onze geliefde Echtgenoot en Dochter JACOMINA Koopmans, in de
                   ouderdom van ruim 26 jaren.
                        Bolsward, 11 april 1892,
                                               SIJNES ABMA
                                               Wed. JOH.KOOPMANS-Oosterhout.”

                  Uit dit huwelijk:

                  1   HARMEN JACOBUS SINES Abma, geboren maandag 11 april 1892 te Bolsward. Volgt onder XIV –ed.

 

                  Op zondag 13 mei 1894 te Bolsward gehuwd met BOTJE BAUKES Sieperda, Huishoudster,
                  geboren maandag 31 juli 1865, te Hartwerd, wonende te  Ugoclooster.
                  Dochter van Bauke Oenes Syperda (*14-09-1838 - † ), Werkman,
                  wonende te Burgwerd, en van Uilkjen Lolkes de Boer, (* 20-07-1839 – † 12-01-1877) reeds overleden.
                  Getuigen waren: Klaas Hettes Laagland, 45 jaar, Gemeente Secretaris, wonende te Bolsward.
                                             Johannes van Dijk, 48 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jan Falkena, 58 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                             Jelle Andela, 26 jaar, 26 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                  Overleden donderdag 19 december 1940.  Begraven  te Burgwerd. In 1919 wonende te Burgwerd.

                  Uit dit huwelijk:


                  2   BAUKE SINES Abma, geboren zondag 28 juni 1895 te Wonseradeel. Volgt onder XIV –ee.


                  3   FREERK SINES Abma, geboren woensdag 18 november te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XIV –ef.


                  4    UILKE SINES Abma,  geboren maandag 29 augustus 1898 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                        Volgt onder XIV –eg.


                  5   SINA SINES Abma, geboren zaterdag 18 augustus 1900 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XIV –eh.


                 6   JAN SINES Abma, geboren maandag 1 december 1902 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                      Volgt onder XIV –ei.


                 7   AALTJE SINES Abma, geboren zaterdag 1 april 1905. Volgt  onder XIV –ej.XIII –ds       ALE HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,  
                  geboren 17 maart 1867 “des namiddags ten vier ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 28 jaar, Koemelker te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Wybe Thomas Nauta, 20 jaar, Timmerman, wonende te Hijlaard.
                                             Eelze Hiemstra, 38 jaar, Klerk, wonende te Wirdum.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Hijlaard. In 1919 wonen ze te Makkum.
                  Ondertrouw op 26 september 1895.
                  Op 12 oktober 1895 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel gehuwd met ANKE PIERS Westra,
                  26 jaar, geboren rond 1869 te Arum, wonende te Arum.
                  Dochter van Pier Westra (*rond 1840 - † 18-07-1919,Arum), Timmerman,
                  en van Antje van der Laan (*rond 1840 - † 07-12-1919, Arum), wonende te Arum.
                  Getuigen waren: Schelte Harmeling, 37 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 34 Jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 70 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Pier van Goslinga, 26 jaar, Volontair der secretarie, wonende te Tjerwerd

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNA ALES Abma, geboren 15 september 1898 te Baarderadeel. Volgt onder XIV –ek.XIII –dt        AALTJE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta.
                  geboren 3 augustus 1869  “des nachts ten een ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 33 jaar, Arbeider, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Kornelis Hettes Wassenaar, 35 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                             Eelze Hiemstra, 41 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                  Overleden 8 oktober 1919 ”des middags ten twaalf ure” te Wons, gemeente Wonseradeel.
                  Aangevers waren: Roelof Haitsma, 65 jaar, Arbeider, wonende te Wons.
                                               Dooitze Smeeding, 58 jaar, Controleur der Financiën, wonende te Witmarsum.
                  Begraven te Wons, bij de kerk.
                  Op 25 maart 1893 te Witmarsum gehuwd met KLAAS TAEKLES Westra, 27 jaar, geboren 30 juli 1866
                  te Schraad. Boer te Schraad. Overleden 30 april 1949
                  Zoon van Taekle Rintjes Westra, veehouder, en van Neeltje Rinses Bootsma, wonende te Schraad..
                  Getuigen waren: Schelte Harmeling, 35 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Doeke Smeding, 32 Jaar, wonende te Witmarsum.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 68 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Pier van Goslinga, 23 jaar, Volontair der secretarie, wonende te Tjerwerd.

                  Uit dit huwelijk:

                
                  1   SINA KLAZES Westra, geboren 17 augustus 1893 “des morgens ten acht ure” te Bolsward.
                       Aangever was: Klaas Westra, 28 jaar, Koemelker, wonende te Bolsward.
                       Getuigen waren: Johannes van Dijk, 47 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Jelle Andela, 26 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.
                       Overleden 7 december 1936 te Brunssum, provincie Limburg.
                       Gehuwd met REIN Feenstra.


                  2   TAEKELE KLAZES Westra, geboren 26 augustus 1894 “des morgens ten half vijf ure” te Bolsward.
                       Aangever was: Klaas Westra, 29 jaar, Melktapper, wonende te Bolsward.
                       Getuigen waren: Johannes van Dijk, 48 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Jelle Andela, 27 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.
 

                  3   HARMEN KLAZES Westra, geboren 17 juni 1896 “des namiddags ten vijf ure” te Bolsward.
                       Aangever was: Klaas Westra, 30 jaar, Koemelker, wonende te Bolsward.
                       Getuigen waren: Johannes van Dijk, 50 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Jelle Andela, 28 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.


                  4   NEELTJE KLAZES Westra, geboren 24 juli 1899 te gemeente Wonseradeel.


                  5   SIJKE KLAZES Westra, geboren 6 mei 1901 te gemeente Wonseradeel.XIII –du       HOMME HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,
                  
geboren 14 november 1871 “des nachts ten een ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was; Harmen Freerks Abma, 33 jaar, Pakhuisknecht, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Jacob Rienzes van der Stal, 60 jaar, Wagenmaker, wonende te Weidum.
                                             Eelze Hiemstra, 43 jaar, Klerk, wonende te Wirdum.
                  Op 15 november 1896 te Bolsward gehuwd met ANKE WIEBES Laffra, 24 jaar, Dienstbode,
                  geboren rond 1872 te Bolsward.
                  Dochter van Wiebe Laffra, Pottenbakkersknecht, en Elisabeth Biedze, wonende te Bolsward.
                  Getuigen waren: Klaas Hettes Laagland, 48 jaar, Gemeente Secretaris, wonende te Bolsward.
                                             Johannes van Dijk, 50 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jan Falkena, 61 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                             Jelle Andela, 29 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                      

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ELISABETH HOMMES Abma, geboren 17 augustus 1897 te Bolsward. Volgt onder XIV –el.


                  2   HARMEN HOMMES Abma, geboren 24 oktober 1899 te gemeente Bolsward. Volgt onder XIV –em.XIII –dv       KORNELIS HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,
                  geboren 30 november 1873 “des morgens ten vijf ure”te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 35 jaar, Koopman, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Bouwe Herres Hoekstra, 33 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                            Bauke Rijkeles van der Heide, 69 jaar, Veldwachter, wonende te Weidum.
                  Overleden 23 april 1881 “des voormiddags ten tien ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangevers waren: Ale Wijtses Houtsma, 67 jaar,67 jaar, arbeider, wonende te Hijlaard.
                                               Tiede Oeges Bernarda, 61 jaar, Arbeider, wonende te Hijlaard

XIII –dw      TJEERD HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta,
                  geboren 25 april 1875  “des namiddags ten een ure“ te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 36 jaar, Winkelier, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Bouwe Herres Hoekstra, 35 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                             Eelze Hiemstra, 43 jaar, Klerk, wonende te Weidum
                  Overleden 9 maart 1930 ‘des voormiddags ten zeven ure” te Bolsward, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Romke Nijdam, 39 jaar, Aanspreker, wonende te Bolsward.
                                                Douwe Bruinsma, 27 jaar, zonder beroep, wonende te Bolsward.
                   Beroep was Broodventer. Begraven te Bolsward.XIII –dx       PIET HARMENS Abma, Zoon van HARMEN FREERKS Abma en SINA SINES Nauta
                  geboren 18 mei 1879 “des avonds ten zeven ure” te Hijlaard, gemeente Baarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abma, 39 jaar, Winkelier, wonende te Hijlaard.
                  Getuigen waren: Haije Klazes Terpstra, 36 jaar, Boer, wonende te Hijlaard.
                                             Eelze Hiemstra, 51 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                  Overleden 2 augustus 1939 “des voormiddags ten vijf ure” te Bolsward.
                  Aangever was: Doede de Way, 40 jaar, aanspreker, wonende te Bolsward.
                  Begraven te Bolsward. Beroep: Groentehandelaar.
                  Op 19 augustus 1905 te Bolsward gehuwd met SIERKJE JORRITS Jorritsma, 25 jaar, Dienstbode,
                  geboren 19 mei 1880 te Burgwerd, wonende te Bolsward.
                  Dochter van Jorrit Jorritsma, overleden, en van Sjoukje Aukema, wonende te Bolsward.
                  Overleden 19 augustus 1964, 84 jaar oud,in rusthuis “Nij Stapert”. Begraven te Bolsward.
                  Getuigen waren: Johannes van Dijk, 59 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jan Falkena, 70 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                             Pieter Brandenburg, 58 jaar, Stadstimmerman, wonende te Bolsward.
                                             Jelle Hendrik Flierman, 26 jaar, Notarisklerk, wonende te Bolsward.
                  Op 30 september 1942 opnieuw gehuwd met J.J. Wiersma.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   HARMEN PIETERS Abma, geboren rond 1907. Volgt onder XIV –en.
XIII –dy       AKKE GABIUS Abma, dochter van GABIUS FREERKS Abma en ELIZABETH Van der Stal,
                  geboren 16 mei 1873 “des namiddags ten een ure”  te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gabius Freerks Abma, 32 jaar, Winkelier, wonende te Oosterend.
                  Getuigen waren: Johannes Piers Santema, 58 jaar, Koopman, wonende te Oosterend.
                                             Tjibbe Tiemersma, 39 jaar, Kantoorbediende , wonende te Wommels.
                  Overleden 2 augustus 1948. Begraven te Oppenhuizen.
                  Ondertrouw op 28 april 1899. zij woont dan te Oosterend, hij te Oppenhuizen.
                  Op 10 mei 1899 te Sneek gehuwd met SJOERD ROUKES de Jager, 26 jaar,
                  geboren 2 december 1872 te Oppenhuizen. Slager Wonende te Oppenhuizen.
                  Zoon van Rouke de Jager(*25-01-1842 - † 30-03-1908), Slager, en van Zuster Sjoerds Joustra,
                  (*16-04-1850 – † 20-04-1921,Oppenhuizen) echtelieden, wonende te Oppenhuizen.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 64 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                            Johannes van der Veer, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Gabe Elzer, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Wyger van der Meulen, 68 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 23 maart 1952 te Oppenhuizen,79 jaar oud. Begraven 27 maart te Oppenhuizen.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Oppenhuizen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ROUKE SJOERDS de Jager, geboren 15 maart 1900 “des morgens ten vijf ure”
                       te Oppenhuizen, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sjoerd de Jager, 26 jaar, Slager, wonende te Oppenhuizen.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 68 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Gabe Elzer, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 20 november 1965, 65 jaar oud.
                       Gehuwd met  Jitske Tiemersma. (1900 -1967) in 1952 wonen ze te Uitwellingerga.
                       Een van hun kinderen C. de Jager, huwt met B. Abma. In 1967 wonen ze te Lakewood (Californië)                             


                  2   GABIUS SJOERDS de Jager, geboren 28 februari 1901 “des namiddags ten twaalf ure”
                       te Oppen huizen, gemeente  Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sjoerd de Jager, 28 jaar, Koopman, wonende te Oppenhuizen.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 70 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                                                  Gabe Elzer, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                   3   PIETER SJOERDS de Jager, geboren na 1902. Gehuwd met  A. de Vries.
                        In 1952 wonen ze te Uitwellingerga.


                   4   E. SJOERDS de Jager, geboren. Gehuwd met A. Kluyver.
                        In 1952 wonen ze te Oppenhuizen.


                   5   A. SJOERDS de Jager, geboren. Gehuwd met E van der Kooi.
                        In 1952 wonen ze te Uitwellingerga

                            


     


XIII –dz         FREERK GABIUS Abma,  zoon van GABIUS FREERKS Abma en ELIZABETH Van der Stal,
                    geboren 12 mei 1875 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                    Gemeente ambtenaar (Commies bij ’s Rijksbelastingen) , wonende te Hallum op tijdstip van zijn Huwelijk.
                    Op 1 september 1911 gehuwd met TJITSKE Vrind, 31 jaar, geboren rond 1880 te
                    Leeuwarden, wonende te Wolvega.
                    Dochter van  Hans Vrind, gemeente veldwachter, en Christina Petronella van der Hurk, wonende te Wolvega.

XIII –ea        JACOB GABIUS Abma, zoon van GABIUS FREERKS Abma en ELIZABETH Van der Stal.
                   Geboren 18 oktober 1876 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                   Overleden  3 november 1876 “des namiddags ten vier ure”, in de huizinge nummer 45,
                   te Oosterend,gemeente Hennaarderadeel, 16 dagen oud.
                   Aangevers waren: Gabius Freerks Abma, 36 jaar, Winkelier, wonende te Oosterend.
                                                Tjalling Simons Sietsma, 24 jaar, Arbeider, wonende te OosterendXIII –eb       JACOB GABIUS Abma, zoon van GABIUS FREERKS Abma en ELIZABETH Van der Stal,
                  geboren 22 februari 1881 te Hennaarderadeel. Beroep: Strijker.
                  Op 17 mei 1905 te Bussum gehuwd met MARIA CHRISTINA KARELS Dekker,
                  27 jaar, geboren rond 1878 te Zutphen.
                  Dochter van Karel Hendrik Dekker en Hendrika Garritdina Klein Nagelvoort.XIII –ec       ANTJE HARMENS Abma, dochter van  HARMEN GERRITS Abma en BERBERTJE YPKES Landstra,
                  geboren 18 februari 1861 “des morgens ten hals vijf ure” te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Gerrits Abma, 27 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                  Getuigen waren: Tjeerd Douwes Douma, 43 jaar, Koemelker, wonende te Hijdaard.
                                             Tjibbe Tiemersma, 27 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerin, wonende te Wommels, doch verblijfhoudende te Wolsum. In 1910 wonen ze te Arum.
                  Overleden 1 april 1941 “des voormiddags te drie uur” te Makkum, gemeente Wonseradeel, 80 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Dirk Zwart, 27 jaar, Schoenmaker, wonende te Makkum.
                  Ondertrouw op 24 april 1881 te Wolsum/Hijdaard.
                  Op 7 mei 1881 te Wymbritseradeel gehuwd met MEINDERT GERRITS de Boer, 22 jaar,
                  Geboren 4 september 1858 te Wolsum. Boer, wonende te Wolsum.
                  Zoon van Gerrit Rientses de Boer, Landbouwer, en van Marie Hotzes Rusticus, echtelieden wonende te Wolsum.
                  Haar ouders,gelijk mede haar grootouders aan vaders en moeders zijde overleden, waarvoor
                  Hette Abma, Landbouwer, wonende te Wommels, Voogd, en Lieuwe Lanting, Landbouwer,
                  Wonende te Tzum, toeziend voogd, toestemming geven voor dit huwelijk.
                  Getuigen waren: Joseph Riegel, 35 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Arie Faas, 46 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Gabe Elzer, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen,50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 12 januari 1944 te Makkum, 85 jaar oud.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT MEINDERTS de Boer, geboren 22 februari 1882 te Hydaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       In 1940 woont hij in Makkum. Overleden 9 december 1977 te Makkum, ongehuwd.


                  2   HARMEN MEINDERTS de Boer, geboren 12 november 1885 des nachts ten een ure”
                       
te Sandfirden, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Meindert de Boer, 27 jaar, Koemelker, wonende te Sandfirden.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gabe Elzer, 45 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Op 4 mei 1911 te Franekeradeel gehuwd met ANTJE SAKES Bosch, 25 jaar, geboren 10 juni 1885 te Herbaijum.
                       Overleden 9 november 1960 te Warns.
                       Dochter van Sake Atzes Bosch en Pietje Cornelis Hemmes.
                       In 1941 wonen ze te Warns.

                       Uit dit huwelijk:

                       1    Pietje Harmens de Boer, geboren  29 augustus 1913  te Makkum.
       
                       2   Meindert Gerrit Harmens de Boer, geboren  5 september 1915 te Makkum.
       
                       3   Sake Harmens de Boer,  geboren  29-1-1918  te Makkum
       
                       4    Antje Harmens de Boer ,  geboren 1 december1919  te Makkum.
       
                       5    Jetske Harmens de Boer, geboren  6 Augustus 1921  Scharl
       
                       6    Antje Harmens de Boer,  geboren 7april 1923  te Scharl

                       7    Marie Berber Harmens de Boer,  geboren 18 augustus 1925 te Scharl
                  3   MARI MEINDERTS de Boer, geboren 26 november 1887 te Hennaarderadeel.
                       Overleden 18 maart 1912 te Arum, ongehuwd.


                  4   RIENTS MEINDERTS de Boer, geboren 16 november 1889 te Hennaarderadeel.
                       Overleden 23 juli 1970 te Sneek, wonende te Makkum. Beroep: Veehouder.
                       Op 8 mei 1914 te gem. Hemelumer Oldepheart en Noordwolde gehuwd met
                       TRIJNTJE CORNELIS de Jong, geboren 27 augustus 1893 te Warns.
                       Overleden 6 december 1970 te Sneek, wonende te Makkum.
                       Dochter van Cornelis Sjirks de Jong en Geertje Rijkeles Vierstra.
                       In 1941 wonen ze te Makkum.
   
                       Uit dit huwelijk:

                       1   Geertje Rientses de Boer, geboren 13 mei 1915 te Scharl.


                  5   BERBER MEINDERTS de Boer, geboren 15 oktober 1905 te Arum.  
                       Overleden 5 april 1906 te Arum.
                       Aangevers waren: Klaas Westra, 48 jaar, arbeider wonende te Lollum
                                                    Jelle Postma, 52 jaar, conciërge, wonende te WitmarsumXIII –ed       GERRIT HARMENS Abma, Zoon van  HARMEN GERRITS Abma en BERBER JENTJES de Groot,
                  geboren  4 december 1865
“des avonds ten zeven ure” te Hijdaard gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Gerrits Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                  Getuigen waren: Jacob Benedictus Leijenaar, 53 jaar, Boer, wonende te de Hijdaard.
                                             Tjibbe Tiemersma, 32 jaar, kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 5 maart 1866 “des avonds ten negen ure” te Hijdaard,
                  In de huizinge nummer twee, gemeente Hennaarderadeel, 13 weken oud.
                  Aangevers waren: Harmen Gerrits Abma, 32 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                                               Jacob Benedictus Leijenaar, 54 jaar, Boer wonende te HijdaardXIII –ee       GERRIT HARMENS Abma, Zoon van  HARMEN GERRITS Abma en BERBER JENTJES de Groot,
                  geboren  14 oktober 1867 te Hijdaard gemeente Hennaarderadeel.
                  In 1915 en 1920, Landbouwer, wonende te Wommels.
                  Wint in september 1919 met twee koekalveren van 9 maanden een 1ste prijs.
                  Overleden 20 september 1920 “des morgens ten half zes ure” te Wommels, 52 jaar oud, gehuwd.
                  Begraven te Wommels bij de kerk
                  Aangevers waren: Arjen van der Zee, 57 jaar, Tuinman, wonende te Wommels.
                                               Cornelis Baukema, 43 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                  Ondertrouw op 17 april 1889 te Wommels.
                  Op 4 mei 1889 gehuwd met RIGTJE KLAZES Miedema, 19 jaar geboren 28 februari 1873 te Wommels.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 55 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 51 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Pieter Bakker, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                                             Marten Jans Bosma, 31 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                             Geen familie van de Comparanten.
                  Dochter van Klaas Douwes Miedema, Boer(*02-07-1844 - † 20-06-1908)
                  en Maria Sybrens Zysling. (*14-06-1846 - † 21-03-1927,Wommels)
                  Overleden 19 juli 1897 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Begraven te Wommels.
                  Uit de LC van 21 juli 1897:
                  “Heden overleed, na een langdurig lijden, mijn geliefde echtgenoote en der kinderen
                   Zorgvolle moeder RICHTJE MIEDEMA, in den ouderdom van 27 jaren en 5 maanden.
                   Dat haar sterven een ingaan in heerlijkheid was, lenigt onze diepe smart.
                        Wommels 19 juli 1897.
                                 Mede namens wederzijdsche familie.
                                                   G. ABMA”

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARIE GERRITS Abma, geboren 9 februari 1890 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –eo.


                  2   BERBER GERRITS Abma, geboren 19 mei 1891 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.  
                       Volgt onder XIV –ep.


                  3   HARMEN GERRITS Abma, geboren 6 januari 1893 te  Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –eq.


                  4   AFKE GERRITS Abma, geboren 18 april 1895 te Wommels. gemeente Hennaarderadeel. 
                       Volgt onder  XIV –er.


                  5   KLAAS GERRITS Abma, geboren 12 juli 1896 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.  
                       Volgt onder XIV –es.                  Ondertrouw op 21 april 1898 te Wommels.
                  Op 4 mei 1898 te Wommels gehuwd met ANNA KLAZES   Miedema,
                  Geboren 28 februari 1873 te Wommels, zuster van zijn eerste vrouw Rigtje.
                  Getuigen waren: Gerrit Tiemersma, 50 jaar, Secretarie Beambte, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 60 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Johannes Tiemersma, 55 jaar, Verver, wonende te Wommels.
                                             Tjibbe Tiemersma, 64 jaar, Secretarie Beambte, wonende te Wommels.
                  Overlegt wordt: “een uitreksel besluit van Hare Majesteit de Koningin – weduwe Regentes
                  van het Koningklijk der Nederlanden van den veertienden april negentienhonderd
                  achtennegentig , nummer 75, waarbij aan de Comparanten met vrijstelling van het verbod
                  voorkomende in artikel 88, nummer 1, van het burgerlijk strafboek,
                  de vergunning is
verleend om met elkander een huwelijk aan te gaan”

                  Dochter van Klaas  Douwes Miedema (*02-07-1844 - † 20-06-1908)
                  en Maria Sybrens Zysling. (*14-06-1846 - † 21-03-1927,Wommels)
                  Overleden  zaterdag 3 oktober 1959 te Hardegarijp (Binnema State) , 86 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Geref.kerk te Wommels. Begraven woensdag 7 oktober te Wommels.
                  Beroep: Huishoudster.
                  Na het overlijden van haar man verhuist naar Sondel 82, gemeente Gaasterland.
                  Op 5 juni 1939 woont ze te Warns z61.
                  Op 26 maart 1940 woont ze te Wijckel 228.
                  Op 18 oktober 1949 woont te Wijckel 199d.
                  Op 26 april 1950 woont ze te Bolsward, dijkstraat 19.
                  Op 19 september 1950 woont ze te Kollum A 23.
                  Op 31 maart 1952 woont ze te Bergum, tussendijken 22.
                  Op 3 juni 1952 woont ze te Suawoude, Noorderend 29.
                  Op 15 mei 1953 woont ze te Bergum, tussendijken 22.
                  Op16 juli 1955 woont ze in de Eysingastraat te Leeuwarden.
                  Op 15 februari 1956 woont ze te Bergum, tussendijken 22.
                  Op 29 januari 1957 woont ze te Kollum, Voorstraat 42.
                  Op 26 augustus 1957 woont ze te Bergum, tussendijken 22.                  6   RICHTJE GERRITS Abma, geboren 19 april 1899 te Wommels. gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –et.


                  7   SIEBREN GERRITS Abma, geboren 19 april 1899 te Wommels. gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –eu.


                  8   KLAASKE GERRITS Abma, geboren 30 april 1900 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –ev.


                  9   DOUWE GERRITS Abma, geboren 14 juni 1901 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –ew.


                 
10   A. Abma, man geboren rond 1903. volgt later


                 11   J. Abma, geboren rond 1905. gehuwd met A. Johnson.
                        In 1959 wonen in La Broquarie , Canada. Volgt later.


                
12   YNSCHJE GERRITS Abma, geboren rond 1906. Volgt onder XIV –ex.


                 13   JELLE GERRITS Abma, geboren 21 september 1908 te Wommels,gemeente Hennaarderadeel.
                        Volgt onder XIV –ey.

   
                 14   GERRIT GERRITS Abma, geboren rond 1912 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                        Volgt onder XIV –ez.XIII –ef        JENTJE HARMENS Abma, Zoon van  HARMEN GERRITS Abma en BERBER JENTJES de Groot,
                  geboren 13 maart 1870 te Hijdaard gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 10 november 1876 “des nacht ten half een ure” te Hijdaard,
                  in de huizinge nummer twee, gemeente Hennaarderadeel, 6 jaar oud.
                  Aangevers waren: Johannes Sybrens Walsweer, 31 jaar, Arbeider, wonende te Hijdaard.
                                                Sikke Feikes Bijlsma, 26 jaar, Arbeider, wonende te HijdaardXIII –eg       JELMER HARMENS Abma, Zoon van  HARMEN GERRITS Abma en BERBER JENTJES de Groot,
                  geboren 7 maart 1873
“des avonds ten half twaalf ure” te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Wybren Johannes van Dijk, 30 jaar, Arbeider, wonende te Hijdaard
.
                                           Tjibbe Tiemersma,39,jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 30 september 1875 “des namiddags ten vijf ure” te Hijdaard,
                  in de huizinge nummer twee gemeente Hennaarderadeel, 2 jaar oud.
                  Aangevers waren: Pier Gosses de Vries, 55 jaar, Arbeider, wonende te Hijdaard.
                                               Jaring Aukes Leenstra, 23 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.XIII –eh       AFKE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN GERRITS Abma en BERBER JENTJES de Groot,
                  geboren 15 oktober 1875 “des morgens ten half twaalf ure” te Hijdaard,  gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Lolle de Vries, 45 jaar, Genees, heel, en Vroedmeester, wonende te Oosterend.
                  De vader was 28 juli van dat jaar overleden.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 42 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebolts Tiemersma, 27 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels
                  Overleden 6 juli 1893 “des avonds ten half twaalf ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 17 jaar oud.
                  Aangevers waren: Klaas Stellingwerf, 59 jaar, grofsmid, wonende te Wommels.
                                                Dirk Dijkstra junior, 45 jaar, Winkelier, wonende te Wommels.
                  Uit de LC van 10 juli 1893:
                  “Heden avond overleed, na eene hevige ziekte, onze geliefde dochter en zuster,
                   AFKE HARMENS ABMA, in den jeugdigen leeftijd van bijna 18 jaren.
                   Gods vrije genade zij onze troost en Zijn wil doe ons in Zijn doen berusten.
                          Wommels, 6 juli 1893.
                                               Wed. H. ABMA.
                                               G. ABMA.
                                               R. ABMA –Miedema.
                                               F. DIJKSTRA.
                                               T. DIJKSTRA – Jellema.
                                                M. de BOER.
                                                A. De BOER-Abma”.XIII –ei        TJITSKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS GERRITS Abma en HOTSKE SJOERDS Ypma,
                  geboren 24 december 1859 “des namiddags ten half twee ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 22 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard
                  Getuigen waren: Gerrit Harmens Abma, 48 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Fedde Obes Bos, 25 jaar, Timmerman, wonende te Cubaard.
                  Overleden 19 april 1863 “des morgens ten vijf ure”in de huizinge nummer 9 te Hennaard,
                  gemeente Hennaarderadeel, 3 jaar oud.
                  Aangevers waren: Klaas Gerrits Abma 27 jaar, Koopman, wonende te Hennaard.
                                               Jelle Klazes Kamstra, 24 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.XIII –ej        AAFKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS GERRITS Abma en HOTSKE SJOERDS Ypma,
                  geboren 24 december 1859 “des namiddags ten twee ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 22 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Gerrit Harmens Abma, 48 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Fedde Obes Bos, 25 jaar, Timmerman, wonende te Cubaard.
                  Overleden 2 september 1895 “des avonds ten acht ure” in de huizinge Wijk TO of  FO nummer 88, te Franeker, 35 jaar oud.
                  Aangevers waren: Marten Hoekstra, 48 jaar, Slagersknecht, wonende te Franeker.
                                               Bernardus Kroeger, 31 jaar, Schoorsteen veger, wonende te Franeker.
                  Op 19 mei 1883 te Franekeradeel gehuwd met JAN OEPKES Bijlsma, 21 jaar, geboren 20 augustus 1861 te Tzum.
                  Overleden 15 januari 1908 te Koudum, 46 jaar oud.
                  Zoon van Oepke Bernardus Bijlsma en Grietje Klazes de Vries.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GRIETJE JANS Bijlsma, geboren 11 maart 1884 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Op 17 mei 1905 te Hennaarderadeel gehuwd met DIRK REINDERS Reinsma, 24 jaar,
                       Geboren rond 1881 te  Winsum. Zoon van Reinder Hessels Reinsma en Hiltje Jouws Bouma.


                  2   KLAAS JANS Bijlsma, geboren 5 juli 1885 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Overleden 7 september 1966 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 81 jaar oud.
                       Begraven 10 september 1966 te Wommels
                       Op 7 mei 1910 te Franekeradeel gehuwd met INNEKE STEFFENS Bruinsma, 23 jaar,
                       Geboren 12 april 1887 te Tzum. Overleden 2 januari 1964 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Dochter van Steffen Bruinsma (*1849 - † 1907) en Fokeltje Atema.(*1850 - † 1914).


                  3   OEPKE JANS Bijlsma, geboren 8 juli 1886 te Tzum, gemeente Franekeradeel.


                  4   HOTSKE JANS Bijlsma, geboren 1 mei 1888 te Tzum, gemeente Franekeradeel

XIII –ek       KLAASKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS GERRITS Abma en HOTSKE SJOERDS Ypma,
                  geboren 7 juli 1862 “des morgens ten zeven ure” te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 26 jaar, Boer, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Wybren Klazes de Jager, 35 jaar, Boer, wonende te Hennaard.
                  Tjibbe Tiemersma, 29 jaar, Kantoorbediende , wonende te Wommels.
                  Overleden 26 april 1913 “des morgens ten drie ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel, 50 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jan Nijzingh, 55 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                                Meinte Meintsma, Arbeider, wonende te Tzum.
                  Op 28 mei 1881 te Franekeradeel gehuwd met JAN JACOB Hanenburg, 21 jaar, geboren rond 1860 te Tzum.
                  Zoon van  Jacob Jans Hanenburg en Trijntje Jans Sytsma.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TRIJNTJE JANS Hanenburg, geboren 13 maart 1882 te Tzum.
                       Overleden 19 augustus 1907 te gemeente Breukelen-Nijenrode.
                       Op 5 november 1904 te Franekeradeel gehuwd met TIJS GERRITS Bakker, 24 jaar,
                       geboren rond 1880 te Hardegarijp, gemeente Tietjerksteradeel.
                       Zoon van Gerrit Baukes Bakker en Hendrikje Jacobs Viersen.


                  2   KLAAS JANS Hanenburg, geboren 12 maart 1883 te Tzum, gemeente Franekeradeel.                  Op 29 november 1884 te Franekeradeel gehuwd met MEILE LOLKES Salverda 26 jaar,
                  geboren 22 januari 1858 te Franeker. Overleden 1925 te Franeker.
                  Zoon van Lolke Ages Salverda en Antje Wytses Anema.

                  Uit dit huwelijk:


                  3   HOTSKE MEILES Salverda, geboren 19 augustus 1885 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Overleden 21 december 1947. Gehuwd met FOPPE Althof.
                      

                  4   ANTJE MEILES Salverda, geboren 8 november 1886 te Franekeradeel.
                       Overleden 18 december 1887 te Tzum


                  5   AAFKE MEILES Salverda, geboren 27 oktober 1887 te Franekeradeel.
                       Overleden 23 december 1887 te Tzum.


                  6   LOLKE MEILES Salverda, geboren 25 november 1888 te Franekeradeel.


                  7    KLAAS MEILES Salverda, geboren 25 januari 1891 te Tzum.
                        Op 16 mei 1914 te Franekeradeel gehuwd met ELISABETH JANS Elsinga, 21 jaar,
                        geboren rond 1893 te Tzum.
                        Dochter van Jan Elsinga en Jantje van der Wey.


                  8   AGE MAILES Salverda, geboren 17 december 1892 te Franekeradeel.


                  9   AGE MAILES Salverda, geboren 18 februari 1894 te Franekeradeel.


                 10   AGE MAILES Salverda, geboren 12 april 1895 te Franekeradeel.


                 11   ANTJE MEILES Salverda, geboren 19 maart 1897 te Franekeradeel


                 12   AFKE MEILES Salverda, geboren 23 juli 1900 te Tzum.
                        Op 25 februari 1922 te Franekeradeel gehuwd met JOUKE PIETERS Westra, 32 jaar,
                        geboren rond 1890 te Beets, gemeente Opsterland.
                        Zoon van Pieter Wiegers Westra en Baukje Jacobus Akkerman.

XIII –el        GERRIT KLAZES Abma, Zoon van KLAAS GERRITS Abma en HOTSKE SJOERDS Ypma,
                  geboren 24 oktober 1863 “des namiddags ten twee ure” te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 28 jaar, Koopman, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Jelle Klazes Kamstra, 25 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                             Tjibbe Tiemersma, 29 jaar, Kantoorbediende , wonende te Wommels.
                  Beroep: Veehouder. Tussen 1893 en 1909 wonen ze in Tzum, en zit Gerrit  in het bestuur van de Christelijk school te Tzum.
                  In 1920 wonen ze te Lollum. In 1937 wonen ze te Oosterend.
                  Overleden 7 april 1942 “des namiddags half twee uur, en “na een langdurige ziekte”
                  te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel, 78 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Roelof Wildschut, 68 jaar, Werkman, wonende te Oosterend.
                  Ondertrouw op 27 april 1887 te Wommels/Cubaard.
                  Op 14 mei 1887 te Hennaarderadeel gehuwd met YMKJEN BROERS Eekma,
                  geboren 16 december 1867 te Kubaard, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 53 jaar, kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 49 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Pieter Bakker, 50 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                                             Marten Jans Bosma, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                  Overleden na 1942
                  Dochter van Broer Foppes Eekma (*02-09-1837 - † 10-12-1885)
                  Geiske Jans Wynia. (*08-02-1842 - † 8-04-1923,Wommels)
                  ( Noot:Zuster van Baukjen Jans Wynia die gehuwd was met Harmen Murks Abma)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GEISKE GERRITS Abma, geboren 28 februari 1888 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –fa.


                  2   KLAAS GERRITS Abma, geboren 13 april 1890 te Cubaard. gemeente Hennaarderadeel. 
                       Volgt onder XIV –fb.


                  3   BROER GERRITS Abma, geboren 13 april 1890 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV –fc.


                  4   HOTSKE GERRITS Abma, geboren 29 maart 1893 te Tzum, gemeente Franekeradeel. Volgt onder XIV –fd.


                 5   BROER GERRITS Abma, geboren 16 april 1896 te Tzum, gemeente Franekeradeel. Volgt onder XIV –fe.


                 6   FOPPE GERRITS Abma, geboren rond 1904. Volgt onder XIV –ff.


                 7   HARMEN GERRITS Abma. Geboren rond  1907. Volgt onder XIV–fg.

XIII –em      TJITSKE KLAZES Abma, Dochter van KLAAS GERRITS Abma en HOTSKE SJOERDS Ypma,
                  geboren 21 december 1864 “des morgens ten tien ure”te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 29 jaar, Koopman, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Wybren Klazes de Jager, 35 jaar, Boer, wonende te Hennaard.
                                            Johannes …….,37 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  Ondertrouw op 15 mei 1884 te Wommels. ze komen beide van Cubaard.
                  Op 31 mei 1884 te Hennaarderadeel gehuwd met TJIPKE AGES Wynia, 22 jaar, geboren
                  rond 1862 te Kubaard. Zoon van Age Meinders Wynia en Akke Sjoerds Ypma.
                  Overleden 18 december 1936 te Kubaard.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HOTSKE TJIPKES Wynia, geboren 26 december1884 te Kubaard.
                       Op 27 oktober 1906 te Hennaarderadeel gehuwd met TJEERD SIKKES van der Brug,
                       26 jaar, geboren rond 1880 te Warga, gemeente Idaarderadeel.
                       Zoon van Sikke Klazes Van der Brug en Bottje Tjipkes van Wijngaarden.Overleden voor 1936.

XIII –en       HARMEN KLASES Abma, Zoon van KLAAS GERRITS Abma en MAAIKE YPES Bouma,
                  geboren 8 mei 1868 “des morgens ten zes ure” te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 32 jaar, Koopman, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Wybe Jacobs van der Schaaf, 24 jaar, Boer, wonende te Hennaard.
                                             Tjibbe Tiemersma, 34 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 24 april1949 te Leeuwarden. Begraven op de Noorder begraafplaats te Leeuwarden.
                  In 1914 en 1920 is hij Bakker, wonende te Oosterbierum.
                  Ondertrouw op 20 december 1891 te Wommels, hij is dan Bakkersknecht, wonende te Wommels
                  Op 30 december 1891 te Wommels gehuwd met JELTJE DIRKS Bootsma, 20 jaar,
                  geboren 31 juli 1871 te Wommels, wonende te Wommels.  Beroep is Naaister.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 58 jaar, Beambte der Secretarie, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Pieter Bakker, 55 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                                             Marten Jans Bosma, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                  Dochter van Dirk Dooitzes Bootsma en Antje Douwes Hiemstra.
                  Overleden 27 oktober 1958 te Leeuwarden.
                  Begraven op vrijdag 31 oktober op de Noorder begraafplaats te Leeuwarden.

                   Uit dit huwelijk:


                   1    ANNA HARMENS Abma, geboren 29 september 1892 te gemeente Dantumadeel. Volgt onder XIV –fh.


                   2    MAAIKE HARMENS Abma, geboren 8 juli 1895 te gemeente Barradeel. Volgt onder XIV –fi.


                   3   DIRKJE HARMENS Abma. Volgt onder XIV –fj.XIII –eo       SYTSKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS GERRITS Abma en MAAIKE YPES Bouma, 
                  geboren 2 mei 1869 “des morgens ten acht ure” te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Gerrits Abma, 33 jaar, Koopman, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Wybren Klazes de Jager, 42 jaar, Boer, wonende te Hennaard.
                                             Tjibbe Tiemersma, 35 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels
                  Overleden 22 juni 1881 “des namiddags ten half drie ure” te Cubaard,
                  gemeente Hennaarderadeel, 12 jaar oud, wonende te Tzum. (Gemeente Franekeradeel: Extract Hennaarderadeel).
                  Aangevers waren: Jacob van der Zee,25 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                                               Tjibbe Tiemersma, 48 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                               (volgens Akte gemeente Hennaarderadeel).
                  Waarschijnlijk woonde ze bij haar oom Gerrit of tante Tjitske in Cubaard, omdat ze reeds wees was.XIII –ep       KLAAS KLAZES Abma, Zoon van KLAAS GERRITS en SIEBRIGJE WIEBES Elsinga,
                  geboren rond 1874 te Kubaard, gemeente Hennaarderadeel. Beroep: Kleermaker.
                  Overleden 22 juni 1892 “des voormiddags ten tien ure” 18 jaar oud, te Burgwerd, gemeente Wonseradeel. 
                  Aangevers waren: Schelte Flameling, 34 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum
                                               Dooitze Smeding, 31 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.XIII –eq       WIEBE KLAZES Abma, Zoon van KLAAS GERRITS en SIEBRIGJE WIEBES Elsinga,
                  geboren 23 april 1876 te Kubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  In 1899, Boerenknecht, wonende te Burgwerd.  1905 wonen ze nog te Burgwerd.
                  Overleden 4 november 1960, 84 jaar oud. Begraven te Burgwerd
                  Op 13 mei 1899 te Sneek gehuwd met ANTJE RIENTSES Plantinga, 23 jaar,
                  geboren 13 maart 1876 te Nijland, Boerenmeid, wonende te Nijland.
                  Dochter van Rients Plantinga, Arbeider, en van Sjoukje Bosma, echtelieden, wonende te Nijland.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 64 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 58 jaar, wonende te Sneek.
                                            Wyger van der Meulen, 68 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 3 september 1951. Begraven te Burgwerd.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SJOUKJE WIEBES Abma, geboren 4 september 1899 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIV –fk.


                  2   KLAAS WIEBES Abma, geboren 17 december 1900 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIV –fl.


                  3   RIENTS WIEBES Abma, geboren rond 1903 te Burgwerd, gemeeente Wonseradeel. Volgt onder XIV –fm.


                  4   LEVENLOOS, man, geboren 16 juni 1910 “des namiddags ten zeven ure”
                       te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Aangevers waren: Jan Hibma, 47 jaar, Venter, wonende te Burgwerd.
                                                    Jan Kuperus, 34 jaar, Herbergier, wonende te Witmarsum.


                  5   SIEBRIGJE WIEBES Abma, geboren 1 december 1918 te Burgwerd. Volgt onder XIV –fn.

XIII –er       GEERTJE HETTES Abma, dochter van HETTE GERRITS Abma en SJOUWKJE KLAZES van der Kooi, 
                  geboren 24 februari 1868 “des morgens ten half drie ure”
                  te Kubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Hette Gerrits Abma, 24 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Gerrit Harmens Abma, 56 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Petrus Noordenbos, 46 jar, Gemeente ontvanger, wonende te Wommels.
                  Overleden 18 maart 1931 te gemeente Aengwirden, 63 jaar oud.
                  Beroep: Dienstmeid wonende te Loënga, doch voor minder dan zes maanden te Kubaard.
                  Op 30 mei 1891 te Sneek gehuwd met INKE GERBENS Visser, 29 jaar, geboren rond 1862 te Uitwellingerga.
                  Boerenknecht te Oppenhuizen,doch minder dan zes maanden te Oosterlittens.
                  Zoon van Gerben Pieter Visser, arbeider, en Cornelis Inkes van der Meer.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 56 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERBEN INKES Visser, geboren 18 maart 1892 “des morgens ten twee ure”
                       
te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Inke Gerbens Visser, 30 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                       Getuigen waren: Marten Jans Bosma, 35 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                                  Tjibbe Tiemersma, 58 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.


                  2   HETTE INKES Visser, geboren rond 1895 te Zwolle.
                       Beroep: Agent van Politie.
                       Op 10 mei 1928 te Gemeente Nijmegen gehuwd met CORNELIA JACOBUS Tuinstra,
                       22 jaar, geboren rond 1896 te Sneek. Dochter van Jacobus Tuinstra en Pietje Visser.XIII –es       AAFKE HETTES Abma, dochter van HETTE GERRITS Abma en SJOUWKJE KLAZES van der Kooi,
                  geboren 31 oktober 1869 “des morgens ten half tien ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Hette Gerrits Abma, 26 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Petrus Noordenbos, 48 jaar, Gemeente ontvanger, wonende te Wommels.
                                             Tjibbe Tiemersma, 36 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Op 13 mei 1893 te Franekeradeel gehuwd met JOHANNES TJERKS Bekius, 24 jaar,
                  Geboren rond 1869 te Franeker. Zoon van Tjerk Bekius en Akke Houtsma.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SJOUKJEN JOHANNES Bekius, geboren 26 april 1894 te Franekeradeel.
                       Overleden 18 maart 1937 te Roden (Drente).
                       Was gehuwd met GERBEN Visser.


                  
2   TJERK JOHANNES Bekius, geboren 13 januari 1898 te Franekeradeel.


                  3   TJERK JOHANNES Bekius, geboren 7 mei 1900 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Overleden 30 juli 1926 te Groningen. Beroep: Behanger.
                       Op 3 februari 1921 te Groningen gehuwd met JOHANNA WILHELMINA Reitsema,
                       20 jaar, geboren rond 1900 te Groningen. Dochter van Jannes Reitsema en Eefje Schuring.XIII –et         WIEPKJEN HETTES Abma, dochter van HETTE GERRITS Abma en SJOUWKJE KLAZES van der Kooi,
                   
geboren 6 mei 1873 “des morgens te half vier ure” te Wommels,bgemeente Hennaarderadeel.
                   Aangever was: Hette Gerrits Abma, 29 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                   Getuigen waren: Jetze Thomas Hiemstra, 29 jaar, Molenaar, wonende te Wommels.
                                              Gerrit Siebolts Tiemersma, 25 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                   Overleden 7 februari 1957 Te Steenwijk. Begraven te Tzum, bij de kerk.
                   Op 31 mei 1902 te Franekeradeel gehuwd met IDS JANS Idsinga, 26 jaar,
                   geboren 5 mei 1876 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                   Zoon van Jan Idses Idsinga en Joukje Idses Heerema. Beroep: Gardenier.
                   Overleden 26 augustus 1951 te Tzum. Begraven te Tzum, bij de kerk.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   LEVENLOOS, man, geboren 27 januari 1908 “des avonds ten Half twaalf ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Aangevers waren: Gerben Dijkstra, 68 jaar, Arbeider, wonende te Tzum
                                                    Jan Nijzingh, 50 jaar, Arbeider, wonende te TzumXIII –eu       HESTER HETTES Abma, dochter van HETTE GERRITS Abma en SJOUWKJE KLAZES van der Kooi,
                  
geboren 23 november 1876 “des morgens ten vier ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Hette Gerrits Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Dirk Dirks Bijlsma, 53 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                                            Tjibbe Tiemersma, 43 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 8 april 1920 “des voormiddags ten half negen ure”  te Tzum, gemeente Franekeradeel, 43 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jan Nijzingh, 62 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                                Pier, Tanja, 66 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                  Op 5 september 1896 te Franekeradeel gehuwd met JAN RUURDS Hallema,  geboren
                  rond 1867 te Tzum. Zoon van Ruurd Jans Hallema en van Trijntje Jentjes Mulder.  
                  Overleden 24 september 1941 te Tzum, gemeente Franekeradeel, 74 jaar oud. Weduwnaar van Aafke van Dijk
 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   HETTE JANS Hallema, geboren 8 december 1897 te Franekeradeel.


                  2   AAFKE JANS Hallema, geboren 11 december 1899 te Franekeradeel.

XIII –ev       GERRIT HETTES Abma, zoon van HETTE GERRITS Abma en SJOUWKJE KLAZES van der Kooi,
                  
geboren 22 januari 1887 “des morgens ten half vier, ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was; Hette Gerrits Abma, 43 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Tjipke Robijn, 47 jaar, Inlandsche Kramer, wonende te Cubaard.
                                             Tjibbe Tiemersma, 53 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels
                  Beroep: Onderwijzer.Overleden 28 maart 1963 te Huizen, in de ouderdom van 76 jaren.
                  Wonende te Broek op Langedijk op het moment van zijn huwelijk.
                  Op 29 maart 1912 te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd gehuwd met ANNIGJE BERENDS Kool,
                  25 jaar, geboren rond 1887 te Oudega. Wonende te Oudega.
                  Dochter van Berend Kool, werkman en van Doetje Bijlsma, beide wonende te Oudega.
                  Getuigen: Pieter de Jager, 23 jaar, Ambtenaar der secretarie, wonende te Koudum.
                                  Jacob Yntema, 53 jaar, Conciërge, wonende te Koudum.
                                  Anne de Vos, 50 jaar, zonder beroep, wonende te Koudum.
                                  Wiltje Bootsma, 61 jaar, veldwachter, wonende te Koudum.

                  Overleden 18 juli 1971 te Huizen, in de ouderdom van 84 jaren.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   DOETJE GERRITS Abma, geboren 13 juli 1914 te Sloten
                       Volgt onder XIV –fo


                 2   HETTE GERRITS Abma, geboren 23 januari 1917 te Wouterswoude. Volgt onder XIV –fp.


                 3   BEREND JAN GERRITS Abma, geboren 14 april 1919 te Wouterswoude.
                      Gemeente Dantumadeel. Volgt onder XIV –fqXIII –ew       MURK HARMENS Abma, Zoon van HARMEN MURKS Abma en JOUKJE TIEDES Bijlsma.
                  geboren 28 maart 1867  “des avonds ten half zeven ure” te Wommels, te gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Murks Abma, 23 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Jan Foekes Wijnia, 70 jaar, Rentenier, wonende te Wommels. (Overgrootvader)
                                             Tjibbe Tiemersma, 33 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Met zijn ouders geëmigreerd naar Amerika.
                  Overleden  augustus 1901. Begraven te Orange City,  Iowa.
                  Gehuwd met  REIKJI van Veldhuizen, geboren september 1871.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   DTINAEN MURK Abma, geboren januari 1895. Volgt onder XIV –fr.


                 2   JENNI MURKS Abma, geboren 17 november 1896 te Sioux, Iowa. Volgt onder XIV –fs.


                 3   JOSSIE MURKS Abma, geboren 1898.Volgt onder XIV –ft.


                 4   JACOB MURKS Abma, geboren 29 maart 1901. volgt onder XIV –fu.


XIII –ex        ANTJE HARMENS Abma, dochter van HARMEN MURKS Abma en JOUKJE TIEDES Bijlsma,
                  
geboren 20 april 1868 “des morgens ten zeven ure” te Lollum, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Harmen Murks Abma, 24 jaar, winkelier, wonende te Lollum.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 48 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 43 jaar, Conciërge, wonende te Bolsward.
                  Op 28 februari 1891 te Orange City Iowa gehuwd met JURJEN E. Pieterzen,
                  wonende te Sioux Center, Iowa.
XIII –ey       TIEDE HARMENS Abma, Zoon van HARMEN MURKS Abma en JOUKJE TIEDES Bijlsma,
                  geboren 27 november 1887 “des namiddags ten twee ure” te Spannum, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Harmen Murks Abma, 43 jaar, Arbeider, wonende te Spannum.
                  Getuigen waren: Jan Oepkes de Jager, 44 jaar, zonder beroep, wonende te Spannum.
                                             Tjibbe Tiemersma, 54 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels

XIII –ez       MURK JANS Abma, Zoon van JAN MURKS Abma en GATSKE BAUKES Boschma.
                  geboren 21 september 1878 “des morgens ten zes ure” te Spannum, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Jan Murks Abma, 32 jaar, zonder beroep, wonende te Spannum.
                  Getuigen waren: Gerrit Siebold Tiemersma, 30 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Tjibbe Tiemersma, 45 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 19 juni 1902 “des namiddags ten half twee ure” te Tzum,
                  gemeente Franekeradeel, 23 jaar oud, ongehuwd. Beroep: Boer.
                  Aangevers waren: Sijbren Jellema, 70 jaar, Arbeider, wonende te Spannum.
                                               Abe Strikwerda, 42 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                  Uit de LC van 24 juni 1902:
                  “Tot onze diepe droefheid overleed heden namiddag  te half twee uur, na eene korte,
                   hevige en zeer smartelijk ongesteldheid,  waaraan hij gedurig lijdende was, onze
                   geliefde oudste zoon  en Broeder MURK JANS ABMA, in den ouderdom van
                   23 jaren en 9 maanden.
                        Tzum, 19 juni 1902.
                                    JAN M. ABMA
                                    GATSCHE B. BOSCHMA.
                                    B.J. ABMA.”                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER