Header image  
Generatie 13 a t/m az


 
 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                           STAMBOOMBEGINPAGINA

                                      Generatie 13 a t/m az

 

 

                                                                 XIII

XIII –a         FREERK AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en ANTJE JANS Deelstra. geboren rond 1853.                   Overleden 22 augustus 1915 in het Diaconessenhuis te Leeuwarden
                  Wonende te Grouw, gemeente Idaarderadeel. Ongehuwd, 62 jaar oud.

XIII –b         JAN AUKES Abma, van AUKE FREERKS Abma en ANTJE JANS Deelstra,
                  geboren 6 maart 1854 te Tietjerksteradeel.
                  Overleden 10 juni 1854 te Tietjerksteradeel, 3 maanden oud.

XIII –c         JAN AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en ANTJE JANS Deelstra,
                  geboren 5 september 1855 te Tietjerksteradeel.
                  Overleden 3 september 1916 te Leeuwarden, 60 jaar.
                  Op 14 november 1891 te Leeuwarden gehuwd met ANTJE AUKES Dijkstra.
                  Geboren rond 1861. Overleden 7 augustus 1955, 94 jaar oud

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK JANS Abma, geboren 12 september 1892 te Leeuwarden. Volgt onder XIV –a.


                  2   KLAAS JANS Abma, geboren 4 november 1893 te Leeuwarden. Volgt onder XIV –b.

XIII –d         MAAIKE AUKES Abma, dochter van AUKE FREERKS Abma en ANTJE JANS Deelstra,
                  geboren 29 januari 1858 te Leeuwarderadeel.
                  Overleden 29 mei 1859 te Leeuwarden,16 maanden oud.

XIII –e         MAAIKE AUKES Abma, dochter van AUKE FREERKS Abma en SIBBELTJE WOPKES Kooiker,
                  geboren 8 juli 1863 te Harlingen.
                  Overleden 25 mei 1865 te Harlingen, 22 maanden oud.

XIII –f          WOPKE AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en SIBBELTJE WOPKES Kooiker,
                  geboren 8 juni 1865 te Harlingen.
                  Overleden 24 november 1940 “des namiddags te half elf uur” te Midlum,
                  gemeente Franekeradeel, 75 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Sybe Sybesma, 45 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                  Beroep in 1914, Bakkersknecht.
                  Op 11 december 1886 te Franekeradeel gehuwd met EEKE JANS de Jong, 21 jaar,
                  geboren rond 1865 te Almenum, gemeente Barradeel.
                  Dochter van Jan Jelles de Jong en Janke Dirks Kuik. Overleden na 1940.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   AUKE WOPKES Abma, geboren 14 december 1887 te Harlingen. Volgt onder XIV –c.


                  2   AUKE WOPKES Abma, geboren 22 juni 1889 te Harlingen. Volgt onder XIV –d.


                  3   JANKE WOPKES Abma, geboren 14 mei 1889 te Harlingen. Volgt onder XIV –e.


                  4   JAN WOPKES Abma, geboren 17 januari 1901 te Barradeel. Volgt onder XIV –f.

XIII –g         CORNELIS AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en SIBBELTJE WOPKES Kooiker,
                  geboren 11 oktober 1866 te Harlingen.
                  Overleden 4 december 1867 te Harlingen, 13 maanden oud.XIII –h         MAAIKE AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en SIBBELTJE WOPKES Kooiker,
                  geboren 8 november 1869 te Harlingen.
                  Overleden 16 augustus 1870 “des namiddags ten een ure” in het huis staande in wijk B,
                  nummer 206, te Harlingen, 9 maanden oud.
                  Aangevers waren: Jan Huik, 59 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                                                Broer Plantinga, 30 jaar, Commies ter Secretarie, wonende te HarlingenXIII –i          FREERK KORNELIS Abma, zoon van KORNELIS FREERKS Abma en TRIJNTJE AGES Salverda, 
                  geboren 3 april 1856 “des avonds ten negen ure” te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Cornelis Freerks Abma, 32 jaar, Arbeider, wonende te Makkum.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 36 jaar, Klerk, Wonende te Bolsward.
                                             Willem Piers Bakker, 60 jaar, Veldwachter , wonende te Bolsward.
                  Overleden 11 december 1861 “des morgens ten acht ure” te Makkum, 5 jaar oud.
                  Aangevers waren: Rinze Ages Salverda, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Makkum.
                                               Bauke Falkena, 41 jaar, Klerk, Wonende te Bolsward.

XIII –j          FREERK KORNELIS Abma, zoon van KORNELIS FREERKS Abma en MARIJKE HARINGS Haringa,
                  geboren 3 december 1868 te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Makkum. Beroep: Schippersknecht
                  Op 20 februari 1897 te Witmarsum gehuwd met AALTJE JOHANNES Pascal, 30 jaar,
                  geboren rond 1867 te Berlikum,wonende te Makkum.
                  Dochter van Johannes Pascal, overleden, en van Hiltje Visser, wonende te Makkum.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 40 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Evert Jansen, 49 jaar, Gemeente Secretaris, wonende te Witmarsum.
                                             Pier Goslinga, 28 jaar, Klerk, wonende te Tjerkwerd.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 72 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARIJKE FREERKS Abma, geboren  2 maart 1898 te Rotterdam.
                       Volgt onder XIV –g.


                  2   CORNELIS JOHANNES FREERKS Abma, geboren 26 juli 1899 te Rotterdam.
                       Volgt onder XIV –h.


                  3   MARIJKE FREERKS Abma, geboren  16 januari 1901 te Rotterdam.
                       Volgt onder XIV –i.


                   4   HILTJE FREERKS Abma, geboren 21 april 1902 te Rotterdam.
                        Volgt onder XIV –j.XIII –k         HARING KORNELIS Abma, zoon van KORNELIS FREERKS Abma en MARIJKE HARINGS Haringa,
                  
geboren 10 oktober 1870 te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Makkum. Beroep: Schippersknecht.
                  Op 14 december 1895 te Witmarsum gehuwd met GRIETJE PIETERS Feenstra, 23 jaar,
                  Geboren 7 april 1872 te Makkum.
                  Dochter van Pieter Feenstra, Schipper, wonende te Makkum, en van Jeltje Dijkstra, overleden.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 38 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 70 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 35 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Harmen Jongsma, 23 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Verhuis na zijn huwelijk naar de Korte Leidsche dwarsstraat 22 te Amsterdam,
                  Op 2 juni 1898 wonen ze in het Schippersstraatje 4, 2 hoog.
                  Op 13 mei 1904 wonen ze in het Schippersstraatje 7, 1 hoog.
                  Op 1 juli 1929 wonen ze op de Oude Zijds Voorburg Wal 13.
                  In september 1929 wonen op de Oude Waal 41.
                  Op 20 augustus 1931 wonen op de Oude Waal 37.
                  Op 19 november 1934 wonen op de Oude Waal 31.
                  Op 15 februari 1936 wonen ze op de Lijnbaangracht 64.
                  Op 30 mei 1938 wonen ze in de Van Heemskerkstraat 5

                  Uit dit huwelijk:


                  1   CORNELIS HARINGS Abma, geboren 10 september 1896 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –k.


                  2   PIETER HARINGS Abma, geboren 27 september 1897 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –l.


                  3   MAARTEN HARINGS Abma, geboren 17 oktober 1897 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –m.


                  4   WISSE HARINGS Abma, geboren 14 mei 1900 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –n.


                  5   FREERK HARINGS Abma, 7 augustus 1901 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –o.


                  6   FREERK HARINGS Abma, geboren 31 april 1903 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –p.


                  7   BAREND HARINGS Abma, geboren 13 december 1905 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –q.


                  8   JELTJE MARIJKE HENDRIKA HARINGS Abma, geboren 7 september 1908
                       te Amsterdam. Volgt onder XIV –r.


                  9   MARIJKE HARING Abma, geboren 22 augustus 1912 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –s.


                10   BAREND HARINGS Abma, geboren 25 oktober 1914 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –t.XIII –l          MARTEN KORNELIS Abma, zoon van KORNELIS FREERKS Abma en MARIJKE HARINGS Haringa,
                  
geboren 12 november 1872 te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Makkum. Beroep: Schippersknecht
                  Op 14 mei 1898 te Witmarsum gehuwd met GRIETJE JOHANNES Pascal, 23 jaar,
                  geboren 19 september 1874 te Appelscha, dienstmeid, wonende te Makkum.
                  Dochter van Johannes Pascal, overleden, en van Hiltje Visser, wonende te Makkum.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 40 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 39 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, 43 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Pier Goslinga, 28 jaar, Klerk, wonende te Tjerkwerd.
                  Op 10 januari 1899 staat hij in Amsterdam ingeschreven als Schipper van de “Sexta” zonder vaste ligplaats.
                  Op 1 juli 1927 idem met als vaste wal adres Oude Zijds Voorburgwal 13, bij zijn broer Haring.
                  Op 10 september 1929 idem met als vaste wal adres Oude Waal 41, bij zijn broer Haring.
                  Op 20 augustus 1931 aan boort van de “Sebeles” met vaste wal adres Oude Waal 37, bij zijn broer Haring.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   CORNELIS MARTENS Abma, geboren 19 november 1900 te Rotterdam.
                        Volgt onder XIV –u.


                  2   HILTJE MARTENS Abma, geboren 18 augustus 1902 te Rotterdam.
                       Volgt onder XIV –v.


                  3   MARIJKE MARTENS Abma, geboren 14 juni 1904 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –w.


                  4   JOHANNA MARTENS Abma, geboren 6 oktober 1906 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –x.


                  5   HARING MARTENS Abma, geboren 8 februari 1908 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –y.


                  6   HENDRIKA MARTENS Abma, geboren 23 januari 1910 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –z.


                  7   JOHANNES MARTENS Abma, geboren 9 maart 1917 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –aa.XIII –m        BAREND KORNELIS Abma, zoon van KORNELIS FREERKS Abma en MARIJKE HARINGS Haringa,
                  geboren 23 december 1875 te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Rotterdam. Beroep: Schippersknecht.
                  Op 25 mei 1902 te Witmarsum gehuwd met AUKJE GJALTS de Jong, 25 jaar, geboren
                  rond 1876 te Franeker, dienstmeid, wonende te Makkum.
                  Dochter van Gjalt de Jong en van Jantje Mulder, beiden overleden.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 43 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 40 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, 46 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Gerardus Schelteman, 28 jaar, dienaar van Politie, wonende te Witmarsum.

                 Uit dit huwelijk:


                 1  CORNELIS BARENDS Abma, geboren 30 oktober 1902 te Rotterdam. Volgt onder XIV –ab.XIII –n         RIEMKE TRIJNTJES Abma, dochter van TRIJNTJE FREERKS Abma.
                  geboren 22 januari 1850 “des avonds ten vier ure” ten huize van Freerk Aukes Abma,
                  Arbeider, wonende te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Pietje Annes Gosses, 49 jaar, zonder beroep, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Freerk Aukes Abma, 48 jaar, Arbeider, wonende te Wommels. (grootvader).
                                             Petrus Noordenbos, 28 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  Overleden 26 januari 1906 “des nachts ten twee ure” te Lollum, gemeente Wonseradeel,
                  56 jaar oud, gehuwd, natuurlijke, niet erkende dochter van Trijntje Abma.
                  Aangevers waren: Gerrit Strikwerda, 33 jaar, Arbeider, wonende te Lollum.
                                                Hendricus Adrianus de Bruin, 23 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Beroep: Dienstmeid. Ten tijde van haar huwelijk, wonende te Waaxens.
                  Op 15 mei 1878 te Wommels gehuwd met HYLTJE YPES Zondervan, 28 jaar,
                  Geboren rond 1850 te Franeker, Boerenknecht, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 44 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebolts Tiemersma, 30 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 40 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Sybren Tadema, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum
                  
                  Zoon van Ype Zondervan en Trijntje Sybrens Dijkstra, beiden overleden.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TRIJNTJE HYLTJES Zondervan, geboren 9 september 1879 te Franekeradeel.


                  2   YPE HYLTJES Zondervan, geboren 4 mei 1884 te Franekeradeel.XIII –o         FREERK HENDRIKS Abma, zoon van HENDRIK FREERKS Abma en ANTJE BINNERTS Adema,
                  geboren 16 oktober 1869 “des avonds ten tien ure” te Wommels.
                  Aangever was: Hendrik Freerks Abma, 27 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Sybe Hyltjes Hiemstra, 61 jaar, Wonende te Wommels.
                                             Gerben Feddes Terpstra, 28 jaar, Koemelker, wonende te Wommels.
                  Overleden 1 februari 1933 “des voormiddags te half zes uur” te Wommels, wonende te Wommels,
                  gemeente Hennaarderadeel, 64 jaar oud. Begraven te Wommels.
                  Aangevers waren: Arjen van der Zee, 70 jaar, Tuinman, wonende te Wommels.
                                               Cornelis Blanksma, 55 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                  Op 5 april 1890 te Wommels gehuwd met LIJSBETH BAUKES Bakker, 22 jaar
                  Geboren 19 april 1867 te Spannum.
                  Dochter van Bauke Rientses Bakker en Willemke Binnerts Adema.
                  Overleden 25 maart 1936 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Begraven te Wommels.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   WILLEMKE FREERKS Abma, geboren rond 1891 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                        Volgt onder XIV –ac.


                   2   HENDRIK FREERS Abma, geboren 18 oktober 1891 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                        Volgt onder XIV –ad.


                   3   BAUKE FREERKS Abma, geboren 25 april 1901 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                        Volgt onder XIV –ae.


                   4   ANTJE FREERKS Abma, geboren rond 1907 te gemeente Smallingerland. Volgt onder XIV –af.         XIII –p         AALTJE HENDRIKS Abma, dochter van HENDRIK FREERKS Abma en ANTJE BINNERTS Adema,
                  geboren 28 februari 1870 “des avonds ten elf ure” te Wommels.
                  Aangever was: Hendrik Freerks Abma, 28 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Durk Annes van der Meer, 59 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                             Tjibbe Tiemersma, 36 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Op 14 september 1910 te Wommels gehuwd met TJOMME SIPKES de Vries, 41 jaar,
                  geboren rond 1869 te Lollum, Boer, wonende te Kubaard.
                  Getuigen waren: Hette Blanksma, 33 jaar, Klerk, wonende te Wommels.
                                             Tjibbe Mensonides, 28 jaar, Klerk, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 74 jaar, Conciërge, wonende te Wommels.
                                             Jacobus Gerlofs, 43 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  zoon van Sipke de Vries en Wypkjen Yntema, beide overleden. XIII –q         SJOERDJE HENDRIKS Abma, dochter van HENDRIK FREERKS Abma en ANTJE BINNERTS Adema,
                  geboren 1 maart 1870 “des avonds ten half twaalf ure” te Wommels.
                  Aangever was: Hendrik Freerks Abma, 28 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Durk Annes van der Meer, 59 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                            Tjibbe Tiemersma, 36 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Op 18 mei 1904 te Wommels gehuwd met  KLAAS JANS Barneveld, 29 jaar,
                  Geboren rond 1875 te Zurich, gemeente Wonseradeel, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Hette Blanksma, 27 jaar, Klerk, wonende te Wommels.
                                             Jacobus Gerlofs, 37 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 66 jaar, Conciërge, wonende te Wommels.
                                             Sijtse de Vries, 44 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Zoon van Jan Barneveld, overleden,  en Jantje Miedema, wonende te Wommels.


                 


XIII –r          BINNERT HENDRIKS Abma, zoon van HENDRIK FREERKS Abma en ANTJE BINNERTS Adema,
                  geboren 24 juni 1872 te Wommels.
                  Overleden 18 februari 1940 “des namiddags te half vijf uur” te Lollum, gemeente Wonseradeel, 67 jaar, gehuwd.
                  Aangever was: Cornelis Kikstra, 62 jaar, Arbeider, wonende te Lollum.
                  In 1898 is zijn beroep Schoenmaker. In 1914 is zijn beroep Brief vergaarder.
                  Op 26 mei 1898 te Achtkarspelen gehuwd met  BAUKJE ANDRIES Heidema, 30 jaar,
                  geboren rond 1868 te Buitenpost, Beroep is Naaister.
                  Getuigen waren: Anne Boersma, 48 jaar, Klerk, wonende te Buitenpost.
                                             Jan Bottema, 23 jaar, Klerk, wonende te Buitenpost.
                                             Albert Spaanstra, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Buitenpost.
                                             Jan Roelofs Kuipers, 59 jaar, Armmeester, wonende te Twijzel.
                                             Alle vier aan de echtgenooten vreemd.
                  Dochter van Andries Geerts Heidema, Timmerman,  en Betske Johannes Spoelman, echtelieden
                  wonende te Buitenpost. 

                  Uit dit huwelijk:


                  1   BETSKE BINNERTS Abma, geboren 26 november 1901 te Wonseradeel. Volgt onder XIV –ag.


                  2   ANTJE BINNERTS Abma, geboren 12 december 1914 te Lollum, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XIV –ah.

   


XIII –s         JAN HENDRIKS Abma, zoon van HENDRIK FREERKS Abma en ANTJE BINNERTS Adema,
                  geboren 24 februari 1878 “des namiddags ten een ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Hendrik Freerks Abma, 36 jaar, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Hendrik Gerbens Spannenburg, 37 jaar, Timmerknecht, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebolts Tiemersma, 29 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 22 juli 1951 te Sneek. Begraven te Wommels bij de kerk. Beroep: Tuinman.
                  Op 11 mei 1901 te Hennaarderadeel gehuwd met REINSKJE KLAZES Politiek, 22 jaar,
                  Geboren rond 1879 te Lollum, gemeente Wonseradeel, wonende te Lollum.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 67 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 63 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Sytse de Vries, 41 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum
                                             Jacobus Gerlofs, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                   Overleden 16 augustus 1943 te Wommels.
                   Dochter van Klaas Politiek, overleden, en Reinskje Postma.
                   Getuigen verklaren dat de persoon in de geboorte akte van de bruid gebruikte de naam Postema,
                   de zelfde is als in de overlijden akte van haar vader, genoemde Postma.
                   In mei 1926 wonen ze in Wommels.  

                  Uit dit huwelijk:


                  
1   HENDRIK JANS Abma, geboren 27 mei 1902 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIV -ai.


                  2   REINSKJE JANS Abma, geboren rond 1905 ??. Volgt onder XIV –aj.


                  3   ANNA JANS Abma, geboren rond 1907. Volgt onder XIV –ak.


                  Op 30 september 1936 gehuwd met W .M .Bakker. Kerkelijk bevestiging in de Geref.kerk te Wommels.XIII –t          AALTJE JENTJES Abma, dochter van JENTJE FREERKS Abma en WYBRIGJE Bijlsma,
                  geboren 27 mei 1870 “des morgens ten vier ure” te Bolsward.
                  Aangever was: Jentje Abma, 24 jaar, Koopman, wonende te Bolsward.
                 Getuigen waren: Sietze Jacobus Martens, 55 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                            Bouwe de Vries, 30 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.
                  Overleden 6 juli 1870 “des namiddags ten vijf ure” in het huis nummer 337, te Bolsward, 5 weken oud.
                  Aangevers waren: Sietze Jacobus Martens, 55 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                                               Bouwe de Vries, 30 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te BolswardXIII –u         THOMAS ROELS Abma, zoon van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog,
                  geboren 15 januari 1872 “des morgens ten vier ure” te Allingawier, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Roel Abma, 29 jaar, Arbeider, wonende te Allingawier.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 51 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                  Johannes Falkena, 23 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                  Overleden zondag 22 juli 1888
“des namiddags ten vijf ure” te Gaast, gemeente Wonseradeel, 16 jaar oud.
                  Aangevers waren: Roel Abma, 45 jaar, Arbeider, wonende te Gaast.
                                               Dooitze Smeeding, 27 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.XIII –v         PIETER ROELS Abma, zoon van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog,
                  geboren 14 juli 1874 te Workum.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Ferwoude. Beroep: Boer.
                  Op 25 mei 1904 te Witmarsum gehuwd met ANTJE JELLES Feenstra, 19 jaar, geboren rond 1884 te Gaast.
                  Dochter van Jelle Feenstra, veehouder, en van Lolkje Elzinga.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 46 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 43 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Johannes Steensma, 41 jaar, Arbeider, wonende te Witmarsum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ROEL PIETERS Abma, geboren rond december 1907 te gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIV –al.


                  2   LEVENLOOS, man, geboren 25 september 1912 “des namiddags ten zes ure” te Ferwoude,
                       gemeente Wonseradeel.
                       Aangevers waren: Dirk Bakker, 42 jaar, Melkvaarder, wonende te Ferwoude.
                                                    Hendricus Adrianus de Bruin, 30 jaar, Klerk, wonende te WitmarsumXIII –w        RUURD ROELS Abma, zoon van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog,
                  geboren 21 Juli 1876 te Workum.
                  Overleden 30 maart 1878 “des avonds ten vijf ure” in het huis in wijk G, nummer 96a,
                  te Workum, 1 jaar en 8 maanden oud.
                  Aangevers waren: Herre de Jong, 60 jaar, Boer, wonende te Workum.
                                               Robijn Hallinga, 49 jaar, Boer, wonende te WorkumXIII –x          LOLKE ROELS Abma, zoon van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog
                  geboren 21 augustus 1877 te Workum. Overleden voor november 1974.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Ferwoude. Beroep: Arbeider. In 1941 wonen ze te Arum.
                  Op 21 mei 1904 te Witmarsum gehuwd met JETSKE ANNES de Hoop, 25 jaar,
                  Geboren in 1877 te Ferwoude, dienstmeid, wonende te Ferwoude.
                  Dochter van Anne de Hoop, arbeider, en van Hinke Huistra.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 46 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding 43 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Johannes Steensma, 41 jaar, Arbeider, wonende te Witmarsum.
                  Overleden rond 10 november 1974 te Makkum, 96 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ROEL THOMAS LOLKES Abma, geboren rond 1906. Volgt onder XIV –am


                  2   HINKE LOLKES Abma, geboren rond 1909 te Nijhuizum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIV –an.


                  3   ANNE LOLKES Abma, geboren rond 1913. Volgt onder XIV –ao.XIII –y         RUURDTJE ROELS Abma, dochter van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog,
                  geboren 18 december 1879 “des middag ten twaalf ure” te Ferwoude, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Roel Abma, 37 jaar, Arbeider, wonende te Ferwoude.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 59 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                                             Johannes Falkena, 31 jaar, wonende te Bolsward.
                  Ondertrouw begin oktober 1902.
                  Op 15 oktober 1902 te Witmarsum gehuwd met HERRE NANNES Ruardi, 28 jaar,
                  geboren 1 juli 1874 te Mirns en Bakhuizen, Kelner, wonende te Parraga.
                  Zoon van Nanne Oeges Ruardi (*11-08-1833 - † 10-03-1917), Herbergier,
                  en Ymkjen Johannes Kampen (*11-11-1834 - † 19-02-1917), wonende te Parraga
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 44 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 44 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, 47 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             ……. De Boer, 68 jaar, Veldwachter, wonende te Witmarsum.

XIII –z         ANNE ROELS Abma, zoon van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog,
                  geboren 6 april 1882 “des morgens ten half tien ure” te Ferwoude, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Roel Abma, 39 jaar, Arbeider, wonende te Ferwoude.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 24 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Johannes Falkena, 34 jaar, wonende te Witmarsum.
                  Overleden 20 juni 1883 “des namiddags ten vier ure”te Ferwoude, gemeente Wonseradeel, 1 jaar oud.
                  Aangevers waren: Roel Abma, 40 jaar, Arbeider, wonende te Ferwoude.
                                                Wybe van Loon, 23 jaar, Klerk, wonende te WitmarsumXIII –aa       PIETJE ROELS Abma, dochter van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog,
                  geboren 24  mei 1884 “des avond ten elf ure” te Ferwoude, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Roel Abma, 41 jaar, Arbeider, wonende te Ferwoude.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 26 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Wybe van Loon, 24 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Overleden 3 februari 1891 “des voormiddags ten half drie ure” te Gaast,
                  gemeente Wonseradeel, 6 jaar oud.
                  Aangevers waren: Roel Abma, 48 jaar, Arbeider, wonende te Gaast.
                                                Dooitze Smeeding, 30 jaar, Klerk, wonende te WitmarsumXIII –ab       ANNE ROELS Abma, zoon van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog
                  geboren 2 augustus 1887 te Workum.


XIII –ac       YTJE ROELS Abma, dochter van ROEL THOMAS Abma en ANTJE Hartog
                  geboren 27 september 1890 te Wonseradeel. Overleden te 4 juni 1971. 80 jaar oud.
                  Begraven te Oudega bij de kerk. Ondertrouw op 16 februari 1933
                  Op 2 maart 1933 gehuwd met TJEERD.T. Zijlstra. Geboren rond 1851.
                  
Weduwe van Egbertje Dooijema.
                  Kerkelijk inzegening om één uur in de Ned.Herv.kerk te Oudega.
                  Overleden  15 november 1959 te Heeg (verzorgingshuis).


XIII –ad       THOMAS ANNES Abma, zoon van ANNE THOMAS Abma en RINK Smits,
                  geboren 9 januari 1894 “des namiddags ten tien ure” te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Anne Abma, 45 jaar, Arbeider, wonende te Molkwerum.
                  Getuigen waren: Benjamin Faber, 71 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                             Lies van der Meer, 23 jaar, Smidsknecht, wonende te Koudum.
                  Overleden 7 januari 1978. 83 jaar oud. Begraven op de nieuwe begraafplaats te Lemmer.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, Boerenknecht, wonende te Molkwerum.
                  Gehuwd met BAUKJE DURKS Bruinsma, geboren 7 mei 1892 te Hemelum,
                  Boerenmeid,Wonende te Hindelopen.
                  Dochter van Durk Bruinsma, Arbeider, wonende te Hemelum, en van Hendrikje Zeldenrust, overleden.
                  Getuigen waren: Jacob Yntema, 60 jaar, Conciërge, wonende te Koudum.
                                             Bauke Hiemstra, 28 jaar, Secretarie beambte, wonende te Koudum.
                  Overleden 24 oktober 1983. Begraven op de nieuwe begraafplaats te Lemmer.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   ANNE THOMAS Abma, geboren rond 1920. Volgt onder XIV –ap.XIII –ae       RUURD ANNES Abma, zoon van ANNE THOMAS Abma en RINK Smits
                  geboren 17 augustus 1895 “des middags ten twaalf ure”te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Anne Abma, 47 jaar, Arbeider, wonende te Molkwerum
                  Getuigen waren: Benjamin Faber, 73 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                             Ynze Faber, 36 jaar, Smid, wonende te KoudumXIII –af        RINSKE ANNES Abma, dochter van ANNE THOMAS Abma en RINK Smits
                  geboren 26 oktober 1896 “des voormiddags ten zes ure”te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Anne Abma, 48 jaar, Arbeider, wonende te Molkwerum
                  Getuigen waren: Abe Visser, 50 jaar, Koetsier, wonende te Koudum.
                                            Jan Prater, 34 jaar, Klerk, wonende te Koudum.
                  Overleden 23 juli 1916 “des namiddags ten zes ure” te Koudum,
                  gemeente Hemelumer Oldeferd, 19 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Gerben Bruinsma, 57 jaar, Veehouder, wonende te Koudum.
                                                Hendrik Bakker, 50 jaar, Gardenier, wonende te KoudumXIII –ag       PIETJE ANNES Abma, dochter van ANNE THOMAS Abma en RINK Smits
                  geboren 5 november 1898 “des voormiddags ten tien ure” te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Anne Abma, 50 jaar, Arbeider, wonende te Molkwerum
                  Getuigen waren: Abe Visser, 52 jaar, Koetsier, wonende te Koudum.
                  Ynze Faber, 39 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                  Overleden 11 december 1981. Begraven te Koudum.XIII –ah       AFKE ANNES Abma, dochter van ANNE THOMAS Abma en RINK Smits
                  geboren 15 januari 1900 “des namiddags ten een ure” te Molkwerum, gemeente  Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Anne Abma, 51 jaar, Arbeider, wonende te Molkwerum
                  Getuigen waren: Ynze Faber, 39 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                             Jan Prater, 37 jaar, Klerk, wonende te Koudum.
                  Overleden 2 maart 1982, 82 jaar oud.XIII –ai        YTJE ANNES Abma, dochter van ANNE THOMAS Abma en RINK Smits
                  geboren 2 maart 1902 “des namiddags ten half zeven ure” te Molkwerum, gemeente  Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Anne Abma, 51 jaar, Veehouder, wonende te Molkwerum
                  Getuigen waren: Ynze Faber, 43 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                             Hette Blanksma, 25 jaar, Klerk, wonende te Koudum.
                  Overleden 29 augustus 1995, 93 jaar oud. Begraven te Koudum.XIII –aj        KLAAS RUURDS Abma, zoon van RUURD KLAZES Abma en YBELTJE HILBRANDS Boschma,
                  geboren 5 april 1862 “des namiddags ten half drie ure” te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Klazes Abma, 27 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                  Getuigen waren: Marten Reidsma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 31 jaar, wonende te Sneek.
                  Overleden 7 juni 1862 “des avonds ten zeven ure” te Nijland,
                  gemeentegemeente Wymbritseradeel, 2 maanden oud.
                  Aangevers waren: Fedde Jacobs Hokwerda, 57 jaar, Boer, wonende te Nijland.
                                               Jan Pieters Deinum, 65 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                  Uit de LC van 13 juni 1862:
                  “Mogten wij ons den 5 aprillaatstleden met de geboorte van eenen zoon verblijden, thans
                   Werd die blijdschap verwisseld in droefheid, door het overlijden van ons dierbaar Pand.
                   De Here geve Zijne onmisbaren zege en schenke ons troost.
                   Nieuwland, den 7 junij 1862.                  RUURD K. Abma
                                                                                 IJBELTJE H. Boschma”

XIII –ak       KLAAS RUURDS Abma, zoon van RUURD KLAZES Abma en YBELTJE HILBRANDS Boschma,
                  geboren 14 maart 1864 “des namiddags ten half twee ure” te Wolsum,  gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Klazes Abma, 28 jaar, Koemelker, wonende te Wolsum.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 7 februari 1887 “des morgens ten half zeven ure” te Folsgare,
                  gemeente Wymbritseradeel, 22 jaar, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Hessel Boersma, 46 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                                               Johannes Plantinga, 29 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                  Uit de LC van 15 februari 1887:
                  “Heden overleed, tot diepe droefheid van ons en onze kinderen, onze hartelijk
                   Geliefde oudste Zoon KLAAS, in den ouderdom van bijna 23 jaren.
                   De hope, dat zijn sterven is geweest een heengaan in vrede, verzacht eenigzins onze smart.
                        Folsgare, den 7 febr. 1887.
                                                RUURD K. ABMA.
                                                IJBELTJE H ABMA – Boschma.”XIII –al        ANNEKE RUURDS Abma, dochter van RUURD KLAZES Abma en YBELTJE HILBRANDS Boschma,
                  geboren 9 september 1866 “des morgens ten half vier ure” te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Klazes Abma, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Westhem
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden 18 oktober 1872 “des avonds ten zeven ure” te Westhem, gemeente Wymbritseradeel, 6 jaar oud.
                  Aangevers waren: Tjerk Wiersma, 62 jaar, Arbeider, wonende te Westhem.
                                                Symen Haringa, 33 jaar, Arbeider, wonende te Westhem.
                  Uit de LC van 22 oktober 1872:
                  “Heden werd ons ouder hart diepbedroefd. De Here nam in zijn aanbiddelijke wijsheid,
                   een onzer lievelingen, ANNEKE, in den ouderdom van ruim  6 jaren tot Zich.
                   Wij bidden dat de Heer ons kracht schenke, te berusten Zijnen alleen wijzen raad.
                                Westhem, 18 oktober 1872.
                                                                    R.K. Abma
                                                                    IJ.H .Boschma.”XIII –am      HYKE RUURDS Abma, dochter van RUURD KLAZES Abma en YBELTJE HILBRANDS Boschma,
                  geboren 25 augustus 1869 ”des avonds ten tien ure” te Westhem gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Abma, 33 jaar, Landbouwer, wonende te Westhem.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 39 jaar, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 19 juli 1933 “des voormiddags ten half twaalf ure” te Oppenhuizen,
                  gemeente Wymbritseradeel, 63 jaar, weduwe.
                  Aangevers waren: Folkert Soetinga, 41 jaar, Schilder, wonende te Oppenhuizen.
                                               Johannes Nijhuis, 31 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerin, wonende te Folsgare.
                  Op 18 mei 1895 te Sneek gehuwd met JACOB JELLES Kamstra, 25 jaar, geboren rond 1870 te Britswerd,
                  Boerenknecht, wonende te Folsgare. Mei 1920 wonen ze te Oppenhuizen.
                  Zoon van Jelle Klazes Kamstra, Arbeider, en van Grietje Durks Oudendag, echtelieden wonende te Britswerd.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 60 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 54 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 64 jaar, wonende te Sneek.
                   Overleden 3 maart 1933.

XIII –an       HILBRAND RUURDS Abma, zoon van RUURD KLAZES Abma en YBELTJE HILBRANDS Boschma,
                  geboren 6 november 1871 te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Boer te Folsgare.  In 1903 en 1905 staat vermeld: Koemelker.
                  Overleden 21 december 1958 te Wommels, 87 jaar oud. Begraven te Wommels.
                  Op 19 mei 1900 te Sneek gehuwd met JITSKE FOKKES Plantinga, geboren 23 oktober 1879 te Folsgare.
                  Dochter van Fokke Jans Plantinga, boer, en Leentje Klazes  Berswerda, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 65 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 59 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 69 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 2 januari 1959 te Sneek. Begraven te Wommels.

                   Uit dit huwelijk:

 

                   1   RUURD HILBRANDS Abma, geboren 14 augustus 1901 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XIV –aq. 


                   2   LEENTJE HILBRANDS Abma, geboren 19 september 1903 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XIV –ar. 


                   3   LEENTJE HILBRANDS Abma, geboren eind januari 1905 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XIV –as. 


                   4   FOKKE HILBRANDS Abma, geboren rond 1908. Volgt onder XIV –at.


                   5   KLAAS RUURD HILBRANDS Abma, geboren rond 1910. Volgt onder XIV –au.


                   6   LEENDERT HILBRANDS Abma, geboren 16 oktober 1914. Volgt onder XIV –av.XIII –ao       PIETER EVERTS Abma, zoon van EVERT KLAZES Abma en WYTSKE PIETERS Douma,
                  geboren 27 januari 1870 “des morgens ten zeven ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Evert Abma, 29 jaar, zonder bedrijf, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 29 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 3 juni 1891 “des morgens ten half tien ure” te Nijland,
                  gemeente Wymbritseradeel, 21 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Johannes Plantinga, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Nijland.
                                               Nelis Walsweer, 38 jaar, Winkelier, wonende te Nijland.XIII –ap       KLAAS EVERTS Abma, zoon van EVERT KLAZES Abma en WYTSKE PIETERS Douma,
                  geboren 6 januari 1873 “des namiddags ten een ure”te Dedgum, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Evert Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Dedgum.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 52 jaar, wonende te Bolsward.
                                            Johannes Falkena, 24 jaar, Klerk, wonende te Bolsward .
                  Overleden 25 april 1876 “des avonds ten zes ure”te Dedgum, gemeente Wonseradeel, 3 jaar oud.
                  Aangevers waren: Rintje Boersma, 37 jaar, Arbeider, wonende te Dedgum.
                                               Gerardus Albertus Heldoorn, 51 jaar, Conciërge, wonende te BolswardXIII –aq       PIETJE EVERTS Abma, dochter van EVERT KLAZES Abma en WYTSKE PIETERS Douma, 
                  geboren 17 juni 1875 “des voormiddags ten half twaalf ure” te Dedgum, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Evert Abma, 34 jaar, Boer, wonende te Dedgum.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 55 jaar, wonende te Bolsward.
                                             Johannes Falkena, 27 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                  Op 5 mei 1904 te Sneek gehuwd met AGE JANS de Boer, 24 jaar, geboren rond 1880 te Parrega,
                  Onderwijzer, wonende te Hattem.
                  Zoon van Jan de Boer, Winkelier, en van Trijntje de Jong, echtelieden wonen de te Makkum.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 51 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Douwe van Foeken, 46 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Arie Faas, 69 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  In mei 1929 wonen ze te Joure.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JAN AGES de Boer, geboren rond 1906. Gehuwd met S. de Groot.
                       In 1961 wonen ze te Heerenveen.


                  2   EVERT AGES de Boer, geboren rond 1908. gehuwd met G. Konings.
                       In 1961 wonen ze te Den Haag.


                  3   TRIJNTJE AGES de Boer, geboren rond 1910. gehuwd met J.K. van der Zee.
                       In 1961 wonen ze te Joure.
XIII –ar        KLAAS EVERTS Abma, zoon van EVERT KLAZES Abma en WYTSKE PIETERS Douma,
                  geboren 1 maart 1879 “des namiddags ten half twee ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Evert Abma, 38 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 48 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden donderdag 1 juni 1961 te Sneek, 82 jaar oud. (Rusthuis Thabor).
                  Rouwdienst op maandag 5 juni in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.  Ondertrouw op 4 november
                  Ondertrouw op 4 november.
                  Op 16 november 1932 te Bolsward gehuwd met AKKE. J. Postma, weduwe van J. Kok.
                  Geboren rond  1879. Overleden 15 januari 1950 te Sneek (Oppenhuizerweg 23) ,71 jaar oud.


XIII –as       HIEKE EVERTS Abma, dochter van EVERT KLAZES Abma en WYTSKE PIETERS Douma,
                  geboren 18 februari 1885 “des namiddags ten twee ure” te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Evert Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Nijland.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 54 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Gabe Elzer, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 16 juni 1890 te Nijland, gemeente Wymbritseradeel “des morgens ten negen ure” 5 jaar oud.
                  Getuigen Waren: Johannes Plantinga, 33 jaar, Landbouwer, wonende te Nijland.
                                              Fokke van der Meer, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Nijland.

XIII –at        MURK THEUNIS Abma, zoon van THEUNIS KLAZES Abma en TIETJE De Groot,
                  geboren 27 februari 1878 “des nachts ten half een ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Theunis Abma, 24 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Gabe Elzer, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 12 oktober 1947.  Begraven  te Uitwellingerga.

XIII –au       KLAAS THEUNIS Abma, zoon van THEUNIS KLAZES Abma en TIETJE De Groot, 
                  geboren 5 maart 1880 “des morgens ten half tien ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Theunis Abma, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Beroep; Schipper. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Uitwellingerga
                  Overleden 6 november 1952, 72 jaar oud. Begraven te Uitwellingerga.
                  Op 27 mei 1916 te Sneek gehuwd met AALTJE WYBES van DIJK, 31 jaar, geboren  rond 1885 te Hommerts,
                  Dienstbode, wonende te Oppenhuizen, doch binnen de laatste zes maanden te Oosterlittens.
                  Dochter van Wybe van Dijk, arbeider, en Hetje Haarsma, echtelieden, wonende te Oppenhuizen.
                  Getuigen waren: Johannes van de Veer, 52 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Freek Hokwerda, 25 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek
                  Gehuwd met NIESKE Steenstra, geboren 10 december 1889 te Lemmer.
                  Overleden 7 oktober 1955. Begraven te Uitwellingerga.  

XIII –av       RIEMKE THEUNIS Abma, zoon van THEUNIS KLAZES Abma en TIETJE Groot,
                  geboren 19 augustus 1882 “des middags ten twaalf ure” te Sandfirden, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Theunis Abma, 29 jaar, zonder beroep, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 52 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerenmeid, wonende te Abbega. Overleden 12 mei 1950, 67 jaar oud.
                  Op 18 mei 1907 te Sneek gehuwd met JAN JACOB Stienstra, 27 jaar, geboren rond 1880 te Oosthem.
                  Boerenknecht, wonende te Oosthem.
                  Zoon van Jacob Stienstra, overleden en van Ytje Bosma, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 55 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Jan Rodenhuis, 22 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Jan Krol, 22 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Johannes van der Veer, 43 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Overleden 10 december 1958 te Bolsward, 78 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TIETJE Stienstra. Gehuwd met D. Falkena. In 1958 wonen ze in Middletown, U.S.A.


                  2   JACOB Stienstra. Gehuwd met A. de Schiffart. In 1958 wonen ze te BolswardXIII –aw       JETSKE THEUNIS Abma, dochter van THEUNIS KLAZES Abma en TIETJE De Groot,
                   geboren 11 maart 1885 “des namiddags ten drie ure” te Sandfirden, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Theunis Abma, 29 jaar, zonder beroep, wonende te Abbega.
                   Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 52 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Volgens een uitreksel uit het register van overlijden uit de gemeente Zuidlaren:
                   Overleden 28 januari 1918 “des middags te twaalf ure” te Dennenoord (gemeente Zuidlaren),
                   wonende te Uitwellingerga, 32 jaar oud.XIII –ax        JOHANNA  RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                   geboren 9 april 1866 te Folsgare. Ten tijde van haar huwelijk wonende te Goënga.
                   Op 14 oktober 1893 te Sneek gehuwd met JAN ARENDS Bakker, 27 jaar,
                   Geboren 24 juli 1866 te Sneek. Koopman, wonende te Sneek.
                   Zoon van Arend Bakker, overleden, en van Aaltje de Vries, Baakster, wonende te Sneek.
                   Getuigen waren Arie Faas, 59 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 52 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Wyger van der Meulen, 63 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   FOKELTJE JANS Bakker, geboren 2 april 1894 te Sneek.


                   2   RUURD JANS Bakker, geboren 8 mei 1897 te Sneek.

     
                    Gescheiden op 20 juni 1901 bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.
                    Werkelijk gescheiden 26 februari 1902 te Sneek.

XIII –ay       TJITSKE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren 30 december 1867 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 12 augustus 1868 “des voormiddags ten drie ure” te Sijbrandaburen,
                  nummer 30, gemeente Rauwerderhem, 7 maanden oud.
                  Aangevers waren: Theunis Catharinus Bootsma, 31 Jaar, Boer, wonende te Deersum.
                                                Harmen Fokkes Bijl, 31 jaar, Arbeider, wonende te Deersum.
                                                Buren van de Overledene.XIII –az       FREERK RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren dinsdag 31 augustus 1869 te Sijbrandaburen. In 1915 , Boer, wonende te Goënga.
                  Overleden woensdag 25 februari 1948 te Monnikendam. Boer.
                  Ondertrouw op 20 april 1893.
                  Op donderdag 4 mei 1893 gehuwd met NIENKE AUKES Leenstra,
                  geboren woensdag 13 september 1871 te Sijbrandaburen,
                  Overleden  dinsdag 5 juli 1938 te Monnikendam.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Terzool.
                  Dochter van Auke Jentjes Leenstra (*21-11-1844 - † 27-09-1893)
                  en Feikje Johannes Bergsma.(*23-04-1850 - † 10-04-1907)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD FREERKS Abma, geboren 23 maart 1894 te Terzool. Volgt onder XIV –aw.


                  2   AUKE FREERKS Abma, geboren 31 januari 1896 te Terzool. Volgt onder XIV –ax.

                  
                  3   WATTE FREERKS Abma, geboren 16 januari 1897 te Uitwellingerga. Volgt onder XIV –ay.


                  4   JENTJE FREERKS Abma, geboren 15 oktober 1899 te Uitwellingerga. Volgt onder XIV –az.


                  5   FEIKJE FREERKS Abma, geboren 15 oktober 1899 te Uitwellingerga. Volgt onder XIV –ba.


                  6   JOHAN FREERKS Abma, geboren 6 september 1901 te Ferwoude. Volgt onder XIV –bb.


                  7   FEIKJE FREERKS Abma, geboren 2 mei 1905 te Terzool. Volgt onder XIV –bc.


                  8   KLAAS FREERKS Abma, geboren 4 augustus 1911 te Goëinga. Volgt onder XIV –bd.

 
                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER